A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

Ordering information

A létezés hálói. Amerikai költők versei Kodolányi Gyula műfordításában. Második, javított, bővített kiadás  

A/5 alak, behajtott füles, kartonált, ISBN 978 963 332 111 9 – kb. 225 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A létezés hálói 1990 első félévében jelent meg először… ismeretlen és romlatlan ízlésű rajongóiról azonban továbbra is érkeztek tudósítások hozzám, immár két és fél évtizeden át. A könyv megszerezhetetlen – és a számadás éveinek árnyékában szembe kell néznem azzal a ténnyel, hogy költői munkásságom egy jelentős része hozzáférhetetlen és megismerhetetlen. Ezért döntöttem úgy, sok baráti bíztatásra is, hogy a könyvet újra kiadásra bocsátom, azzal a mintegy negyedszáz új amerikai fordítással együtt, amelyeket 1990 óta készítettem. Mint a sokat említett ismeretlen olvasók, én is a felfedezés örömével forgattam a könyvet az évek során, valahányszor leemeltem a polcról valamilyen okból, vagy akár csak hirtelen sugallatból. …a kortárs amerikai költészet azért érintett meg oly mélyen ötven évvel ezelőtt, amikor először mélyedtem el benne, mert a vers-gondolkodás ősi/eszményi teljességét hozta vissza a modern angol nyelvbe. Remélem, hogy A létezés hálóinak ez a kiadása is talál hűséges olvasókra, akik a költészetben valami valódit, valami mást keresnek. (Részlet a 2016-ban Janus Pannonius műfordítói díjat kapott Prima Primissima díjas Szerző Előszavából.)

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig. Történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet évtizedeiből. – Írta és összeállította Simon Zsuzsanna.  

B/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 88 2 – 500 oldal
Megjelenés éve: 2011

E kötet megpróbálja úgy bemutatni a Magyar Tudományos Akadémia e nagyhírű, létének immár a hatodik évtizedében működő kutatóműhelyét, hogy fejlődésrajza kisebb-nagyobb munkáinak, nagy közösségi vállalkozásainak és eredményeinek a dokumentumok által hitelesítve megrajzolt sorsából bontakozzon ki. A történet a hajdani Nagyboldogasszony úti Eötvös Collegiumban kezdődik és a Ménesi úti Eötvös Kollégium épületében formálódik dokumentumregénnyé. A kezdetek a számára ma is otthont adó régi Eötvös Collegium utolsó, háborús éveinek hétköznapjaira nyúlnak vissza – amikor a még nem létező intézmény számos jövendőbeli vezetője és munkatársa sajátította el reménybeli tudósi pályájának alapjait.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

A szabadság bennünk van. Gera Zoltánnal beszélget Galántai Csaba.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képmelléklettel, névmutatóval, ISBN 978 963 332 013 6
Megjelenés éve: 2013

Az életút-interjúkötet Gera Zoltán Kossuth-díjas, színművész életét és művészetét mutatja be. Gera Zoltán őszintén vall neveltetéséről, iskolai éveiről. Beszél az operatőri szakma utáni örök vágyódásáról, külföldi útjairól, apakereséséről, a nyelvtanulás öröméről, szól a Horváth Árpád Kollégiumban és a Színművészeti Főiskolán eltöltött évekről, a börtönhónapokról, túlélési technikákról, önismeretről, az ezotéria és a keleti filozófiák iránti vonzalmáról. Megidéz pályatársakat, emlékezik színházi és filmes szerepekre. Gera Zoltán színes egyéniségének és rendkívül gazdag pályájának bemutatása ez ideig nem történt meg. E hiánypótló munka megjelenésének szükségességét az idei ünnepi események még indokoltabbá teszik: Gera Zoltán 2013-ban Kossuth-díjat vett át a Parlamentben, és ebben az esztendőben 90. születésnapját is ünnepelte.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban.
Válogatta és összeállította Ćurković-Major Franciska és Kiss Gy. Csaba. Szerzők: Császár Ferenc, Diósy Márton, Garády Viktor, Herman Ottó, Kenedi Géza, Kenessey Albert, Kiss Gy. Csaba, Kolmár József, Kossuth Lajos, Lukeľić, Irvin, Széchenyi István, Szinnyei Ottmár, T. Csapó Ida, Teleki Domokos, Wesselényi Miklós.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, korabeli grafikákkal illusztrálva, helynévmutatóval, ISBN 978 963 332 157 7 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2020.

2020-ban Fiume Európa egyik fővárosa lett. Ebből az alkalomból – és hogy ne menjen feledésbe, hogy ez a város magyar város is volt – született az antológia Fiuméról. „Érdekes, hogy a tengeri halpiac reggeltől estig, sőt néha késő éjjel is, folyton tele van vásárló közönséggel. A piacon legtöbb a hal ősszel, tavaszkor és télen, ha ugyan ekkor csendes az időjárás. Ha igen nagy szelek fújnak, vagy pedig ha szélcsend van, a halpiac rendesen üres. De még szomorúbb képet nyújt meleg nyári napokon, mikor a halárusok tétlenül, keresztbe vetett karokkal ácsorognak a csarnokban és néha azt a néhány halat kínálgatják, amit horoggal, vagy parti hálóval fogdosott össze éjnek idején egynémely avatatlan kontár. Ezek is egytől-egyig „scombri”-ik (Somber scomber). Horoggal halásszák. Nyáron néha olyan tömérdek számban jelennek meg a partok közelében, hogy szinte kézzel is lehet őket fogdosni. Ilyenkor aztán besózzák és hordókba rakva kerülnek forgalomba. A nyári halpiac rendes vendége a tinhal. Egészben alig látható, mert nagy, néha 3–4 méter hosszú, s fölszeletelve árulgatják, akárcsak a szarvasmarha húsát. Tengerpartokon fogják a tonnarákban vagy tinhalász telepeken. Partunkon néha rengeteg nagy seregekben szoktak megjelenni. Ha sokat fognak, akkor a java részét Triesztbe és Velencébe szállítják” – olvashatjuk a könyvben Garády Viktortól 1901-ből. De benne van Kossuth Lajos Fiuméból írt levele feleségének, olvashatunk Széchenyi Naplójában fiumei látogatásáról és sok más korabeli magyar vonatkozású írást.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ha győzöm csodálkozással. Beszélgetések Ágh Istvánnal.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 224 6, - 308 oldal
Megjelenés éve: 2023.

„Még beszélni tanultam, három testvérem már a közeli Pápa iskoláiba járt. Szüleim taníttattak valamennyiünket, kitaníttattak és világnak eresztettek. Tették ezt nem nagyravágyás- ból, hanem az otthoni lehetőségek okos számbavétele miatt, nem azért, hogy „úr” legyen belőlünk, hanem hogy azt tehessük, amire tehetségünk van.
Verset azért írok, mert jó verset írni, meg azért, mert azt hiszem, verssel tudom leginkább kifejezni hálámat, hűségemet szüleim iránt - s általuk osztályom s nemzetem iránt is. Ha verset írok, mindig velük vagyok, ez teszi jelentőssé számomra a fűszálat és az eget, a bajt és az örömet egyaránt.
Történt velem annyi, mint mindenkivel, van annyi bátorságom, hogy tollat vegyek, s közösségi élménnyé próbáljam emelni, amit megéltem. Tehetségen, szorgalmon, szerencsén múlik, hogy sikerül-e.
Huszonhat éves vagyok.
Igaz és szép verseket akarok írni, tehát jó verseket, ez az egyedüli mércém, a versek tárgyát az élet úgyis megadja majd, ha bírom csodálkozással és indulattal.” (Ágh István önvallomása első kötete, a Szabad-e énekelni fülszövegében.)
A könyvben olvasható interjúkból kiderült, és az azóta eltelt hat évtized történései igazolták, hogy a huszonhat éves költő pontosan érezte a jövőjét.
A számtalan díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas, Nemzet Művésze Ágh Istvánt 85. születésnapján köszöntjük az 1968-2023 között készült interjúk egy csokorba gyűjtésével. A beszélgetőtársak: Alföldy Jenő, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint András, Balogh Elemér, Bedecs László, Bella István, Bodnár Dániel, Borbély László, Budai Rózsa, Ekler Andrea, Élet és Irodalom, Szerkesztőségéből, Erős Kinga, Faragó Laura, Farkas Adrienne, Gózon Ákos, Gönczi Annamária, Györffy László, Irodalomtörténet, Szerkesztőségéből, Jánossy Lajos, Juhász Péter, Kabdebó Lóránt, Kiss Ferenc, Kolczonay Katalin, Koncz Tamás, Kő András, Lakner Dávid, Lőcsei Gabriella, Modor Bálint, Nagy Borbála Réka, Nagy Gabriella, Nagy J. Lambert, Osztovits Ágnes, Ölbei Lívia, Pósa Zoltán, Pósfai János, Szabó Gábor, Szakolczay Lajos, Szekeres Dóra, Szepesi Dóra, Új Írás Szerkesztőségéből, Varga Domokos Péter, Varga Lajos Márton, Vörös T. Károly.

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Három lábbal a földön. Novellák  

Fr/5, keménytáblás, ISBN 9789633322086  212 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Amikor két évvel ezelőtt megjelent a Brüsszel után szabadon című, komoly sikert hozó úti- és élménybeszámoló, csak kevesen gondoltak arra, hogy tizenhat év európai uniós jogászkodás után Gerzsenyi Gabriella szépírásra adja a fejét. Márpedig ez történt. És most, két év után itt a vadonatúj, három ciklusból álló novellafűzér, amely a kárpátaljai gyerekkor máig meghatározó emlékeivel indul s a Brüsszel utáni otthonteremtéssel zárul. Remek, olykor megható, máskor kacagtatóan mulatságos történetek sorakoznak a könyv lapjain. Gerzsenyi Gabriellát nem hagyja cserben természetes mesélőkedve és pompás humora, öniróniája sem.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ady Endre: A világosság lobogója alatt.  – Válogatott publicisztikai írások. - Válogatta és a jegyzeteket írta: Ferencz Győző  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 9789633320075 – 380 oldal
Megjelenés éve: 2012

Ady publicisztikai írásai a korabeli napi politikai, közéleti és kulturális eseményekhez kötődnek, ám szinte kivétel nélkül olyan általános kérdéseket vetnek fel, amelyek örök aktualitást adnak nekik.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Ady Endre: Az eltévedt lovas – Válogatott versek a válogatók esszéivel.
Szerk.: Sebestyén Ilona  
Költők a költőről sorozat

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978-963-9658-96-7, 128 oldal
Megjelenés éve: 2011

Felkértük a Nap Kiadó költő szerzőit, Ágh Istvánt, Csoóri Sándort, Ferencz Győzőt, Kodolányi Gyulát, Lator Lászlót, Lukács Sándort, Papp Zoltánt, Szepesi Attilát és Tóth Erzsébetet, hogy a legkedvesebb 5 Ady-versüket nevezzék meg, és rövid esszében mondják is el, hogy miért azt választották.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ady Endre – A Komp-ország poétája. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 61 3 – 420 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2005

Hogyan látta és értelmezte a 20. századi magyar irodalom nagy megújítóját kora és utókora irodalmi élete, s hogyan vezetett az útja a feltétlen elragadtatás és a kiátkozás kereszttüzében – ezt mutatja be ez a gyűjtemény majd száz író, kritikus legfontosabb munkája segítségével. Szédítő névsor, a Nyugat nagy nemzedékének költői-írói (Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád, aztán Kassák Lajos, József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Szerb Antal, és Ignotus, Schöpflin Aladár, Móricz, Fülep Lajos, hogy csak néhány nevet említsünk) mondják el ítéletüket a magyar sors és a történelmi idő legnagyobb vizionálójáról, aki versbeszédének „finom remegéseivel” a modern ember életérzésének, szorongásainak és identitásproblémáinak is utolérhetetlen költői erővel és maradandó igazsággal adott hangot életművében. A válogatás Domokos Mátyás munkája.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ady Endre: Ember az embertelenségben. – Szerkesztette Pomogáts Béla  
Egy vers sorozat

A/5, keménytáblás, 196 oldal, ISBN 9789639658585
Megjelenés éve: 2012

Ady mintha előre látta volna mindazt a tragédiát, amelyet majd hazájára szabadít rá a véres történelem. Több írás is méltatja ezt a művét, köztük: Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Jászi Oszkár, Pomogáts Béla.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ágh István: A képzelet emléke  
Ágh István életműsorozat

Kötött. 160 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 1800 Ft
Kedvezmény: 540 Ft
 Megrendelés

Ágh István: A megtalált időből (Új versek)  
Ágh István életműsorozat

A/5, keménytáblás, ISBN 963 9402 70 2 - 76 oldal
Megjelenés éve: 2005

Ágh István új kötete a Tücsökzenével rokon formában fejezi ki a lírai emlékezet révén megtalált időt. A kötet címe egyébként finom utalással Proust világhíres regényének a befejező kötetére, azt sugallja, hogy a megélt életnek minden jelentős alkotó számára van egy olyan magaslati pontja, amikor – hogy egy másik írót: Ottlik Gézát idézzük – az író egyszer csak úgy érzi, hogy „minden megvan”, hogy onnan áttekintheti mindazt, ami a megélt élet tapasztalatai alapján a birtokába jutott és költői megõrzésre érdemes. Ez a kötet a kortárs líra történetének jelentős állomása.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Árokból jön a törpe. Elbeszélésfüzér.  
Ágh István életműsorozat

A/5 keménytáblás, ISBN 978 963 9658 35 6 – 200 oldal
Megjelenés éve: 2010

Az író 13 év után másodszor megjelenő könyve különleges és lenyűgöző széppróza. A édesanyjától kapott levelek nyomán – melyeket mintegy második szövegként a lap alsó részében folyamatosan közöl – tizenkilenc elbeszélésben olvashatjuk az önéletrajzi ihletésű történeteket; és Ágh István itt olyan ironikus és szarkasztikus látásmódról ad bizonyságot, amit eddigi írásaiban ilyen erővel nem tapasztalhattunk. Komor történetek ezek, nincs happy end!, ennek ellenére az utóbbi két évtized egyik legjelentősebb, legolvasmányosabb könyvét kapjuk. Látszólag csak a faluról, a falusi emberekről szól, de eközben felmutatja a 20. század legnagyobb magyar társadalmi átváltozását.

Ára: 2310 Ft
Kedvezmény: 693 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Dani uraságnak. – 3. javított, bővített kiadás. Ekler Andrea utószavával  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Vágott A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 079 2 – 296 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A Somló-hegy lábánál, Felsőiszkázon született, az idén 80. esztendős költő, Ágh István szociográfiát írt. Szülőföldje múltját és jelenét mutatja be, furcsa módon annak címezve írását, aki e régiónak nagy szülötte volt, Berzseni Dánielnek. Ő a címben is szereplő Dani uraság. „Szülőföldemet növesztvén kezdtem ezt a könyvet, Berzsenyi szeretetében. Kemenesalja, gyerekkori ablakomból látva is, fölfedezetlen tájam. Most már budapesti vonatjeggyel érkeztem hozzá és Berzsenyihez, Dani urasághoz. Tapasztalataimat a költőnek mondom el, neki beszélgetek jelenről, múltról, a lehetséges jövőről: mi van ott, miként élnek, gondolkodnak földijei? Efféle írásban legfőbb kalauzom a szeretet otthonossága: elvezet a szívekhez, eltölt kedéllyel, bizalommal és jóakarattal. Az élet melegét szándékoztam közvetíteni, mely inkább fölfedezésre vár mostanában, mint a szociográfia hagyományos tárgyai. Adataim e könyv megjelenésére elavulhatnak, de az emberi természet múltból jelenbe torkolló története időálló. Miként válaszol a kihívásra, a tisztességes megmaradásért miként cselekszik?” – írta művéről a szerző. Az adatok valóban már nem ugyanazok, mint 35 évvel ezelőtt, de maga az írás időtlenné vált mondanivalójával és nyelve szépségével. Az „aktualitást” a kötet végén található Utószó interjúban találjuk, melyet 2018-ban Ekler Andrea készített a nemzet művésze szerzővel.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Elvarázsolt ének.   
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, cérnafűzött, 160 oldal – ISBN 978 963 332 091 4
Megjelenés éve: 2017.

Ágh István költészete az idő (és saját életkora) előrehaladtával egyre nemesedik, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül… A Nemzet Művészének új versei jórészt elégiák, és költészetében az öregség, mulandóság, emlékezés mellett most is megjelenik a politika.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Fénylő Parnasszus – Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

324 oldal
Megjelenés éve: 2008

A Kossuth-díjas költő esszéit hittevésnek szánta, mikor a magyar költészet három óriásáról írni kezdett. A zseniális Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre líráját hordozta magában gyermekkorától, s úgy érezte, eljött az ideje, annyi év után megvallani hűségét.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Három nap egy esztendő. Magyar népmesék. Keresztes Dóra rajzaival.  
Ágh István életműsorozat

B/5 alak, keménytáblás, színes rajzokkal illusztrált, ISBN 978 963 332 097 6 – 148 oldal
Megjelenés éve: 2019.

„Átszerkesztettem ebben az új kiadában a mesék sorrendjét, hogy a népi élet történeteitől haladjunk a könyv végén található tündérmesékig. Ezek a tündérmesék egy ősi mitológia maradványai. Szinte ismétlődnek, a történeteik variálódnak kissé. Hasonlóak a szereplők is, az egyikben Tündér Ilona, a másikban Tündér Erzsébet szerepel, a hősök, az óriások, a királyok is visszatérő alakok. A mese világmagyarázat is, a túlvilág értelmezése is. Gondoljunk csak az „Óperenciás-tengeren is túl” állandó szófordulatra, formulára: ezek a szereplők könnyedén járkálnak a túlvilág és a jelen földi világ között, például átbújnak egy lyukon, s amint átbújtak rajta, a másik világban még csodálatosabb körülmények között folytatják az előbbit… – mondja Ágh István Ekler Andreának az Utószóban a kötetről. Tizenegy éven felülieknek!
Az EMMI és az MMA támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Hatvan év öt tételben. Ágh István beszélgetése Domokos Mátyással.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 182 9, 132 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Az 5 tételben elhangzott beszélgetés éppen negyedszázada, Ágh István 60. születésnapján hangzott el a Kossuth Rádióban. Domokos Mátyás már 25 évvel ezelőtt meglátta az akkor 60 éves Ágh Istvánban azt a nagy formátumú költőt, aki olyan testvér után, mint Nagy László, megteremtette azt a különleges költészetet, ami két Kossuth-díj után a Nemzet Művésze kitüntetést is kiérdemelte!! A kötet a gyermekkorral, az ősökkel, Iszkáz és a környék múltjával indul, és a 60 éves, beérett költő életének, műveinek bemutatásáig tart. Minden szava ma is érvényes! Ágh István 85. születésnapjára jelentetjük meg, és kettős jubileumról is beszélhetünk, mert Domokos Mátyás, aki már csak szellemében van velünk, 95 éves lenne. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Hívás valahonnan. Új versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978-963-9658-23 3 – 168 oldal
Megjelenés éve: 2011

Ágh István nyelve egyre légiesebb és szárnyalóbb. A 70. életéven túl a sok-sok emlék újrafelidézése külön ciklust kap e kötetben, de az idős költő hétköznapjain is születnek különös, az olvasót a katarzisig gyönyörködtető versek.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása – Önéletrajzi regény  

A/5 formában, keménytáblás kötésben, cérnafűzve, matt fóliával kezelve,. 364 oldal -- ISBN 978-963-9658-40-0
Megjelenés éve: 2008

A könyv első, terjedelmileg leghosszabb ciklusa részletekben gazdag, izgalmas családtörténet, amely a 17. század végéig nyúlik vissza, és ezzel párhuzamosan a szülőhely, Felsőiszkáz története is a 12–13. századtól, de végül is Ágh István gyermekkorát ismerjük meg, úgy, ahogyan a szerző megélte és emlékezik reá. A második ciklusban (Egymás mellett) az egyetemi diákévek alatti szerelmek, két házasság és a közötte eltelt idő, az otthonteremtés nehézségei és izgalmai jelennek meg. „A prózaíró költő Ágh István szerencsére nem ír költői prózát. Talán mert ösztönösen érzi, tudja, hogy az igazi próza költé-szete nem a költői prózából árad. Holott eredendően lírikus alkata mellett témája is csábíthatná erre, három kisregényének közös anyaga és mondanivalója, amely igazán »költői«: szerelmekkel átszőtt ifjúsága. A megélt sze-relmek fantasztikuma, gyötrelme és tündérálma. …De ezeket a kisregényeket nem a klasszikus értelemben vett szabálytalanság, illetőleg a mai magyar próza egy részének sablonos szabálytalanságaitól való különbözés óvja meg az első személyben előadott, vallomásos szerelmi önéletírások fő veszedelmétől, az ellilulástól, hanem a szöveg írói formáját kialakító szövésmód és szövésminta, vagy ha tetszik: az eredeti elbeszélői hangképzés és intonáció.” (Domokos Mátyás) A záró ciklus (Virágárok) az Eötvös-kollégista múltat és a hatvanas–hetvenes évek Budapestjét, a költő számára meghatározó értelmiségi közeget eleveníti meg, ír Kondor Bélról, Sinka Istvánról, Pilinszky Jánosról, Huszárik Zoltánról, Sarkadi Imréről. Az utolsó írás személyes vallomás bátyjáról, Nagy László költőről. A Nap Kiadónál ez a 3. kiadás.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. Önéletrajzi regény. Harmadik kiadás.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 216 1  364 oldal
Megjelenés éve: 2023.

A könyv három kisregényben a 17. század végétől a báty, Nagy László haláláig mondja el Ágh István és családja történetét. „A prózaíró költő Ágh István szerencsére nem ír költői prózát. Talán mert ösztönösen érzi, tudja, hogy az igazi próza költészete nem a költői prózából árad. Holott eredendően lírikus alkata mellett témája is csábíthatná erre, három kisregényének közös anyaga és mondanivalója, amely igazán »költői«: szerelmekkel átszőtt ifjúsága. A megélt szerelmek fantasztikuma, gyötrelme és tündérálma” – írja róla Domokos Mátyás. A nagy sikerű műnek már két kiadása elfogyott, ez a harmadik kiadás (2008 és 2012 után) változatlan utánnyomás a költő 85. születésnapjára.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Októberi fogadalom  

144 oldal, ISBN 963 9402 98 2
Megjelenés éve: 2006

Ágh István Kossuth-díjas költő október forradalmának eseményeit, élménykörét versben és prózában szólaltatja meg ebben a válogatásban, majd a forradalmat követő megtorlás szorongá-sos, félelmekkel teli heteiben, hónapjaiban az egész országot eltöltő tragikus életérzésnek ad hangot. Ez a kis gyűjtemény a „szabad ének” hangja az októberi forradalom ötvenedik év-fordulója alkalmából.

Ára: 2150 Ft
Kedvezmény: 645 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Rekviem. Versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytábla kötés. ISBN 979 963 332 202 4,144 oldal.
Megjelenés éve: 2023.

Ágh István (kétszeres Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze) költészete az idő (és saját életkora) előrehaladtával egyre nemesedik, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül… E kötet témái főleg búcsúzások, emlékezések, megkönnyeztetően gyönyörű és szomorú események. A könyvet Ágh István 85. születésnapjára jelentetjük meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Rókacsárda.  
Ágh István életműsorozat

A/5, 236 oldal, ISBN 978 963 9658 68 4
Megjelenés éve: 2009

A könyvet regénynek mondhatnánk, mert a regény műfajhoz áll legközelebb. És bár valódi megtörtént élményekből táplálkozik, mégis fikció marad, nem dokumentumregény. De kriminek is mondhatnánk, rejtélyes eltűnések, lopások, felderítetlen bűnügyek is történnek a dolgos hétköznapokban. És az eseméyek középpontja a falu középpontja: a Rókacsárda, ahol igazi róka is megfordul, előbb tyúktolvajként, aztán turistalátványosságként. Ágh nem elsősorban a maga, hanem a faluja, Iszkáz és a falusiak életét írja meg ebben a könyvben, a saját gyermekkorától fogva egészen a 90-es évek elejéig. Megismerjük az ávósok 50-es évekbeli működését, a téeszesítést, a történelemben a falut. Második kiadás az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Semmi sem úgy  
Versek

ISBN 963 9402 33 8 - A/5, keménytáblás, cérnafűzött, 106 oldal
Megjelenés éve: 2003

Ágh István képességeinek delelőjéhez ért költő, aki elérte s e kötet verseiben is megvalósítja tehetségének, lírai világlátásának klasszikus érettségét. Szigorúan megszerkesztett, karcsú gyűjteménye a kortárs magyar líra maradandó értéke.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Szavak honvágya. Esszék.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5 alak, keménytáblás, 288 oldal, ISBN 978 963 332 022 8
Megjelenés éve: 2013

Az idén 75 éves Ágh István eddig kötetben meg nem jelent rádiójegyzeteivel, bátyjára és a barátokra való emlékezéssel, esszékkel nyújt maradandó olvasmányélményt míves költői prózában.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Szélcsend. Versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5 alak, keménytábla kötés. ISBN 978 963 332 144 7 – 212 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Ágh István költészete az idő (és saját életkora) előrehaladtával egyre nemesedik, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül… A kötet 6 ciklusra oszlik: Készülődés a távozásra; Csillagfelhő; Miasszonyunk a máglyán; Magyarok! Merre vagytok?; Kései hálaének; Őszvégi képletek 1–14. Főleg búcsúzások, emlékezések, megkönnyeztetően gyönyörű versek. Ágh a szokásos tömbösebb, hosszú soros verseit is folytatja, de megjelennek a négysorosak, az induláskori stílusjegyek, természetesen az elmúlt évtizedek tapasztalatával és tudásával… Külön kiemelném a Himfy estéje, Magyarok! Merre vagytok, Készülődés a távozásra címűeket. Az utolsó ciklus 14 szonett, költői mesterbravúr.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2835 Ft
Kedvezmény: 851 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Válasz hazulról. Versek.  
Ágh István életműsorozat

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 042 6 – 172 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Szerelem, számvetés, betegségek, gyermekkori visszaemlékezések, és összetartozás, szépség, szomorúság – elégiák ezek a versek Ágh István tollából: a múltban keletkezett, a múlt történéseiből fakadó érzelmek, a visszaidézett benyomások, a lelki szemlélődés, a visszaemlékezésből fakadó érzelmek kifejezése. Nagyon szépek!

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ágh István: Összegyűjtött versek. I–II. 1965–2013.  
Ágh István életműsorozat

A/a alak, keménytáblás, I. 460, II. 456 oldal – ISBN 978 963 332 030 3
Megjelenés éve: 2013

Ágh Istvánról a 75. évéhez érve elmondhatjuk Domokos Mátyással, hogy eszméletének és szemléletének magas pontjára jutva, versbeszéde klasszikus módon beérett, végleges érvénnyel tekint szét a világban és a létezésben.

Ára: 4700 Ft
Kedvezmény: 1410 Ft
 Megrendelés

Andrejs Pumpurs: Medveölő. A lett eposz. Fordította Pusztay János  

B/5 alak, keménytáblás, lakkozott borító, ISBN 978 963 332 170 6 – 160 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Az eposz a lett irodalom kiemelkedő alkotása. A Balti-tengeri régió eposzalkotási láncolatának harmadik tagja a finn Kalevala és az észt Kalevipoeg után. Témája az ember és medve házasságából (ősi totemisztikus elképzelés) származó, csodás képességű hős élete, kalandjai, aki egy szerelmi szál révén tudomást szerez egy átokkal sújtott ősi lett várról, amelyet – meg-küzdve alvilági erőkkel és azok földi kiszolgálóival, a boszorkányokkal – megszabadít az átoktól, s a víz alá süllyesztett vár felemelkedik a napfényre. Ezt követően minden tudását népe javára fordítja, s küzd a megszállók (a német lovagrend) és az általuk terjesztett új hit ellen. Cselekedeteiben a lett mitológiai panteon, a pogány istenek segítik. Hatalmas ereje el-lenére a lovagrend harcosával küzdve végül elbukik (vívás közben levágják medvefülét, amelyben rejtezett az ereje), s ellenfelével együtt a Daugava folyóba zuhan. Az 1888-ban ke-letkezett műben a jellegzetesen lett pogány mítoszok mellett megtalálhatók a mi népmeséink-ben is fellelhető (közép-európai) vándormotívumok, de még Odüsszeia-reminiszcencia is. Az eposz a verselés minden kötöttsége ellenére inkább szabad vers a fülünknek, ennélfogva ez a történet élvezetes és szép mese – Pusztay János professzor nagyszerű míves fordításában. nk
A Latvian Literature platform és a Lett Kulturális Minisztérium támogatásával.

Ára: 3591 Ft
Kedvezmény: 1077 Ft
 Megrendelés

Anne Vabarna: A leány haláldala, A nagy nász. Két epikus ének. Fordította Pusztay János  

B/5 alak, puhatáblás, formalakkozott, ISBN 978 963 332 125 6 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Délkelet-Észtországban és az orosz határ orosz oldalán él a szetuk mintegy 10 ezres lélekszámú közössége, amely ortodox vallásával, néprajzi hagyományaival eltér az észt többségtől. A szetuk néhány évvel ezelőtt önálló népcsoportnak nyilvánították magukat. A szerző írástudatlan, a múlt század elején mintegy 150 ezer sornyi népköltészeti alkotást jegyeztek le tőle. A két epikus ének etnográfiai kincs, a szetuk gazdag népköltészetébe pillanthatunk be Pusztay János Prima Primissima-díjas nyelvészprofesszor fordításában.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Anne Vabarna: Pekó. Eposz. Fordította Pusztay János.  

B/5 alak, puhatáblás, formalakkozott, ISBN 978 963 332 126 3 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Délkelet-Észtországban és az orosz határ orosz oldalán él a szetuk mintegy 10 ezres lélekszámú közössége, amely ortodox vallásával, néprajzi hagyományaival eltér az észt többségtől. A szetuk néhány évvel ezelőtt önálló népcsoportnak nyilvánították magukat. A szerző írástudatlan, a múlt század elején mintegy 150 ezer sornyi népköltészeti alkotást jegyeztek le tőle. A szetuk nemzeti eposza egy családba tartozik a Kalevalával és a Kalevipoeggel. Az eposzban egyedülálló módon keveredik a pogány hiedelemvilág az ortodox vallás elemeivel, a természetisten Pekó születésénél ott van Jézus és Mária, ők adják a hős nevét is, majd Jézus a mezők és a szetuk királyává koronázza az eposz főhősét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Áprily Lajos emlékezete – A kor falára. Szerk.: Pomogáts Béla
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 312 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Áprily Lajos életútja és pályaképe a kortársak írásai és a korabeli kritikák, levelek, dokumentumok tükrében. Képekkel ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Arany János: Epilogus – Sorozatszerkesztő Sebestyén Ilona  
Költők a költőről sorozat

AK/40 alak, keménytáblás, 164 oldal – ISBN 978 963 332 0082
Megjelenés éve: 2013.

Válogatta és a tanumányt írta: Ágh István, Csoóri Sándor, Falusi Márton, Ferencz Győző, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán, Szepesi Attila, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet.

A sorozatot a szerkesztő azzal indította útjára: a költők tudják a legjobban, hogy mely versek lesznek a legmaradandóbbak nagy klasszikusaink életművéből, és mindezt azokban a válogatásukhoz fűzött kis esszékben az olvasóknak jól el is tudják mondani. Ebben a kötetben Arany János 21. századi költői olvasatából kapunk ízelítőt. (A szöveggondozás és az Utószó Beke József Arany-kutató munkája.)

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Arvo Valton: Cseresznyeág. Kisregény. Fordította Pusztay János  

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 220 8 - 96 oldal
Megjelenés éve: 2023.

2023. december 14-én tölti be nyolcvannyolcadik életévét ArvoValton, a mai észt irodalom egyik legtermékenyebb és legnagyobb hatású prózaírója. A Cseresznyeág című írás (novella? kisregény? esszé?) a filozófia, a fennkölt gondolatok és az érzelmek világába kalauzolja el olvasóját. Hőse, Hong mester, a művészi kifejezés tökéletességére törő kínai művész kizárólag cseresznyeágakat fest, mert ezeket tartja festészete (és egyben élete) kvintesszenciájának.
Az Isten tudja, kik – céhbeliek, kritikusok, sznobok, hatalom – által meghatározott kánonnal szembeszegülő, a művészi tökéletesség elérését megcélzó, az akár őrültnek is tartható képzeletbeli festőművésznek, Hongnak a világról, a művészetről kialakított nézetét, ahhoz való viszonyát mutatja be Valtona maga közismerten szatirikus, ironikus stílusában.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ayşegül Çelik: A török Hamlet. Az ember, aki tudja, hogyan kell meghalni. Muhsin Ertuğrul élete. Fordította: Akcal Réka. Shakespeare sírversét fordította Kodolányi Gyula. Szakértő: dr. Hóvári János.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, korabeli fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 168 3 – 270 oldal
Megjelenés éve: 2020.

A 20. század eleji Törökországban vagyunk. Ki hinné, hogy ez a magyar olvasók számára ismeretlen Muhsin Ertuğrul, akiről ez a könyv szól, először adott filmszerepet egy berlini vendégrendezésén Lugosi Bélának, a későbbi hollywoodi világhírű, Drakulát alakító, magyar származású színésznek; vagy hogy az ő meghívására érkezett Greta Garbo Isztambulba; vagy hogy Hollywoodban jó ismeretségbe került Charlie Chaplinnel; vagy hogy részt vett a világhírű drámaíró, Strindberg 75. születésnapján mint vendég? Muhsin Ertuğrulról már a Tolnai Világlapja 1927. május 21-i számában is olvashatunk: Első ízben ő fordította le és ő játszotta el a Hamletet Törökországban – tudósítanak A török Hamlet című írásban. A színész-rendező-műfordító-író 1892. február 28-án született Konstantinápolyban; első színházi szerepét 1909-ben kapta. Ő volt a török színház megújítója, a török mozi (film) megalapítója, az ő nevéhez fűződik a török függetlenségi háborúról készült első dokumentumfilm is, a többi róla szóló történetet olvashatjuk e műben, amely nemcsak róla, hanem a török színház- és filmművészet kezdeteiről is beszámol igen érdekesen és olvasmányosan. A török kulturális minisztérium (TEDA) támogatásával Kód: 324

Ára: 3297 Ft
Kedvezmény: 989 Ft
 Megrendelés

Babits Mihály – Légy ellenállás. Szerk.: Ferencz Győző
In memoriam sorozat

ISBN 963 9658 12 7 − Fotómelléklettel, 454 oldal
Megjelenés éve: 2008

Babits Mihálynak ebben az évben kettős évfordulója van: 125 éve született! És a Nyugat születésnapját sem ünnepelhetjük Babits nélkül. Véletlenül alakult úgy, hogy ez a kötet erre az évfordulóra lett készen, az életmű jó ismerője, a költő Ferencz Győző munkája által. Az In memoriam sorozat lassan véget ér, ez a kötet az egyik utolsó darabja.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Babits Mihály: Jónás könyve. – Sorozatszerkesztő Pomogáts Béla  
Egy vers sorozat

A/5 alak, keménytáblás kötés, 340 oldal, ISBN 978-963-9658-59-2
Megjelenés éve: 2013.

A magyar költészet emlékezetes nagy művei szinte mindig emberpróbáló események közelében: nemzeti és egyetemes tragédiák mélyén születtek. Így jöttek létre azok a költemények is, amelyeket a jelen verselemzés-sorozat bemutat: most Babits Mihály Jónás könyve c. verséről olvashatunk elemzéseket írók és irodalmárok tollából.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Baka István emlékezete – Búcsú barátaimtól. Szerk.: Füzi László
Emlékezet sorozat

Kötött. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

A Nap Kiadó a sorozatot 1999-ben indította útjára. A Nap Kiadó In memoriam sorozata segítette világra annak „testvérsorozatát”, az Em-lékezet címűt. E sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a XX. századi magyar irodalom jelentős, de kevésbé ismert (vagy a közelmúltban elhunyt) alkotóinak és im-már klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, szemé-lyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. A sorozat újabb és újabb megjelenő kötetei – az In memoriam sorozattal együtt – kirajzolnak egy XX. századi magyar iro-dalomtörténetet. Mindkét sorozat szerkesztője Domokos Mátyás, akinek szakmai tudá-sa, hatalmas irodalmi ismerete szavatolja a sorozatok irodalomtörténeti értékét. E so-rozatok éppen ezért alkalmasak kézikönyvnek a közép- és felsőoktatás irodalomtanítá-sában is. A kötetekből, de inkább folyóiratokból összeállított válogatások minden esetben tartalmaznak olyan írásokat is, amelyek eddig sehol nem láttak napvilágot! Ilyen első megjelenés például a Baka-kötetben levelek, naplórészletek.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Bakonyi István szerkesztésében és összeállításában.: Két küzdés között. Tamás Menyhért hazaútja Tanulmányok, kritikák tükrében.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 172 0 – 252 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Az 1974-ben indult és még ma is íródó életmű recepciójából válogatott a szerkesztő egy olyan csokrot, mely bemutatja nemcsak Tamás Menyhért költészetét és prózai munkásságát, hanem (mivel az életműve szorosan kapcsolódik az életeseményeihez) megismerhetjük egy székely csoport vándorútját/menekülését az erdélyi Madéfalvától a mai Tolna megyéig – kezdve Mária Terézia katonáinak kegyetlenkedéseitől a trianoni békeszerződésen át a második világháború utáni lakosságcserékig… Igazi magyar sors Tamás Menyhért sorsa… 63 írást olvashatunk 39 szerzőtől: Ágh István, Alföldy Jenő, B. Juhász Erzsébet, Bakonyi István, Bata Imre, Beke György, Belohorszky Pál, Borbély Sándor, Botlik József, Cynolter Károly, Cs. Nagy Ibolya, Cs. Varga István, Decsényi Judit, E. Nagy Sándor, Gál István, Gáll István, Gellért Gyöngyi, Görömbei András, Határ Győző, Hegedűs Imre János, Jelenits István, Király Ibolya, Kovalovszky Miklós, Kunszabó Zoltán, Mátyás István, Mona Krisztina, Oláh András, Pásztor Bertalan, Pécsi Györgyi, Pomogáts Béla, Rónay László, Simon István, Simonffy András, Stenczer Ferenc, Sütő András, Takács József, Tarján Tamás, Tüskés Tibor, Vasy Géza.
Az MMA támogatásával.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára  
Reprint sorozat

B/5 keménytáblás, arannyal megnyomva, 1642 oldal
Előző kiadás: Pest, 1873
Nap első kiadás: 1998
Nap második kiadás: 2010

Az 1873-ban megjelent 83 ezer címszavas szótár remekül bemutatja, hogy milyen volt nyelvünk a 19. század második harmadának végén, s nemcsak a maga korában számított igen jó gyakorlati kézikönyvnek, hanem napjainkban is sok tanulsággal szolgál, legfőképpen azáltal, hogy megfontolt értelmezései nyomán az azóta eltelt közel 150 esztendő szókincsbeli változásai, módosulásai is tudatosulnak bennünk.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Bánffy Miklós emlékezete. – A nagyúr. Szerk.: Sas Péter
Emlékezet sorozat

A/5, 288 o., fotókkal illusztrált. ISBN 978-963-9658 13 4 – 288 o.
Megjelenés éve: 2008

Az Emlékezet sorozat újabb kötete egy méltánytalanul háttérbe szorult, kissé elfelejtett, újrafelfedezésre váró erdélyi író, losonczi gróf Bánffy Miklós személyiségét és munkásságát szeretné az érdeklődés középpontjába állítani. Főnemesi származásának hangsúlyozása nemcsak származása és neveltetése, mint meghatározó kiindulópont miatt fontos, egyúttal utalás arra a tényre, hogy végre egy olyan arisztokrata, aki nemcsak írni tud, hanem egyetemes – mondhatnám klasszikus esztétikai – értékeket is hordoz. Az Emlékezet sorozat céljának megfelelően ennek a recepciótörténetnek is az a célja, hogy rámutasson, hogyan tükröződik egy 20. századi erdélyi magyar író életútja és életműve pályatársai (írók, kritikusok) és utókora (kritikusok, irodalomtörténészek) értékítéletében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Beniczky Gáspár: II. Rákóczi Ferenc 1012 napja – Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma. 1707–1710  
Reprint sorozat

Rákóczi források sorozat
Bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal közzéteszi Bánkúti Imre
Fr/5, keménytáblás, illusztrált, ISBN 963 9402 76 1 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2005

Beniczky Gáspár felvidéki köznemes II. Rákóczi Ferenc magántitkára volt, s 1707. május 24. és 1710. február 28. között napi feljegyzéseket, Diariumot vezetett. Erre az 1012 napra esik a véres eseménnyel lejátszódó ónodi országgyűlés, a kassai gyűlés, a katasztrofális következményű trencséni csatavesztés, a sárospataki országgyűlés és Bezerédjék kivégzése, a romhányi csata. Beniczky mindezeken jelen volt, Diariuma ezért fontos forrás Rákóczi tartózkodási helyeire, utazásaira, tárgyalásaira hazai és külföldi személyiségekkel, katonákkal, diplomatákkal stb. Képet kapunk a fejedelem mindenoldalú irányító tevékenységéről is.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Benkő Elek–Székely Attila: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön  

B/5, keménytáblás, több száz ábra és fotó, 416 oldal, ISBN 978-963-9658-28-8
Megjelenés éve: 2008

Székelykeresztúron egy elpusztult középkori udvarház maradványainak feltárása gazdag régészeti leletanyagot eredményezett. Kályhacsempék, kerámiaedények, továbbá sok fém- és üvegtárgy, valamint állatcsontok váltak kutathatóvá és bemutathatóvá. A kötet − sok fényképpel és rekonstrukciós rajzzal − bemutatja ennek kapcsán a középkori székelyföldi előkelők életét, az erdélyi reformáció helyi hullámverését is érintve. Képekkel illusztrált.

Ára: 3950 Ft
Kedvezmény: 1185 Ft
 Megrendelés

Bohuniczky Szefi: A fiatal Németh László és környezete  
Különleges könyvek

AK/24 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 083 9 – 72 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

Bohuniczky Szefi műve a Jelenkor folyóiratban jelent meg 1962-ben, vagyis 56 éve! Az 1894-ben született írónő a Nyugat munkatársa volt, és bár elég nagy életművet hozott létre 1969-ben bekövetkezett haláláig, művéből mégis a kortársakról írottak bizonyultak maradandónak! Most a fiatal Németh Lászlóról szóló részt adjuk ki Németh László lánya, Németh Magda Előszavával és apró kiigazításaival, magyarázataival. Bohuniczky Szefit pedig az Utószóban Tüskés Tibornak a Magyar Nemzet Magazinban 2007-ben közölt írása hozza közel hozzánk. Az NKA–EMMI támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon  

B/5, kartonált, 252 oldal, ISBN 963 8116 37 4
Megjelenés éve: 1998
Harmadik, változatlan utánnyomás: 2005

Bolla Ilona a magyar parasztság Árpád-kori és 14. századi történetét teljesen új megközelítéssel tárgyalja. A kötet árnyaltan világítja meg a paraszti világ formálódását és az ezzel párhuzamosan alakuló nemesség sorsát. Ladányi Erzsébet rendezte sajtó alá 1998-ban.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. I. kötet

1999. Év Könyve-díjas.ELFOGYOTT!   

B/5, keménytáblás, 300 oldal
Megjelenés éve: 1999

Az epidemológus professzor szabad idejében néprajzi gyűjtéssel foglalkozott. A Vajdaság különböző tájain járva emberi sorsokat ismert meg, melyekből interjú formájában közöl e kötetben néhányat. A magyarság 20. századi krónikájának egy szeletét ismerjük meg.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. II. kötet – Hagyaték Első könyv  

B/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 240 oldal, ISBN 9789633320099
Megjelenés éve: 2013.

A 2008-ban elhunyt orvosprofesszor szerző Németh László-i teljességű hungarológiai munkásságával, különösen népe biológiai pusztulása gondjának a tudatosításával hívta fel a figyelmet a „fehér halál” jelenségére, vagyis hogy a születésszám csökkenésén, a népesség elöregedésén kívül az egyke, a kivándorlás, mind-mind a délvidéki magyarság vészes csökkenéséhez vezet. Ebben a szellemben készült Hagyatékának első könyvét olvashatjuk a kötetben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. III. kötet – Hagyaték Második és Harmadik könyv  

B/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 260 oldal, ISBN 9789633320105
Megjelenés éve: 2013.

A 2008-ban elhunyt orvosprofesszor szerző Németh László-i teljességű hungarológiai munkásságával, különösen népe biológiai pusztulása gondjának a tudatosításával hívta fel a figyelmet a „fehér halál” jelenségére, vagyis hogy a születésszám csökkenésén, a népesség elöregedésén kívül az egyke, a kivándorlás, mind-mind a délvidéki magyarság vészes csökkenéséhez vezet. Ebben a szellemben készült Hagyatékának második és harmadik könyvét olvashatjuk a két kötetben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ceyhun Atuf Kansu: Mustafa Kemal Atatürk. Fordította Tasnádi Edit. Utószó Hóvári János.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrálva, 152 oldal. ISBN 978 963 332 093 8
Megjelenés éve: 2017.

A könyv – életrajz, az eredeti címben ígért „népvezér”, a szultánság romjain a független és modern Törökországot megteremtő hadvezér és államférfi: „Gazi Mustafa Paşa”, azaz a törö-kök atyja: Atatürk alakját hitelesen megidéző, a török történelem e korszakának leglényege-sebb eseményeit nyomon követő esszé. A szerző egy fényképalbumot lapoz. Oly módon, hogy Atatürk egy-egy fényképéről részletes leírást adva idézi meg életének egy-egy sorsdöntő eseményét vagy jellemző epizódját. A művet olvasván a magyar történelem alapvető kérdései visszhangoznak bennünk. Hiszen Törökország számára is létkérdéssé vált az imperialista intervencióval szemben az ország függetlenségének kivívása (1919–22-es Nemzeti Felszabadító Háború); az ország jövője azonban ugyanolyan követelően tette szükségessé a társadalmi haladást és a nyugati civilizá-cióval való lépéstartást is. Az igazi hazafiság eszméivel fűtött, költői hevülettel megírt esszé megismerteti a magyar olvasót századunk egyik legkiemelkedőbb alakjával. Érdekes és vonzó olvasmány. A török kulturális és turizmus minisztérium TEDA támogatásával.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Csanádi Imre emlékezete – Másodvirágzó. Szerk.: Alföldy Jenő
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 54 0 A/5, keménytáblás, illusztrált, 288 oldal
Megjelenés éve: 2004

Csoóri Sándoron, a "földin", Grezsa Ferencen, Orbán Ottón, Pomogáts Bélán át Somlyó Györgyig, Radnóti Sándortól Weöres Sándorig ível a költőt bemutatók, életművét méltatók, vele levelezők, barátok, pályatársak névsora. In memoriam és Emlékezet sorozatunk 42. kötete

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csáth Géza – A varázsló halála. Szerk.: Szajbély Mihály
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 48 6 Fr/5, keménytáblás, illusztrált, 400 oldal
Megjelenés éve: 2004

In memoriam sorozatunk elsősorban az írót mutatja be, de a szerkesztő az anyag összeállításakor nem kerülhette meg az orvos-pszichoanalitikust, a morfinista naplóírót, a színpadi szerzőt, a zenész-zenekritikus-zeneszerzőt, a képzőművészt sem. Esterházy Pétertől Illés Endréig, Kosztolányi Dezsőtől Karinthy Frigyesig kígyózik a szerzői névsor!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter: A teljesség sóvárgása. Irodalomtörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 084 6 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2019.

„Ebben a csak nemrég magunk mögött hagyott – sokak számára rossz emlékű – periódusban az is megesett, hogy némely irodalomtörténeti érdekű kéziratnak izgalmasabb »fiókregénye« keletkezett, mint akár maga az eredeti alkotás. Ami kétségtelenül összefügg az irodalom (és a sajtó) pártirányításának fölöttébb »eredményes« érvényesülésével. Ennek előrevetítésével csupán azt szerettem volna jelezni, hogy egy-egy korszak irodalomtörténetét nemcsak a megjelent művek sora jellemzi, hanem a csonkítottan napvilágot látott vagy az íróasztalfiókban rekedt kéziratok kálváriája is. Az irodalomnak mint intézménynek a működéséről tehát csakis akkor alakíthatunk ki valóságos képet, ha számolunk a mindenkori hatalom illetéktelen – az irodalom önmozgását fékező, belső autonómiáját sértő – beavatkozásával is. Esetünkben: a pártállami diktatúrának az irodalmi tudatszférát a maga ideológiai törekvéseinek alárendelő szerepével; az irodalomkritika manipulálásával, az elő- és utócenzúra fenntartásával, a hatalmi hierarchia különböző szintjein – alárendelt irányító – szerepet vállalókban állandósult félelem által gerjesztett öncenzúra hatásával” – írja a Szerző a kötet „Irodalomirányítás”: 1947–1989 című írásában. És persze az öncenzúra miatt sok mű meg sem íródott, tehetnénk hozzá Domokos Mátyással. Kisebbségi sorsban ezek a politikai megszorítások még élesebben jelentkeznek, bár Cseke Péter erre szinte sohasem hivatkozik… Mintha nem egy másik országban, kisebbségi sorsban történt volna mindez. Egy a nyelv, egy az irodalom, egy a diktatúra – és igen, igaza van!

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter: Borongós ég alatt. Sajtótörténeti tanulmányok 1980–2014.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 043 3 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2015

A Szerző kolozsvári egyetemi oktató, aki 1990 őszétől a friss szemléletű újságírói nemzedékek kineveléséért vállalt meghatározó szerepet. A ma már közel kétszázhuszonöt éves erdélyi magyar sajtó funkcionális történetének vizsgálata során elsősorban a kisebbségi sajtónyilvánosság kiépítése s működése kötötte le érdeklődését. A maguk dimenzióiban éli át a két világháború közötti eszmetisztázó sajtóviták drámai mélységét, de figyelmünkbe ajánlja azokat is, amelyeket 1956 után az erdélyi irodalmi örökség értékrendszerének megőrzéséért és átmentéséért vívott Páskándi Géza meg Gálfalvi György nemzedéke. A szerző alighanem a recepciótörténet „mikrofilológiai világában” érzi a legotthonosabban magát. Hiteles tényfeltárásai révén ekképpen jelzi, hogy korszakokként miként „szólt az Idő” az egymást követő erdélyi írónemzedékek frontáttörései révén. Cseke Péter 70. születésnapjára!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter: Trianoni hófogságban. 1918–1945–1990. Eszmetörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 145 4 – 344 oldal
Megjelenés éve: 2020.

A közvetlenül a második világháború után született nemzedéknek nem adatott meg, hogy az előttük járó, az előző kisebbségi helyzetben eszmélkedő korosztályok valamennyi meghatározó egyéniségét személyesen is megismerhesse: háború, menekülés, hadifogság, hidegháború és a „román Gulág” egyaránt megtizedelte őket. Akik élve megúszták, és halálukig köztünk lehettek, azok sem tudták nyíltan áthagyományozni a tájékozódásukat megkönnyítő kisebbségi élettapasztalataikat. Vagy azért, mert megfélemlítettek voltak, vagy azért, mert az értelmiségnevelő intézményrendszerből teljesen kiszorultak. Közéjük tartozott többek között Jancsó Béla „ikertársa”, a második értelmiségi nemzedék lapját felelős szerkesztőként és kiadóként is jegyző László Dezső, akinek azért kellett kétszer is megjárnia a román Gulágot, mert tisztelői körében az Erdélyi Református Egyházkerület „rangrejtett” püspökének számított. De hivatkozik Kós Károlytól Tamási Áronig, Dávid Gyulától Németh Lászlóig igen sok nagy magyar (határon inneni és túli) íróra, szerkesztőre, de Buday György, a Szegedi Fiatalok és a szegedi tanyavilág is bemutatásra kerül bizonyos (trianoni) szempontból. Az ő munkássságukon/levelezésükön keresztül mutatja be a Szerző a Trianon utáni erdélyi társadalmi életet. Összességében nem annyira a művekre figyel, mint inkább hátterükre, az azokat előhívó szellemi közegre, irodalomtörténészként nem annyira az irodalom, mint az irodalom társadalomtörténete foglalkoztatja… A „határon túliság” fogalmának bizonytalansága köztudottan abban mutatkozik meg a legfélreérthetetlenebbül, hogy Erdélyből nézve Magyarország van túl a határon, mely látásmód nemcsak Trianon utáni fejlemény, hanem sok évszázados hagyományra tekint vissza. Ugyanúgy, ahogyan a történelmi „két haza” összetartozása is. Olyan izgalmas olvasmány ez a tanulmánykötet, mint egy krimi.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu
Cseke Péter új köteteiről beszél az alábbi rövid portréfilmben. (Megtekintehtő a linkre kattintva)::
Erdélyi Figyelő,TV Cluj
2021. július

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Cseke Péter szerkesztésében és összeállításában: Székelyföld a 21. században. Esszék, tanulmányok. Magyar szemhatár sorozat. Összeállító szerkesztő Cseke Péter. Sorozatszerkesztő Pusztay János.  

Fr/5 alak, keménytáblás, behajtogatott térképpel, ábrákkal, ISBN 978 963 332 167 6 – 240 olda
Megjelenés éve: 2020.

Szerzők: Bakk Miklós, Bakó Rozália Klára, Balog Adalbert, Biró A. Zoltán, Bodó Barna, Bodó Márta, Cseke Gábor, Cseke Péter, Garda Dezső, Gergely Orsolya, Gyarmati Zsolt, Kolumbán Gábor, Málnási Levente, Pál-Antal Sándor, Péntek János, Sarány István, Simó Márton, Szőts P. Zsuzsa, Tonk Márton, Vargyasi Levente (fotó), Zsigmond Andrea.
A Magyar szemhatár sorozat köteteiben az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövőjüket, s teszik ezt – szándékunk szerint – pártsemlegesen. Az újabb kötetben a szerzőknek önkéntelenül is a Székelyföldön megrekedt történelmi időhöz (1918 – 1945 – 1990) kellett viszonyulniuk, hogy a kettős periféria-helyzetben önjáróvá vált változatlanságokból a 21. századi életvitel megteremtéséhez segítsék a szellemi és anyagi gyarapodásban érdekelteket. Mindezt a máig kibeszéletlen Trianon-szindróma paradigmájával küszködve, ráadásul a ránk telepedő vírusjárvány fogságában. […] Nem ennek a kötetnek a feladata a trianoni fájdalmak továbbélésének lajstromozása, a vírusveszély elhárításának dokumentálása; aminthogy az önvédelmi perek vagy a Székelyföld modernizációs lehetőségeinek részletekbe menő bemutatása sem. Szerzőink a maguk tényfeltárásával és helyzetkép-elemzésével az együttgondolkodást igyekeznek elősegíteni. Hisznek abban, hogy a túlélésnél többre van lehetőségünk, bátorságunk és képességünk: a vészhelyzetek utáni jövőteremtésre. A Magyar Kormány: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával A szerzők: Bakk Miklós, Bakó Rozália Klára, Balog Adalbert, Biró A. Zoltán, Bodó Barna, Bodó Márta, Cseke Gábor, Cseke Péter, Garda Dezső, Gergely Orsolya, Gyarmati Zsolt, Kolumbán Gábor, Málnási Levente, Pál-Antal Sándor, Péntek János, Sarány István, Simó Márton, Szőts P. Zsuzsa, Tonk Márton, Zsigmond Andrea
A Magyar Kormány: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Cseke Péter új köteteiről beszél az alábbi rövid portréfilmben. (Megtekintehtő a linkre kattintva)::
Erdélyi Figyelő,TV Cluj
2021. július

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Egy tükör cserepei  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alakban, keménytáblás, 380 oldal ISBN 963 9658 022.
Megjelenés éve: 2006

Csokits János költő, esszéíró az 1945 utáni években elhagyta Magyarországot, és a legutóbbi időkig emigrációban élt, Párizsban, majd Angliában, és a nyugati magyar irodalom ritkán megszólaló, megbecsült tehetségeként írt esszéket a magyar irodalom klasszikusairól (Arany János, Pilinszky János), és vitairatokat. Ezenkívül nagy műveltségre és széles látókörre valló esszéket a 20. századi modern világ általános jelenségeiről és az úgynevezett modernség képtelen-groteszk megnyilvánulásairól. Hazatelepülése óta folyóiratokban jelentette meg nagy visszhangot kiváltó stúdiumait a latin világ erkölcseiről, szokásairól.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Pilinszky Nyugaton (Pilinszky 32 levelével). Második, javított és bővített kiadás. Utószó: Sebestyén Ilona.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 150 oldal. ISBN 978 963 332 119 5
Megjelenés éve: 2017.

Csokits János 1949-ben – 21 évesen – menekült el Magyarországról; Franciaországban, Nyugat-Németországban, majd Angliában élt és dolgozott (legtöbbet a Szabad Európa Rádiónak és a BBC-nek), ezután ötvenéves emigrációját 1999-ben feladva hazatért. Nagy érdemeket szerzett a magyar költészet – elsősorban Pilinszky János életműve – nyugati, angol nyelvű megismertetésében. Pilinszky János külföldi fordítójaként a költővel való ismeretségét, találkozásait és levelezését örökíti meg ez a kötet, amely először Domokos Mátyás szerkesztésében 1992-ben jelent meg. A könyvet a Győri Rotary Club támogatta.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Tövisek és szilánkok. Aforizmák és idézetek. Különleges könyvek  
Különleges könyvek

BK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 141 6 – 112 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Hogy mennyire nem változott az ember az elmúlt 1-2000 évben, arra igencsak jó bizonyíték a 10 éve elhunyt költő, Csokits János által fordított és összeszerkesztett válogatás a Költészet-ről, az Írás-olvasásról, a Civilizáció és kultúráról, a Hatalom és szabadságról, a Élő halál – haló életről, hogy csak néhány gyűjtőfogalmat említsünk. Az idézett szerzők száma meghaladja a 200-at, és Arisztotelésztől Epikuroszon, De Gaulle-on át Freudig, Sartre-ig tart a sor. Mindet gyűjtötte, rendszerezte és fordította Csokits János.
A győri tisztelők támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet. – Az utószót Görömbei András írta.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 83 7 – 252. oldal.
Megjelenés éve: 2010

Az új Csoóri-esszék világát is áthatják a kemény tartásra, eltökélt cselekvésre mutató magatartáspéldák. A gordiuszi csomót nem szétvágó, hanem kibogozó Illyés Gyula és a Szárszói beszédet megíró és elmondó Németh László példája örök érvényű erkölcsi tanulság is. De feledhetetlen a Petőfi századost – jobb kezének előző napi megsebesülése miatt – bal kézzel kitüntető Bem tábornok is. Feledhetetlen a Himnusz újraírására felkért Illyés és Kodály magatartása is. Milyen a zenei értéke Erkel munkájának? – kérdezte Illyés. – Nem helyettesíthető! – felelte Kodály megfellebbezhetetlenül. – Ki rendezte a tegnapi tüntetést az apja temetésén – kérdezte a nyomozó Kós Károly lányától. Ő azt válaszolta: – A Halott! – Ezzel az erkölcsi igényességgel szól Csoóri Sándor a nemzetről is.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Az elhalasztott igazság. Beszélgetések 1971–2010.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 450 oldal, ISBN 978 963 9658 91 2
Megjelenés éve: 2011

Közel félszáz kérdező-beszélgetőtárs: Domokos Mátyástól Berta Bulcsun át Czine Mihályig írók, irodalmárok, újságírók – szólaltatják meg Csoóri Sándort költészetéről, magyarságról, életéről, múltról, jövőről. Mintha életrajzot írnának az időrendbe szedett (korántsem teljes!) 1971 és 2010 között keletkezett beszélgetések. A 40 esztendő terméséből Szakolczay Lajos válogatásában kapunk kordokumentumként is felfogható válogatást.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Elveszett utak
2003. Év Könyve-díjas.
  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

364 oldal

Megjelenés éve: 2003
Második kiadás: 2004

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Futás a ködben (Új versek)  
Versek

Fr/5, 120 oldal
Megjelenés éve: 2005

Csoóri Sándornak legutóbb 2001-ben jelent meg verseskönyve (Csöndes tériszony). A mostani kézirat azóta írt, új verseit tartalmazza. Versei a lírai költő személyes sorsának a prizmáján keresztül szemlélik változatlanul a körülötte lévő világot, azonban a kifejezés – Arany Jánossal szólva – „hangköre” megváltozott: nemes rezignációval szemléli a megélt élet és történelem illúzióvesztéseit („bennem csak az él, ami volt / az igaz csak, ami már nem lesz” – írja egyik versében); az irreverzibilitás tudatával szövi a költői emlékezet Csoóri Sándor versbeszédét, de miközben arról beszél, hogy „régi sebeinkbe most halunk bele”, a megélt veszteségek érzelmi leltárának költői nyeresége éppen ebből a visszafogottságból táplálkozik. A Futás a ködben jelentős eseménye napjaink költészetének.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Föld, nyitott sebem. – Összegyűjtött versek CD-melléklettel.
Csoóri Sándor 80 éves!  

A/5, keménytáblás, 508 oldal, ISBN 978 963 9658 80 6
Megjelenés éve: 2010

1957 és 2009 – a két dátum közötti 52 év, fél évszázadnyi idő alatt született versekből válogatott könyvet tartunk a kezünkben. A nemzeti lelkiismeret talán legérzékenyebb kifejezőjeként sok műfajban maradandót alkotva is költészete volt élete biztos pontja, az az otthon, ahova hazatérhetett. Verseit ebben a gyűjteményben most nemcsak olvashatjuk, hanem jó néhányukat a benne található CD-ről saját előadásában meg is hallgathatjuk.
Az OKM, a Nemzeti Kulturális Alap, a Debreceni Polgármesteri Hivatal és a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat támogatásával!

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor – Kapaszkodás a megmaradásért. Szerk.: Gróh Gáspár–Márkus Béla
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, 16 oldal fotómelléklet, ISBN 978 963 332 121 8 – 412 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Ha van a 20. század második felének magyar művészei között, akinek a munkássága nélkül elképzelhetetlen ezen időszak bemutatása s elemzése, akkor Csoóri Sándor az. Ez Domokos Mátyás véleménye. Ezt az életművét bemutató monográfiát több mint 50 szerző írta. Az In memoriam sorozat utoljára megjelent kötete. Ezzel a sorozat végleg lezárult.
Az EMMI–NKA támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem.  – Új versek  

Fr/5 alak, keménytáblás, 92 oldal
Megjelenés éve: 2009

A Harangok zúgnak bennem újszerűsége az idő múlásával való legbelső szembeszegülésnek, a múlandóságban megőrződő örökkévaló pillanatok megtalálásának képességében rejlik. A szépen kimondott és azzal föloldott kínok és a megőrzött tartás könyve ez. Hangját a költőre oly jellemző, váratlanul fölragyogó, kivételes érzékenységgel megfogalmazott hasonlatokkal, metaforákkal gazdagított, ismerősen eredeti versnyelve határozza meg.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Hova megy a hegy? Gyermekversek  

Vágott B/5 keménytáblás alak, négyszín nyomás, gyermekrajzokkal illusztrált, 148 oldal, ISBN 978 963 9658 97 4
Megjelenés éve: 2011

A kötetben szereplő 75 verset 2010 őszén, szinte egyszerre írta Csoóri Sándor. Másik gyermekkötetéhez hasonlóan ezt is gyermekek illusztrálták, most a válaszúti Kallós Alapítvány Szórványkollégium és a budapesti Nádasdy művészeti iskola kisdiákjai.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Már én se volnék. – Harminc év. Válogatott versek, 1982–2011.  

Fr/5 alak, keménytáblás, 58 oldal, ISBN 978-963-9658-16-5
Megjelenés éve: 2012

Ez a kötet az elmúlt harminc év verseiből kínál válogatást. Egy olyan kapcsolat költői tükre, amelyben a szerelemélmény teljessége jelenik meg.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Tizenhét kő a parton  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

390 oldal
Megjelenés éve: 2007

Csoóri Sándornak 2004-ben jelent meg a Nap Kiadónál Elveszett utak c. Év könyve-díjas esszékötete. Az azóta keletkezett újabb írásokat, esszéket tartalmazza a Magyar esszék sorozatban megjelenő új könyv, a költő Csoóri Sándorhoz méltó választékos stílusban. A közállapotokért aggódó figyelem süt az írásokból. Érdemes rá odafigyelnünk

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor: Védőoltás. A magyar irodalom története az Ómagyar Mária-siralomtól napjainkig. Magyar esszék sorozat  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 89 9 – 536 oldal.
Megjelenés éve: 2011

Sajátos magyar irodalomtörténet Pálfy G. István válogatásában. Csoóri Sándor időbeli összevisszaságban és változó műfaji jelleggel ugyan, de a magyar irodalom évszázadaira kitekintő, szinte teljesnek mondható irodalomtörténetet is írt. A jelenről, illetve a megélt évtizedekről is nagyon sajátos és meghatározó képe van.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csorba Emánuel: Apa és fia  
Sors és történelem

A/5, keménytáblás, 456 oldal, fényképekkel illusztrált, ISBN 978 963 9658 55 4
Megjelenés éve: 2009

Mindannyiunknak megvan a SAJÁT történelme. Olyan saját történelem, ami a főbb dátumokban egyezik a „hivatalos” történelemmel, de részleteiben egyedi, és csak a miénk. Magyarország történelme, különösen az 1945 utáni idő, még tele van homályos és tisztázatlan ponttal, sok eleme vár feltárásra, sok igazságot még nem mondtak, nem mondtunk ki. Ennek az igénynek szeretne a Nap Kiadó új sorozata megfelelni: megmutatunk egy-egy olyan szeletet a közelmúltból, melyet a benne résztvevők osztanak meg velünk. Két Csorba Emánullel van dolgunk, az idősebbel és az ifjabbal, sőt mindketten a dr. előnevet is viselik. Apa és fia és családjuk sorsa elevenedik meg a könyvben, ami dokumentumszerűségében egyszerre napló, egyszerre útikönyv és egyszerre vallomás. A jogász és mérnök élvezetes stílusa és választékos nyelvezete a volt iskolarendszert (és persze saját tehetségüket) dicséri. A kitelepítés, az arab világbeli munka és utazás – izgalmas olvasmány, mindenkinek ajánljuk!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csuday Csaba: Fantasztikum, mágia, valóság. Írások a hispán és a magyar irodalomról.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 32 5 – 296 oldal
Megjelenés éve: 2014

E kötet szerzője a spanyol nyelvű fordításai mellett filológus, esszéíró, és ebben a születésnapi összegző kötetében, a szépírás teljes fegyverzetében, olyan világot tár elénk, melyről ma kevesen tudnak többet nála Magyarországon. Csuday Csaba 70. születésnapjára!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csűry Bálint: Szamosháti szótár  
Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, egy kötetben, rajzokkal illusztrált, ISBN 963 9402 89 3 – 1120 oldal.
Előző kiadás: Budapest, 1935-1936
Nap megjelenés éve: 2004

A szótár nemcsak a nyelvészet, hanem a néprajz körében is jelentős! Csűry Bálint összegyűjtötte a szavakat, a mondásokat, az életmódra vonatkozó anyagokat, és iskolát teremtett a szótáralkotás terén is.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Akvárium. Dráma két felvonásban.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, Fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 118 8 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A színdarab a 70-es években egy uszodában játszódik. Ez az „akvárium”. Ha valamit valaki el szeretne érni, akkor csak a megfelelő időben kell a megfelelő ember mellé úsznia… Akkoriban ez a kritikus hangvétel felhívta a figyelmét a főcenzornak is, hiszen Aczél György megváltoztatta a darab befejezését… A 45 esztendeje a kecskeméti Katona József Színházban előadott darabot korabeli fotókkal és a Szerzővel készített interjúval kiegészítve adjuk közre.

Támogató:

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Élni a világ szélén. Elbeszélések  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 194 2, 146 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Vajon miért foglalkoztatja Dallos Szilviát íróként a magány, az öregedés, az öregkor, amikor őt mindezek kínjai elkerülték, hiszen az idő múlásával dacolva őrzi testi, lelki szellemi frissességét? Talán éppen ez, hiszen ha nem is gyötrik meg (ne féljünk kimondani) az öregedéssel járó megpróbáltatások, de találkozik velük, és minden idegszálával át is érzi ezeket gondokat, mint másokét – de amelyekről jól tudja, hogy az övéi is lehetnének. Ezért tudja empátiával, okosan, bölcsen, kitűnő stílusban megírni őket. Ezért csak hálásak lehetünk. Napjainkban az életkor határai kitolódtak, és egyre több az idős ember, mind többen és többen találkoznak az ebből adódó kérdésekkel, testi és lelki gondokkal. Ezek ugyan mára váltak már-már tömegessé, de nem voltak mások akkor sem, amikor igazán öreggé válni csak kevesek osztályrésze volt. Dallos Szilvia a művész érzékenységével már szinte félszáz éve megérezte, hogy mit jelent sokáig élni: nemcsak sok örömet, hanem megannyi kérdést, fájdalmat és fájdalmas gondot. Ezekről szólnak e kötet írásai. Azt sugallják, hogy bármilyen idős is valaki, erejének fogyta, a természet törvényeiből következő veszteségei ellenére is van remény: a szeretet, a másokban folytatódó élet, a világ megannyi csodája kortól függetlenül mindenki számára nyit új távlatokat.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Forgatások mosolya – Második, bővített kiadás  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

2. bővített kiadás
A/5, keménytáblás. Névmutatóval, fotókkal. ISBN 978 963 9658 87 5. 320 oldal.
Megjelenés éve: 2014

Két évtizeddel ezelőtt, amikor ez a kötet megjelent, Fodor András a következőket írta róla: „Dallos Szilvia valódi eseteket felsorakoztató anekdotagyűjteményében többről van szó, mint filmről, forgatásról, kis ügyetlenkedésekről és mulatságos esetekről. Valóságos társadalomrajz és művelődéstörténet bontakozik ki ezekből a feljegyzésekből, amiket az olvasó élvezni fog s észrevétlenül lesz részese egy művészeti ág, szakma belső életének, ugyanakkor annak, ami rajta kívül az országban és a világban történt…” Nos, ez ma is mind igaz, de azzal egészíthetjük ki, hogy most már ez az anyag maga a magyar film története is, és ízelítőül kapunk hozzá némi folytatást is ebben a bővített második kiadásban, hiszen 2008-ig tartanak a történetek! Több mint hét évtized filmes vidám történeteit nyújtja át most nekünk Dallos Szilvia művésznő, aki nemcsak a vidám történeteken keresztül bemutatott filmes szakma egyik meghatározó szereplője, de szerencsénkre kitűnő tollú író is.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Magyar hangja. A szinkronizálás története. 3., javított, bővített kiadás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

978 963 332 134 8 A/5, keménytáblás, fotókkal ill., 324 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

A nemcsak szép szinkronhangjáról, hanem íróként is egyre inkább ismert művésznő tanította is a szinkronizálás történetét. Azt mindannyian tudjuk, hogy a magyar szinkron világhírű, de azt nem, hogy milyen munka van ennek a hátterében. Dallos Szilvia egyetlenként megírta a már 80 esztendőt is elhagyó magyar szinkron történetét, a technikai, szakmai háttérrel együtt, de ebben a harmadik, javított, bővített kiadásban is megtalálhatók az izgalmas történetek, visszaemlékezések legnevesebb művészeink tolmácsolásában, és mindehhez sok-sok kép is van a könyvben...
Az NKA–EMMI támogatásával.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Magyar hangja. A szinkronizálás története. 4. kiadás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, fotókkal ill., ISBN 978 963 332 233 8 - 312 oldal
Megjelenés éve: 2024.

Idézet a Szinkron mosolya fejezetből: – Horváth Tivadar színész: Gerhardt Pál rendezte a híres Foxi Maxi-sorozat magyar szinkronját. Egymás után érkeztünk a tévé szinkronstúdiójába az első forgatási napon. Gerhardt a tőle megszokott, rövid, tömör instrukcióival fogadta a színészeket. Bejött Szuhay Balázs. „Szervusz, Balázskám! Te vagy a Kandúr Bandi! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Bejött Kiss Manyi. „Manyika, drága! Te vagy a kis »erős« egér! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Bejött Agárdi Gábor. „Gabikám, édes! Te vagy a farkas! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Végül bejöttem én. „Szervusz, Tivadarkám! Te vagy a róka! Csak saját hang!” A nagy nevetésre Gerhardt csak ennyit mondott: „Körül is írhattam volna, de az legalább egy órát elvett volna a felvételből.”
A nemcsak szép hangjáról, hanem íróként is jól ismert művésznő tanította is a szinkronizálás történetét; könyvéből nemcsak a humoros történeteket, hanem a technikai változásokat és a szakmát is megismerhetjük.

Ára: 4389 Ft
Kedvezmény: 1317 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Szimat naplója.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, színes képmelléklettel, ISBN 978 963 332 063 1–164 oldal
Megjelenés éve: 2015.

A színésznő, író ebben a naplóban szeretett kutyáin keresztül a saját hétköznapjait írja meg, a bejegyzések ideje 2009. december 29-től 2014. március 27-ig tart – de valójában egészen a gyermekkoráig visszaemlékezik, hiszen az első kutya egy óvóhelyen volt „félig” az övé… Színes képekkel! Önvallomás ez a javából, és bizony sok veszteséget, fájdalmat, bánatot, törődést, veszteséget oszt meg velünk, olvasókkal. A kutyaszeretők biztosan sokkal jobban fogják szeretni ezt a könyvet, mint a másik tábor.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Utószinkron – Dráma  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

ISBN9639402974 A/5, keménytáblás, 88 oldal
Megjelenés éve: 2006

Az ötvenes években játszódó tragikomédia a József Attila Színház drámapályázatán különdíjat kapott, 2002-ben Grazban az „Ismeretlen szomszédaink” elnevezésű drámaírói verseny egyik győztese lett. Az egyik elvtárs kitalálja, hogy egy orosz színielőadást a színészek élőben szinkronizáljanak. Azután mást is szinkronizálni kellene… Hangosan fel-felnevet az olvasó, pedig a játék vérre megy… A darab több pályázaton különdíjat, illetve előkelő helyezést nyert el. 1956 ötvenedik évfordulójára.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Dalos László: A vén budai hársfák  
Különleges könyvek

128 oldal
Megjelenés éve: 2008

Örökzöld dallamok szövegírója Dalos László. Most a hosszú és termékeny élet során megírt dalszövegek és saját költemények válogatását olvashatjuk. A legtöbb dalszöveg olvasásánál fülünkben felhangzik az ismerős melódia is...

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Dávid Gyula: 1956 Erdélyben és ami utána következett  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 085 3 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A Magyar Autonóm Tartományból az a jelentés futott be, hogy Erdőszentgyörgyön a hőerőmű udvarán valaki ledöntötte Sztálin szobrát; Hajdu Zoltán író jelentette, hogy mellette az autóbuszban valaki azt mondta: „inkább haljunk meg fegyverrel a kézben, mint éhen”; Tóth Ödön kulák Zoltán községben azt kiabálta az utcán, hogy „eljött a mi időnk”; az uzoni körorvos azt mondta, hogy Vasile Lucát is rehabilitálni kellene, mint ahogy Nagy Imrét rehabilitálták; a csíkszeredai Fodor Imre pedig kijelentette, hogy azért, ami Magyarországon történt, a kommunisták a felelősek. … Egy pécskai asszony pedig azt kérdezte, mikor kezdik már el nálunk is azt, ami Magyarországon van. A Kolozsvárról befutott jelentésben az áll, hogy a Babeş és a Bolyai egyetemeken szórólapokat találtak, amelyen felhívták a diákságot a szolidarizálásra. Bonchidán az egyik kerítésre valaki felírta: „le a kvótákkal”. Somkeréken Farkas László kulák azzal fenyegette meg a társas gazdaság elnökét, hogy vigyázzon magára, mert hamarosan nálunk is következik az, ami Magyarországon – olvasható a szamosújvári börtönt és a Duna-deltát is megjárt irodalomtörténész kolozsvári Szerző könyvében. A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Deák László: A felejtés angyala. – Új versek  

Fr/5 alak, keménytáblás, 96 oldal ISBN 978 963 9658 22 6
Megjelenés éve: 2009

Az elmúlt két-három évben fájdalmas veszteségek érték író- és művésztársadalmunkat, ami a formálódó új művekre is rányomta bélyegét. Deák László sem tudta, és nem is akarta kikerülni a személyes múlandóság, és az élet tartalmát jelentő társak elvesztésének kegyetlenségével jelentkező valóság kénytelen tudomásulvételének érzelmi és intellektuális téren egyaránt kemény próbáját.

Ára: 2310 Ft
Kedvezmény: 693 Ft
 Megrendelés

Deák László: EmlékkönnyELFOGYOTT!  – Versek és rajzok  

A/5, keménytáblás, illusztrált, ISBN 963 9402 95 8 –144 oldal
Megjelenés éve: 2006

Deák László, aki képzőművészként illusztrálta is új verseit – az idén tölti be 60 életévét. Fanyar humora átjárja az egész könyvet – sírás ellen ez a legcélszerűbb magatartás. A költőről a mai versellenes világban kevesen tudnak – de ott a helye a legjobb kortársak között.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Deák László: Fojtatás

2003. Év Könyve-díjas.
  
Versek

ISBN 963 9402 34 6 - Fr/5, keménytáblás, cérnafűzött, 148 oldal
Megjelenés éve: 2003

A ritkán megszólaló, összetéveszthetetlenül egyéni szemléletű és versbeszédű Deák László keserű játékossággal színezett verseiben egy emberi sors, élet- és léthelyzet takart fájdalma tükröződik. Az az igazi költőkre jellemző megszenvedett sejtetés, amely az ő verseit sorsával is összeköti, kifejeződik a kötet címében is, mert a Fojtatás egyfajta többértelműségnek a modern költészetre jellemző kifejezése és összefoglalása.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Deák László: Napló, 1980–1990. Szerk.: Kemsei István.  

A/5 alak, keménytáblás, kb. 260 oldal, ISBN 978 963 332 011 2
Megjelenés éve: 2012

Ez, a tizenegy év eseményeit egybesűrítő napló valójában csupán válogatás Deák László rend-szeresen, középiskolás korától súlyos betegségéig vezetett feljegyzéseiből. A naplónak főként a második fele fontos kordokumentumként is felfogható, hiszen a nyolcvanas évek közepétől az úgynevezett rendszerváltoztatás korába lépett a válságoktól szenvedő ország, s a költő – alkatánál fogva –, ha cselekvő részese nem is, de lelkiismeretes lejegyzője még lehetett a tör-ténteknek. Ez a napló töretlen stílusú, olvasmányos és rendkívüli szellemi izgalmakat nyújtó. Nagy erénye, hogy úgy lehet olvasni, mint egy elbeszélő művet.

Az NKA támogatásával.

Ára: 2835 Ft
Kedvezmény: 851 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: „A legnagyobb bátorság a remény”. Írások Illyés Gyuláról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 086 0 – 352 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Tíz éve hunyt el Domokos Mátyás. Terve volt Illyés Gyuláról szóló összes írásának megjelentetése. Végakaratának eleget téve válogattuk össze minden írását, és hozzátettük a még soha nem publikált szerkesztői és lektori jelentéseiből is az Illyésről szólókat.

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről.  
Domokos Mátyás

ISBN 978 963 9658 44 8 − 48 oldal
Megjelenés éve: 2008

Egy rendkívül érzékeny intellektus vallomása ez a költészeten keresztül önmagáról: „mindent az irodalomtól kaptam... az irodalom adta nekem az egyetlen érvényes, kikezdhetetlen értelmezését a világnak, a létezésnek, az emberi természetnek, az ember külső-belső arcának.” A 20. század költészetének, s ebben különösen a magyar költészetnek metafizikai pillanatait idézi, értelmezi, Juhász Gyula, Thomas Hardy, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Jékely Zoltán és mások verseinek továbbgondolásával. Domokos Mátyás halálának második évfordulójára.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: A porlepte énekes – Weöres Sándorról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Keménytáblás, 208 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Az olvasó fényűzése I–II–III.
2007 Budai Könyv-díjas!  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás
Megjelenés éve:2007

Réz Pál baráti tanácsára állított össze Domokos Mátyás egy válogatást életművének azokból a darabjaiból, amelyeket a legfontosabbnak tartott. Az I. A rontás ellen – általános, a magyar irodalomról szóló írásokat tartalmaz; a II. A költői képzelet nyomában; a III. Az életre figyelés prózaírói címet viseli. Lebilincselő olvasmány, letehetetlen a mű, hiszen a 20. század egyik legnagyobb esszéíró-gondolkodója és szerkesztője, a nagy műveltségű és zseniális észjárású Domokos Mátyásnak nemcsak a közelmúltunk irodalmáról, de társadalmi életünk legfontosabb eseményeiről írt esszéi is – szívszorítóan igazak.

Ára: 6300 Ft
Kedvezmény: 1890 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Írósors – Németh Lászlóról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Kötött. 228 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Nem-múló múlt.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 87 7. Fr/5, keménytáblás, 250 oldal
Megjelenés éve: 2006

Az esszéista, kritikus legújabban írt java írásaiból összeállított kötet Móricz Zsigmond, József Attila, Illyés Gyula, Tersánszky Józsi Jenő, Németh László, életműve mellett foglalkozik a magyar képzőművészeti élet olyan kiválóságaival, mint Ferenczy Béni, Bartha László, Ecsődi Ákos. Továbbá megidézi Sárközi Mártának az emlékét, és a Kérdés kérdés hátán ciklusban a jelenkor magyar történelmének és szellemi életének általános kérdéseit elemzi

Ára: 2436 Ft
Kedvezmény: 731 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Szembesülés – Írókkal, művekkel  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5. Keménytáblás, cérnafűzött, 268 odal
Megjelenés éve: 2003

A veszélyeztetett szociális, nemzeti, erkölcsi és esztétikai értékekről tanúskodó érzékenységet felelős indulattal sugárzó munkáit önéletrajzi elemek szövik át. Az esszék főképpen a 20. század nagyjairól: Illyésről, Németh Lászlóról, Veres Péterről, Nagy Lászlóról, Fodor Andrásról szólnak a Szerzőtől már „megszokott” nagy tárgyi tudással, filológiai igényességgel és villámlóan okos elemzésekkel.

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás. – Leltárhiány Szerk.: Sebestyén Ilona
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált. 450 oldalIn memoriam sorozatunk utolsó darabja, a 69. A Makóról indult író, szerkesztő életét az Eötvös-kollégiumtól a Szépirodalmi Könyvkiadón át az Osiris és Nap Kiadókig, a későn indult írói pályakezdéstől az időskori gazdag termésig pályatársak, barátok és kortársak: a teljesség igénye nélkül Benyhe János, Réz Pál, Lator László, Pécsi Györgyi, Gróh Gáspár, Osztovits Ágnes mutatják be, és ezen az életúton az 1945-től az ezredfordulóig a magyar irodalom is elénk tárul.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Dsida Jenő – Tükör előtt. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Illusztráció: 8 oldal műnyomó képmelléklet, Méret: Fr/5. Oldal: 400. Kötés: Keménytábla
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2001

Változatlan utánnyomása az 1998-ban megjelent kötetnek, mely Dsidáról szóló dokumentumok, levelek és egyéb tanulmányok gyűjteménye, kirajzolja a költő életútját és pályaképét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Erdélyi József – Magányos csillag Szerk.: Medvigy Endre
In memoriam sorozat

Fr/5, képekkel illusztrált, 392 oldal
Megjelenés éve: 2006

A 20. századi magyar líra egyik megújítója, akinek a munkásságát: első pályaszakaszát olyan személyiségek kísérték elismerő figyelemmel, mint Babits Mihály, Tóth Aladár, Tersánszky Józsei Jenő, Illyés Gyula, vagy a fiatal József Attila, aki ugyanakkor nem bírván uralkodni szertelen egyéniségén és idegrendszerén, az írástudók árulását is elkövette a harmincas évek közepén ominózus versével. „Nehezen bírta tehetségét – jegyezte fel róla halála alkalmából naplójegyzetében Illyés Gyula –, már ifjan meg-megrokkant alatta...Tántorgott tehát az égi teher alatt”, de a sorsa keményen meg is büntette ezért. Ezt a különösségében is rendkívüli költői utat mutatja meg az In memoriam-kötet Medvigy Endre válogatásában, mentegetés és rágalmazás nélkül hiteles-tárgyilagos képet állítva össze az Erdélyi-lírát és a vagdalkozó személyiség megnyilvánulásait kísérő hatalmas terjedelmű irodalom legfontosabb írásai révén.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Falusi Márton: Albérleti fordulónap. Új versek  

A/5 alak, keménytáblás, 140 oldal , ISBN 978-963-332-031-0
Megjelenés éve: 2013

Mint a kötet címéből is sejthetjük, albérletről albérletre száll a lélek, költözik a test. Otthonossága magában foglalja a valódi hajléktalanok és a lélek hajléktalanjait is. Falusi tabudöngető – de hisz alig van már tabu! – költészete, merészsége és üdesége, ha eljutna a fiatalokhoz, sok olvasót szerezne a költészetnek. Egy-egy verséhez visszalapozni nem akármilyen pillanat a rosszabbnál rosszabb, unalmas versek idején.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Falusi Márton: Műtücsök opál mezőkön. Esszék.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 072 3 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Falusi különös fénytörésben látja és láttatja irodalmi hagyományainkat: kivételes tárgyismerettel, elméleti felkészültséggel illeszti őket a világirodalom nagy folyamataiba. Új hang, új gondolatok, új szemlélet – a Szerző új kötete figyelemre méltó, fontos lépés a magyar irodalmi modernizáció folyamatában.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Falusi Márton: Várható elbukásunk. Esszék és tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 147 8, 272 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Az elmúlt évtized egyik legígéretesebben ívelő, irodalomtörténészi-filozófusi pálya az immár 40 esztendős Falusi Mártoné. Ma már sokoldalúságnak számít, ha egy alkotó több irodalmi műfajban is jelentőset alkot. Ő megteremtette eredeti hangú költészetét; újszerű szemléletet sugárzó esszéket és az irodalom mozgásáról, értékrendi változásairól és az irodalom infrastruktúrájának kérdéseiről szóló kitűnő tanulmányokat írt. Új tanulmánykötetébe hosszabb és rövidebb esszéiből, a magyar irodalom történetének nagyjait, azok műveit, életművük fontos kérdéseit vizsgáló írásaiból válogatott. A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával.

Ára: 4515 Ft
Kedvezmény: 1355 Ft
 Megrendelés

Féja Endre válogatásában: Lélekben társak. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése. 1937–1976.  

B/5 keménytáblás, kb. 600 oldal, ISBN 978 963 332 026 6
Megjelenés éve: 2013

A kötet válogatás Supka Magdolna és Féja Géza levelezéséből. A válogató Féja Endre, az író fia. 366 levél az 1937 és 1976 közötti évekből. Az írásokat átszövi az érzelmi kötődés; megismerkedésük, házasságkötésük, válságaik, válásuk, majd az újra éledő lelki kapcsolatuk: a szeretet, vállalás, önzetlen segítés és a kölcsönös megbecsülés érzése.De ami ennél sokkal fontosabb: a levelek hátterében megjelenik a kor politikai, rendőrségi, társadalmi és irodalmi élete, valamint a barátok és az ellenfelek. Sok szereplő tűnik fel, főleg az 1945 utáni évek közismert politikusai és írói közül, valamint mindkettőjük baráti társasága. Elénk tárul egy nagy alföldi város, Békéscsaba világa és a kor eseményei, ahogyan ezt Féja Géza „alulnézetből” látta és átélte, valamint ezeknek a fővárosi vetülete, Supka Magdolna leveleiben. Megismerhető a Supka család és Supka Géza élete is ezekből az évekből. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése 1937-ben, házasságkötésük előtt kezdődött, és dacára már 1941-től kezdődő különélésüknek és 1943-as válásuknak, életük végéig tartott.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Féja Géza: Levelezése  

B/5, keménytáblás, cérnafűzött, fóliázott. 368 oldal
Megjelenés éve: 2003

Mintegy három- és félszáz levelet válogatott össze Féja Endre az 1922 és 1978 közötti időből. Olyanokat, amelyek szélesebb érdeklődésre tarthatnak számot, és amelyek a magyar irodalommal vannak szoros összefüggésben. E levelek olvastán ott lehetünk a nemzeti parasztpárt megalakulásánál; kisebb-nagyobb nézeteltéréseknél; barátságok, szerelmek tanúi lehetünk. Írók "fedeztetnek fel". S mivel a levelezők szinte kivétel nélkül írók, a könyv izgalmas, olvasmányos kötet lett.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Fodor András: A hetvenes évek (Napló, 1975–1979)ELFOGYOTT!   

B/5, 660 oldal
Megjelenés éve: 1996

Ára: 1400 Ft
Kedvezmény: 420 Ft
 Megrendelés

Fodor András emlékezete – Konok idő. Szerk.: Domokos Mátyás–Lakatos András
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 288 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2003

Ez a könyv - szorosabban véve - nem emlékkötet, mint ahogy az In memoriam és Emlékezet sorozat kötetei sem azok. Életút és pályakép. És a naplóíró-költő Fodor András élete nagyszerű korrajz is lett! Az Eötvös-kollégium története éppúgy itt van előttünk, mint az íróbarátok cikkeiben megelevenedő 50-es, 60-as, 70-es évek. Vannak eddig meg nem jelent írások is, pl. Vekerdi László "védőbeszéde" a Domokos Mátyás-kritikára. Izgalmas, olvasmányos, tanulságos kötet!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig  

Méret: A/5. Oldal: 232. Kötés: Behajtott füles, kartonált
Megjelenés éve: 2001

XII. Károly haláláig követhetjük nyomon a szerzővel a svédek történetét, a viking kalandozásokat is beleértve. Szó esik Árpád-házi rokonságról, és jó néhány közös "ügyről" magyarok és svédek között. Az olvasmányosan megírt "történelemkönyv" fekete-fehér és színes képekkel illusztrált.

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Frecskay János: Mesterségek szótára – Szótár és iparágleírás 1912-ből  
Reprint sorozat

Méret: B/5. Oldal: 768. Kötés: Bőrbe kötött, arannyal fóliázott.
Előző kiadás: Budapest, 1912
Nap első kiadás: 2001

Az 1912-ben, majd 1922-ben megjelent kötet két részre tagolódik: I. Ötven iparág leírása; II. Ezen iparágak összesített magyar-német és német-magyar szótára.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Füst Milán – Szellemek utcája. Szerk.: Kis Pintér Imre
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Megjelenés éve: 1998

Különös ember volt a költő-drámaíró Füst Milán, Feleségem története c. regényével majdnem Nobel-díjas lett! 19 betegségével küszködve csodálatos-különös szereplője volt a 20. századi magyar irodalomnak Őt és pályáját, műveit mutatjuk be a levelek, kritikák és a kortársak visszaemlékezéseinek tükrében! Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gárdonyi Géza – Halhatatlan csillagok. Szerk.: Z. Szalai Sándor
In memoriam sorozat

963 9402 73 7 – Keménytáblás, 320 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2005

A mindmáig változatlanul egyik legnépszerűbb és legolvasottabb klasszikusunk életútját, szellemi sorsát és életművét bemutató In memoriam-kötet rendkívül gazdag és jórészt ismeretlen anyag – dokumentumok, levelek, nyilatkozatok stb. – közreadásával idézi meg az Egri csillagok alkotójának egyéniségét, műveinek írói recepcióját a kora és utókora részéről, s természetesen azt a kort is, amelyben regényeit, novelláit és verseit létrehozta ez a rejtőzködő és rejtélyes életű nagy író. A könyv ezáltal ad a szokványos irodalomtörténeti eszmefuttatásoknál jóval gazdagabb és árnyaltabb képet Gárdonyi Gézáról.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gazda László: Csángómagyar falvak.  – Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára. I. kötet. A–G-ig.  

A/5, keménytáblás, fényképekkel illuztrált, ISBN 978 963 9658 47 9 –336 o.
Megjelenés éve: 2009

A 250 települést bemutató mű első kötetében 94 településről esik szó. A földrajzi behatárolás és jellemzés után nagyjából időrendben következnek az adatok, melyek kiterjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra, megélhetési lehetőségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességekre is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb értelemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század végétől az első világháborúig Bukovina területén tartottunk számon, és Moldva városai is, Aknavásártól Bákóig. Eddig senki nem csinált még ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érlelődik rá az igény. A 2007-ben elhunyt Szerző és Tánczos Vilmos fotóival. Az OKM, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Könyv Alapítvány támogatásával.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Gazda László: CSÁNGÓMAGYAR FALVAK. Moldva környéki települések történeti tára. 3. kötet. R–Z. – Fotókkal, térképekkel  

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 49 3 – 336 oldal.
Megjelenés éve: 2011

A 3., záró kötet 105 faluleírást foglal magában, és sok faluhoz képeket is beválogattunk, Tánczos Vilmos professzor fotóiból. A behajtogatott térkép egész Moldvát ábrázolja, a szerző skicce nyomán Sasi Attila készítette el. Az utószó és a falvak mai állapotának leírása Gazda Klára munkája. A zárókötet mindhárom könyv faluneveinek mutatóját is tartalmazza magyar és román nyelven.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Gelléri Andor Endre emlékezete – Villám és esti tűz. Szerk.: Füzi László
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 85 0. A/5, keménytáblás, fotókkal ill. 288 old.
Megjelenés éve: 2006.

100 éve született Gelléri Andor Endre!
Emlékezet sorozatunk újabb kötete annak a 20. századi tragikus sorsú magyar elbeszélőnek a világát mutatja be a kortársak és utókora nézőpontjából, akit Kosztolányi Dezső „tündéri realistának” nevezett. A modern magyar próza különös, varázslatos, egyedülálló alkotója volt; írásaiban idő fölötti érvénnyel jelenik meg a 30-as évek kispolgári, proletár világának a légköre, emberei; mély együttérzéssel és részvéttel ábrázolt sorsok, amelyeket Gelléri Andor Endre egyedülálló írói erővel idézett meg írásaiban, és ez a magyarázata annak, hogy saját kora legkiválóbb írói (Füst Milán, Kosztolányi Dezső, Mikes Lajos, Déry Tibor, Vas István, Németh László) nagy lelkesedéssel fogadták írói jelentkezését és végig érzékeny szeretettel kísérték figyelemmel írásaikban. 1945-ben koncentrációs táborban hunyt el.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gerzsenyi Gabriella: Brüsszel után szabadon. Történetek a közelmúltból  

Fr/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, ISBN 978 963 332 187 4 – 248 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Alcímnek azt is adhattuk volna: Derűs történetek, hiszen a debütáló szerzőnek igen jó a humora. Hosszú évekig dolgozott jogászként az EU-ban, ennek a korszaknak a történéseiből kapunk humoros ízelítőt, meg hogy milyen is a belga sör, vagy milyen a „nyúlsötét”, vagy hogy mit kell tudni a belgákról és sorolhatnám. „A koronavírusos időszakban a bringázás majdhogynem életmentő volt számunkra: – írja az egyik elbeszélésben – nagy családi kerekezésekre kerítettünk sort, egyrészt a kerület csodálatos tavaszi virágpompáját újra és újra megcsodálandó, másrészt sportolás gyanánt. Ez ugyanis még a legszigorúbb intézkedések mellett is engedélyezve volt mint mozgás. Szemben sok egyébbel, például a frizbivel. Rendkívül rosszul esett, amikor a rendőrök feloszlatták a családi frizbimeccsünket, részletesebb magyarázat nélkül. Jogértelmezési vitába sem voltak hajlandók bocsátkozni férjemmel. Kicsit idegesek voltak akkortájt. Hiába, a rendőr is ember. Belgiumban feltétlenül! Itt a viccekben nem a rendőr a hülye, hanem attól függően valaki, hogy milyen nyelvterületről származik a vicc. Ha flamandról, akkor a vallon. És fordítva. Ha pedig Hollandiából vagy Franciaországból, akkor en bloc a belga.”

https://www.facebook.com/events/652004149338053?ref=newsfeed

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. I-IV. kötet  
Reprint sorozat

B/5 alak, bőrkötésben, arany fólianyomással. ISBN 963 9402 59 1 Összkiadás
Megjelenés éve: 2005 és 2011

I-II-III-IV. kötet 1937-1938-1943.
A IV. kötetben A mutatókat összeállította Csapodi Csaba (1943), Érszegi Géza (2004), az utószó és a kiegészítő bibliográfia Bácsatyai Dániel munkája.
I. kötet. 1937. (A-C) 2005.
II. kötet. 1937. (D-N) 2011.
III. KÖTET. 1938. (O-Z) 2011
IV. KÖTET (1943.) Index.2011
A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben. A negyedik kötetben Csapodi Csaba, Érszegi Géza és Bácsatyai Dániel kiegészítései találhatók.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 11230 Ft
Kedvezmény: 3369 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai I. kötet. A-C  
Reprint sorozat

B/5, egészbőrbe kötve, arannyal fóliázva, 828 oldal,
ISBN 963 9402 59 1 Összkiadás, ISBN 963 9402 65 0 I. k.
Az első kiadás: Budapest, 1937
Nap első kiadás: 2005

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
A kötet szerkesztője dr. Szovák Kornél.

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai.  – II. kötet. 1937. (D-N)  
Reprint sorozat

912. o. ISBN 978 963 9658 84 4 II. kötet.
Megjelenés éve: 2011.

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. – III. KÖTET. 1938. (O-Z)   
Reprint sorozat

964. o. ISBN 978 963 9658 85 1 III. kötet.
Megjelenés éve: 2011.

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. – IV. kötet (1943.) Index: A mutatókat összeállította Csapodi Csaba (1943), Érszegi Géza (2004), az utószó és a kiegészítő bibliográfia Bácsatyai Dániel munkája.  
Reprint sorozat

280. o. ISBN 978 963 332 006 8 IV. kötet.
Megjelenés éve: 2011

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: A kultúra iránytűje. Kritikák. Magyar esszék sorozat  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 044 0 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Új kötetében könyvismertetéseiből, kritikáiból kínál válogatást a szerző. Nem ajánló szövegek ezek: elmélyült, a művek talán kevésbé ismert vonásait föltáró írások. Olyan korban, amikor a köztéri lárma, a piaci célú recenziók, szédelgő feldicsérések, bulvárosodás idejét éljük. Az elmúlt esztendők könyvterméséből válogatva Gróh Gáspár igazi értékeket mutat be. Jó, hogy van még kritika, és jó, hogy van ilyen kritikusunk, mint Gróh Gáspár.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: A magyarság rendeltetéséről. Művelődéstörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 320 oldal, ISBN 978 963 332 035 8
Megjelenés éve: 2013

A kötet középpontjában a 20. század első felének szellemi folyamatait vizsgáló tanulmányok és esszék állnak. Móricz, Németh László, Illyés Gyula, Bibó István, Szabó Dezső életművének egy-egy sajátos metszetéről, területéről ír. Látszólag talán nem központi kérdésekről, valójában mindig az egészről, az életművek lényegére utalva, azok, és ezen túlmenően a magyar kultúra egészében gondolkodva. Gróh Gáspár számára nincs részkérdés: a tárgyalt szerzők világához közelítve nemcsak azok mélyebb megismerését teszi lehetővé, hanem a korszak magyar eszmetörténetét, a magyar gondolkodás belső mozgását világítja meg. Ez teszi természetessé, hogy az életművek középpontjától távolinak tűnő témákat is tényleges súlyuknak megfelelően tárgyalja. Így elemzi Füst Milánnak a hajdani Magyarország Felvidékéhez fűződő élményeit vagy Liszt Ferencnek a magyar nemzeti, illetve népzenéhez való kapcsolatát. A tanulmányok centrumában a nemzet a modernizáció összefüggésében jelenik meg, a magyar hagyomány továbbvitele a művészi és közéleti demokrácia dimenziójában kapja meg ma is alapvetően fontos jelentését. Gróh Gáspár szívesen ír olyan kérdésekről, amelyek a szellemi élet nagy törésvonalai körül találhatók, és többnyire komoly viták középpontjában állnak. Ő maga azonban nem e polémiákat akarja folytatni: olyan összefoglaló álláspont kialakítására törekszik, amelyik a hitviták helyett az értelmes párbeszéd alapja lehet.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Irodalmi hullámlovaglás. Ragyogástól féknyúzig.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 175 1 – 284 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Gróh Gáspár új kötetébe tanulmánnyá terebélyesedett írásai kerültek. Bevezetőjében a kritikáról írva a szellemi élet megosztottságát megkerülhetetlen tényként, a szabadon gondolkodás akadályaként bemutatva a méltányosság szempontjának hiányára hívja fel a figyelmet. Legnagyobb lélegzetű, több mint 100 oldalas tanulmánya Nádas Péter 2017-ben megjelent regény-önéletírásának egy vonulatát taglalja. Elismerés és kemény kritika ez együtt, nemcsak letehetetlen, hanem megkerülhetetlen is. Más természetűek azok az írásai, amelyekben kiemelkedő író kortársunk, a kolozsvári Szilágyi István újabban megjelent köteteit elemzi. Ezek jelentik számára a kötete címében jelzett „ragyogást”. Záró tanulmánya csak azért nem vitairat, mert elfogultságra épülő hamis állításokkal aligha lehet vitatkozni. Ezért állítja, hogy Beke Albert Illyés Gyuláról írt könyve a szakszerűség álarca mögé bújtatva nem annyira szakmai teljesítmény, mint inkább az irodalomtörténetbe átkerült új „műfaj”, a monográfiává duzzasztott féknyúz megteremtése. A József Attila-díjas Gróh Gáspár kötete elvontságában is élvezetes, irodalmi értelemben is vonzó olvasmány. Mint minden igazán jelentős alkotás, túlmutat önmagán: időtlen és aktuális: úgy szól jelenbe érő múltunk megkerülhetetlen, de túl gyakran elfelejtett tényeiről, összefüggéseiről, folyamatairól, hogy azok nekünk is személyes ügyünkké válnak.
A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Két bagoly. Tűnődések, 1997–2020.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 161 4 – 272 oldal
Megjelenés éve: 2020.

88 rövid lélegzetű, változatos miniesszét találunk a József Attila-díjjal kitüntetett kritikus, irodalomtörténész új kötetében. A Tűnődések alcím jellemzi legjobban ezeket az írásokat. Valójában karcolatok, kis novellák, apró megfigyelések – kitűnő íráskészséggel és az irodalomtörténésztől már annyira megszokott hatalmas tárgyi tudással. Megfér benne a magyar történelem és politika mozgása, egy kiszáradt nyírfa, egy kidőlő évszázados tölgy vagy éppen egy vadászatra induló bagolypár. És velük együtt ott vannak Balassi és Petőfi, Kölcsey és Nagy László, vagy éppen Bartók Béla. Nagyon olvasmányos, mindenkinek bátran ajánlom!!

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Mesterek a magasban. Irodalmi tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 206 2, 340 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Gróh Gáspár új kötetének tanulmányai ismerősnek gondolt művek és életművek alig vagy másként ismert oldalára hívják fel a figyelmet. Nem a már-már közmegegyezéssé vált értelmezések érvényességét vitatja, hanem olyan szempontokat vet fel, amelyek érdemben gazdagíthatják, olykor módosíthatják a korábbi értelmezéseket. Elmondja, hogy a nemzeti sorskérdéseket személyes ügyének tekintő, de a politikától irtózó Németh László közéletisége miként lesz politikai tényező, hogy Illyés Gyulát nem csupán nemzeti küldetéstudata, hanem a szociális igazságkeresése jellemezte baloldaliság fordítja szembe a kommunizmussal, hogy Mészöly Miklós írói életműve miért elszakíthatatlan a magyar hagyományoktól. A szerző elmélyülten elemzi a drámaírást tervező Csoóri Sándor filmfelé fordulását, ahogyan e műfajváltás egyik első nagy eredményeként az Ítélet című filmben a magyar irodalom Dózsa-hagyományát használja fel az 1956-os forradalom örökségéhez való hűség kifejezésére.
Gróh Gáspár írásait az a látásmód határozza meg, amelyben az árnyalt elemzőkészség találkozik a művészi-irodalmi teljesítmények iránti érzékenységgel: gondolkodásában összetartozik a nemzet sorsának vállalása, az értékeket őrző és ezért azok megújítására törekvő konzervativizmus és a klasszikus liberalizmus nyitottsága.

Ára: 3780 Ft
Kedvezmény: 1134 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Neurotikus nemzettudat? Esszék, tanulmányok a magyar kultúrából.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 129 4 – 256 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus írásaival egyre meghatározóbb alakja a kortárs magyar irodalmi köztudatnak. Írásainak legfontosabb két jellemzője: a tematikai sokszínűség és a mindegyikben fölfedezhető sajátos látásmód. Írjon bármiről és bárkiről, a magyar történelem és művelődés egységében gondolkodik. A nemzetben sajátos műhelyt lát, amelynek az a munka ad értelmet, amellyel a közös, európai kultúrát gazdagítja. Sokféle módon érhető el a cél. Irodalommal, művekkel, történelemformálással – és a kettő gyakran összetalálkozik. Valójában ez a találkozás jelenti Gróh gondolkodásának legfőbb tárgyát, írjon Babitsról vagy Dobos Lászlóról, Németh Lászlóról vagy Kodolányi Gyuláról és Csoóri Sándorról, Szabó Dezsőről, alkalmasint Szent-Iványi Domokosról és Szabad Györgyről.

Támogató:

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Gróh Gáspár: Szemben a felejtéssel. Esszék, kritikák.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 250 oldal, ISBN 978 963 332 087 7
Megjelenés éve: 2017.

A szerző újabb írásai értelmező, rendszerező szerepük miatt nélkülözhetetlenek az irodalmi értékrend formálásában. Olyan „olvasóközpontú” kritikák, esszék, irodalomtörténeti elemzések, amelyek az írók szemében a szakmához, a szakmáéban viszont az irodalomhoz tartozóknak tűnhetnek fel. Új kötetében főleg olyan szerzők műveiről ír, akikben megtalálja a számára kedves értékeket: Görömbei András, Kiss Gy. Csaba, Németh László, Szörényi László, Márkus Béla, Domokos Mátyás. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést nem sokkal e könyv megjelenése előtt vehette át főleg a magyar írók életművét az adott korszak történelmi és kulturális hátterével összefüggésben elemző írásai elismeréseként – itt a bizonyíték, hogy méltó volt rá.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gyöngyössy Imre: Stigma. Kétnyelvű: magyar-olasz versek. Fordította: Roberto Ruspanti.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, kartonált, ISBN 978 963 332 180 5, 204 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Gyöngyössy Imre 1930. február 25-én született Pécsett. A mítosz, az archaikus paraszti világ, az ősi rítusok, a természet és közösség harmóniájában élő ember élménye meghatározták világlátását. Műveinek másik forrását, az európai keresztény kultúrát a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban ismerte meg. Itt tanult meg olaszul anyanyelvi szinten. Dantét és Petrarcát olvasva nőtt fel, itt írta első verseit is. Itália szellemi és kulturális öröksége egész életét végigkísérte. Az olasz szakos egyetemi hallgatót 1951-ben letartóztatták, és egy koncepciós perben összeesküvés vádjával három év börtönbüntetésre ítélték. A sztálinizmus politikai börtöneiben verseit papír és ceruza nélkül, fejben írta. A börtönben eltöltött évek és későbbi találkozásai a század üldözötteivel meghatározták életművét. Hazájában már nem érhette meg első verseskötetének 1999-es kiadását. Ezzel a kétnyelvű kötettel a karizmatikus költő-filmrendező soha nem publikált versei végre eljuthatnak a magyar és olasz olvasókhoz. A sok átélt szenvedés ellenére Gyöngyössy Imre újra és újra felfedezte a teremtett világ szépségét, a szülőföld békéjét, parasztszobák csendjét, a kemencében sülő kenyér illatát, a barátság, szerelem erőt adó, megtartó energiáját.
Spirituális ihletésű verseiben, akárcsak filmjeiben, gyakran szólal meg a “jövő nosztalgiája”. Hányatott élete során soha nem vesztette el hitét Istenben és az emberben, a szeretet teremtő erejében, a “holnap reményében”.
A könyv azz MMA, a versfilm az EMMI támogatásával

A könyv alapján készült versfilm megtekinthető itt:
https://youtu.be/FBuEiMUUqtk

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Györffy István: Magyar népi hímzések – A cifraszűr  
Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, négyszín nyomással, illusztrációkkal, 392 oldal
Előző kiadás: Karcag, 1930
Nap első kiadás: 2004

A szerző a magyar néprajz klasszikusa. Ez a műve évtizedes munkával, alapos utánjárással készült, leírja a készítés technikáit és bemutatja a ruhadarab történeti és táji változatait. 88 színes táblával, a díszítő motívumok rajzaival, fekete-fehér fotókkal.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: A minőség jegyében. Írások Németh Lászlóról. – Összeállította Ekler Andrea–Petrik Béla.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 240 oldal – ISBN 978 963 332 159 1
Megjelenés éve: 2020.

„Mit adott nekem Németh László? A legtöbbet, amit szellemi és etikai vonatkozásban ember embernek adhat: példát és ösztönzést. Példát arra, hogy századunk kibogozhatatlannak tetsző szellemi káoszában is van értelme és lehetősége a teremtő küzdelemnek. Példát arra, hogy alázattal és lelkiismerettel szüntelenül átgondolva a megtett utat, olykor szomorú tapasztalatok ellenére is reménykedő hittel és töretlenül kell építenünk a jövőt. Lenyűgöz érdeklődésének széles horizontja, eredményeinek mindig eleven és elgondolkodtató biztonsága, mélysége. Németh László mindig együtt gondolkodni, együtt töprengeni hív, s amiről gondolkodik, az mindig mindnyájunk ügye, vagy legalábbis annak kellene lennie. A pedagógus hite és segítő szándéka sugárzik rám minden sorából, ezt éreztem kézfogásából is: a nagy szellem munkára, nevelésre hívó ösztönzését” olvashatjuk a kötet bevezető írásában. Görömbei András irodalomtörténész, egyetemi tanár az idén lenne 75 éves, az Ő tiszteletére született az összeállítás – Németh Lászlóról szóló írásaiból. Hét esztendeje nincs közöttünk, ezzel a kötetével emlékezünk Rá… Az Utószó Papp Endre munkája.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. – Újabb tanulmányok.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN / 978 963 9658 57 8 − 384 oldal
Megjelenés éve: 2008

A szerző a magyar irodalmi közélet nagy műveltségű és naprakész alakja; írásai szerves részét képezik a kortárs irodalmi köztudatnak. Gondolatilag kiérlelt, lendületes esszéit filológiailag pontos, aprólékos jegyzetapparátus kíséri. Általános öszefoglaló esszéin kívül ír többek között Ágh Istvánról, Sütő Andrásról, Nagy Gáspárról, Buda Ferencről, Gál Sándorról – megjelent könyveik, korszakos műveik kapcsán. Debrecen Városa támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Csoóri Sándor. – Monográfia. Második, bővített kiadás.
Görömbei András 65 éves!  

Fr/5 alak, képmelléklettel, 310 oldal. ISBN 978 963 9658 79
Megjelenés éve: 2010

E munkának tán legnagyobb erénye, hogy e több mint fél évszázados folyamat állomásait, erkölcsi, tudati, hatástörténeti összetevőit fölfejtve az írói-költői pálya alakulásának, gazdagodásának létszemléleti, poétikai mibenlétét is hűen mutatja be. A 2003-ban megjelent monográfiát Görömbei András továbbírta, belefoglalva az azóta megjelent esszé- és verskötetek anyagát is. A könyvet Csoóri Sándor 80. születésnapjára, 2010. február 3-ára szeretnénk megjelentetni. A szerző, Görömbei András is kerek évfordulóhoz érkezik február 5-én!
Az OKM, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Könyv Alapítvány és a Debreceni Polgármesteri Hivatal támogatásával!

Ára: 3200 Ft
Kedvezmény: 960 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret (Tanulmányok)  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 35 4 - Fr/5, keménytáblás, cérnafűzött, 404 oldal
Megjelenés éve: 2003

Görömbei András e kötetében az irodalom alakító szerepének az elemzésével foglalkozik nemzeti önismeretünk vonatkozásában, részint egyes életművek (elsősorban Illyés Gyula) kapcsán, részint általános kérdésfeltevések mentén; figyelmét főként a határainkon kívül élő magyarság kulturális-anyanyelvi önismeretére fordítva. Tanulmányai a tudós hitelességével szólnak a magyarság irodalmunkban kifejeződő önismeretéről.

Ára: 2350 Ft
Kedvezmény: 705 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Irodalom, nemzet, harmadik út. Esszék, tanulmányok, 2008–2012.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 9789633320143 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2012

A szerző változatlanul egyik legmeghatározóbb alakja a magyar irodalmi közéletnek; írásai szerves részét képezik a kortárs irodalmi köztudatnak. Gondolatilag kiérlelt, lendületes esszéit filológiailag pontos, aprólékos jegyzetapparátus kíséri ezúttal is.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Görömbei András: Nagy Gáspár. – Monográfia.  

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 9658 77 6 – 264 oldal
Megjelenés éve: 2009

„Nagy Gáspár mélyen vallásos paraszti családba született – viszonylag idős szülők gyermekeként – 1949. május 4-én a Vas megyei Bérbaltaváron. A hagyományok szerint szülőfalujának neve abból ered, hogy a Kőszeg alá vonuló Szulejmán szul-tánt a falu baltával várta. Ebben a faluban töltötte Nagy Gáspár életének első tizennégy esztendejét” – így indul a monográ-fia, amely 2. javított, bővített kiadásban a költő Nagy Gáspár 60. születésnapjára jelenik meg. Nagy Gáspár élete–életműve lezárult korai halálával, mely 2007. január 3-án következett be. Görömbei András professzor, irodalomtörténész, aki egy generációval idősebb, már 2002-ben írt róla egy monográfiát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a költői életút ilyen hamar lezárul. Ez a lezárult életút teszi fájdalmasan időszerűvé a monográfia újbóli, de már bővített és „véglegesített” változatát. A kötet a KÖLTŐ életét mutatja be néhány fontosabb fényképpel is illusztrálva, kicsit emlékeztetve ezzel a Nap Kiadó In memoriam sorozatára, azzal a különbséggel, hogy itt egyetlenegy Szerző van, Görömbei András.

Ára: 2800 Ft
Kedvezmény: 840 Ft
 Megrendelés

Haják Szabó Mária - összeállító szerkesztő: A felvidéki magyarság a 21. században.  – Esszék, tanulmányok. - Sorozatszerkesztő Pusztay János  
Magyar szemhatár sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, behajtogatott térképpel, ábrákkal, ISBN 978 963 332 142 3 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A trianoni békediktátum következtében sok ágra szakadt magyarság egyharmada kisebbségi sorba került. A kisebbségi sors szinte mindig veszélyeztetett helyzetet szül. Akkor is, vagy talán még inkább, ha a kisebbség egy adott terület őslakossága. Helyzetüket befolyásolja a többségi nemzet kisebbségpolitikája, de magának a kisebbségnek is a többséghez és a saját helyzetükhöz való viszonya. A Magyar szemhatár sorozat köteteiben az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövőjüket, s teszik ezt – szándékunk szerint – pártsemlegesen. Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3350 Ft
Kedvezmény: 1005 Ft
 Megrendelés

Hajnóczy Péter emlékezete – A véradó. Szerk.: Reményi József Tamás
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 36 2 - A/5. Ktáblás, cérnafűzött, 248 o.
Megjelenés éve: 2003

Hajnóczy Péter fiatalon távozott el körünkből. Életműve azonban kiállta az idők próbáját. Ott a helye 20. századi magyar irodalom maradandó értékei között. A róla készült kritikák, interjúk, dokumentumok alapján Reményi József Tamás állította össze Emlékezet sorozatunk 13. kötetét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Hamvas Béla – Krízis és karnevál. Szerk.: Ambrus Lajos
Emlékezet sorozat

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 272 oldal ISBN 978 963 9658 76 9
Megjelenés éve: 2009

Az Emlékezet sorozat szám szerint utolsó darabja készült el Ambrus Lajosnak, az életművet kitűnően ismerő írónak az összeállításában. Nehéz feladat volt a recepció összeállítása, hiszen Hamvas Bélának ígéretes indulás után politikai okokból évtizedes hallgatás és elhallgatás következett, viszont a mű és életmű utóélete annál gazdagabb!


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Hellenbart Gyula: Bibó nyomában. Esszék, 2000–2010.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

BK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 32 2 168 oldal
Megjelenés éve: 2011

A már évtizedek óta Hamburgban élő Hellenbart Gyula életútja a hányatott magyar történelem, a sokféle szálból sodort magyarság sokfelé sodratását illusztrálja. E könyvében azokat az esszéit adja közre, melyek Bibó István szellemében foganva hazánkról, a magyar irodalomról, kiemelten Németh Lászlóról szólnak.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. – Draskóczy István utószavával  
Reprint sorozat

B/5 egészbőrbe kötve, dombornyomva, 328 oldal. ISBN 963 9402 42 7
Előző kiadás: 1921
Nap első kiadás: 2003

Hóman Bálint korai munkáit a szigorúan szakszerű történeti érdeklődés jellemezte. A Magyar Királyság pénzügyei... középkori gazdaságtörténetünk ma is nélkülözhetetlen alapmunkája. Mindazt, amit első Anjou-királyunk gazdaságpolitikájáról, a kor Magyarországának gazdasági viszonyairól tudunk, ezen a munkán alapszik. Hóman pénztörténeti, intézménytörténeti megfigyelések sorozatát végzi el benne, ír a bányászatról, vámokról. Egyik fejezete, amelyik olaszul is megjelent, s a 14. század első felének aranyválságáról szól, a nemzetközi középkori gazdaságtörténeti irodalom sokat idézett alkotása. A könyv tudományos megállapításai ma is helytállóak.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. – Draskóczy István utószavával  
Reprint sorozat

B/5 kartonált ISBN 963 9402 43 5
Előző kiadás: 1921
Nap első kiadás: 2003

Hóman Bálint korai munkáit a szigorúan szakszerű történeti érdeklődés jellemezte. A Magyar Királyság pénzügyei... középkori gazdaságtörténetünk ma is nélkülözhetetlen alapmunkája. Mindazt, amit első Anjou-királyunk gazdaságpolitikájáról, a kor Magyarországának gazdasági viszonyairól tudunk, ezen a munkán alapszik. Hóman pénztörténeti, intézménytörténeti megfigyelések sorozatát végzi el benne, ír a bányászatról, vámokról. Egyik fejezete, amelyik olaszul is megjelent, s a 14. század első felének aranyválságáról szól, a nemzetközi középkori gazdaságtörténeti irodalom sokat idézett alkotása. A könyv tudományos megállapításai ma is helytállóak.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Hosszú Gábor: Scriptinformatics. Angol nyelven.   

B/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 332 178 2 – 336 oldal.
Megjelenés éve: 2021.

Könyv alakban 6000 Ft vagy 30 €. Díjmentesen letölthető innen:
http://napkiado.hu/media/Hosszu_Gabor-Scriptinformatics.pdf
The English description can be read here.

A szerző, dr. Hosszú Gábor okleveles villamosmérnök, jogász, jelenleg tanszékvezető-helyettes, habilitált egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszékén. Témái: írásinformatika, internetes kommunikáció, intelligens szenzorok, szenzorhálózatok, klaszteranalízis, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, rendszerszintű tervezés, elektronika, mikroelektronika és magzati szívhangok elemzése. Ebben a kötetében a türk és a magyar-székely rovás írásra alapozva azt modellezi, hogy a véletlenszerű jelegybeesések tévútra vezethetik az írások keletkezésével foglalkozó kutatókat.
A szkriptek (írásrendszerek) általában meghatározott nyelvekhez tartoznak, időbeli, területi és kulturális jellemzőkkel rendelkeznek. Az írások evolúciója régóta kutatás tárgyát képezi. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az emberi gondolkodás hosszú távú fejlődését tükrözik a fennmaradt írásemlékek, amelyek közül sok még ma sincs megfejtve. A könyv bemutatja az írásevolúciónak a rendszertan, a filogenetika és a bioinformatika matematikai eszközeivel történő vizsgálatát. Az ismertetésre került kutatásban az írás az evolúciós osztályozási egység (taxon), ami analóg a biológiai faj fogalommal. A filogenetika módszerei közül a fenetika a vizsgált taxonokat morfológiai hasonlóságuk alapján osztályozza, és nem elsősorban a leszármazási viszonyokat vizsgálja. Azonban az írásokat meghatározó jellegek morfológiai sokféleségének hiánya miatt az evolúciótól független tulajdonságok véletlen egybeesése sokkal gyakrabban fordul elő az írások esetén, mint a biológiai fajoknál. Ezért a csak morfológiai jellemzőkön alapuló fenetikai modellezés hibás eredményhez vezethet. Emiatt a fenetikai modellezés kibővítésre került evolúciós megfontolásokkal, így lehetővé téve az írásevolúcióban megfigyelhető, az egyes írásokra jellemző véletlen egybeesések (homopláziák) nagy száma miatt fellépő modellezési bizonytalanságok kezelését. A könyv egy, az írások evolúciójának vizsgálatára kifejlesztett kiterjesztett fenetikai módszert ismertet. Ez az adatvezérelt megközelítés segít csökkenteni a fenetikai modellben rejlő, az írások evolúciója során fellépő nagyszámú homoplázia miatti bizonytalanságok hatását. A kidolgozott fenetikai és evolúciós elemzések az eurázsiai steppén (füves pusztán) használt rovás írásokra, köztük a türk rovásra és a székely-magyar rovásra kerültek alkalmazásra. Az írások kiterjesztett fenetikai modellje, a különféle fenogramok, az írásspektrumok és a csoportspektrumok kiértékelése segített a vizsgált írások legfontosabb elődeinek és fejlődési szakaszainak rekonstrukciójában.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Hunyady Sándor emlékezete – Szivarfüst. Szerk.: Réz Pál
Emlékezet sorozat

A/5, keménytáblás, ff illusztrált, 265 oldal ISBN 978 963 9658 01 04
Megjelenés éve:2007

A híres író és a szép színésznő fia mesebeli életét és írói pályáját mutatja be sorozatunk újabb kötete, Alexander Brody, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Illés Endre, Réz Pál, Jékely Zoltán és mások írásain keresztül. A leghíresebb novellák is olvashatók a kötetben, pl. a Bakaruhában.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: A törzs szavai. – Írások az anyanyelvről.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5, keménytáblás, 256 oldal
Megjelenés éve: 2002

Válogatta Domokos Mátyás és Szathmári István, az Utószó Szathmári István munkája.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula – Nem menekülhetsz. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

424 old. + 8 oldal ff kép.
Megjelenés éve: 2002

A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás (aki Illyés Gyula életművének is egyik legjobb ismerője) állította össze a sorozathoz hűen a könyv anyagát: esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. Illyés Gyula "speciális" szereplője az In memoriam sorozatnak. A rendszerváltás és a jelenlegi politikai áramlatok megfeledkeztek róla, vagy ha említik, szinte csak pejoratív módon. Kötetünket ezért a szokásosnál kicsit nagyobb terjedelemben adjuk közre, Illyés mindegyik arcát igyekezvén megmutatni. Az In memoriam sorozat 18. kötete. megjelent a centenáriumra, 2002-ben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.
Szerk.: Pomogáts Béla.  
Egy vers sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, 252 oldal ISBN 978 963 9658 53 0
Megjelenés éve: 2009

Új sorozat első kötete az Egy mondat a zsarnokságról. Pomogáts Béla sorozatszerkesztő a legnagyobb magyar versek születésének körülményeit, fogadtatását, utóéletét és hatását mutatja meg a recepció tükrében. Először kerül a nyilvánosság elé a vers kézirata, melynek fénymásolata a hagyatékból került elő, és jelenleg az MTA Illyés Archívumban található.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Hűtlen jövő. – A verseket Csoóri Sándor válogatta  

ISBN 963 9402 19 2, A/5 Keménytábla 440 old.
Megjelenés éve: 2002

A jelenlegi válogatásnak az a célja, hogy elsősorban a lírai költőt mutassa be, azokra a nagy versekre támaszkodva, amelyekről mostanában megfeledkezni látszik a költő utókora. Éppen ezért túlzás nélkül elmondható, hogy "az ismeretlen Illyés" jelenik meg e válogatás jóvoltából, az a költő, akit Szabó Lőrinc megállapítása szerint "nagyobb igazság, okosság, nagyobb országos lelkiismeret vezetett, mint talán bárkit a magyar haza szellemi vezetői közül", mert "több sajgó, égő idegdúca volt és van az eleven magyar életbe ágyazva, mint bármelyikünknek".

Ára: 2800 Ft
Kedvezmény: 840 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Mi az, hogy idő? Elfeledett írások.  
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás, ISBN 978 963 332 162 1 – 136 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Az Illyés-kiadások legfrissebb eredményeként most egy új szemléletű kötetet tarthat a kezében az olvasó. Az eddig felsorolt művek elkészítéséhez elengedhetetlen kutatások során egyre több Illyés Gyula által írt publicisztika és kiadásra váró novella került elő. Olyan elfeledett írások, amelyek vagy kiadatlanul lappangtak, vagy első megjelenésük után már nem kerültek gyűjteményes kötetbe. A tárcák, pamfletek, rövid esszék első darabjai az 1930-as évek elején keletkeztek, míg az utolsók az 1970-es évek végén, így lényegében átívelnek az egész életművön. Ezen írásokból egy új kép tárul elénk a szerzőről: ez az Illyés Gyula éppolyan érzékenyen reagál a társadalom működésének hibáira vagy az emberi természet jellegzetességeire, mint a Puszták népe írója, azonban témáiban szívesen merít a hétköznapi élet apró, jelentéktelennek tűnő pillanataiból. És teszi ezt a tőle megszokott iróniával – a minden önportréjában fellelhető –, öniróniával. […] E ritka és elfeledett publicisztikákat azzal a szándékkal válogattuk össze és tárjuk most az olvasó elé, hogy Illyés Gyulát e kevésbé ismert oldaláról mutassuk be: az emberiség, a világ, az ország, a magyarság sorsán töprengő és tépelődő író helyett a könnyebb témákról is elegánsan mesélő, finoman humoros embert. Ugyanakkor, ahogy Illyés eredeti szándéka is lehetett, ezek az írások elsősorban szórakoztatni, elgondolkodtatni akarják az olvasót, egy-egy pillanatra kiragadni saját mindennapjaiból.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Ostromnapló. 1945. január 10-1945. április 24. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Horváth István.  

B/5 alak, négy szín nyomású belív, korabeli illusztrációkkal, névmutatóval, ISBN 978 963 332 027 3 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2014

Kicsi könyvecske anyagáról van szó, az eredeti szinte elfér egy tenyérben. Illyés Gyula ceruzával, apró betűkkel írta tele 1945 telén-tavaszán. Mindennap feljegyezte, hogy mi történt. Ezek a feljegyzések nagyon fontosak, hiszen megtudhatjuk, hogy mi történik Pesten, mi a családtagokkal, mi a barátokkal, szó van benne a korabeli politikusokról (Révai), írókról (Tatay Sándortól Szabó Lőrincig, Féja Géza stb.), Püskiről. A korabeli képek illeszkednek a szöveghez, pl.: igazolás arról, hogy az 1945-ben kapott ismétlő-pisztolyt a töltényekkel együtt Illyés 1946-ban visszaszolgáltatta; korabeli plakátot; orosz nyelvű igazolványt; fényképet a havas házról; jegyzeteit az ehető növényekről; versvázlatokat, és számtalan izgalmas kuriózumot!!! Minden anyag az Illyés-hagyatékból való.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Imre László: Az irodalomtudomány távlatai. 19. századi szerzők nyomában. Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 039 6 – 208 oldal
Megjelenés éve: 2014.

Tudósi és oktatói munka egységben szemlélésének tanúsítója a kötet szinte valamennyi tanulmánya… A szerző elindul s végigjárja az irodalomtörténészi, kritikusi pályáját. Mentes minden nehézkességtől, nem terheli agyon művét filológiai utalások tömegével, érdeklődésében és bizonyító anyagában egyáltalán nem finnyás – ahogyan ő maga is jellemezte az orosz formalista iskola vezéralakját, Sklovszkijt, s amit annak idején még hozzátett, azt mai magára is vonatkoztathatná. Például hogy a hat évtizedet is bőven betöltő szerző egyre rövidebb távra tervez, s hogy „néha olyan nótákat dudorász az utcán, amelyeket a járókelők legalább annyira furcsállnak, mint régi házak szobáiban az ódon párkányzatokat”. Imre László könyve gazdag és színes kötet: a múlt távlatából szemléli az irodalom mai jelenségeit és eredményeit.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Imre László: Irodalomalapítás és műfajfejlődés a 18–19. századi magyar irodalomban.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 045 7 – 280 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Ady Endre, Ambrus Zoltán, Arany János, Bessenyei György, Dugonics András, Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Jókai Mór, Tompa Mihály és Vörösmarty Mihály.a főszereplői ennek a tanulmánykötetnek. Imre László professzor vezetésével jó visszamenni 18. és 19. századba, jó újra olyan magyar írókról olvasni, akikkel (sajnos) az iskolában sem nagyon foglalkoznak már.
Pedig Nélkülük nem érthető meg a mai magyar irodalom sem, és Nélkülük üresebb volna a kultúránk!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Izsák József: Tamási Áron. Monográfia. Harmadik kiadás. Utószó: Izsák Balázs  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 200 0 – 192 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Izsák József: Tamási Áron. Monográfia. Magyar esszék sorozat. Harmadik kiadás. Utószó: Izsák Balázs A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 200 0 – 192 oldal, 3500 Ft Az olvasó Izsák József Tamási Áronról szóló kismonográfiájának harmadik kiadását tartja a kezében. Az első kiadás ötvenhárom évvel ezelőtt, 1969-ban jelent meg Bukarestben. Személyes emlékeim fűződnek a monográfia megírásának történetéhez, akárcsak édesapám egész életpályájához. Ez az utószó ilyen módon tartalmaz a lexikonok által is rögzített tényeken túl személyes élményekre épülő, szubjektív benyomásokat, amelyek érdekelhetik az olvasót. Izsák József 1921-ben született Sepsiszentgyörgyön. Tanulmányait a Református Székely Mikó Kollégiumban kezdte szülővárosában, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet 1946-ban magyar nyelv és irodalomból. Irodalmi munkásságában kiemelt fontosságú az a küzdelem, amelyet azért folytatott, hogy Tamási Áront visszahozza a köztudatba, akinek a háború után sem művei, sem vele kapcsolatos írás nem jelenhetett meg Erdélyben. (Egy kivételt meg kell említeni: az Ördögölő Józsiás című színdarabja 1956-ban, az Igaz Szó októberi és novemberi számában jelent meg.) Mit kellett, mit lehetett tenni azért, hogy Tamási művei újra eljussanak az erdélyi olvasóhoz, a magyar színházak játsszák a darabjait, és az iskolai tankönyvekbe is bekerüljön? A ma embere elképzelni sem tudja a rendszerváltás előtti korszak közhangulatát, a homályba burkolt intézkedések szövevényét, amely gyakran még azt sem tette átláthatóvá, mi az, ami szabad, és mi az, ami tiltott. Talán nem véletlen, hogy a Tamási-évet – amelynek egyik eseménye e könyv ismételt kiadása – a nemzeti kormány nevében Potápi Árpád János államtitkár úr hirdeti meg Marosvásárhelyen a Tündöklő Jeromos színházi bemutatóján. Ott elhangzott beszéde szerint ez a könyv tisztelgés egy értékközösség előtt, amelyhez nemcsak a szerző, de Tamási Áron is tartozott, és amely az egész nemzetre kiterjed, abban a szellemben, amelyet Izsák József kritikusi ars poeticájában vallott.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Jánosi Zoltán szerkesztésében és összeállításában: Vállamon bárányos éggel. Írások Nagy Lászlóról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 328 oldal, ISBN 978 963 332 078 5
Megjelenés éve: 2015.

Az In memoriam Nagy László gyűjteménye után tizenöt évvel e könyv új pályaértelmező szemléje azt a tömören kimondható tényt igazolja, hogy a Nagy László költői útjáról való gondolkodás máig töretlen maradt, s öröksége ma is kérdésekre, válaszokra, vitákra hívó erő – és példa – nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztályok szellemiségében is. A könyv szerzői a teljesség igénye nélkül: Ágh István, Balázs Géza, Csoóri Sándor, Falusi Márton, Görömbei András, Kalász Márton, Király László, Lászlóffy Aladár, Marafkó László, Marosi Gyula, Nagy Gáspár, Szabó T. Anna, Szakolczay Lajos, Szentmártoni János, Tornai József, Tóth Erzsébet, Tóth Krisztina, Zsille Gábor.
E kötettel a 90 éve született Nagy Lászlót köszöntjük.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Jékely Zoltán: Jékely Zoltán Összegyűjtött versei. 3. javított, bővített kiadás. Összeállító szerkesztő Győri János.  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 149 2, 788 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Jékely Zoltán első kötetében, az Éjszakákban (1936) olyan „lenyűgöző erővel” szólalt meg, amely merész-fiatalon a magyar költészet magas vonulatába emelte, oromversekkel, szívszorító énekekkel kultúránk őrcsillagainak és templomépítőinek megszenvedett, kiérde-melt közelébe, sorsos feladatok teljesítésére kiválasztott tehetségként. A mulandóságtudat, a nemzetféltés, a szinte panteisztikus természetszeretet, a szerelem, a magyar múlthoz és a mélyeurópaisághoz kötő bonthatatlan eljegyzettség vagy a haladás csapdájában vergődő em-ber költőjeként? Mindenképpen őrlélekként. A tudatosnál elemibb és mélységesebb emberség, a tragikum iránti fogékonyság, az izzó szenvedélyek, a nosztalgiáktól nyugtalan magány, a kozmikus „mindenség-félelem” és a veszendőségérzet verseit írva egyidejűleg fejezi ki korunk emberének szorongásait, irgalom- és szeretetszomjas állapotát, az emberiség ősi létélményeit s a felnőtt korba átmentett örök-gyermekit; áldva és féltve ember és természet eredendő kapcsolatát. Életfogytig aggódik és küzd az emberért, akit az Idősárkánynál is vadabbul fenyeget-nek az ősellenség szövetségesei: a Történelem Hétfejű Sárkánya s a gépi világ önnemző szörnyetegei. Őt magát is a történelem teszi édenvesztetté, lelkileg hazáiban, Erdélyben és a Duna mentiben is otthontalanná, fogyatkozó népét és élettérvesztő nyelvét féltő „fájó ma-gyar”-rá, aki azonban nemcsak széthóhérolt nemzete fenyegetettsége és balsorsa miatt szo-rong, aggódva fogadja szívébe a bajba jutott népeket, a lengyeleket, finneket vagy az abesszi-nokat, a modern olasz technikával barbár módon legázolt „szétlőtt testű feketék”-et. Bátor abesszin-apoteózisa nemzeti líránk versremeke, együttérző magyar jajdulás s egy szinten van az elárvult és Isten kezét hiába kereső magyarság zsoltáros énekével, A marosszentimrei templomban című versével vagy a Kalotaszegi elégiával, melynek sorskérlelése olyan szívbe markoló, mintha Kölcseyt vagy Ady elnémulása előtti üzenetét, esdeklését hallanánk. 1940-ben a „szép otthonosság” reményével visszaköltözik szülőföldjére, de az újabb erdélyi sorsfordulat rádöbbenti helyzete kilátástalanságára, s gyötrő tapasztalatokkal vissza-menekülve itthon teljesíti küldetését, nehéz küzdelmeiben oltalmazva „az ember Szépbe-szőtt hité”-t (Ady). A „Minden Egész eltörött” modern kori drámájában és káoszában a szépség és az életöröm „mélyhegedü”-hangvarázsú igricének megmaradva az elveszett éden élményeit, a szeretetet, a természeti iránti szerelmet életszükségletként éli újra és sugározza az emberség- és létfelejtő világnak. Ez a kiadás is költői termésének minden eddiginél teljesebb gyűjteménye, mely korábban ismeretlen (jórészt kiadhatatlan) verseivel jelentősen gazdagodott. (Győri János)
Az MMA támogatásával.

Ára: 4935 Ft
Kedvezmény: 1481 Ft
 Megrendelés

Jékely Zoltán – Az én országom. Szerk.: Lator László
In memoriam sorozat

Fr/5, színes keménytáblás, 400 old. + 8 oldal ff kép
Megjelenés éve: 2002

E láthatatlan hegedű birtokosát, melyen „egyéni léte titkos muzsikáját” fél évszázadon át megszólaltatta – nevezi el a költőt Domokos Mátyás, és így folytatja később: – Költőként a „benne zokogó, mélyhegedűben” a posztromantika egyik mesterhegedűjét kapta a költészet istennőjétől, amely a modern ember halálneuraszténiás idegzetével volt felhúrozva, s ő virtuóz módon képezte költészetének hangjait ezen a hangszeren, amely csak az övé, s nem örökíthető tovább, mint ahogy művének varázslata, hangzásának titka is továbbelemezhetetlen, megfejthetetlen és utánozhatatlan. Jékelyről szóló kötetünk szerzői között az újholdasok mellett a fiatalabb nemzedék, és a híres apa, Áprily is megszólal. 1. kiadás: 2002. 2. kiadás: 2022. E-könyv: 2499 Ft (Az e-könyv a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával)

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Jerry L. Jaccard: Dallamok és disszonanciák. A zene nagykövete Szőnyi Erzsébet.  – Fordította Terts István, Szerkesztők: Mátai Györgyi és Szepesi Attila  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrálva, ISBN 978 963 332 107 2 – 186 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Szőnyi Erzsébet a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karvezető, zenepedagógus, kiváló művész. A Kodály Társaság alapító tagja – Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének világszerte ismert folytatója és népszerűsítője. Róla szól ez a mű.

Ára: 4935 Ft
Kedvezmény: 1481 Ft
 Megrendelés

Jókai Mór: Kertészgazdászati jegyzetek. ELFOGYOTT!   
Reprint sorozat

115x176 mm. vászonkötés, dombornyomással, 96 oldal.
Előző kiadás: Budapest, 1896
Nap első kiadás: 2002

Ma is élvezetes olvasmány dr. Jókai műve, aki a sváb-hegyi szőlőjét-gyümölcsösét gondozva fogalmazta meg e témában megfigyeléseit. "...mikor a kánikulai rekkenő melegek jönnek, akkor az én uj ültetvényemet mind föltányéroztatom (ez nem uj szó ám); neki állitok hat napszámost, lajttal, öntözővel, s belocsoltatom a töveiket erősen. Ez az eljárás nekem belekerül (a ki a vizet is pénzen veszem Wein igazgató urtól) egy hektárnál 50 ezüstforintomba" - írja az egész könyvet így tovább ebben a jókais hangnemben. Különleges olvasói csemege!

Ára: 1700 Ft
Kedvezmény: 510 Ft
 Megrendelés

József Attila – Eszmélet. Szerk.: N. Horváth Béla.
2005. április. Elle Irodalmi Díj. Hónap Könyve
In memoriam sorozat

Keménytáblás, fotómelléklettel – 416 oldal
Megjelenés éve: 2004

A könyvet a költő születésének századik évfordulójára jelentettük meg. Könyvünk a kortársi írói és kritikai befogadástörténet tükrében döbbenetes erővel mutatja meg az életében fel nem ismert költő-zseni tragédiáját. In memoriam sorozatunk 46. kötete nemcsak arról ad sokszínű képet, hogyan látták kortársai és utókora a költő életművét, hanem úgy is olvasható, mint a 20. század egyik legnagyobb magyar költőjének megrázó életregénye.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

József Attila: Óda. – Válogatott versek a válogatók esszéivel.
Szerk.: Sebestyén Ilona  
Költők a költőről sorozat

AK/40, keménytáblás, ISBN 978-963-9658-38-7 –120 o.
Megjelenés éve: 2010

A Nap Kiadó költő szerzői: ÁGH ISTVÁN, CSOKITS JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, FERENCZ GYŐZŐ, KODOLÁNYI GYULA, LATOR LÁSZLÓ, LUKÁCS SÁNDOR, PAPP ZOLTÁN, megnevezték a legkedvesebb 5 József Attila-versüket. A könyv első részében ezt a versválogatást olvashatjuk, a Magyarázatok ciklusban pedig költőink a választásukat kisesszékben meg is indokolják. Magas rendű játék és szellemi izgalom! A Költők a Költőről sorozat 3. kötete.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Juhász Antal: A dél-alföldi tanyavilág. Néprajzi tanulmányok. Fotókkal, táblázatokkal. Utószó: Bárth János.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, színes ábrákkal, fekete-fehér fotókkal, ISBN 978 963 332 132 4, 360 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A szerző a Szegedi Egyetem Néprajz Tanszékének nyugalmazott vezetője, a tanyavilág legszakavatottabb ismerője. Egész életműve az alföldi tanyavilág megismerése és bemutatása volt! „Nem élt magányban a tanyák népe. Kis közösségeket formáltak; a szomszédolás például gyakori találkozási alkalmat jelentett, de tartottak csutrinak nevezett házi bált is... A tanyák életében a téeszesítés jelentett korszakhatárt, a következő pedig a hatvanas évek második felében az iskolák körzetesítése volt, ami felgyorsította a porták elnéptelenedését… A tárgyak és az emlékanyag gyűjtése szorosan összefonódott. Az idősek hagyatékából és a padlásokról sok tárgyat szereztünk meg a múzeumnak; az intézménynek sosem volt annyi pénze, hogy a kereskedőkkel versenyezzen. …A tradíciót is földerítettük a gyékénytől a viseleten át a népdal- és tánchagyományokig.” Juhász Antal munkásságában a történetírás és a néprajzi adatgyűjtés kiegészítette egymást. A fényképeket is szinte mind a Szerző készítette. A legtöbb fotó a 70-es évekből származik, de az elbeszélések, az életmód autentikus bemutatása sokkal régebbi, mert a gyűjtőútjain mindig az öregeket kereste fel. Az EMMI és az NKA támogatásával.

Ára: 3750 Ft
Kedvezmény: 1125 Ft
 Megrendelés

Juhász Antal: A szegedi nagytáj és szomszédai. Néprajzi tanulmányok és esszék.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 154 6 – Fotókkal, ábrákkal, 208 oldal
Megjelenés éve: 2020.

A 85. születésnapját 2020. augusztusban töltő nyugalmazott tanszékvezető professzor Szerző írja könyve előszavában: „Mint egyetemi hallgató, majd pályakezdő néprajzos muzeológus, nem gondoltam, hogy … a szegedi népélet kevéssé ismert jelenségeinek föltárásában nekem is részem lesz. A tiszai vízi élet és egyes kézműves mesterségek kutatása adott indítást, utóbb magam szemeltem ki a táji néphagyomány olyan megjelenésformáit, melyeknek Bálint Sándor kevés időt tudott szentelni (pl. népi építkezés, tanyai életforma), vagy 20. századi történelmünk nem tette lehetővé alapos föltárásukat, ilyen pl. a Torontál megyei, szerbiai szegedi kirajzások élete, gazdálkodása és társadalma. A termés betakarításának idejében járva szakfolyóiratokban, helyi kiadású tanulmánykötetekben, múzeumi évkönyvben megjelent, szegedi vonatkozású írásaimat szeretettel ajánlom a népi műveltség, tárgyi és szellemi örökségünk iránt érdeklődő olvasóik figyelmébe.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Élmények világszerte – zeneközelben.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/4 keménytáblás, lakkozott borító, színes fotókkal, ISBN 978 963 332 140 9 – 220 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Szerencsés ember Juhász Előd, nyugodtan mondhatjuk. Nemcsak csodálatos nagy művészekkel találkozhatott, beszélgethetett, hanem bejárta szinte az egész világot is! Természetesen a zene mindenütt ott van, hiszen anélkül nem is érdemes élni. A sok színes fotó a Szerző és Elter Károly fotóművész alkotása. Mi csak ámulunk a sok csodán: Pécs és a pápuák földje éppúgy benne van, mint Hatvan és Buenos Aires! A 2018-ban megjelent Találkozásaim-kötet ikertestvére… Kellemes történetek, szórakoztató olvasmány, tele rengeteg csodálatos színes képpel…
Az EMMI, az NKA, Budapest Főváros, a Wine Concept Zrt. és a Fehérvár Travel támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 4700 Ft
Kedvezmény: 1410 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Kocsis Zoltán  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 60 8 – 192 oldal, fotókkal.
Megjelenés éve: 2011

Juhász Előd szinte a kezdetektől készített interjúkat a nagyszerű, zseniális zongoraművésszel. Ezekből egy portré rajzolódik elénk, a korai korszaktól egészen napjainkig, Kocsis Zoltán hatvanadik születésnapjára!

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Kocsis Zoltán  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, puhatáblás, ISBN 9789633320204 – 192 oldal, fotókkal.
Megjelenés éve: 2012 (Keménytáblás: 2011)

Juhász Előd szinte a kezdetektől készített interjúkat a nagyszerű, zseniális zongoraművésszel. Ezekből egy portré rajzolódik elénk, a korai korszaktól egészen napjainkig, Kocsis Zoltán hatvanadik születésnapjára!

Ára: 2310 Ft
Kedvezmény: 693 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Kocsis Zoltán. Utolsó beszélgetés.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel illusztrált, kb. 300 oldal, ISBN 978 963 332 112 6
Megjelenés 2017. január 25-én

KOCSIS 65 – így terveztük az öt éve megjelent közös könyvünk folytatását, a májusi születésnapjára időzítve. Sajnos az élet más forgatókönyvet kényszerített ránk. Egyetlen vigaszunk hogy ezt – néhány oldal kivételével – Kocsis Zoltán még látta, jóváhagyta. Utolsó beszélgetés – gyűjtőcím: a vele és róla készült hosszabb felvételeken ezúttal kollégáit, muzsikusbarátait is megszólaltattam. Zolival nemegyszer szóba került az elmúlás gondolata is. Ezzel, mint oly sok mindennel, megbékélten, bölcsen nézett szembe, hiszen tudta, hogy Műve tovább él. A folytatás...? Neki már más dimenzióban, nekünk itt a Földön... (Juhász Előd)

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Találkozásaim – Zeneközelben  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/4 keménytáblás,lakkozott borító, színes fotókkal, ISBN 978 963 332 090 7 – 184 oldal
Megjelenés éve: 2018.

Több mint száz név és arc szerepel a kötetben, csak néhányat ízelítőül: Bernstein, Bessenyei Ferenc, Bródy János, José Cura, Cziffra György, Darvas Iván, Placido Domingo, Esterházy Péter, Ferencsik János, Gregor József, Gross Arnold, Sir Elton John, Kocsis Zoltán, Kodály, Korzenszky Richárd, Niki Lauda, Lollobrigida, Yehudi Menuhin, Ennio Morricone, Franco Nero, Yoko Ono, Pavarotti, Szvjatoszlav Richter, Nicolas Schöffer, Arnold Schwarzenegger, Sebestyén Márta, Sylvester Stallone, Stravinsky, II. János Pál, Szörényi Levente, Teller Ede, Amerigo Tot, Victor Vasarely, Vásáry Tamás.
Minden történet izgalmas valamiért. A könyv zenei kalandozás, múltban-jelenben, itthon és külföldön, művekkel és művészekkel. Különös élmény az Olvasónak.
Budapest Főváros és a Wine Concept Zrt. támogatásával.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 2. Beszélgetések egy rádióműsor nem muzsikus kiválóságaival.   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 077 8 – 212 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Juhász Előd nemzedékek számára volt úgy televíziós és rádiós személyiség, hogy jó szakértőként hozta közel hallgatóit a zenei élet legnagyobbjaival. Ebben a kötetben is a zenéről van szó, de most a zenetudós-szerkesztő mikrofonja előtt művészek, tudósok, közéleti személyiségek beszélnek a zenéről, többek között Granasztói György, Kodolányi Gyula, Hoppál Péter, Hámori József, Szőcs Géza, Freund Tamás.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 3. Beszélgetések egy rádióműsor egyházi és világi kiválóságaival.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal ill., ISBN 978 963 332 106 5 – 220 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A Katolikus Rádióban Juhász Előddel lefolytatott beszélgetések a zenéről tovább folytatódnak. 3. kötetünk szereplőiközül néhány nevet megemlítünk: Bogárdi Szabó István, Bolberitz Pál, Esterházy Péter, Jelenits István, Kiss-Rigó László, Korzenszky Richárd, Nemeshegyi Péter, Olofsson Placid, Pál Ferenc, Tarlós István, Várszegi Asztrik.

Ára: 3255 Ft
Kedvezmény: 977 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 7. Beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 179 9 – 280 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Az alapállás változatlan: mint ahogy a rádiósorozat legütősebb adásaiból eddig is a legjobbak kerültek az eddigi kötetekbe, most is kiválóságokkal találkozunk. Változatlanul a művészeti- és a közélet jeles személyiségei kerülnek reflektorfénybe. Mindig a meghívott a fontos, ő a főszereplő, Juhász Előd „csak katalizátor”, aki a vendéget az alatt az ötvenöt perc alatt megpróbálja kissé elterelni a mindennapoktól, azért, hogy ha lehet, mélyebb, bensőségesebb énjébe is bepillantást nyerjünk.
Az alábbi névsor garancia arra, hogy ezúttal is érdekes, színes, sokakhoz szóló könyv születik. A „szereplők”: Baán László, Balázs Fecó, Demeter Szilárd, Dés László, Eperjes Károly, Fülöp József, Gyulay Zsolt, Jankovics Marcell, Kerényi Lajos, Kucsera Tamás Gergely, Molnár Levente, Murányi Sándor Olivér, Novák Katalin, Oláh Vilmos, Szabó Dénes, Tolcsvay László, Vashegyi György, Wolf Péter.
Az MMA támogatásával

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 8. Beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 198 0 – 244 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Az alapállás változatlan: mint ahogy a rádiósorozat legütősebb adásaiból eddig is a legjobbak kerültek az eddigi kötetekbe, most is kiválóságokkal találkozunk. Változatlanul a művészeti- és a közélet jeles személyiségei kerülnek reflektorfénybe. Mindig a meghívott a fontos, ő a főszereplő, Juhász Előd „csak katalizátor”, aki a vendéget az alatt az ötvenöt perc alatt megpróbálja kissé elterelni a mindennapoktól, azért, hogy ha lehet, mélyebb, bensőségesebb énjébe is bepillantást nyerjünk. Az alábbi névsor garancia arra, hogy ezúttal is érdekes, színes, sokakhoz szóló könyv születik. A „szereplők”: Batta András, Bencsik András, Bock József, Csókay András, Dörner György, G. Fodor Gábor, Gróh Gáspár, Hollós Máté, Kemény Dénes, Koltay Gergely , Madarász Iván, Märcz Tamás, Merkely Béla, Nagy Feró, Németh Ákos, Sallai Éva, Sineger Eleonóra, Szerdahelyi Csongor, Tulassay Zsolt , Varga Miklós, Vikidál Gyula.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 9. Beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 9789633322222 - 264 oldal
Megjelenés éve: 2023.

A jeles vendégek: Baráti Kristóf, Bartha Elektra, Batta András, Bencze Zsuzsanna,Binder Károly, Bősze Ádám, Budai Lívia, Demeter Szilárd, Fábry Kornél, Huszti Péter, Kováts Kolos, Mórocz Tamás, Radó Gábor, Rolla János, S. Miller András, Sebő Ferenc, Szinetár Miklós, Szörényi Levente, Tolcsvay Béla, Várkonyi Attila. „Ez már a kilencedik kötet ebből a válogatássorozatból! Kis statisztika: a kilenc kötetben 156 meghívottunk szerepelt, néhányan többször is. Természetesen ez csak töredéke a tizenkét éve hetente jelentkező műsor mindig új vendéggárdájának. Büszke vagyok erre a sorozatra, mert a hazai legkiválóbbak gondolatai előbb-utóbb – reménykedjünk! – befogadókra találhatnak. Talán nem tévedek, ha úgy érzem, hogy ez a 9. kötet, szépen »crescendálva« illik a sorba. Gondolatvilága legalább olyan gazdag, mint a korábbi kötetek esetében.” (Juhász Előd bevezető soraiból)

Támogatók: Petőfi Kulturális Ügynökség, Magyar Katolikus Rádió

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben. Beszélgetés egy rádióműsor muzsikus vendégeivel. – A szereplők: Bródy János, Dubrovay László, Gőz László, Homoki Gábor, Jávori Ferenc, Kelemen Barnabás, Kocsis Zoltán, Kokas Katalin, Marton Éva, Presser Gábor, Sebő Ferenc, Szokolay Sándor, Szörényi Le  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal, ISBN 978 963 9658 25 7 – 144 oldal
Megjelenés éve: 2014.

A cím a patinás Zene-közelben sorozatra utal. Ma már szinte hihetetlen, de kisebb megszakításokkal 1977-től mintegy negyedszázadon át készí-tették a Petőfi Rádióban, hétfő esténként, élőben a Zene-közelbent! Már több mint két éve a Katolikus Rádióba került át a Csiba Lajossal közösen jegyzett sorozat, jó érzés újra találkozni a „régi” muzsikuskollégákkal, egykori visszatérő beszélgetőtársakkal.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd összeállítása: A kilencvenen túl… Hommage à Vásáry Tamás  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 193 5 - 180 oldal
Megjelenés éve: 2024.

A Vásáry Tamással folytatott beszélgetéseinkből rendhagyó önarckép rajzolódik elénk. Ez és a róla írottak – mások emlékei, gondolatai – egyedi tükörré állnak össze, és így lesz meggyőző a portré. Tudjuk, hogy a zenének szavakkal való megközelítése szinte reménytelen, legfeljebb így-úgy körülírhatjuk a megfejthetetlen csodát, a lélekpendítést. Mert a zene arra születik, hogy megszólaltassák és hallgassák azt, hatását leginkább „csak” lelkünk láthatatlan rezdülései jelzik, hiszen – Vásárytól kölcsönözve – természete eredendően szavakon túli. Tamás ennek a megéreztetésében az igazi Nagymester! (Juhász Előd, az összeállító szerkesztő) A kötet szerzői: Bakó Levente, Balázs János, Balázs József, Balog Zoltán, Batta András, Boros Misi, Demeter Szilárd, Detvay Mária Marcella, Érdi Tamás, Érdiné Szabó Márta, Farkas Gábor, Ferencz Győző, Gróh Gáspár, Hámori Máté, Jakobi László, Joó Beatris, Juhász Előd, Kardos István, Kincses Veronika, Kiss Attila, Klukon Edit, Kocsis Zoltán, Kodolányi Gyula, Kolonits Klára, Kovács Géza, L. Simon László, Lukács Sándor, Miller Lajos, Németh Pál, Oláh Vilmos, Petrovits Eszter, Ránk Dezső, Rockenbauer Zoltán, Rolla János, Sass Sylvia, Sebestyén Ilona, Váradi Judit, Várszegi Asztrik, Vígh Andrea.

Ára: 4620 Ft
Kedvezmény: 1386 Ft
 Megrendelés

Juhász Ferenc – Vázlat a mindenségről Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 089 1 – 400 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Juhász Ferenc valósággal forradalmasította a magyar költészetet, és ez a szemléleti, valamint nyelvi forradalom a modern líra nagy világforradalmainak szerves rendjébe tartozik. Az In memoriam sorozat szerkesztője, Domokos Mátyás rendelkezett úgy, hogy a sorozatban, a legkiválóbb 20. századi magyar alkotók között ott a helye Juhász Ferencnek. A Róla és művéről született kötet több mint 50 szerző tollából született írásokat tartalmaz – a mű születésével és az életúttal párhuzamosan.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit: Napló. – Naplók és lírai feljegyzések.
Sajtó alá rendezte Bodnár György.  
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás, 104 oldal, ISBN 978 963 9658 43 1
Megjelenés éve: 2008

Kaffka Margitnak nagyon izgalmas élete volt, amely áthatotta szépirodalmi alkotásait is. Ennek az életnek a dokumentumait a levelek és a naplók őrzik. Valóságos drámát állít elénk ez az együttes, Kaffka Margit egyetlen igaz szerelmi történetéről, az első világháború kitörésének napjairól és első évéről, valamint az Itália-rajongás emlékeiről és kontrasztként a háborús nyomorúság hatásáról.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit válogatott levelezése: A lélek stációi. Sajtó alá rendezte Simon Zsuzsanna.  

130 éve, 1880-ban született Kaffka Margit – Ady Endre a „nagyon-nagy író-asszony”-nak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a Nyugat nemzedékének fontos tagját. Alig egy emberöltő, amely időkeretbe foglalja a fiatalon, kisfiával együtt spanyolnáthában elhunyt írónőnk, Kaffka Margit válogatott leveleit. Először áll együtt a tragikusan rövid emberi és írói életű asszony levélhagyatéka. A levelek egy nagy szerelmet, egy tragikus életet „írnak”, letehetetlenül izgalmas formában, az egész olyan, mint egy regény. A kötet névmutatót is tartalmaz.

Az Irodalmi Jelen szubjektív (2010. 43. heti) TOP10-es ajánlója három kategóriában a 2010-ben megjelent kötetekből.

Tanulmány, esszé, kritika, publicisztika:

1. A lélek stációi - Kaffka Margit válogatott levelezése (Nap Kiadó) ...

Hivatlkozás: http://www.irodalmijelen.hu/node/7029

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Kálnoky László emlékezete – Menekülő szív. Szerk.: Alföldy Jenő
Emlékezet sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

Az Emlékezet sorozat (az In memoriamhoz hasonlóan) a feledésből próbálja "megmenteni" 20. századi íróinkat, költőinket. Kálnoky László éppúgy "első vonalbeli" alkotója a magyar irodalom történetének, mint ismertebb pályatársai. Monográfusa, Alföldy Jenő olyan válogatást készített a róla szóló írásokból, melyek olvastán "Homálynoki Szaniszló" verseit újból kézbe fogják venni, illetve az "újszülöttek" is meg akarják majd ismerni. A kötet Kálnoky László hagyatékában őrzött interjúkat és életút-elbeszélést is tartalmaz.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Karácsony Zita: Hegyvidék antológia  

AK/40, bőrkötés, fólianyomás, 154 oldal, ISBN 978-963-9658-31-8
Megjelenés éve: 2007

Az antológiát − Kahlich Endre gyűjtésének felhasználásával − Karácsony Zita állította össze. A kötetben Virág Benedektől Radnóti Miklóson át Ady Endréig, Jókai Mórig, Jékely Zoltánig, Mészöly Miklósig, Nemes Nagy Ágnesig, Zelk Zoltánig ível a klasszikusok sora. És Csaplár Vilmos, Kiss Benedek, Tornai József, Tamás Menyhért, Pintér Lajos és még többen azok az írók, akik élnek-éltek itt, a budai XII. kerületben, szerzői ennek a különleges patrióta kiadványnak.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig.  
Reprint sorozat

ISBN 963 9402 53 2 B/5 bőrbe kötött, arannyal fóliázott. 1424 oldal, 8 színes címertáblával
Előző kiadás: Budapest, 1900
Nap első kiadás: 1995
Második kiadás: 2004

A kötetben: Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. Összevont név- és tárgymutatót, konkordancia-jegyzéket tartalmaz, az Utószó Kubinyi András munkája.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Karinthy Frigyes – A humor a teljes igazság. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2000
Harmadik kiadás: 2003

1. kiadás: 1998 2. kiadás: 2000 3. kiadás: 2003 A legnagyobbak: Babits, Kosztolányi, Móricz, Nagy Lajos, Márai és a többiek a legnagyobbról. Karinthy Frigyes nemcsak a humor nagymestere, hanem IGAZI író, a legnagyobbak közül. Élete érdekfeszítően érdekes, és benne Műve úgyszintén. A sorozatszerkesztő, Domokos Mátyás összeállításában, fotómelléklettel.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kassák Lajos – A virágnak agyara van. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Színes, keménytábla borító, Fr./5-ös. 400 p.
Megjelenés éve: 2000

A kötet szerzői többek között: Ágh István, Bálint Endre, Beney Zsuzsa, Bodnár György, Csaplár Ferenc, Déry Tibor, Fodor András, Halász Gábor, József Attila, Juhász Ferenc, Kosztolányi Dezső, Lukács György, Máray Sándor, Móricz Zsigmond, Németh László, Nemes Nagy Ágnes, Rába György, Rónay György, Radnóti Miklós Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Vas István, Vidor Miklós.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Királyaink emléke. Fényképezte: Borbély Béla, a szövegeket Siklósi Gyula írta. – Kétnyelvű fotóalbum  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/4, Vászonkötés, lakkozott, cérnafűzött, négyszín nyomású, 132 oldal
Első kiadás: 2006

Ezeréves államiságunk, múzeumok, könyvtárak, levéltárak féltve őrzött, a nagy nyilvánosság számára csak nagyon ritkán bemutatott kultikus kincseiről, szakrális épületeiről, a világ legértékesebb ötvöstárgyai között számon tartott remekeiről, a koronázásnál használt relikviákról, valamint a középkori magyar királyi városok a Medium Regni építészeti emlékeiről készült művészi fotókat gyűjtötte össze és hozza emberközelbe a színes, reprezentatív fotóalbumban a szerző, Borbély Béla. Spányi Antal megyéspüspök előszava, Siklósi Gyula régész bevezetője és a bemutatott tárgyak szakavatott, alapos ismertetése teszi még értékesebbé a kétnyelvű, reprezentatív kivitelű fotóalbumot.

Ára: 6900 Ft
Kedvezmény: 2070 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy Csaba: Közép-európai találkozásaim. 18 év – 42 arckép  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, 184 oldal, ISBN 978 963 332 114 0
Megjelenés éve: 2018.

A szerzőnek e kötetéből a mai közép-európai szellemi élet sajátos metszete rajzolódik ki előttünk. Személyes ismerőseiról, barátairól készített rövid esszékben portrét – nagyjából az ezredforduló táján. Színes változatosságban lépnek elénk költők, történészek, műfordítók, tudós emberek és művészek, akikkel hosszabb-rövidebb ideig alkalma volt találkoznia, akiknek ismeri személyét és munkásságát Lengyelországtól és Csehországtól, Szlovákián keresztül egészen Szlovéniáig és Horvátországig, Szerbiáig. Szerepel ebben a kaleidoszkópban Nobel-díjas költő, Oscar-díjas filmrendező, szlovák és horvát költő, szlovén történész és cseh publicista-politológus. Nemzetközi szinten ismert „nagy” nevek és saját kultúrájuk fontos munkásai. Többek között: Bohumil Hrabal, Czesław Miłosz, Andrzej Wajda és Zbigniew Herbert. De mások mellett elkészült az arcképvázlata a szerb Danilo Kiąnek, a szlovák Emil Boleslav Lukáćnak, a lengyel Wiktor Woroszylskinek, a szlovén Veno Taufernek is. A portrék pillanatfölvételnek tekinthetők, a kapcsolat mélységétől függően tartalmaznak személyes mozzanatokat, visszatekintenek a barátság múltjára vagy csupán a személyes benyomásokat rögzítik.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: A 20. század lengyel irodalmából. Írók, művek, magyar kapcsolatok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 217 8, 212 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Kiss Gy. Csaba emblematikus alakja a szlavisztikának. Nincs még egy olyan életmű a 20-21. század fordulóján, amelyik jobban példázná azt a szláv (lengyel-szlovák-cseh-horvát) szellemi elkötelezettséget, amit Kiss Gy. Csaba képvisel. Nem cask vendégtanári munkája (2011-től 2018-ig éppen a Varsói Egyetemen), hanem művelődéstörténeti tevékenysége, könyvei témája is alátámasztják mindezt. Ebben a kötetben a lengyel írókról megjelent tanulmányait gyűjtötte csokorba. Ezek az írások igen nagy időt ölelnek át: 1980 és 2012 között íródtak.
Olvashatunk többek között Reymontról, Stanisław Vincenzről, Witold Gombrowiczról, Czesław Miłoszról, Zbigniew Herbertről, a záró írás pedig a tokaji bor lengyelországi történetével foglalkozik.
Kiss Gy. Csaba kötete lehetőség arra, hogy a magyarok jobban megismerjék a lengyel irodalmat, lengyel barátaink szellemiségét, és ezáltal is tovább erősödjön a lengyel-magyar barátság.
A Waczław Felczak Alapítvány támogatásával.

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Budapest–Zágráb: oda–vissza. Művelődéstörténeti esszék, 1999–2004.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 200 oldal, ISBN 978 963 332 046 4
Megjelenés éve: 2015

A magyar utasok leglátogatottabb célpontja a horvát tengerpart. De történelmileg Horvátország ennél sokkal többet jelent nekünk, annyi más között a magyar nemzeti múltból kihagyhatatlan emlékeket, ahogy Magyarország is őrzi horvát vonatkozású örökségét. Kiss Gy. Csaba ezért küldetésének tekinti, hogy ismeretekben is közel hozza egymáshoz a két, a 20. században elszakadt nemzetet. A 70 éves szerző tollából azonban ez a könyv nemcsak művelődéstörténet – ez igazi, lebilincselő elbeszélésfolyam.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1987. Személyes történelem.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 115 7 – 272 oldal, fotókkal illusztrált.
Megjelenés éve: 2017.

Harminc év! Több, mint egy emberöltő. Sajnos nagyon keveset tudnak az utánunk jövők arról, mit jelentett nálunk a kommunista korszak brutális, illetve alattomos változata, hogyan történt meg Magyarországon ennek a rendszernek az átalakítása. Visszatekintésemet ezért első renden a fiatal nemzedéknek szánom. Azoknak, akik a 80-as években vagy később születtek. Ők lehetnek majd elfogulatlan bírái annak, ami velünk és általunk történt. Tanúságtétel gyanánt vetettem papírra emlékezéseimet. Szemtanú és résztvevő kér szót e könyv lapjain. Azt próbálta megfogalmazni szerzője, amit ő látott, tapasztalt. Amiről annak idején írásban is töprengett. Olyan eseményekről szól, ahol személyesen ott volt. Többek között egy történelmi szerepre vállalkozó mozgalom születésénél. Véletlenül, de föltehetően nem teljesen véletlenül. Évtizedek távlatából szeretnék magam is tisztában lenni azzal, mit tettem akkor, mit gondoltam. Emlékeket válogatva, kitéve magamat az emlékezés csélcsap mivoltának. Ez persze óhatatlanul elfogultságot is jelent. … 1987 Magyarországa kétségkívül egy másik világ volt. Magától értetődő ez, de mégsem egészen az. Más politikai viszonyok uralkodtak, más törvények szabályozták az emberek életét, mások voltak lehetőségeik. Amihez hozzátartozott, és errről gyakran megfeledkeznek az akkori helyzet későbbi elemzői, az a fontos körülmény, hogy egy külső nagyhatalom hadserege állomásozott az országban. Mindazonáltal – föltehetően életkorom okán is – én mégsem érzem úgy, hogy áthatolhatatlan fal választaná el azt a korszakot a mától – idézzük a Szerzőt arról az évről szóló művéből, amikor megalakult a Bethlen Gábor Alapítvány, megalakult az MDF, tehát amikor sorsfordító történések főszereplője volt. A Kronológia és a Névmutató Marschal Adrienn munkája.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1988–1989. Személyes történelem.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 137 9 – 240 oldal
Megjelenés éve: 2019.

„Három részre tervezett visszaemlékezéseim második kötete az 1988. január 1-től az 1989. június 16-ig tartó időszakról kíván számadást készíteni. 1988-ban kezdtük el a Jurta Színházban a Magyar Demokrata Fórum nyilvános tanácskozásait megrendezni. Ez a civil társadalmi működés új szakaszát jelentette. Négy alkalommal sikerült megtartani ilyen fórumot – 500–700 résztvevővel. A másik tevékenységi forma volt egy Jelentés (alapos elemzés) elkészítése a romániai magyarok helyzetéről. Ekkor már százával menekültek Magyarországra főleg erdélyi magyarok, és kisebb számban románok is. A növekvő közéleti érdeklődésnek egyik fontos témája volt a határon túli magyarság helyzete. A Kádár-korszak legnagyobb szabású – engedélyezett – tömegtüntetésére 1988. június 27-én került sor Budapesten a romániai falurombolás ellen” – írja Kiss Gy. Csaba többek között erről a könyvéről.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1989–1990. Személyes történelem.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 156 0 – 340 oldal
Megjelenés éve: 2022.

A Szerző visszaemlékezéseinek ez a harmadik, záró kötete. Pontosan az 1989. június 16. és 1990. december 16. közötti időt tárgyalja.
A történelmi eseményeket tekintve jelenti ez az első pótválasztásokon (Gödöllő, Szeged, Kecskemét) az MDF sikereit (kétségkívül a legerősebb ellenzéki mozgalommá lett), majd a kerekasztal-tárgyalások befejezését szeptember elején. Ekkor bízta meg az elnökség a külügyi bizottság vezetésével, ebben a tisztségben kellett megszerveznie az MDF II. országos gyűlésének nemzetközi meghívottait és a sajtóját októberben. A küldöttek ekkor választották meg Für Lajost köztársasági elnökjelöltnek, Antall Józsefet pedig a párt elnökének. Utána következett az ún. négyigenes népszavazás ügye, melyet néhány ezer szavazattal vesztett el az MDF, ami mély belső válságot okozott. Ebből nagyjából december közepére sikerült ismét erőre kapni. Januárban már megkezdődött a választási kampány. Ezt a küzdelmet szóvivőként és a választmány tagjaként vitte végig Kiss Gy. Csaba… Sok töprengés után végül úgy döntött, felhagy a politikával.
Ezeket a nemzet szempontjából is sorsfordító rendszerváltozásos időket idézi fel Kiss Gy. Csaba saját történetén és saját emlékein keresztül.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Hogy állunk a számvetéssel? Közéleti írások, 1994–2015.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 200 oldal, ISBN 978 963 332 047 1
Megjelenés éve: 2015.

A címben feltett kérdésre keresi a választ Kiss Gy. Csaba. Nemcsak tőlünk, magától is kérdezi. A válaszokat olvashatjuk a kötetben, akár 1919-ről, akár Közép-Európáról, akár a Szerző által következetesen demokratikus átmenetnek nevezett „rendszerváltozásról” legyen is szó.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-közép-európai himnuszok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, keménytáblás, 248 oldal, ISBN 978-963-9658-90-5
Megjelenés éve: 2011

Himnuszok. Jelképek. Zászlók. Népek, nemzetek. Kiss Gy. Csaba pro-fesszor hallatlanul izgalmas könyvet tár elénk. Értekezését 13 közép-kelet-európai ország himnuszáról! Miben azonosak, miben eltérőek? Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia – egy részük még benne sincs az Európai Unióban, de valahogyan az elmúlt 1000 évet eltöltve ebben a földrajzi térségben, Kelet-Közép-Európában, összetartoznak. Himnuszaik eredeti nyelven, vagy kiváló költőink műfordításában, vagy nyersfordításban megtalálhatók Kiss Gy. Csaba kötetében. A Szerző nemcsak felsorakoztatja nekünk ezeket a himnuszokat, hanem keletkezésüket, hatásukat, különlegességeiket az irodalomtörténész szemével megvizsgálva, azokat be is mutatja. Nem szeretnénk nagy szavakat használni, de ez a 13 himnusz egy csokor-ban nemcsak a jelképeket, hanem a „hozzá tartozó” nemzeteket is közelebb hozza egymáshoz.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Lengyel napló. 1980. szeptember 27. – 1982. szeptember 5.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 158 4 – 208 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Kiss Gy. Csaba 75. születésnapjára!
„Egy szálloda étterme vagy kávéháza egy nagyvárosban. Tele vendéggel. Teát, kávét fogyasztanak, konyakot isznak. Mint rendesen. Egy kisebb társaság hangosabb a többinél, randalírozni kezd. A személyzet kihívja a rendőrséget. Negyedóra múlva rohamrendőrök törnek be a helyiségbe, kezükben a jellegzetes hosszú botok. Néhány perc alatt válogatás nélkül összevernek mindenkit, a vendégek egy részét a randalírozókkal együtt elhurcolják. Az egyik vérző arcú, összevert fiatalember az igazoltatásnál magyarázza, hogy apja a helyőrség egyik parancsnoka. Erre föl elengedik, de szigorúan megfenyegetik, nehogy bárkinek panaszt merjen tenni arról, ami vele történt. Hátborzongató vicc napjainkból. A lengyel értelmiségi éjjel arra ébred, hogy dörömbölnek az ajtaján, vasakkal feszegetik. Fölriad, és az ajtóhoz megy. Kétségbeesetten kérdezi, ki az. A válasz: Gestapo. Na végre, sóhajtja [nem a lengyel ávó].” (1982. július 31. Részlet a naplóból) Érdekes idők ezek. Kiss Gy. Csaba éppen a Szolidaritás megalakulásának idején fedezi föl Lengyelországot, erről szól ez a Napló, és persze párhuzamosan az itthon történtekről is… Ki emlékszik már a puhuló diktatúra napjaira? A naplót olvasva, felidéződik jó néhány történés...
A Felczak Alapítvány támogatásával.


Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3450 Ft
Kedvezmény: 1035 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek. Esszék, tanulmányok az Adriától a Balti-tengerig.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 015 0 – 232 oldal
Megjelenés éve: 2013.

A kötet válogatás Kiss Gy. Csaba 2005 óta született esszéiből, tanulmányaiból. Közép-európai határterületekről, határvidékekről, ha úgy tetszik, végvidékekről, azok kulturális emlékezetéről, a nemzeti kultúrák határfölületeiről, kapcsolatainkról szólnak ezek az irodalom- és művelődéstörténeti írások, olyan tájakon és városokban keresztül, amelyekhez gazdag, gyakran elfelejtett magyar szellemi örökség társul.

Csaba G. Kiss: Understanding Central Europe. Nations and Stereotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea. The series ‘Hungarian essays’. English. Translated by: Eszter Kató. Proofreader: Tímea Fügedi.
Fr/5, hardback, 192 pp, €20
This essay collection lists a selection of Csaba G. Kiss’s studies written after 2005. These writings of cultural and literary history tell about Central European borderlands, frontier zones, their cultural recollection, the edge plane of national cultures, and Hungarian relations through the description of lands and towns with rich, yet often forgotten Hungarian legacy.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kiss Gy. Csaba: Understanding Central Europe. Nations and Stereotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea. The series ‘Hungarian essays’. – English. Translated by: Eszter Kató. Proofreader: Tímea Fügedi.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, hardback, ISBN 978 963 332 041 9 192 pp, 5400 HUF; 20 EURO
Megjelenés éve: 2015.

This essay collection lists a selection of Csaba G. Kiss’s studies written after 2005. These writings of cultural and literary history tell about Central European borderlands, frontier zones, their cultural recollection, the edge plane of national cultures, and Hungarian relations through the description of lands and towns with rich, yet often forgotten Hungarian legacy.

Ára: 5400 Ft
Kedvezmény: 1620 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A fény rétegei. – Válogatott esszék és beszélgetések. 2006–2009.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 33 2 – 186 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Kodolányi Gyula újabb esszékötetét tartjuk a kezünkben, mely a 2006 és 2009 között született bő termésből ad válogatást. A nagyívű, 21. századi kultúránkat átfogóan feltérképező nagyobb tanulmányok mellett a finoman cizellált kisesszék is kaptak egy ciklusnyit, és nem kerülhető meg Kodolányi számára, hogy a nagyobb kortársakról, akiket elvesztettünk, meg ne emlékezzék. A költő sokoldalúságáról és választékos stílusáról árulkodó könyv, jó olvasni.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A hullám taraja  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 320 oldal. ISBN 963 9402 92 3
Megjelenés éve: 2006

Kodolányi Gyula új esszégyűjteménye a Kentaurszárnyak című 1999-es kötet óta megjelent írások javát foglalja magában. Tartalmazza a sajtóban jelentős visszhanggal megjelentett Alulnézet és pillangóhatás, A Nagy Szétbomlás és a Nagy Kinyílás vagy az Ördöglakatok c. írásokat is. Ezekben az esszékben gyakran jelenik meg együtt az írói és a közéleti nézőpont. A kultúra mai helyzetét vizsgálják itthon és a világban. Közös bennük Kodolányi Gyulának az a törekvése, amely az esszét szépírói, olykor költői szintre emeli, inspirált írásmódjával, nagy stílusgondjával. Az alapos tudás és a nagy érzékenység mindig áttetsző, elegáns stílusban jelenik meg bennük.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A szavak súlyáról. Esszék és beszélgetések, 2012–2020.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 166 9 – 440 oldal
Megjelenés éve: 2020.

„A költő, az író könnyen csapdájába esik a nyelv csalóka elvontságának, látszólag önfeledt hétköznapiságának. Mintha oly könnyen érkezne a hiteles szó! Amikor látom, mint változtat meg egy szobrot egyetlen kis simítás az agyagon vagy a gipszen, jobban átérzem azt is, hogy minden szónak súlya van, kell legyen, a versben, az esszében.” „Ma a magyar szellemi élet töredezett és kisszerű lett, az írás értékei önmagukban nem kapnak figyelmet, s ennek megfelelően az irodalom elgyengül, elszürkül. Van ebben felelőssége az íróknak is, bűvös körbe zárultunk. Amikor az irodalom nem tartja magát fontosnak, akkor nem is fog szülni fontos műveket: amit létrehoz, azok blődlizések és jópofiságok vagy teljesen nyers, nárcisztikus monológok a költészetben. Igazán most kezdem a változás szeleit érezni minden területen, a 30 és 40 közöttiek legjobbjaiban, akik most érnek be. Látok olyanokat, akik okosan, felkészülten és bátran figyelik a világot, a múltat is beleértve. Eddig alig történt meg a rendszerváltozás a gondolkodásban, semmi igazán új, igazán nagy dolog nem történt eddig a szellemi életben. Most remény van arra, hogy történhet. Egyébként pedig azt mondhatom, hogy ma is ugyanazokból az energiákból táplálkozom, mint a pályám elején. Az örök témáim bukkannak fel más-más arculattal. És ma is abból táplálkozik a versíró-, esszéírókedvem, hogy Jékely Zoltán úgy törődött velem, hogy Robert Duncan úgy fogadott San Franciscóban, hogy Cs. Szabó László és Szabó Zoltán úgy figyelt rám.” Csak két kis részletet idézünk az idén méltán Kossuth-díjjal elismert munkásságú költő-esszéíró Kodolányi Gyulától, ízelítőül az érdeklődő Olvasóknak. A többi nagyszerű gondolatot megtaláljuk ebben az esszékötetben, ami egy életkornak az esszétermését takarítja be. A Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával. Kód: 343

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A világfa ágain. Életút-interjú. Beszélgetőtárs Csűrös Csilla. 2. kiadás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, puha fedél, ISBN 978 963 332 146 1 – 330 oldal
Megjelenés éve: 2021.

„– Számvetés, összegzés, a tapasztalatok átadása – mit jelent még az élet alkonya?
– Először is igyekszem továbbra is teljes életet élni, csak a tempóból veszek vissza. Gondozom barátságaimat. Beszélgetek gyermekeimmel és unokáimmal. És persze írok. Hiszek abban a feladatban, amit korunkban Carl Gustav Jung individuációnak nevezett. Ez azt jelenti, hogy az élet a szüntelen érés folyamata, egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, amire mi személy szerint születtünk. Halálunkig egyre magasabbra emelkedhetünk spirituálisan” – olvashatjuk az Utóhangban. Kodolányi Gyula visszatekintése, életútjának mostani bemutatása ebben az évben, a Csűrös Csillával folytatott beszélgetésekben született, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület Példa-Kép sorozatának második köteteként. Ez a könyv nemcsak Kodolányi Gyuláról szól, hanem az elmúlt évtizedek nagyobb panorámáját is kínálja, kulcsot ad fontos eseményekhez, és az idők olyan szereplőinek megértéséhez, mint – többek közt – Kodolányi János, Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Antall József és Mádl Ferenc. Az elmúlt évtizedek hiteles lenyomta is ez az igen értékes-izgalmas-hézagpótló beszélgetés.

https://orszagut.com/kozelet/a-koronatanu-2087

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: A világfa ágain. Életút-interjú. Beszélgetőtárs Csűrös Csilla. 3., javított kiadás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, puha fedél, ISBN 978 963 332 203 1 – 330 oldal
Megjelenés éve: 2022.

„– Számvetés, összegzés, a tapasztalatok átadása – mit jelent még az élet alkonya?
– Először is igyekszem továbbra is teljes életet élni, csak a tempóból veszek vissza. Gondozom barátságaimat. Beszélgetek gyermekeimmel és unokáimmal. És persze írok. Hiszek abban a feladatban, amit korunkban Carl Gustav Jung individuációnak nevezett. Ez azt jelenti, hogy az élet a szüntelen érés folyamata, egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, amire mi személy szerint születtünk. Halálunkig egyre magasabbra emelkedhetünk spirituálisan” – olvashatjuk az Utóhangban.
Kodolányi Gyula visszatekintése, életútjának mostani bemutatása ebben az évben, a Csűrös Csillával folytatott beszélgetésekben született, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület Példa-Kép sorozatának második köteteként. Ez a könyv nemcsak Kodolányi Gyuláról szól, hanem az elmúlt évtizedek nagyobb panorámáját is kínálja, kulcsot ad fontos eseményekhez, és az idők olyan szereplőinek megértéséhez, mint – többek közt – Kodolányi János, Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Antall József és Mádl Ferenc. Az elmúlt évtizedek hiteles lenyomata is ez az igen értékes-izgalmas-hézagpótló beszélgetés.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: Járj, merre tetszik. – Új és válogatott versek.: 1971–2011. A költő 70. születésnapjára.  

A/5 alak, keménytáblás, 252 oldal, ISBN 978-615-5227-00-4
Megjelenés éve: 2012

Kodolányi Gyula verseiből éppen 10 éve jelent meg válogatás. Az a gyűjtemény szonettekkel ért véget – a mostani az új, 2007 óta született szonettekkel mintha ezt folytatná. A filozofikus alkatú költő egyik nagy ihletője Shakespeare – akinek szonettjei különös hatást gyakoroltak rá. Gondolatisága, sejtelmes hangulatai egy nagy költői fegyelmet követelő formában nyerték el alakjukat, ahogyan ez az intellektualitás határozza meg haikuit, prózaverseit. A kötet a 70 éves Kodolányi Gyulát köszönti. A Magyar Szemlével közös kiadás.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: Szabadulószoba, félelem nélkül. Válogatott és új versek. 2002–2022. A költő 80. születésnapjára.  

A/5 alak, keménytáblás, 92 oldal, ISBN 978 963 332 205 5
Megjelenés éve: 2022.

Kodolányi Gyula verseiből éppen 10 éve jelent meg válogatás. Ez a mostani új, több ciklust is folytat: a Shakespeare-szonetteket, az Archaikus töredékeket, a Sejtelmeket. A filozofikus alkatú költő egyik nagy ihletője Shakespeare – akinek szonettjei különös hatást gyakoroltak rá. Gondolatisága, sejtelmes hangulatai egy nagy költői fegyelmet követelő formában nyerték el alakjukat, ahogyan ez az intellektualitás határozza meg újabb költeményeit is. A kötet a 80 éves Kossuth- és Prima Primissima-díjas Kodolányi Gyulát köszönti.

Támogató:

Ára: 3255 Ft
Kedvezmény: 977 Ft
 Megrendelés

Kodolányi Gyula: Szóló hangra.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, kb. 260 oldal, 978-963-332-016-7
Megjelenés éve: 2012

„Sosem írtam arról, hogy Trianon nekem mennyire fáj. …Talán azért nem szóltam a magam fájdalmáról, mert oly sokan szóltak, szólnak mások, mintegy hivatássukká téve a seb emlegetését. Talán azért, mert – ebben is anyai családom szellemiségét követve – a sebek és fájdalmak emlegetését a költészeten kívül nem tartottam sem igazán illő, sem igazán hasznos dolognak” – olvassuk abban az esszé- és tanulmánykötetben, mely Kodolányi Gyula 2009 óta született írásaiból tartalmaz válogatást.

Az NKA támogatásával.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Kodolányi János – Én vagyok. Szerk.: Csűrös Miklós
In memoriam sorozat

Megjelenés éve: 2001

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kodolányi János: Suomi, a csend országa; Suomi titka (Részlet). Finn és magyar nyelven.  – Fordították: Kádár György, Sinikka Pohjola és Veikko Saksi.
Előszó: Kodolányi Gyula: Kodolányi János és Suomija.
Utószó: Tüskés Tibor: Kodolányi és a finnek.   

B/5 alakban, keménytáblás kötésben, kétnyelvű, finn–magyar kiadvány. Eredeti fényképekkel illusztrált. ISBN 978 963 332 095 2 – 256 oldal. 4650 Ft/15 EUR
Megjelenés éve: 2017.

Finnországról, a finn népről aligha írtak valaha is szebben, mint Kodolányi János e két a Nap Kiadó által itt és most újra megjelentetett munkájában. A Suomi, a csend országa (1937) és a Suomi titka (ebből csak egy részlet) is Finnország és Magyarország sorsfordító éveiben készült. Az ihletet e művek megírásához az adta, hogy a kora gyermekkorától fogva finnbarát szerző, aki rendkívül érzékeny volt a magyarság sorsa, a magyar vidék életben maradási lehetőségei iránt, az 1930-as évek második felében öt alkalommal is Finnországban járt, s úgy látta, sőt meggyőződéssel vallotta, hogy a finn népnek a kor kihívásaira adott válaszai és megoldásai, mind a magán-, mind a közéletben, úgy a művészetben, mint a hivatali életben, de még a politikában is mintául szolgálhatnak a rendkívül válságos időket élő magyarság, a magyar értelmiség számára. Kodolányi leírása a finn népről, annak természetéről, szívósságáról, állhatatosságáról, becsületességéről és egyenességéről, a másik embert egyenrangú félnek tekintő szemléletéről, a művészeti, hivatali és politikai életnek az egyszerű embert is emberszámba vevő hozzáállásáról az idősebb nemzedékek számára még mind a mai napig ismerős. A mai nemzedék természetesen már sok tekintetben másmilyen, de a leglelkében még most ott vannak ezek az ősi múltból hozott tulajdonságok. Szóljunk még Kodolányi János csodálatos írásművészetéről! A mű mint olvasmány is elgyönyörködtet! A Nap Kiadó Finnország 100. évi függetlenségi ünnepe alkalmából ezzel a kötettel kíván a finn nép előtt tisztelegni. A könyvet az EMMI–NKA támogatta.

Kirjan hinta 36 euroa, sisältää postilukut. Saatuamme maksu Kustantajan Päivä tilille kirja lähetetään tilaajan napkiado@napkiado.hu :lle annetulle postiosoitteelle. 
KH Bank Swift: OKHB HUHB IBAN HU 50 10401938 00004581 00000004

Ára: 4650 Ft
Kedvezmény: 1395 Ft
 Megrendelés

Komlós Aladár: Kritika és kritikusok  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 80 X Fr/5, keménytáblás, 144 oldal
Megjelenés éve: 2004

A könyv a magyar elméleti irodalomban páratlan alkotás, mert Komlós Aladár arra vállalkozott benne, hogy az európai és a magyar kritikai irodalom és elmélet kezdeteitől, a 18. századtól napjainkig (a negyvenes évekig) áttekintse a kritikaírás eszmei alapjául szolgáló esztétikai nézetek változásait, s ennek megfelelően a kritikaírás gyakorlatát, s nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte. Páratlan azért is, mert anélkül, hogy nézeteit megtagadná, tiszteletre méltó objektivitással szemlézi az irodalmi művek értelmezésének elméletét és gyakorlatát Lessingtől és Kölcseytől a világnézetes kritika különböző formáiig, beleértve a könyv írása idején színre lépő marxista irányultságú kritikát is.

Ára: 687 Ft
Kedvezmény: 206 Ft
 Megrendelés

Korányi Kinga: Fame and Shame. Novel. (Only in English)  

ISBN 978 963 9658 24 0 Fr/5, 248 p.
Megjelenés éve: 2011

Kinga Koranyi (Korányi Kinga) is the great-grand child of the world famous Hungarian author, László Németh (Németh László). Her grand-mother is Magda Németh (Németh Magda). Kinga Koranyi is a 16-year-old author who has lived in Budapest, New York City and presently lives in Toronto. She has been writing since the age of 8. Kinga’s talent lies in capturing the naked reality of everyday situations…situations to which you yourself will be able to relate to. Enjoy! I knew that with every step I was getting closer to the stage. I felt my breakfast, lunch, and dinner slowly making their way back up. Why had I ever wanted to do this? Claire was probably watching me on TV, waiting for me to humiliate myself within seconds. The stage went all dark, except for one spotlight, which followed me as I made my way to the middle of the stage.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Korányi Kinga: Lizzie Blue. Ifjúsági regény  

Fr/5, 224 oldal, ISBN 9789633320174.
Megjelenés éve: 2012

A szerző Németh László 17 éves dédunokája, aki Budapesten született, jelenleg Torontóban él. A regény egy kanadai sztárversenyen induló fiatal lány néhány eseménydús hónapját mutatja be, és hogy mennyire „kicsi” a világ, mindez a mai Budapesten is játszódhatna. Korányi Kinga könnyedén, biztos kézzel ír, nagy felfedezésnek ígérkezik. A regény még „nagyoknak” is izgalmas olvasmány!

Ára: 2835 Ft
Kedvezmény: 851 Ft
 Megrendelés

Kormos István emlékezete – Szegény Yorick. Szerk.: Vasy Géza
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 12 5, A/5, illusztrált, 288 oldal.
Megjelenés éve: 2002

Az Emlékezet sorozatban 11. kötetként megjelenő mű új "arculattal", az In memoriam testvérsorozatához megtévesztően hasonlító külsővel jelenik meg.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kós Károly emlékezete – Kiáltó szó. Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 64 8 A/5, keménytáblás, képekkel illusztrált, 320 oldal
Megjelenés éve: 2005

Kós Károly eredetileg a modern magyar építőművészet területén alkotott, új stílust teremtve, maradandó értékeket. 1919 után pedig írásaival a magára maradt erdélyi magyarság számára mutatott utat szépírói munkásságával: regényeivel, elbeszéléseivel, és a címadó röpiratával, amely a transsylvanizmus koncepcióját fogalmazza meg, miszerint az erdélyi magyarságnak az új viszonyok között kell megteremtenie mindazt, ami teljes életének, gazdasági és kulturális boldogulásának a feltételeit jelenti, megőrizve mindazt, ami a magyarságtudatának fennmaradásához elengedhetetlen.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. – Sorozatszerkesztő Pomogáts Béla.  
Egy vers sorozat

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 012 9 – 192 oldal
Megjelenés éve: 2014

A Hajnali részegség Kosztolányi Dezső egyik legnépszerűbb verse, nemcsak „a nagy költészet” magaslatán megszólaló költőisége teszi azzá, hanem az is, hogy Kosztolányi mintegy végső vallomásának, életműve foglalatának szánta. A kötet írásai: a versről, valamint ennek a nagyszerű költeménynek a környezetéről (életrajzi hátteréről, az életműben elfoglalt helyéről, mindenekelőtt az élete delén már túljutott, a halál sötét fenyegetésével viaskodó költőről) szólnak. És talán magyarázatul szolgálnak arra is, hogy élő irodalmunk több mint száz egyénisége miért éppen ebben a költeményben találta meg 20. századi líránk legfényesebb csillagát.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Kosztolányi Dezső: Innen-onnan. Írások A Hétből (1908–1916).
Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta LENGYEL ANDRÁS.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5. keménytáblás, ISBN 978 963 9658 37 0 – 268 oldal.
Megjelenés éve: 2010

125 éve született Kosztolányi Dezső! Ebben a kötetben Lengyel András filológiai kutatásának eredményeképpen Kosztolányi kétszázötven, eddig ismeretlen írását adjuk közre, melyek A Hét című lap Innen-onnan rovatában jelentek meg szignóval, álnéven, a lap gyakorlata szerint. Nemcsak irodalomtörténeti különlegesség ez a kötet: nagyon szórakoztató olvasmány is! Örkény István szándékosan írt „régi” híreket, amelyek mainak hatottak; Kosztolányi igazi régi újságcikkei mainak hatnak. Mi, emberek, az idővel nem sokat változtunk, és Kosztolányi tollából szívesen magunkra és a világunkra ismerünk.

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Kosztolányi Dezső – Hajnali részegség. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

400 old. illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Réz Pál, aki Kosztolányi Dezső egyik legavatottabb ismerője, úgy állította össze Domokos Mátyás sorozatszerkesztő részére a Kosztolányiról szóló kötetet, hogy egy élvezetes és szórakoztató életrajzot, monográfiát kapunk, amit majdnem százan írtak, magával Kosztolányival együtt. De itt vannak közeli jó barátok is szerzőként: Karinthy Frigyes, Babits Mihály, és itt szerepel Illyés Gyula és József Attila, és a feleség, Harmos Ilona is.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kótzián Katalin: Dalok őszidőn – Válogatott és új versek  

Fr/5, keménytáblás, ISBN 963 9658 03 0 – 136 oldal
Megjelenés éve: 2006

Szerelem, család, utazás, közélet – ez a négy fő szólam Kótzián Katalin a legjobb értelemben „hagyományos” költészetében. A versek látszólag könnyedén sorjáznak ki tolla alól – eldalolja helyettünk érzéseinket ez az ízig-vérig költő.

Ára: 2100 Ft
Kedvezmény: 630 Ft
 Megrendelés

Kovács Erika: Pilinszky és a család.  

A/4, 160 oldal, ISBN 978 963 9658 67 7 – Képeskönyv
Megjelenés éve: 2009

A szerző Pilinszky János unokahúga. Mindvégig szeretetteljes rokoni kap¬cso¬latokat ápolt a költővel, aki az ő édesanyjának a testvére. Ebben a családi krónikában helyet kapnak Pilinszky János levelei, melyeket felnevelő nénjéhez írt; láthatjuk osztálytársait, megismerhetjük az operaénekes Pilinszky Zsigmondot, és sok-sok képet láthatunk a családról, de főként a költőről, úgy, ahogyan Kovács Erika látta őket. Képeskönyv ez, részletesebb képaláírásokkal. Az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. E-könyv: 1999 Ft. (Az e-könyv a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával, 2022.)

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Krúdy Gyula – Az élet álom. Szerk.: Fábri Anna

2004. évi Elle Irodalmi Díj. Év Könyve

In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, 342 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2003

Krúdy Gyula 125 éve született, és 90 éve távozott el közülünk. Fábri Anna kitűnő összeállításában a róla szóló esszé- és kritikaírókat is annyira áthatotta Krúdy stílusa, hogy mintha egy Krúdy-életregényt olvasnánk Krúdy tollából! In memoriam sorozatunk 26. kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kulin Ferenc: Kurzusok és diskurzusok. Politikai, eszmetörténeti és publicisztikai írások.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 181 2 - 456 oldal
Megjelenés éve: 2024.

A szerző írói, irodalomtörténészi munkásságával egy időben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagjaként, majd alelnökeként, később az Országgyűlés Kulturális és Oktatásügyi Bizottságának elnökeként, majd frakcióvezetőként, végül Mádl Ferenc köztársasági elnök társadalom- és kultúrpolitikai főtanácsadójaként a szellemi élet intézményrendszerének alakításában is aktív szerepet vállalt. E tevékenységeivel egyidejűleg folyamatosan elemezte és publikálta közéleti tapasztalatait is.
Az 1994-től 2022-ig kötetekben és folyóiratokban megjelent tanulmányok és interjúk nem az írói, irodalomtörténészi, hanem a politikusi pálya tanulságait összegzik. Akik átélték ezeket az időket, különös rácsodálkozással állapíthatják meg: milyen jól látta az akkori történéseket Kulin Ferenc! Pedig nem is olyan különös ez. A Magyar Művészeti Akadémia elnökségének tagja, a Széchenyi-díjas szerző ebben a műfajban sem okoz olvasóinak csalódást!
A Batthyány Alapítvány támogatásával.

Ára: 4900 Ft
Kedvezmény: 1470 Ft
 Megrendelés

Költőnők antológiája -: Szerk.: Török Sophie-Kótzián Katalin  
Reprint sorozat

296 oldal, fényképekkel illusztrátlt.
Előző kiadás: Budapest, 1947
Nap megjelenés éve: 2003

Ára: 2800 Ft
Kedvezmény: 840 Ft
 Megrendelés

Laczkó Mihály: Idegen fődre siettem... Moldvai csángók Baranyában  

B/5 alak, keménytáblás, sok képpel, dokumentummal, ISBN 978 963 332 048 8 – 206 oldal
Megjelenés éve: 2015.

A II. világháború után 219 moldvai csángónak sikerült Magyarországra költöznie.
A Magyarországra települt moldvai csángó családok számára nem volt zökkenőmentes az új társadalmi és kulturális környezethez való alkalmazkodás, a beilleszkedést pedig nehezítette a honvágy és az otthonmaradt rokonok hiánya. A kötetünkben közölt gajcsána-magyarfalusi, lábnyiki, lészpedi, klézsei, pokolpataki és pusztinai csángók elbeszélései a kitelepülés személyes történeteit őrzik, s egyéni olvasataikkal pótolhatatlan forrásként szolgálnak a moldvai csángók történelmének mélyebb megismeréséhez.

Ára: 3790 Ft
Kedvezmény: 1137 Ft
 Megrendelés

Lázár Balázs (szerk.): A magyar királyi nemesi felkelés 1809. évi szabályzatai. Korabeli katonai szótárral.  – Sajtó alá rendezte Lázár Balázs.  
Reprint sorozat

ISBN 978 963 9658 74 5
Megjelenés éve: 2009

Az 1809. évi utolsó nemesi felkelés szabályzata József nádor kezdeményezésére, magyar nyelvművelők (tudós katonák és értelmiségiek) nagyszabású munkájaként jött létre a Napóleon ellen vívott háború és a nemesi felkelés hadba szólításának előestéjén. Az alkotóknak sikerült egy koherens és használható magyar katonai terminológiát alkotniuk. A nyelvi érdekességeken túl, e regulákból kézzelfogható közelségbe kerül a korabeli hadviselés, katonaélet és katonai mentalitás is, továbbá aprólékos leírást kapunk a fegyverzetről és felszerelésről, de a táborozás leghétköznapibb mozzanatairól is. A Magyar Nyelv Éve 2009, a Balassi Intézet támogatásával.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Lehocki-Samardľić Anna: A horvátországi magyarság a 21. században. Magyar szemhatár sorozat. Összeállító szerkesztő Lehocki-Samardľić Anna. Sorozatszerkesztő Pusztay János.  
Reprint sorozat

FR/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, ISBN 978 963 332 192 8 – 296 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Szerzők: Baričević-Tamaskó Eszter, Bockovac Tímea Anita, Ćurković-Major Franciska, Dobsai Gabriela, Đelatović Sonja, Hordósi Dániel, Kolić Marko, Kriják Krisztina, Lehocki-Samardľić Ana, Lovaą Eldina, Micheli Tünde, Mlikota Jadranka, Njari Denis, Pajrok Andor, Pusztay János (sorozatszerkesztő), Sipos Zsivics Tünde, Tatai Igor, Varga Erna, Vučenović Belaąić Timea

A tisztelt olvasó egy olyan kötetet tart a kezében, amely egy gyorsan fogyatkozó közösség jelenét és múltját írja le, ezáltal pedig olyan körülményekről is szól, melyek sorsdöntőek le-hetnek a horvátországi magyarság jövőjét tekintve.
[...] A kötet megjelenésének időpontja (2022) Horvátország függetlenségének harmadik évti-zedével esik egybe, és ez egy olyan jelentős évforduló, amely egyrészt alkalmat ad felülvizs-gálni a horvát állam és az Európai Unió által nyújtott támogatási formákat, másrészt segít számot vetni azzal, hogy mindezen törekvések milyen módon járultak hozzá a kisebbségi kö-zösségek megmaradásához, tevékenységük, kultúrájuk és nyelvük megőrzéséhez. A kötet megjelenése kiváló apropója az önreflexiónak is, amely során mi magunk – a horvátországi magyar közösség tagjai – is tükörbe nézhetünk, és megvizsgálhatjuk saját, eddigi törekvése-inket, mérlegelhetjük, hogy mit sikerült megvalósítanunk, mit tehetünk még, mi a megfelelő válasz a felelősségteljes hogyan tovább?-kérdésre. A kiadvány ebben is segítséget nyújthat olyan értelemben, hogy a szerzők nemcsak dokumentálják a jelenlegi helyzetet, nemcsak visz-szapillantanak a múlt nehéz korszakaira, hanem a jövőbe tekintve olyan jó példákat, jó gya-korlatokat hoznak fel a jelenből, melyek hosszú távon segíthetik a közösség előrehaladását.
Legnagyobbrészt a Drávaszög magyarjait mutatjuk be, mert ott élnek jelenleg a legtöbben, de tekintettel a közös történelmünkre, 1-1 tanulmány foglalkozik a zágrábi és a fiumei, illetve tengermelléki magyarsággal is.

Támogató: Bethlen Gábor Alapítvány

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Lengyel András: A törvény és az üdv metszéspontjában (Tanulmányok Németh Andorról)  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, 284 oldal, ISBN 978-963-9658-39-4
Megjelenés éve: 2007

Lengyel András irodalomtörténész József Attila-kutatásai kapcsán gyűjtötte a Németh Andor munkásságával kapcsolatos dokumentumokat. A költőként induló Németh Andor irodalomtörténészi, kritikusi munkásságával a 20. sz.-i magyar irodalomtörténet-írás meghatározó egyénisége.

Ára: 2400 Ft
Kedvezmény: 720 Ft
 Megrendelés

Lengyel András: Az „esthajnali csillag”. Vázlatok és adatok Cholnoky Viktorról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 073 0 – 336 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Lengyel András Szegeden élő irodalomtörténész. A 19–20. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet kutatója, számos könyve jelent meg. Korábban a Szeged-kutatásban is letette névjegyét. Írásaira a filológiai és gondolkodástörténeti szempontok kombinálása jellemző, s ez megkülönbözteti némely ma divatos iránytól. Ez a könyve majdnem-monográfia: Cholnoky Viktorról szóló minden eddigi írását tartalmazza, „Az alkohol titkos angyala” című tanulmány ebben a kötetben lát először napvilágot.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Lengyel András – Milyen volt. Szerk.: Juhász Gyula.
In memoriam sorozat

Fr/5, 392 oldal, fotómelléklettel, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 10 3
Megjelenés éve: 2009

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Ez a négy név évtizedekig együtt szerepelve fémjelezte a Nyugatot a magyar irodalom tankönyvekben. Ez a négy költő-óriás a fejekben megbonthatatlan egységgel élt, még rangsor se nagyon készült közöttük. A 20. század végén aztán külön életet kezdtek élni. Kosztolányi az élre ugrott, ismert, sokat olvasott, népszerű író maradt, Babits a keveseké lett, Tóth Árpádot és Juhász Gyulát pedig csak a „vájtfülűek” emlegették. És aztán egyszer csak, a 21. században, Juhász Gyula már a tankönyvekből is száműzetett. Ebben az éppen „kiűzetett” állapotban lett készen a Nap Kiadó legújabb In memoriam-kötete, egyik az utolsók közül, mert a sorozatot a 2006-ban elhunyt szerkesztő, Domokos Mátyás lezárta. A 67 kötetből ez a 65. Ebben a 20. századi magyar írókat bemutató sorozatban, mely az In memoriam és Emlékezet sorozatcímeket viseli, Domokos Mátyás válogatásában Juhász Gyula benne van. A szegedi költő életútját a szegedi irodalomtörténész, Lengyel András mutatja be a recepció tükrében, nem véletlenül, több szegedi író és irodalomtörténész írásán keresztül. A kötet alcíme (Milyen volt) a sorozat szokásához híven az egyik leghíresebb, legtöbbet idézett Juhász Gyula-vers címe. Érzékeny lelki alkata, „betegsége”, szegedi hírlapírói és költői léte elevenedik meg a kortársak (Kosztolányi, Somlyó Zoltán, Babits, Tóth Árpád) kritikáiban és írásaiban. Juhász Gyula többször is öngyilkosságot kísérelt meg, szomorú, társtalan és magányos életet élt. Két versekönyve, egy elbeszélése jelent meg rövid életében, összegyűjtött versei később igen sok kiadást értek meg. Cikkei azonban számosan láttak napvilágot.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Lessing: Minna von Barnhelm  

Fordította: Kótzián Katalin, keménytáblás, 112 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 1900 Ft
Kedvezmény: 570 Ft
 Megrendelés

Lőkös István: A Dráván túl és innen. Miroslav Krleľa és horvát irodalmi kapcsolataink.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 092 1 – 200 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Lőkös István irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA doktora és Irodalomtudományi Bizottságának, valamint a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia tagja. A Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszékén volt vendégprofesszor, szlavistaként igen jelentős a munkássága, többek között az első magyar nyelvű horvát irodalomtörténet szerzője. A kötetben négy hosszabb lélegzetű tanulmány szól Krleľáról, melyek közül a legaktuálisabb talán a Krleľa Tisza Istvánról című, hiszen az első világháború befejezése, illetve Tisza István meggyilkolása mindenképpen olyan esemény(történet), melynek több oldalát is szükséges megvilágítanunk, Lőkös professzor ezt Krleľával teszi meg. A Krleľával foglalkozó Németh László-írások, illetve Kiss Gy. Csaba Zágrábról szóló esszékötetének bemutatása szimbolikus keretét adja a Krleľa-dolgozatoknak.
A kötetből kitetszik a „szellemi Dráva-híd” ideája – dicsérve Miroslav Krleľát, de polemizálva is vele.
Az EMMI támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Lőkös István: Trianon után. A tovább élő croato-hungarus tudat. Tanulmányok.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 230 7 - 252 oldal
Megjelenés éve: 2024.

Az 1933-ban született szlavista szerző, aki a Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszékének vendégprofesszora volt, még mindig dolgozik, és hatalmas tudását e tárgykörben kitűnő stílusban, olvasmányosan osztja meg olvasóival. A Nap Kiadónál megjelent kötete már a 3. lesz nálunk. Olyan fontos témákat tárgyal ebben a kötetben horvát-magyar összefüggésben, kapcsolódásban, melyek most is, illetve egyre inkább aktuálisak!
Bő évtizeddel a trianoni diktátum után Zágrábban, a titkosrendőrség ügynökei meggyilkolták a magyar érzelmű tudós történészt, albanológust, dr. Milan ©ufflay egyetemi tanárt. A világsajtó napokig cikkezett a brutális gyilkosságról, az Emberi Jogok Németországi Ligája nevében Albert Einstein és Heinrich Mann tiltakozott. ©ufflay – Trianon után is – azt vallotta: „ő az utolsó hungar” Horvátországban. Valóban. A Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselője, Bajza József szlavista professzor barátja, Szekfű Gyula és Hóman Bálint nagyrabecsülésének alanyaként, magyar nyelvű tudományos munkásságával, publikációival horvátként írta be nevét a nagy-magyarországi tudósok könyvébe. Ő volt a „croato-hungarus tudat” egyik mérvadó képviselője. De a hungarus tudaté is, miként a kötet többi szereplője. A magyar és horvát verseket író, romantikus Ivan Maľuranić, a szlovák, a szerb, a horvát Ady-kultuszt Trianon után is ápoló ©tefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, a szerb Veljko Petrović vagy a horvát Miroslav Krleľa s a festő Vladimir Filakoac. Szerzőink a kölcsönhatás, a recepció – befogadás – képviselői voltak. Krleľa hősei Pécsett és Budapesten mozognak, balladáiban adys képek variánsai sorakoznak, Veljko Petrović novelláinak szereplői a Bácska kisvárosaiban, tanyavilágában vannak otthon.
Lőkös István könyve ebben a Trianon előtti és utáni közép-kelet-európai: felvidéki és délvidéki régióban lehet irodalmi kalauzunk.

Az NKA támogatásával.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Lőkös István: Zbogom, Zagrebe – Isten veled, Zágráb.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 174 4 – 360 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Megnézzük Zágrábot… S már indulunk is lefelé: az intézet előtt hatalmas fekete Chevrolet, Krleľa szolgálati kocsija. Josip, a sofőr megkapja az útvonalra vonatkozó információkat, s indulunk is a rövid városnézésre – útba ejtve a Trg Republikét – a zágrábiak ekkor is csak Jelačić placnak mondják. Jelačić szobrának persze se híre, se hamva, Tito 1945-ben parancsolta le a térről, csak 1990-ben kerül majd vissza régi helyére, akkor viszont már nem Magyarország felé mutat a bán kardja… További úticél a Kaptol, azaz a Káptalan-domb. Itt a Szent László alapította püspökség (ma érsekség) palotája s a székesegyház előtt állunk meg pár percre, majd a Felsőváros, a Gornji grad lesz következő úticél – a báni palota s a Szent Márk-templom látása. „A templom bejáratánál volt a tüzes trónus – mondja Krleľa –, amelyen Gubec Mátét, a maguk Dózsájához hasonlóan, tüzes vaskoronával kínozták.” Röviden szól a középkorban is és később is a Kaptol urai és a Gronji grad polgárai közötti békétlenségről, amely a 19. századi horvát szépirodalom kedvelt témája lett. A Grič az Anjou-k, a Kaptol III. Endre király mellett kötelezte el magát, aminek következménye véres harc lett, emlékét máig őrzi a Krvavi most, azaz a Véres híd. A hídnak ma már nyoma sincs, a sokszori városrendezés után egy rövid utca viseli a nevet. A viszály még a mohácsi vészt követő trónharcok idején is tartott, mivel a Grič Ferdinánd, a Kaptol pedig Szapolyai János király és Krsto Frankopan, azaz Frangepán Kristóf pártján állt. – Az előbbi részlethez hasonlóan olvasmányos és érdekes a nagyszerű stílusban visszaemlékező professzor esszékötete, aki egész életét és munkásságát a horvát irodalomnak, illetve a magyar és horvát közös irodalmi emlékezetnek szentelte. Sokat megtudhatunk belőle a közel ezeréves közös múltunkról is…

Ára: 3990 Ft
Kedvezmény: 1197 Ft
 Megrendelés

Luby Margit: A parasztélet rendje Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, arannyal fóliázva, 1 ív fotómelléklettel, 380 oldal
Előző kiadás: Budapest, 1935
Nap első kiadás: 2002

Sajtó alá rendezte Mohay Tamás

Ára: 7000 Ft
Kedvezmény: 2100 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: A kezdetek utcája. Aknay János képeivel illusztrált.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, ISBN 978 963 332 070 9 – 68 oldal
Megjelenés éve: 2017.

A Prima Primissima- és Kossuth-díjas színész 70. születésnapjára!!! Ezek a versek igazi költő művei: szóalkotásaikban, kifejezésmódjában, a többrétegű gondolatokat művészivé transzformálva olyan egységes világ tárul elénk, melyet bármikor megismerünk. Ezt az egyéni hangot a kezedetektől őrzi Lukács, és (mint kortársai legjobbjai) az idővel ezek a jegyek egyre markánsabbak, egyre kifejezőbbek és egyre szebbek lesznek. Nem a színész „verselget”, hanem egy KÖLTŐ szól hozzánk! Mély érzéssel, semmi felszínes könnyedség nincs bennük. És a témaválasztás: kapunk a színészi létből is, de csak olyan áttétellel, hogy a nagy mű: Bulgakov Margaritájában játszott szerepe, Woland ihleti meg a költőt, ez különösen érdekes számunkra, hiszen a színész átélése itt találkozik a költő érzékenységével, és igen magas hőfokon! (Woland naplójából 1., Woland naplójából 2.) A versek jórészt filozofikusak, és megtalálunk a bennük hétköznapi eseményeket, mint például szeretett kutyája elvesztését: „Gyertyát gyújtottunk mikor elaludt, / és kisírtunk magunkból tizenhat évet”... (Zizi. Búcsú kiskutyánktól). A legtöbb vers azonban inkább létversnek mondható. Vonzódás a művészethez, több képzőművész barát műveire ihletett vers található (Kecskeméti Kálmánhoz, Aknay Jánoshoz és másokhoz).

Ára: 2520 Ft
Kedvezmény: 756 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Amit őrizni tudsz. Versek.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 218 5 - 132 oldal
Megjelenés éve: 2024.

A Kossuth-díjas színművész élvonalbeli költővé érett. Ez nem valamiféle fordulat, hanem beváltása annak, amit tehetsége ezen a téren  28 évvel ezelőtt megjelent első kötetével  ígért. Ebben a tizedik kötetében a témaválasztás főleg az elmúlt két esztendő szellemi és lelki benyomásait rögzíti. Az egyre magasabban szárnyaló költői stílust talán a kötetzáró Epilógussal, tehát magával a Szerzővel tudnánk csak tökéletesen érzékeltetni.

Talány maradtál magadnak is,
örökké választ várva. Mint friss
hó viaszában rigóláb ékírása.

Az NKA támogatásával

Ára: 3360 Ft
Kedvezmény: 1008 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Az elűzött álom – Válogatott és új versek  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Keménytáblás, 136 oldal
Megjelenés éve: 2006

Ezek a versek nem a színész versei, ezek a versek a költő versei. Lukács Sándor kirándulása a szépirodalomba nemcsak látogatás, otthon van minálunk. Verseinek hangütése már évtizedekkel ezelőtt kialakult. Ráismerünk. Atmoszférateremtő képessége, szép versbeszéde legjobb kortárs költőink közé emeli.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Földi szokásaid. Versek, 2018–2020.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 155 3 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2020.

„Annak ellenére”, hogy Lukács Sándor legjobb színészeink egyike immár évtizedek óta, köl-tőként sincs a sorban leghátul! Igazi költő a Kálnoky László-tanítvány: szóalkotásaiban, kife-jezésmódjában, a többrétegű gondolatokat művészivé transzformálva olyan egységes világ tárul elénk, melyet bármikor megismerünk. Ezt az egyéni hangot a kezdetektől őrzi Lukács Sándor, és (mint kortársai legjobbjai) az idővel ezek a jegyek egyre markánsabbak, egyre ki-fejezőbbek és egyre szebbek lesznek. Nem a színész „verselget”, hanem egy költő szól hozzánk! Mély érzéssel, semmi felszínes könnyedség nincs bennük. A legtöbb vers inkább létversnek mondható. Egyénileg nyúl a ter-mészethez, szinte mindegyik költemény egy-egy természeti kép is egyben – sohasem a szok-ványos, mindig újszerű és különleges az említése. Nem a sikeres és népszerű színművész hangját halljuk, hanem egy mély érzésű, idősödő férfiét, akinek ugyanolyan gondjai vannak, mint bármilyen más (nem híres) férfinak. És mindezt őszintén...

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Kikötő. Versek.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 171 3 – 80 oldal, CD-melléklettel
Megjelenés éve: 2022.

Lukács Sándor 75. születésnapját köszöntjük ezzel a verseskötettel.
A 2020 és 2022 között született versek uralkodó hangneme elégikus, ami természetes, hiszen a pandémia alatt születtek. Többségükben (ahogyan Gróh Gáspár írja költészetéről) jól érzékelhető az elmúlás problematikája – ha nem éppen kifejezetten ez a témájuk. Elmaradtak a színházi előadások, fellépések, a karanténviszonyok nemcsak egy ismeretlen fenyegetést tettek közvetlenül érzékelhetővé, hanem időt is biztosítottak annak végiggondolásához, így aztán nemcsak fölerősítették az idő múlásából következő számvetés szándékát, a földi létezés végességére adható válaszok keresésének érzelmi és szellemi kihívását, hanem időt is adtak gondolkodásra, versírásra – folytatja Gróh. – Ha Lukács versvilágának sajátos természetéről szólunk, észre kell vennünk költői filozófiájának eredetiségét is.
A könyvben lévő CD-n a Szerző előadásában meg is hallgathatjuk a Kikötő verseit.

Az EMMI és az NKA támogatásával

Ára: 3675 Ft
Kedvezmény: 1103 Ft
 Megrendelés

Mándy Iván – A pálya szélén. Szerk.: Domokos Mátyás–Lengyel Balázs
In memoriam sorozat

346 oldal
Megjelenés éve: 1996

Az In memoriam sorozat 2. kötete. iA könyv Mándy Iván életútját és életművét mutatja be a róla született esszék, kritikák, tanulmányok és dokumentumok stb. színe-java válogatásával. Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy voltaképpen kismonográfia, kb.t 50–60 szerző tollából, akik egyébként rendszerint (és nem mellesleg!) a magyar irodalom legnagyobb egyéniségei.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái – Válogatott tanulmányok.  
Reprint sorozat

Sajtó alá rendezte, személynév-, helységnév- és alakulatmutatóval ellátta: Mészáros Kálmán
B/5 Kb. 368 oldal, térképekkel illusztrált, keménytáblás, cérnafűzött, fóliázott
Megjelenés éve: 2003

A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójára!! A szomolányi-, a koroncói csata, Érsekújvár, Lipótvár ostroma, a jakabfalvi ütközet, a nagyszombati- a trencséni, a romhányi csata, a tavarnoki kuruc zsákmányolás és az egerszegi harc leírásai.

Ára: 3700 Ft
Kedvezmény: 1110 Ft
 Megrendelés

Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 Keménytábla. 362 oldal
Megjelenés éve: 2002

A debreceni egyetemi tanár irodalmi tanulmányai többek között Németh Lászlóról, Veres Péterről, Domokos Mátyásról, Illyés Gyuláról, Sarkadi Imréről. Márkus Béla irodalomtörténeti látásmódja – a mai "kritikaszegény" világban – fontos és nélkülözhetetlen mind az irodalomoktatásban , mind pedig a szakma köreiben. Különlegesen szép kiállítású könyv!

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Márkus Béla: Mennyei elismervény.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 36 3 – 312 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Márkus Béla irodalomtörténészi pályája több mint 3 évtizeddel ezelőtt kezdődött. Ahogy telik-múlik az idő, Márkus Béla tapasztalatával, tudásával, íráskészségével, szemléletével, nagy intellektusával kiemelkedik kortársai közül, mondhatjuk, egyik meghatározó alakjává kezd válni kritika- és esszéirodalmunknak. A most 65 esztendős Szerző fél évtized bő terméséből válogatott új esszékötetében. Többek közt Sütő Andrásról, Csoóri Sándorról, Szilágyi Istvánról, Ágh Istvánról, Móriczról szóló írásai szerepelnek a kötetben.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Medium Regni: Középkori magyar királyi székhelyek (Esztergom, Székesfehérvár, Óbuda, Visegrád, Buda) – Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Siklósi Gyula - Végh András  

Utánnyomás. Keménytáblás, színes, illusztrált. 208 oldal.
Első kiadás: 1996
Második kiadás: 2004

A színvonalas tudományos-ismeretterjesztő kiadvány mintegy útikönyv gyanánt vezeti végig az érdeklődőt Magyarország középkori központjain. Mindegyik fejezetet az adott város középkoros régész kutatója írta: Esztergomot Horváth István, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum igazgatója, Székesfehérvárt Siklósi Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkatársa, a székesfehérvári bazilikát Biczó Piroska, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Visegrádot Buzás Gergely, a visegrádi Mátyás király Múzeum kutatója, Budát Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum régésze, Óbudát pedig Altmann Julianna régész, a Kiscelli Múzeum dolgozója. Sok térkép, periodizált, színes alaprajz és látványos rekonstrukciós rajz, régi látképek és a fennmaradt emlékek, régészeti leletek színes fotói illusztrálják a könyvet. Ezek bő képaláírásai az ábrázolt tárgy vagy emlék részletesebb ismertetését teszik lehetővé. Kovács Annamária jellegzetes középkori szokásokkal: lakodalom, vadászat, koronázás stb. ismertet meg.

Ára: 4300 Ft
Kedvezmény: 1290 Ft
 Megrendelés

Medium Regni: Magyar középkori királyi székhelyek. – Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Siklósi Gyula - Végh András  

angol nyelven, színes, ill.
Megjelenés éve: 1998

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Mészöly Miklós – Magasiskola. Szerk.: Fogarassy Miklós
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 50 8 - Fr/5, keménytáblás, 400 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2004

Mészöly Miklós a 20. századi irodalom második felének jelentős és a diktatúra évtizedeiben elnyomott prózaírója volt. Pályatársainak esszéiből és bírálóinak kritikáiból gazdagon kirajzolódik ennek a sok vihart kiváltott életműnek az igazi arculata. In memoriam és Emlékezet sorozatunk 40. kötete. A kötet szerzői a teljesség igénye nélkül: Béládi Miklós, Esterházy Péter, Galsai Pongrác, Kálnoky László, Keresztury Dezső, Kis János, Kormos István, Lengyel Balázs, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nagy Gáspár, Németh László, Orbán Ottó, Polcz Alaine, Tatay Sá1. kiadás: 2004. Második kiadás: 2022. E-könyv: 2499 Ft.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Miller Lajos–Mátai Györgyi: Az operaművészet szolgálatában.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5, keménytáblás, műnyomó belíven, színes és fekete-fehér fotókkal, ISBN 978 963 332 169 0 – 196 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Miller Lajosról operaházi tagságának első öt éve után a hozzáértő szakemberek egyöntetűen állították: „megszületett” a nagy magyar Verdi-baritonok emlékformáló utódja. … A tizenöt Verdi-hős mellett az opera- és zeneirodalom legjelesebb szerzőit szólaltatta meg Csajkovszkijtól Wagnerig, Erkel Ferenctől, Bartók Bélától, Kodályon Zoltánon át Szokolay Sándorig. Végignézve kiteljesedő pályaképét, szinte hihetetlennek tűnő adatok sorjáztak elénk: 40 év, 75 szerep, 20 oratórium, hatalmas repertoár. De tovább kutatva a tények között: a világ 75 városában mutatkozott be. Csak Európában (1976 és1991 között) 1925 napot töltött, ebből legtöbbet Milánóban (a Scala-előadások és a híres olasz RAI koncertjei okán), 617-et. Nem említve tengerentúli útjait… Nem szabályos életregény, noha az első oldalak után annak tűnhet. Nincs híján drámai fordulatokban, családját, gyermekkorát, felnőtté válását is bemutatja. Mindezt e könyv oldalaiba sűrítve, gazdag fotóanyaggal, egy művészpálya hozományaként, múltja, emlékgyűjteménye tanulságaival, nyolcvanadik születésnapjára, tisztelgő ajándéknak szánva. Az EMMI támogatásával.

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2020-11-18_21-30-00&enddate=2020-11-18_22-10-00&ch=mr3

Kód: 345

Ára: 3835 Ft
Kedvezmény: 1151 Ft
 Megrendelés

Mohás Lívia: Arcképvázlat Szabó Magda rejtőzködő személyiségéhez.  
Különleges könyvek

AK/24 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 098 3. 128 oldal
Megjelenés éve: 2018.

Kerek születésnapot ünnepel Mohás Lívia író-pszichológus ezzel a kötetével! Mindkét „foglalkozása” jelen van ebben a letehetlenül izgalmas, érdekes, egyszuszra született irodalomtörténészi-pszichológusi portrévázlatban. Amit a pszichológus lát, azt nem láthatja az irodalomtörténész, de megírhatja az író! Sokat és sokan írtak a nemrég elhunyt kiváló írónőnkről, de erről az oldaláról, amit ebben a „vázlatban” Mohás Lívia elénk tár, soha! A két írónő „közös műve” nagyszerűen sikerült! A Hegyvidék Önkormányzat és az MMA támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Mohay Tamás: Töredékek az ünnepről  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

260 o. ISBN 978 963 9658 29 5
Megjelenés éve: 2008

A szerző az ELTE Néprajzi tanszékének tanára. Az esszékötetében szereplő írások is ebben a tárgykörben íródtak. Apácák visszaemlékezéseivel, népszokásokkal, a klasszikus néprajz és a neves kollégák bemutatásával lépked azon a vékony mezsgyén, mely a néprajzot a sziciológiától elválasztja – és el is fogja választani mindig, ahogyan Mohay Tamás ezt magas színvonalon meg is magyarázza nekünk. A Magyar esszék újabb méltó kötete!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Monostori Imre: Helykeresések

2004. Év Könyve-díjas.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

272 oldal
Megjelenés éve: 2004

A kötetben szereplő mindhárom „esettanulmány” forrásértékű: A zsidókérdés változatai …; Németh László és Kerényi Károly barátsága; Kónya Lajos pályaképe. Legfőbb értékük a megbízható, hiteles anyagfeltáró munka.

Ára: 2350 Ft
Kedvezmény: 705 Ft
 Megrendelés

Monostori Imre: Kéve és kereszt. Kritikai rajzok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 160 7 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Monostori Imre 75 éves!
Manapság nincsen, vagy alig van igazi, értő kritika. Hiányzik az irodalmi életből is, mivel szükség van arra, hogy orientálják az olvasót, hogy mi értékes, mi kevésbé az. Persze a posztmodern irodalomtörténet-írás erre nem vállalkozik, úgyhogy híján vagyunk eligazító kritikának. És híján vagyunk az emlékezéssel is: elfelejtünk mindenkit (majdnem mindenkit), aki meghalt, mert nincs, aki figyelmeztessen minket, nincs, aki emlékeztessen minket. Monostori Imre, aki 2020-ban tölti be 75 (!!) esztendejét, könyvtárigazgatói (és Új Forrás főszerkesztői) székéből visszavonulva nem ment „nyugdíjba”, dolgozik. Elsősorban természetesen a Németh László-i életművel foglalkozik (több könyv és számtalan cikk után) még mindig, hiszen most is bevonja több írásába. A kötet az utóbbi években készült írásaiból válogat: erősen közéleti indíttatású, hiszen több foglalkozik a magyar forradalommal, illetve a közélettel. Monostori Imre felkészült irodalmár, okos és jó „filosz”, bízhatunk az idézeteiben, az utalásaiban, mert nem téved.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Monostori Imre: Válogatott tanulmányok Németh Lászlóról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 096 9 – 452 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Monostori Imre a tatabányai megyei könyvtár igazgatójaként, az Új Forrás főszerkesztőjeként, a Németh László Társaság elnökeként egész kutatói élete középpontjában Németh László munkássága állt. Az a négy évtized, amit a 20. század szellemóriása műveinek közelében töltött, látásmódját is meghatározta. A kutató tárgyilagossága és a tanítvány empátiája találkozik össze tanulmányaiban, amelyekben betekintést nyújt a Németh-életmű ismert és kevésbé kutatott területeibe. E kötetben Németh László munkásságának minden műfajában (esszé, tanulmány, regény, dráma, kritika, önéletírás, napló) született alkotását áttekinti és elemzi. Bemutatja a nagy író és gondolkodó belső vívódásait és környezetével folytatott harcait, önmagát nem kímélő küzdelmét a magyarság javáért: önmaga megőrzéséért, szellemi megújulásáért, egységéért, a múltjáért és jövőjéért, európai integrációjáért: az emelkedő nemzetért. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Móra Ferenc – Ének a szegénységről Szerk.: Lengyel András

2003. Budai Könyv-díj.

In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, 312 oldal, fotómelléklettel
2003. évi Budai Könyv Díjas
Megjelenés éve: 2003

Csak igazán nagy íróból válik klasszikus "ifjúsági író". Ma is könnybe lábad a szemünk, ha a Szeptemberi emlék c. novellát olvassuk és halljuk. Ez a novella is olvasható a Móra Ferencről szóló esszék, kritikák, emlékezések között, In memoriam sorozatunk 23. kötetében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Móricz Zsigmond – Fáklya volt kezemben. Szerk.: Márkus Béla
In memoriam sorozat

400 oldal
Megjelenés éve: 2007

Az In memoriam sorozatunk 59. kötete. A nagy óriásról, Móricz Zsigmondról válogatta össze a recepciót Márkus Béla, megküzdve a hatalmas életmű és a még hatalmasabb róla szóló írás egybeszerkesztésével, Nyilas Misitől Bethlen Gáborig. A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás még látta ezt a kéziratot.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: Egyéniség és valóság – Tanulmányok József Attiláról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 82 6 – Keménytáblás, 256 oldal
Megjelenés éve: 2006.

N. Horváth Béla újabb esszéiben a két háború közötti magyar irodalom máig eleven és vitákat kiváltó kérdéseit elemzi: az úgynevezett népi-urbánus vitát s annak különböző fejleményeit. A József Attila életében és műveiben meghatározó szerepű pszichoanalízist és annak sajátos áramlatát, a Wilhelm Reich képviselte freudomarxizmust értelmezi új megközelítésben, a József Attila-művek vetületében. A „pszichoanalitikus napló”, a Szabad-ötletek jegyzéke olvasatainak bemutatása is új szempontokat kínál. Több mint két évtizede foglalkozik József Attila-kutatással. Számos tanulmányban tette közzé József Attiláról való gondolkodása eredményeit. Ebben a könyvében újabb kutatásait teszi közzé: az első ciklus a népi-urbánus vitát vázolja föl, a másodikban a pszichoanalízissel kapcsolatban Reich és Gyömrői Edit hatásáról értekezik; a harmadik ciklusban pedig a József Attila írásművészetével kapcsolatos újabb írásait olvashatjuk.

Ára: 2520 Ft
Kedvezmény: 756 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: József Attila és kortársai. Tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 049 5 – 244 oldal
Megjelenés éve: 2015.

1992-ben, vagyis 23 éve jelent meg N. Horváth Béla irodalomtörténész, pedagógus, egyetemi tanár első könyve József Attiláról. Azóta még hat könyv követte, és számtalan tanulmány. József Attiláról, akivel mind a mai napig nemcsak az irodalomtudomány foglalkozik, hanem az olvasók sem felejtenek. Az ismert József Attila-kutató most egy olyan tanulmánykötetet állított össze, amelyben a József Attila-életművel kapcsolatos újabb tanulmányait olvashatjuk.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: Nemzet és nép. Illyés Gyula II. 1944-1968. Monográfia.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 185 0 - kb. 450 oldal
Megjelenés éve: 2024.

Az eredetileg kétkötetesre tervezett monográfia második része az életmű talán leggazdagabb és ugyanakkor leginkább elemzésre váró szakaszát mutatja be, értelmezi. Szemléletét tekintve némiképp eltér az első kötet metódusától: az élet- és személyiségtörténetet politikatörténeti kontextusba helyezve erősebb hangsúlyt kapnak Illyés politikailag is értelmezhető szövegei és alkotói gesztusai. A népi mozgalom tradícióját folytatva Illyés rövid ideig részt vesz a társadalomtörténeti folyamatokban mint a Nemzeti Parasztpárt reprezentánsa. A második kötet középpontjában is a mű, a szöveg áll, annak művészi megformálása s a recepciótörténetben (is) elfoglalt helye. Könyvünk támaszkodik a korábbi irodalomtörténeti kutatásokra, de megnyitja az értelmezés horizontját társadalom-, politikatörténeti, szociológiai, szociálpszichológiai irányba is. A könyv szerkezetét az életművet felépítő kötetek sorrendje adja. A nagyszámú szövegből nagyobb figyelmet kapnak a kánonba foglalt reprezentatív művek, illetve az eddig ide nem sorolt alkotások is. Illyés emblematikus verse, az Egy mondat a zsarnokságról önálló fejezetben jelenik meg. Ugyanígy a történeti parabolaszerű drámai műveket követő Tiszták is.
N. Horváth Béla, a monográfia szerzője az életmű alakulását ebben a második kötetben 1968-ig kíséri.
A Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap és a Szekszárdi Önkormányzat támogatásával.

Ára: 4725 Ft
Kedvezmény: 1418 Ft
 Megrendelés

N. Horváth Béla: Nép és Nemzet. 1. Illyés Gyula 1902–1944. Monográfia.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 185 0 – 476 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Az ismert József Attila-kutató, N. Horváth Béla ezúttal két vaskos kötetre tervezett Illyés Gyula-monográfiával jelentkezett. Ebben a könyvében a teljességre törekvő impozáns munka első részét bocsátja közre: a nagy költő és prózaíró 1945 előtti korszakáról ad minden tekintetben komplex, művelődéstörténetileg is releváns összefoglalót. Életrajz és munkásság szerves egységben tárul az olvasó elé, feltüntetve az egykori kortárs és a jelenkori irodalomtörténet szakembereinek véleményeit, kritikáit, értékeléseit is. Bőséggel áramlik, belülről táplálkozik N. Horváth Béla nagy munkája: kitűnően tagolt szerkezetével, bensőséges szakismerettel és gondos, közérthető fogalmazásban sokaknak jelenthet újabb olvasói élményt, hiszen ez a tudományos alapozottságú esszékönyv új színeket és szempontokat hoz az Illyés-szakirodalomba.
Az MMA támogatásával.

Ára: 4305 Ft
Kedvezmény: 1292 Ft
 Megrendelés

Nagy Gáspár: Sárfelirat – Posztumusz kötet  

A/5, keménytáblás, 200 oldal
Megjelenés éve:2007

A kötet Nagy Gáspár hátrahagyott, kötetben még nem publikált 2003. március után folyóiratokban vagy kéziratban eddig megtalált verseit tartalmazza, utolsó éveinek a költői termése. A könyvet Görömbei András állította össze.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Nagy Károly: Amerikai magyar szigetvilágban.  

BK/40, keménytáblás kb. 160 oldal. ISBN 978 963 9658 70 7
Megjelenés éve: 2009

Nagy Károly professzor az 1956-ban külhonba kényszerültek egyik jellegzetes pályaívét követve az Amerikai Egyesült Államokba került, és ott lett szociológus, egyetemi tanár. A rendszerváltás óta vendégprofesszorként magyar egyetemeken is tanít. Küldetéstudata, elmélyült ismeretei, szervezőmunkája egyetlen célt szolgál: a diaszpórában élő magyarság nemzeti tudatának megőrzését, a szülőföldjüktől távolra kerültek életének és a hazának összekötését. Ebben a könyvében is az amerikai magyarság egymást követő generációinak identitásélményében, eredettudatában bekövetkezett változásokat és magyarságuk megőrzésének esélyeit vizsgálja. 1999-ben Magyar Köztársaság Érdemrenddel, 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal és 2009-ben Hazám-díjjal tüntették ki.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca. Szerk.: Tarján Tamás
In memoriam sorozat

Méret: Fr/5. Oldal: 384. Kötés: Keménytábla
Megjelenés éve: 2001

Nagy Lajos életútját és pályaképét rajzolja meg a nagy sikerű In memoriam sorozat 17. kötete. Illusztráció: 8 oldal műnyomó képmelléklet

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Nagy László – Havon delelő szivárvány. Szerk.: Görömbei András
In memoriam sorozat

Megjelenés éve: 2000

1. kiadás: 2000 Változatlan utánnyomás 2009 Nagyon fiatalon ment a klasszikusok közé… Pályatársai: Domokos Mátyás, Görömbei András, Rónay györgy, Bori Imre, Széles Klára, Kiss ferenc, kritikái, öccse, Ágh István és barátai, Kormos István, Csoóri Sándor, Kondor Béla, Zelk Zoltán, Farkas Árpád, Fodor András, Juhász Ferenc, Sütő András, Buda Ferenc, Tóth Erzsébet, Utassy József emlékezései rajzolják meg emberi és művészi portréját. Sorozatunk 37. kötete. Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet. Szerk.: Pomogáts Béla.  
Egy vers sorozat

A/5 alak, keménytáblás, 184 oldal, ISBN 978 963 332 064 8
Megjelenés éve: 2015.

Az Egy vers sorozat legújabb kötetében olyan, már sajnos régóta „klasszikus” költő emblematikus művét járják körül a versről szóló tanulmányok szerzői, aki még köztünk lehetne. Most lenne 90 esztendős Nagy László… A kötetben többek között Czine Mihály, Falusi Márton, Görömbei András, Nyilasy Balázs, Tarján Tamás írásait közöljük.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Nemes Nagy Ágnes – Erkölcs és rémület között. Szerk.: Domokos Mátyás–Lengyel Balázs
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Első kiadás: 1996
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2004

1996 1, kiadás 1999 2. kiadás 2004. 3. kiadás Valójában ez volt a sorozat nyitó darabja, de a sorozat végetértével a sorszáma az ábécérend miatt a 38. lett. Még 66 kötet követte. Ennek a kötetnek a szerkezetén mutatta meg Domokos Mátyás sorozatszerkesztő azt az elgondolását, hogy az életművel párhuzamosan íródik egy virtuális irodalomtörténet, melyet a levelek, a barátok, a kritikák és hivatalos dokumentumok adnak ki a mű elkészültével párhuzamosan. Olvasmányos regényes korrajz, és autentikus! Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Németh Judit: Németh László és a természettudományok. Előadások.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 keménytáblás, 80 oldal, ISBN 978 963 332 040 2
Megjelenés éve: 2013

A kötet szerzője Németh László lánya, elméleti fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának professor emeritusa, A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: A magyar forradalomról. Görömbei András utószavával  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás 978-963-332-005-1– 160 oldal.
Megjelenés éve: 2011

Németh László kézirata a magyar forradalomról évtizedek lappangása után került elő a családi hagyatékból, és aligha kell mondanunk, hogy megrázó erejű írás, Németh sajátosan egyedi perspektívája, moralitása, harmadikutassága olyan vonások, amelyek a maguk rejtett és nyílt módján mélyégesen öszefüggtek a forradalom természetével. Olyannyira, hogy talán azt is mondhatnánk: 1956 az a forradalom volt, amelyre az író egész életében vágyott… Az 56-os forradalom 55. évfordulójára jelentetjük meg. Sajtó alá rendezte az író lánya: Németh Judit.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: Abscheu (Iszony) – Német nyelven  
Regény

Kötött. 530 p.
Előző kiadás: Hamburg, 1987
Nap megjelenés: 1999

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Németh László: Die Revolution der Qualität (A minőség forradalma) – Német nyelven  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Kötött. 350 p.
Előző kiadás: Stuttgart, 1961
Nap megjelenés éve: 1999

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Németh László: Írások a hipertóniáról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Naplójegyzetek, levelezés.
Első kiadás: 2001
Változatlan utánnyomás: 2005

A magas vérnyomás Magyarországon népbetegség. Az orvos Németh László saját hipertóniájával kapcsolatos megfigyelései és az ezzel kapcsolatos levélváltásai, naplójegyzetei orvosilag máig érvényes megállapításokat tartalmaznak.
A kötetet Németh Magda állította össze.

Ára: 1848 Ft
Kedvezmény: 554 Ft
 Megrendelés

Németh László: Két kultúra között. Művelődéspolitikai írások 1. kötet. Válogatta és gondozta Monostori Imre.   
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 184 oldal, ISBN 978 963 332 051 8
Megjelenés éve: 2015

Németh László küldetéstudata, tapasztalata, irodalmi tudása, szépírói képességei, társadalmi ismeretei összegzéseként születtek meg a magyar közművelődésről szól tanulmányai, amelyek jelentős része kötetben eddig csak egyszer jelent meg. Ezek az írások meghökkentően, sokszor fájdalmasan időszerűek ma is. Monostori Imre átfogó válogatása abba a gondolati világba vezeti el Németh László olvasóit, amelyik az író-gondolkodó szívéhez talán legközelebb állt, hiszen meggyőződése volt: kultúra nélkül nincs emelkedő nemzet.

Kiadói kód 227

Ára: 2415 Ft
Kedvezmény: 725 Ft
 Megrendelés

Németh László: Két kultúra között. Művelődéspolitikai írások 2. kötet. Válogatta és gondozta Monostori Imre.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 052 5 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Németh László küldetéstudata, tapasztalata, irodalmi tudása, szépírói képességei, társadalmi ismeretei összegzéseként születtek meg a magyar közművelődésről szól tanulmányai, amelyek jelentős része kötetben eddig csak egyszer jelent meg. Ezek az írások meghökkentően, sokszor fájdalmasan időszerűek ma is. A 2015-ben megjelent első kötet után most a második, záró kötetet vehetjük kézbe, mely a napjainkban szinte legégetőbbé vált oktatásügyről szóló tanulmányait adja közre Németh Lászlónak. Iskolaügyünk minden szereplőjének ajánljuk!

Ára: 2415 Ft
Kedvezmény: 725 Ft
 Megrendelés

Németh László: Levelek Magdához.
Válogatta: Németh Magda.  
Különleges könyvek

AK/40, keménytáblás, 68 oldal ISBN 978 963 9658 78 3
Megjelenés éve: 2009

Ezek a levelek nem szerepelnek a Németh László élete levelekben című kötetben, mely 2000-ben jelent meg az Osiris Kiadóban. E válogatás alapja az 1988-as Monostori Imre szerkesztette tatai kiadás. Németh Lászlónak a Nyugaton élő legidősebb lányához fűződő mély érzelmi és intellektuális kapcsolatból születő levelei ma is megszívlelendő tanulságokkal szolgálnak, és persze érdekfeszítő olvasmányként is, Németh Magda válogatásában.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Németh László – A minőség forradalmára. Szerk.: Monostori Imre
In memoriam sorozat

Fr/5, színes keménytábla kötés, képmelléklettel. 400 p.
Megjelenés éve: 2001

2001-ben, Németh László 100. születésnapjára született meg a kötet, de centenárium nélkül is esedékes volt az In memoriam sorozat következő köteteként. Nemcsak a sorozatszerkesztő Domokos Mátyás szorgalmazta, hanem a magyar irodalomban méltán elfoglalt helye is. Németh Lászlóról tengernyi irodalom született és születik nap mint nap, hiszen óriási egyénisége és kivételes életműve az utódokat megszólalásra készteti. Monostori Imre óriási anyagból válogatta össze e kötet anyagát, mely így, az élet- és pályakép időrendben való sokágú bemutatásával egy izgalmas és hiteles Németh László-életrajzot tár elénk a több mint száz alkotótárs írásain keresztül.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Németh Magda: Mélységből mélységbe. Németh László és családja, 1944–1945.  – Utószó: Monostori Imre.   
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 86 8 – 84 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Németh László legidősebb lánya, Magda a saját emlékei alapján idézi fel a család történetét, és mondanivalója kiegészítésére részleteket közöl Németh László visszaemlékezéseiből és Illyés Gyula Naplójából is. Monostori Imre utószavában irodalomtörténészi alapossággal igazolja Németh Magdát, aki szerint édesapja életművére a háború utolsó két éve sorsfordító hatással volt

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Nils-Aslak Valkeapää – Kirste Paltto – Klemetti Näkkäläjärvi – Kádár Zoltán: Lappok.  

B/5 alak, keménytáblás, színes képekkel. ISBN 978 963 332 062 4 – 160 oldal
Megjelenés éve: 2014

Hogyan élt az elmúlt évszázadokban, és hogyan él ma a fenti Északon őshonos rénszarvastartó, halászó – őshazája egyre zsugorodván, még négy ország: Svédország, Norvégia, Finnország és Oroszország területén élő –, a finnugor nyelvcsaládba tartozó nép? A mindössze 100 ezres lélekszámú lappoknak mit sikerült megmenteniük hagyományaikból, nyelvükből, nemzeti identitásukból? Hogyan próbálják mindezeket megőrizni? Erről beszélnek nekünk írók, tudósok és politikusok. Fordították: Albert Zsuzsanna, Jávorszky Béla, Kádár György és Kádár Ildikó.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ódor László: Balázs beszélni tanul. Jegyzetek a nyelv születéséről  

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 082 2, 228 oldal
Megjelenés éve: 2018.

„Hogyan jut el a gyermek »a hangok nemzetközi ősegyvelegéből« a nemzeti nyelvig, az artikulációs bázis kialakulásától a szóig és a mondatig, a mondattól a mondatfűzésig. … lehetőség kínálkozott ...a születő kétnyelvűség tanulmányozására, valamint arra, »hogyan tanuljuk gyermekként az alig megfogant anyanyelv társául az idegen nyelvet, s hogyan tanulunk egyáltalán nyelvet, kisgyermekként s később, tudatos nyelvtanulási folyamatban«.” – írta Szilágyi István Kolozsváron az első kiadásról. Az azóta eltelt 38 esztendő alatt nemhogy megkopott volna ez a téma, hanem egyre aktuálisabbá válik. Ahogyan a Szerző írja: „Reálisabbnak kellene látnunk – hivatalosan is – a világmagyarság helyzetét. S benne a kétnyelvűségi lavírozást. Ezzel azt sugallom, hogy az idegenség állapotából csak a hazatérés, a tényleges hazatérés lehet a segítség, a megoldás. Vagy a vállalt tudatváltás, a beolvadás marad...”

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Ódor László: Túlélők. Egy török magyarrá térése a 16. században  

AK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 207 9 - 162 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Mint ahogy a történelemben benne élünk, úgy a történelem is bennünk él, s időtlenül, elemeire bomolva. Az idő valóban csak tudósi fikció, hiteltelen a sorrendje. Egyéni tapasztalás. Az idő ingaóra. Ingája bennünk leng. Bennünk áll össze a valóság. Így olvassátok ezt a könyvet! Történelmi regény? Esszéregény? Ez a 16. századi történet mai történet. Mint minden történet. Ne féljetek!

Fentiekben Ódor László, a szerző ajánlását olvashattuk, aki ebben az olvasmányos és letehetetlenül izgalmas kisregényében elhiteti velünk, hogy a történet igaz, és ma is ugyanúgy megtörténhetne…
A KIM és az NKA támogatásával

Ára: 3570 Ft
Kedvezmény: 1071 Ft
 Megrendelés

Olasz Sándor: A nyugati igény. Németh Lászlóról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás, 178 oldal, ISBN 978 963 9658 92 9
Megjelenés éve: 2011

Németh László életművének nagy műfaji tömbjei közül időről időre előtérbe kerül valamelyik: hol a tanulmányok, hol a drámák, hol a regények. Alighanem utóbbiak olvasói jelentik az író leghűségesebb közönségét, hiszen az Iszony, az Égető Eszter, az Irgalom minden kor minden olvasójához szólnak. Olasz Sándor a Németh-mű kimagasló kutatója. Elemzései biztos eligazítást adnak az életművel ismerkedőknek, miközben a szakembereknek is tudnak újat mondani. Írásaiból az alkotó szemléletének átfogó rendjébe ágyazva tárul föl Németh László világlátásának csakis regényeiben elmondható rétege. Olasz Sándor már nem élhette meg e kötetének megjelenését. Emlékét őrzi, jelenvalóságát bizonyítja ez a könyv.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Olasz Sándor: Kalliopé útkeresései. Mai prózánkról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 038 9 – 192 oldal
Megjelenés éve: 2014.

E posztumusz kötet írásai már nem a „halálszéli sorshelyzettel” való küzdelem jegyében születtek. … Az életakarat a munkában találta meg a jussát. A lépéstartásban: a nagybeteg Olasz Sándor olvasta, amit a könyvpiac éppen kínált, és szerencséje volt, mert ízlése s kedve szerint valókra lelt. … Komolyan gondolja, amit Szerb Antal is vallott: nem az a tudomány, ami érthetetlen. Az irodalom szeretetéből fakadó ítélkezés bátorsága és tárgyilagossága, a stílus szakszerűsége és világossága: a Kalliopé útkeresései tisztán hordozza azokat az értékeket, amelyek a kezdetektől jellemezték Olasz Sándor írásait. Mondhatni, keretet adtak a pályájának. E keret léte talán tudatos döntés eredménye: e posztumusz kötet lényegében ugyanazzal a tanulmánnyal indul – a címe változott, a szövege kevésbé –, amivel az első kötet zárult. Ezáltal egy életmű lett teljessé. Zárttá, várva, hogy az olvasók újra és újra felnyissák.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Orbán Ottó – Ostromgyűrűben. Szerk.: Lator László
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 32 x - Fr/5. Ktáblás, fotómell.-tel. 368 o.
Megjelenés éve: 2003

Orbán Ottó a kortársi magyar költészet kiemelkedő, meghatározó személyisége. Életművét évtizedeken át folyamatosan elemezték-értelmezték író és kritikus kortársai. Ezt mutatja be Lator László összeállításában In memoriam sorozatunk 24. kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ottlik Géza – Éjszakai hajózás. Szerk.: Hornyik Miklós
In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, fotókkal ill., 400 o.
Megjelenés éve: 2006

Ottlik Gézáról jó pár összeállítás látott eddig (más kiadóknál) napvilágot, de egyik sem tükrözi úgy az életutat és a pályaképet, mint az In memoriam Ottlik Géza. A szerzők: Czigány György, Pomogáts Béla, Szerb Antal, Lengyel Balázs, Béládi Miklós, Galsai Pongrác és még sokan mások reményeink szerint az „igazi” Ottlikot mutatják meg az olvasóknak.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. – Pálffy János emlékezései.   

Keménytáblás kötés, kb. 300 oldal, ISBN 9789639658110
Megjelenés éve: 2008

Elő- és utószó: Szabó T. Attila. Sajtó alá rend.: Benkő Samu.
A munka átfogó képet rajzol elénk a reformkor, az 1848–49-es szabadságharc, valamint az azt követő önkényuralom összes neves és kevésbé ismert alakjáról. Mindenkiről: akik emigrációba kényszerültek, börtönbe kerültek, kivégezték őket, netán árulók lettek. Dióhéjba szorított pályaképek, anekdoták, közéleti problémák keverednek az írói szubjektum közvetlen, olykor kíméletlen őszinteségű, de a tényeket mindig szem előtt tartó megnyilvánulásaival.

Ára: 3290 Ft
Kedvezmény: 987 Ft
 Megrendelés

Pap Károly – Megváltás. Szerk.: Csűrös Miklós
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 68 0 – Keménytáblás, 400 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2006

A soproni főrabbi világforradalmár fia, Mikes Lajos és Osvát Ernő felfedezettje, a zsidó származás két háború közti megítélésének a terhével önmarcangolóan viaskodva, remekművű novellák és regények sorozatával gazdagította a 20. századi magyar irodalmat. Móricz Zsigmondtól és Schöpflin Aladártól kezdve napjainkig kivívta az írók és kritikusok elismerését, és rendkívül gazdag írói recepcióval dicsekedhet. Ezt az egyedülálló szellemi sorsot és írói pályát mutatja be a kortársak és utókora esszéinek, java kritikáinak tükrében ez a gyűjtemény.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Papp Tibor: Innen el. Regény  

A/5, keménytáblás, 444 oldal, ISBN 978 963 332 021 1
Megjelenés éve: 2012

„Nehogy azt higgye már valaki, hogy ő jó szívvel menekül. A menekülés a halál egyik fajtája, a sikeres halálé, aminek bekövetkeztével a menekülő testi jelenléte megszűnik mindazoknak, akik otthon maradnak, hiányozni fog a szülőknek, a barátoknak, a rokonoknak, a szomszédoknak, az ismerősöknek, a lányoknak, de fordítva is igaz: a menekülő elveszti eddigi életét, eddigi életének minden tartozékát, a szagokat, a látványt, az ismert közösség biztonságát, az emlékeihez köthető tárgyakat, a házak téli melegét, mindent, ami távozásának koporsójába nem fér bele.” Önéletrajzi elemekkel átszőtt regény ez, az 56-os határátlépés olyan izgalmasan van leírva, hogy nem lehet az olvasást abbahagyni.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán: Írogató színész  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 keménytáblás, a Szerző rajzaival illusztrálva, 272 oldal. ISBN 9789639658752
Megjelenés éve: 2010

„Hogy miféle könyv ez? – Hát vannak benne drámák. Zömében hangjátékok persze. Mert ilyeneket szoktam néha írni. Lehet, hogy ezen sokan meglepődnek. Íróként sokan nem ismernek engem. Én végül is színész vagyok. Drámákat írni? – Hogy jövök én ehhez? – De ez csak a könyv második fele. Első felében összecsipegettem egy különös színháztörténetet. Elmesélem az elmúlt harminc évet. Elmesélem, hogy hogyan láttam én. Már amit láttam. De az nem kevés. Színháztörténet. Elegáns szó és titokzatos szakma. – Hogy jövök én ehhez? – Sokszor bizony magamról írok. De ez csak a hitelesség bizonyítéka. Én a kultúra kellős közepében éltem. Szereplőim igazi sztárok, nagy emberek. Én nem vagyok sztár, nem vagyok „celeb”. Nem is akarok azzá lenni már. Eszembe sem jut bizonygatni azt, hogy nagyobb színész lehetnék, vagy lehettem volna, mint amilyen voltam, vagy vagyok. – Hogy jövök én ehhez? – Miért írok mégis magamról? Történeteimet megpróbáltam kicsit regénnyé, regényessé tenni, megpróbáltam arról mesélni, hogy ilyen-olyan viharok között hogyan élt egy ember. – Hogy jövök én ehhez? – Talán sok mindent tudtam most elmondani, amit a közönség nem tudott, nem ismert, amin talán kollégáim is meglepődnek. – Kedves Közönség, kedves Olvasó! – Tessék belém lapozni! – Hadd jöjjek én ehhez!” Papp Zoltán

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán: Saját halottam vagyok  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 332 032 7– 164 oldal.
Papp Zoltán 70. születésnapjára!
Megjelenés éve: 2014

„Nem akarok politizálni. Senkit nem akarok meggyőződésében befolyásolni vagy megbántani. Saját kalandjaimat mesélem el novellaszerű kis történetekben. Tehát én vagyok ennek a furácska »majdnem regénynek« a hőse, amelyben persze éppen arról mesélek, hogy hőssé nem tudtam válni sohasem. Egyszerű, emberi történetek ezek. Tele szívdobogással, kétséggel és reménnyel, vágyával egy egészséges, félelmek nélküli világnak” – írja a Szerző könyvéről, ami 1956-ról és tüntetésekről, illetve tulajdonképpen a politikáról szól – nagyon izgalmas, nagyon olvasmányos formában.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán–Papp Zsuzsa: Képes lapok  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, négyszínű belívvel, 64 oldal, ISBN 978-963-332-028-0
Megjelenés éve: 2012

A színész-költő Papp Zoltán versei lányának, Papp Zsuzsának festményeire, grafikáira születtek. Apa és lánya műve kedves játék, lapozzunk bele!

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Páskándi Géza: A megvallás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Karton. 300 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Páskándi Géza: A szalmabábuk lázadása  
Regény

Méret: A/5. Oldal: 288. Kötés: Kartonált.
Előző kiadás: Budapest, 1985
Nap első kiadás: 1998
Második kiadás: 2001

Izgalmas ifjúsági és történelmi regényt írt Páskándi Géza az 1848 utáni megtorlásokról. Haumann Péterrel, Bánsági Ildikóval és Mácsai Pállal a főszerepben, a könyvből Palásthy György rendezésében készült filmet 2001-től játsszák a mozikban. Illusztráció: Lacza Márta rajzaival

Ára: 1848 Ft
Kedvezmény: 554 Ft
 Megrendelés

Pauler Gyula–Szilágyi Sándor: A magyar honfoglalás kútfői  
Reprint sorozat

Kötött. 800 p.
Előző kiadás: Budapest, 1900
Nap első kiadás: 1995
Nap második kiadás: 2000

Ez a gyűjtemény a Millennium hevében született, korabeli kútfők a magyar honfoglalásról. Mai napig érvényes tudományos szöveggyűjtemény. Csak a Kiadóban kapható korlátozott példányszámban.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Pécsi Györgyi: Honvágy egy hazáért. Irodalmi tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 104 1 – 266 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A kötet írásai a József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő és irodalomszervező legutóbbi években írt, válogatott esszéit, tanulmányait, kritikáit tartalmazza. A kötet címadó írása a Magyar Művészeti Akadémián levelezői taggá választása alkalmából elmondott, elismerő fogadtatásban részesült székfoglaló előadása, melyben az erdélyi és vajdasági magyar irodalomban megjelenő identitásváltozásokat tekinti át. E kötetben leginkább határontúli szerzőkről ír: erdélyi és felvidéki írókról, a többi között Szilágyi Domokosról, Markó Béláról, Ferenczes Istvánról, Grendel Lajosról, Tőzsér Árpádról, az anyaországiak közül Csoóri Sándor, Ágh István, Nagy Gáspár műve írásainak tárgya.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Pécsi Györgyi szerkesztésében: Októberi stációk. Nagy Gáspár és 1956. Válogatott írások.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 109 6 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Ahogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról az ’56-os forradalomnak, úgy vált Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9 éves (1984) című költeménye, melyben Nagy Imre eltemetését és a gyilkosok néven nevezését követelte, a forradalom emlékezetének ikonikus versévé. A gyűjtemény fele Nagy Gáspár közel száz „ötvenhatos” versét, a másik fele 25 vegyes műfajú prózai írást tartalmaz. A válogatott írások szerzői a teljesség igénye nélkül: Domokos Mátyás, Görömbei András, Vasy Géza, Kő András, Osztovits Ágnes, Szakolczay Lajos. A szöveggyűjtemény Nagy Gáspár költészetének egy teljes hosszmetszetében is érvényes, bonyolult, de mégis tiszta témavilágát a versek környezetével együtt ragadja meg, a kísérő dokumentumokból – középpontban a magyar írótársadalom szerveződésével – élményszerűen kirajzolódik a kor és korszak rendkívül mozgalmas és izgalmas története. A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár  
Reprint sorozat

48 o képmell. kötött. 660 p.
Előző kiadás: Újvidék, I.kötet 1968. II. kötet 1975 III. k.1978

Nap megjelenés: 2000

A kötet megjelenésekor az Újvidéken élő professzor asszony elhunyt. Az előszót azonban még ő dolgozta át. Az 1960-as, 70-es évek gyűjtésekor fellelt anyag a mai Horvátországban (Eszék, Haraszti, Rétfalu és Szentlászló) már nem található meg! A csángókhoz hasonlatosan Árpád-kori nyelven beszélő közösség a jugoszláviai háború folyamán végképp megsemmisült. Nyelvi és néprajzi, pótolhatatlan tudás van e könyvben.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Petőfi Sándor: A puszta, télen
Szerk.: Sebestyén Ilona  
Költők a költőről sorozat

AK/40 alak, keménytábla kötés, ISBN 978-963-9658-73-8 –128 o.
Megjelenés éve: 2009
A Magyar Könyv Alapítvány támogatásával

Felkértük a Nap Kiadó költő szerzőit: ÁGH ISTVÁNt, CSOKITS JÁNOSt, CSOÓRI SÁNDORt, DEÁK LÁSZLÓt, FERENCZ GYŐZŐt, KODOLÁNYI GYULÁt, LATOR LÁSZLÓt, LUKÁCS SÁNDORt, PAPP ZOLTÁNt, hogy a legkedvesebb 5 Petőfi-versüket nevezzék meg, és rövid esszében mondják is el, hogy miért azt választották. Nehéz feladat volt, az 5 vers próbára tette a felkért költőket, mert mindőjüknek több „legkedvesebb Petőfi” volt a tarsolyában. Ámde a szigorú válogatás igen érdekes eredményt hozott: néhány vers választásában volt csak átfedés, szinte mindenki más-más 5 Petőfi-verssel rukkolt elő, mintegy önmagát is jobban bemutatva ezáltal. A könyv 2 ciklusra oszlik. Az első ciklus a választott Petőfi-versek, időrendben. A második ciklusban 9 rövidebb-hosszabb esszének mondható műfajú „magyarázat” következik, melyben a válogató költők megindokolják döntésüket. Van, aki általában ír Petőfi-élményéről, van, aki versenként mondja el válogatása mikéntjét, van, aki filológusként mutatkozik be. Az Utószóban a 2006-ban elhunyt Domokos Mátyásnak egy 2000-ben született írását tesszük közzé, melyben (egy szavalóverseny zsűrielnökeként mondott beszédében) „igazolja” nekünk, hogy Petőfi Sándor a mai napig a legnépszerűbb és legismertebb magyar költő. Az OKM és a Magyar Könyv Alapítvány támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Petőfi Sándor: Az Apostol – Kótzián Katalin díjnyertes tanulmányával  

AK/40, keménytáblás, ISBN 963 9402 71 0 – 120 oldal
Megjelenés éve: 2005

Petőfi Sándor Az apostolt huszonhat évesen, 1848 júliusában kezdte el, augusztus idusán fejezte be, de szeptember közepén még egyszer átnézte, és elvégezte rajta a végső simításokat. Illyés Gyula „Költői szavak szótárának” nevezte Az apostolt, és nem véletlenül. „Hogy mit jelentenek műveiben ezek a szavak: boldogság, szabadság, Isten, pap, lázadás, zsarnokság, király, arra ez a modern hősköltemény felel”… A mű Petőfi rövid életében nem jelent meg, de kéziratban elterjedt. Sokan olvasták, és nagy hatással volt a Bach-korszak idején a közvéleményre.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Petri György emlékezete – A napsütötte sáv. Szerk.: Lakatos András
Emlékezet sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

A kötet a költő több színben villódzó, változatos legendák övezte alakját kívánja felmutatni, oly módon, hogy mind a további legendaépítés, mind a dezilluzionálás csapdáját szeretné elkerülni, természetesen nem az életmű és a versekből kirajzolódó lírai személyiség összetettségének leegyszerűsítése árán. E felfogás jegyében olyan írásokat közöl Petriről és – viszonylag szerény mértékben – Petritől, amelyek alkalmasak arra, hogy a sokféle ellentétet magában foglaló költői alkat és pálya legfőbb vonásait érzékeltessék: a lírikusi életmű különböző értelmezéseit csakúgy, mint a közéleti-filozófiai gondolkodóét vagy a hajdani demokratikus ellenzék egyik vezéralakjáét, aki a nyolcvanas években a szamizdat Beszélő egyik alapító szerkesztője volt. A közölt írások együttese egyszerre kívánja tükrözni a pálya alakulását és az életmű állandó-végleges-örök vonásait, egyúttal, persze a téma vonzáskörén belül, képet adni mintegy harminc mozgalmas eszetendő irodalmi, politikai, mentális történetéről, nem utolsó sorban kritikatörténetéről is. E történet szerves része ugyanis Petri recepciójának alakulása, amely bizonnyal a legérdekesebbek közé tartozik újabb irodalmunkban-közéletünkben. A kötet szerkezete nem elsőrendűen kronológiai, hanem (mint a sorozat eddigi darabjaiban is) az alapvető, nagy témakörök szerint szerveződik, az ezzel járó köteles és tudatos, épp az egységet dokumentálni óhajtó átfedésekkel.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János – Senkiföldjén. Szerk.: Hafner Zoltán
In memoriam sorozat

Színes, keménytábla borító, Fr./5-ös. 400 p
Első kiadás: 2000
Második kiadás: 2002

A sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a XX. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk, fényképek stb. felhasználásával. Pilinszky Jánost – a sorozat jellege szerint – kortársai és írótársai, barátai és pályatársai mutatják be.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Húsvét.  
Különleges könyvek

ISSN 2060-5315 Keménytáblás, 72 oldal, ISBN 978 963 9658 56 1
Megjelenés éve: 2009

„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ dicsősége és megújulása” – írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő húsvét témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán válogatásában.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Karácsony  
Különleges könyvek

Keménytáblás, 48 oldal, ISBN 978 963 9658 64 6
Megjelenés éve: 2008

„A karácsony úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a decemberi hónap, havával és téli gondjaival, költészetével. Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen, évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nemcsak »ránk köszönt«, az ünnepet ki is kell érdemelnünk” – írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő karácsony témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán értő válogatásában.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Márkus Annának  

Számozott példányok is készültek.
Kéziratos versek - hasonmáskiadás.
Megjelenés éve: 2001

Pilinszky János születésének 80. évfordulójára! Pilinszky első feleségének, a jelenleg is Párizsban élő Anna Mark neves festőművésznek ajándékul kézzel leírta verseit. "Ez a füzet két kész, és egy induló kötetemből válogatott verseket tartalmaz. Egyetlen példányban, Márkus Anna számára írtam le őket, elemistakorombeli díjnyertes betűkkel" – írja Pilinszky János. A kockás füzetet változatlan formában adjuk közre Domokos Mátyás utószavával.

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Pomogáts Béla: A magyar irodalom köztársasága. – Irodalomtörténeti tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 053 2 – 328 oldal
Megjelenés éve: 2014

A legtöbb nemzeti irodalomnak vannak tűzhelyei az országhatárokon kívül, a magyar irodalom azonban szinte példa nélkül áll abban, hogy központjainak és intézményeinek tekintélyes része nem a magyar állam területén található. Ilyen hagyományos központ Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Szabadka, Pozsony és Kassa, illetve újabban Újvidék és Ungvár, mint „tartományi” központok, amelyekben egy-egy Kárpát-medencei magyar régió szellemi élete tömörül. E szellemi központokon keresztül mutatja be a Szerző a 20. századi magyar irodalmat igen kimagasló hozzáértéssel és ami talán még fontosabb: szeretettel.
Pomogáts Béla 80. születésnapjára!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pomogáts Béla (Szerk.): József Attila: A Dunánál.  
Egy vers sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 61 5 – 256 oldal.
Megjelenés éve: 2010

A magyar költészet érdeklődését és felelősségtudatát mindig is megszabta a magyarság történelmi sorsát és tennivalóit érintő stratégiai gondolkodás. Ez a gondolkodás kapott hangot A Dunánál soraiban is. A vers recep-ciójából válogatott Pomogáts Béla, többek között Alföldy Jenő, Bori Imre, Kodolányi Gyula, Lengyel András, N. Horváth Béla, Szabolcsi Miklós, Tverdota György írásait. A verset – a sorozat jellege szerint – fakszimilében is közöljük.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Pulyai János: Szatmári békesség. – Sajtó alá rendezte Bánkúti Imre.  
Reprint sorozat

Rákóczi források sorozat
Fr/5 alak, kb. 350 oldal ISBN 978-963-9658 05 9
Megjelenés éve: 2007

Pulyai János a szatmári béke kimunkálásában igen jelentős szerepet játszó gróf Pálffy János magyarországi császári főparancsnok bizalmas titkára volt. Részt vett a legbizalmasabb tárgyalásokon is. Munkáját a békekötés után állította össze, számos eredeti dokumentumot is közölve, amelyek egy részét Károlyi Sándortól, a kuruc fővezértől és a békekötés másik létrehozójától kapott meg. A Szatmári békesség a fontos történelmi esemény egykorú, de mindmáig használható feldolgozása. Személy- és helynévmutatóval kiegészítve.

Ára: 2940 Ft
Kedvezmény: 882 Ft
 Megrendelés

Pusztaszeri László: Álltam a hídon  ELFOGYOTT!
 – Monodráma Karády Katalinról.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Fotókkal illusztrált. A/5. Keménytábla, 48 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora ELFOGYOTT!   

Illusztráció:kb. 20 ff kép. Méret: Fr/5. Oldal: 216. Kötés: Kartonált
Első kiadás: 1997
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2001

A nagy sikerű könyv 3. változatlan kiadása

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Egy nyelvcsalád tündöklése és…?  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, 484 oldal, ISBN 978 963 332 163 8
Megjelenés éve: 2023.

A világ nyelveinek nagy része veszélyeztetett helyzetben van. Előrejelzések szerint századunk végére a nyelvek 50, de akár 80%-a is eltűnhet vagy kerülhet erősen veszélyeztetett helyzetbe. A finnugor (uráli) nyelvcsalád helyzetén keresztül mutatjuk be a nyelvek eltűnésének folya-matát. A mintegy 20 nyelvet magában foglaló nyelvcsaládban vannak államnyelvek, amelyek egyúttal az EU hivatalos nyelvei is (észt, finn, magyar), de a nyelvek zömét Oroszországban élő népek beszélik. Ezek a nyelvek az évszázados és az utóbbi években még erőteljesebbé váló orosz asszimilációs politika miatt fokozottan veszélyeztetett helyzetben vannak. Még az ún. regionális államnyelvek is (erza, moksa, mari, komi, udmurt) egyre inkább kiszorulnak a használatból, s válnak csak családon belül használt, ún. konyhanyelvvé – a hangzatos és de-mokratikusnak látszó törvények ellenére. Nem megnyugtató a helyzete az észtnek, a finnek és a magyarnak sem. Nem csupán a demo-gráfiai mutatók, az elvándorlás amihez a magyar esetében hozzájárul még a nyelvterület szétszakítása is,hanem az angol nyelvnek a globalizációval egyre erősödő szerepe miatt is megkezdődött a nyelvhasználat eróziója. Mind politikai és szakmai szinten tesznek vagy tenni kellene azért, hogy a még menthető nyelvek fennmaradjanak, ezzel is hozzájárulva a világ nyelvi-kulturális sokszínűségének megőrzéséhez.
Pusztay János 75. születésnapjára!

Ára: 5700 Ft
Kedvezmény: 1710 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Gyökereink. – A magyar nyelv előtörténete – Milyen áfium ellen kell orvosság? – Nyelvészeti tanulmányok és vitairat.  

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 001 3 – 224 oldal
Megjelenés éve: 2011

Két nagy fejezetre oszlik a kötet: az első fejezetben szinte az uralisztika kutatási módszerének jelentős megújítójaként, a paleoszibériai nyelvek vizsgálatával foglalkozik, és mivel ezek területileg közel találhatók az uráliakhoz, továbbá sok tipológiai hasonlóságot mutatnak ez utóbbiakkal, sok kérdésre választ tudnak adni. A szerző sorra veszi az egyes nyelvekben a grammatikai kategóriákat, egybeveti őket, vizsgálja tipikus vonásaikat. Ezzel az egybevetéssel már túllép a hagyományos uralisztika határain, olyan területre tapos utat, amely néhány évtizeddel ezelőtt még kívülesett az uralisztika kutatási körén. A Pusztay felvázolta kép igen egységes, de a szerző maga sem zárja ki a tévedések lehetőségét. A második fejezetben elsősorban a személyét ért kritikákra válaszol, félreértéseket tisztáz, hosszasabban tárgyalja a tudományos munkában felmerülő etikai kérdéseket, szervesen kiegészítve az első rész tartalmát. Bár szakszerűen tudományos mű, igen olvasmányos, és a napjainkban sokakat érdeklő magyar nyelv eredetével foglalkozik.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Még mindig az ugor-török háború.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 151 5 – 232 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Az 1960–70-es években csúcspontján volt a sumér-magyar rokonítás téveszméje. Sok előadás hangzott el pro és kontra. Pusztay János professzor akkor határozta el, hogy megírja: miért finnugor nyelv a magyar. Így született meg Az „ugor-török háború” után című könyve, amely 1977-ben jelent meg. Az idő múltával megváltozott a rokonítás iránya. Az utóbbi egy-két évtizedben a török nyelvekkel, népekkel és kultúrákkal, illetve a hunokkal való rokonítás vált – újra – uralkodóvá. Hogy ennek a kérdésnek legalább a nyelvi oldalával tisztában lehessünk, Pusztay János beiktatott egy fejezetet, amelyben néhány török nyelv (oszmán-török, tatár, kirgiz, üzbég, csuvas, jakut és ujgur) legfontosabb, a nyelvrokonság megállapításához nélkülözhetetlen ka-tegóriáit (névszóragozás, igeragozás, számnevek, névmások) és az alapszókincs egy részét, a névmásokkal és a számnevekkel együtt mintegy 70 szót vetett össze a megfelelő magyar nyelvi adatokkal. Ezek olyan magyar szavak, amelyeknek a finnugor nyelvekben etimológiai megfelelői vannak. Ezt a fejezetet olvasva – reméljük – sine ira et studio olvasva egyértelművé válik a magyar-török nyelvi viszony. Pusztay professzor célja nem az, hogy legorombítsa a nyelvrokonságról másként gon-dolkodó olvasót, amint teszi azt egynémely szakmabéli, hanem az, hogy együttgondolkodásra hívja és meggyőzze azokat, akik a tudományos tényekre hallgatnak.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szabáriától Szibériáig. Útijegyzetek.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 130 0 – 276 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

70. évét tölti 2018 augusztusában a Szerző. Erre az alkalomra jelentetjük meg úti jegyzeteit, mely sokkal több egyszerű útijegyzetnél: átfogó történelmi távlatokat ad, statisztitkákat idéz, felhívja a figyelmünket a 20. és 21. századi oktatás problémáira, az egész „finnugor” területen. Olyan helyekről tudósít, amelyek ma nem „divatosak”, pedig azoknak kellene lenniük! Ha a múltunk, eredetünk társainak nem mindenki tekinti is ma az „ugor” közösség le- és elszármazottait, azért még mi hiszünk a professzornak: a nyelvésznek, a közművelődés Prima Primissima díjas kiemelkedő alakjának! És ezek az útirajzok a tudományos tények és adatok mellett olvasmányosak, megszólítanak, akár egy regény – mert a Szerző szépírói tehetsége elvitathatatlan!

Támogató:

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szetu nyelvtan ELFOGYOTT!   

B/5 alak, puhatáblás, ISBN 978 963 332 123 2 – 100 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Pusztay János Prima Primissima Díjas nyelvész újabb különleges nyelvi csemegével áll a közönség elé. Négy kötetben megismerteti az Olvasót a szetukkal. A szetuk Délkelet-Észtországban és az észt-orosz határ orosz oldalán élő, a többségi lutheránusok mel¬lett ortodox vallású kisebbség. Nyelvük archaikusabb az észt köznyelvnél, sok tekintetben közelebb áll a finnhez, mint az észt nyelvjárások többsége és maga az észt köznyelv. A szetu nyelvjárás – itt közzétett nyelvtani vázlata az Anne Vabarna szetu népi énekestől lejegyzett szetu eposz (Pekó) és két epikus ének (A leány haláldala, A nagy nász) alapján készült. A nyelvleírás alapjául szolgáló korpusz mintegy 16 ezer verssort tesz ki. Ez lehetővé teszi a szetu nyelvjárás legfontosabb nyelvtanijelenségeinek leírását, de nem tekinthető teljesnek. Ez a nyelvtan (a 4 kötetes szetu sorozat első könyve) segítséget nyújt a balti finn nyelvek főként nyelvtörténe¬ti és összehasonlító nyelvészeti tanulmányozásához.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szetu–magyar (Vabarna) szótár ELFOGYOTT!   

B/5 alak, puhatáblás, ISBN 978 963 332 124 9 – 204 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Pusztay János Prima Primissima Díjas nyelvész újabb különleges nyelvi csemegével áll a közönség elé. Négy kötetben megismerteti az Olvasót a szetukkal. A szetuk Délkelet-Észtországban és az észt-orosz határ orosz oldalán élő, a többségi lutheránusok mellett ortodox vallású kisebbség. Nyelvük archaikusabb az észt köznyelvnél, sok tekintetben közelebb áll a finnhez, mint az észt nyelvjárások többsége és maga az észt köznyelv. A szetu-magyar (Vabarna) szótár az Anne Vabarna szetu népi énekestől lejegyzett szetu eposz (Pekó) és két epikus ének (A leány haláldala, A nagy nász) szókincsét tartalmazza. A feldolgozott szövegek mintegy 16 ezer sort tesznek ki, a szócikkek száma meghaladja a 4 ezret. A szótárban közzétettük az említett szövegek minden szavát, minden szavának minden változatát és nyelvtani alakját, az eredeti lejegyzések szerint. A szótár, amelyik a négykötetes szetu sorozat második könyve, segítséget nyújt a balti finn nyelvek főként nyelvtörténeti és összehasonlító nyelvészeti tanulmányozásához.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szomatu. Szamojéd eposz.  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 176 8 – 136 oldal
(Csak Interneten rendelhető)
Megjelenés éve: 2021.

Egy távoli nyelvrokon népcsoport, a szamojédok mitológiájának és népköltészetének elemeire épülő eposzkísérletet tart kezében az olvasó. A szamojéd nyelvek az uráli nyelvcsalád szamojéd ágát alkotják, a másik ágat a magyar nyelvet is magában foglaló finnugor nyelvek képezik, azaz a hagyományos nyelvészeti felfogás szerint a magyar nyelv távoli rokonai. (Pusztay János véleménye szerint ez a nyelvrokonság nem is olyan távoli, de most nem ez könyvének a témája.) Az első kiadás ELFOGYOTT!!! A szamojéd népek a veszélyeztetett népek közé tartoznak, mert már nagyon kevesen vannak. Közülük a nyenyecek, akik három autonóm körzetben is élnek, vannak a legtöbben. Egyre csökken a szamojéd anyanyelvet vállalók száma is. Bővebben erről e kötet bevezetőjében olvashatunk. Pusztay János professzor, aki majdnem fél évszázadot töltött el a finnugor népek nyelveinek kutatásával, most nem a meglévő tudományos-néprajzi-nyelvi anyag tanulmányozásának tételeit osztja meg velünk, hanem – mindannak a tudásnak a birtokában, amit a szamojédok mitológiájáról és népköltészetéről tud –, megírta a szamojéd eposzt! Az eposz verssoraival elvisz bennünket a Sarkvidék messzi-hideg tájaira, a kereszténység előtti pogány időkbe, és úgy magával ragad a mese, hogy észre sem vesszük az idő múlását. Olyan régmúltból kapunk tőle történeteket, amikor azokat még nem írták le.
Ki tudja, titokban egy sámán lelke lakozik Pusztay Jánosban? Erre a kérdésünkre talán választ kapunk ennek az eposznak az elolvasása után.
A Finnugor Világszövetség közreműködésével

Ára: 2188 Ft
Kedvezmény: 656 Ft
 Megrendelés

Pusztay János: Szomatu. Szamojéd eposz. Második kiadás  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 204 8 – 136 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Egy távoli nyelvrokon népcsoport, a szamojédok mitológiájának és népköltészetének elemeire épülő eposzkísérletet tart kezében az olvasó. A szamojéd nyelvek az uráli nyelvcsalád szamojéd ágát alkotják, a másik ágat a magyar nyelvet is magában foglaló finnugor nyelvek képezik, azaz a hagyományos nyelvészeti felfogás szerint a magyar nyelv távoli rokonai. (Pusztay János véleménye szerint ez a nyelvrokonság nem is olyan távoli, de most nem ez könyvének a témája.) A szamojéd népek a veszélyeztetett népek közé tartoznak, mert már nagyon kevesen vannak. Közülük a nyenyecek, akik három autonóm körzetben is élnek, vannak a legtöbben. Egyre csökken a szamojéd anyanyelvet vállalók száma is. Bővebben erről e kötet bevezetőjében olvashatunk. Pusztay János professzor, aki majdnem fél évszázadot töltött el a finnugor népek nyelveinek kutatásával, most nem a meglévő tudományos-néprajzi-nyelvi anyag tanulmányozásának tételeit osztja meg velünk, hanem – mindannak a tudásnak a birtokában, amit a szamojédok mitológiájáról és népköltészetéről tud –, megírta a szamojéd eposzt! Az eposz verssoraival elvisz bennünket a Sarkvidék messzi-hideg tájaira, a kereszténység előtti pogány időkbe, és úgy magával ragad a mese, hogy észre sem vesszük az idő múlását. Olyan régmúltból kapunk tőle történeteket, amikor azokat még nem írták le. Ki tudja, titokban egy sámán lelke lakozik Pusztay Jánosban? Erre a kérdésünkre talán választ kapunk ennek az eposznak az elolvasása után. Az első kiadás Finnugor Világszövetség közreműködésével készült.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Pörös Géza: Hamvak és gyémántok. Andrzej Wajda filmjeiről.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, színesés fekete-fehér fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 199 7 - 434 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Andrzej Wajda, a világhírű, Oscar-díjas lengyel filmrendező (19262016) munkásságát ismerjük meg e kötetből, a több lengyel kitüntetéssel is rendelkező Pörös Géza összeállításában. A legnagyobb művek talán még a fiatalabb korosztálynak is rémlenek, bár éppen azért szükségesek az ilyen monográfiák, hogy az ifjabb generáció is ismerje meg a nagy elődöket. Wajda minden műve (filmje, színházi rendezése) bemutatásra kerül, részletezve a történet, a művészi kivitelezés és a kritikai visszhang tükrében. Szinte regényszerűen haladunk át a hatalmas életművön, igen olvasmányos előadásban. Csak a legismertebb filmcímeket írom ide: Csatorna,Hamu és gyémánt,Lotna, Az ígéret földje, Katyń, A remény embere(Lech Wałęsáról). Különös aktualitása van most ennek a műnek. Andrzej Wajdának az is a rendezői módszeréhez tartozott, hogy a legnagyobb lengyel regényírók műveit vitte filmre, illetve a lengyel múlt és a lengyel művészetek mind benne vannak életművében. Éppen ezért olyan aktuális ma, a szomorú háború idején, mert ezt a könyvet olvasva jobban megismerhetjük a lengyel nép történelmét, és ezáltal jobban megérthetjük jelenlegi álláspontjukat az európai politikai színtéren. A kötetet részletes filmográfia, a színházi rendezések jegyzéke, továbbáa rendezőről szóló válogatott irodalomjegyzékés névmutató zárja. A Petőfi Kulturális Ügynökség, a varsói Felczak Intézet és a Spectral Kft., Maria Lubowiecka támogatásával.

Ára: 5900 Ft
Kedvezmény: 1770 Ft
 Megrendelés

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga. Szerk.: Pomogáts Béla.   
Egy vers sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 63 9 – 240 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Második kötetéhez érkezett Egy vers sorozatunk. A sorozatszerkesztő Pomogáts Béla választása a szebbnél szebb Radnóti-versek közül azért esett a Hetedik eclogára, „mert ez a vers ma figyelmeztetés: a ma is kiszolgáltatott helyzetbe került humánum vallomása, amely ugyanakkor nem nélkülözi a reményt”. A vers megtalálása és első közlése óta keletkezett recepciójából nyújtunk át egy csokorravalót, hogy a magunk gondolatai mellé megismerhessük másokét (költőkét, írókét, irodalmárokét) is. A verset – a sorozat jellege szerint – fakszimilében is közöljük.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. – Válogatott versek a válogatók esszéivel.
Szerk.: Sebestyén Ilona  
Költők a Költőről sorozat

AK/40, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 69 1 –104 o.
Megjelenés éve: 2009

Felkértük a Nap Kiadó költő szerzőit: ÁGH ISTVÁNt, CSOKITS JÁNOSt, CSOÓRI SÁNDORt, DEÁK LÁSZLÓt, FERENCZ GYŐZŐt, KODOLÁNYI GYULÁt, LATOR LÁSZLÓt, LUKÁCS SÁNDORt, PAPP ZOLTÁNt, hogy a legkedvesebb 5 Radnóti-versüket nevezzék meg, és rövid esszében mondják is el, hogy miért azt választották. Az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Radnóti Miklós – Erőltetett menet. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

Kötött. 424 p. 2490 Ft ISBN 963 8116 39 0
Első kiadás: 1999
Második kiadás: 2004

Első megjelenés: 1999 Második kiadás: 2004 Radnóti Miklós máig az egyik legtöbbet olvasott és legnépszerűbb magyar költő. Abban a korban, amikor a versek iránt csökken az érdeklődés. Őt szavalják, olvassák, ismerik és szeretik. A róla szóló könyvet Réz Pál állította benne 98 írás található 43 szerzőtől, köztük a teljesség igénye nélkül Cs. Szabó László, Pilinszky János, Lator László, Vas István, Babits Mihály, Szerb Antal, Bibó István írása, és – a sorozathoz hűen – Radnóti Miklóstól is néhány levél, vers. Már két kiadást ért meg.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Reich Károly Album: Kratochwill Mimi összeállítása
Fitz József-díjas!  

A/4, védőborítóval, műbőrbe kötve, színes, ISBN 963 9402 77 x - 112 oldal
Megjelenés éve: 2005.

Reich Károly nem forradalmi újító volt a grafikusművészetben, de megmutatta, hogy a nagy klasszikus elődökhöz hasonlóan, ugyanarról mindig tud újat és újat mondani anélkül, hogy művei láttán elődeire emlékeznénk. Nemcsak gyermekeknek készült rajzillusztrációi miatt tartozik legnagyobb klasszikus képzőművészeink közé Reich Károly. A hagyatékból, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Nemzeti Galériában található művekből állította össze Kratochwill Mimi művészettörténész ezt a könyvet, melyben a festőhöz is, a magánemberhez is közelkerülhetünk. Az albumban fényképeket is találunk, az otthon, a barátok és a kedvenc állatok felvételeivel.

Ára: 4450 Ft
Kedvezmény: 1335 Ft
 Megrendelés

Reményik Sándor emlékezete – Lehet, mert kell. Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat

288 oldal
Megjelenés éve: 2007

Az In memoriam és Emlékezet sorozatunk 60. kötete. Reményik Sándor a rendszerváltozás után kerülhetett újra az olvasók kezébe, ezért néhány generáció előtt ismeretlen. Az „idősebbek” azonban még olvashatták és jól ismerik verseit, melyek még ma is megdobogtatják a nemzetet féltők szívét. Életútja és pályaképe a kötet, fényképekkel illusztrálva.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Retkes Attila: Zenélő ezredkezdet  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, fényképekkel illusztrált. 268 oldal
Megjelenés éve: 2004

Több mint félszáz zenei miniportré sorakozik itt fel, a szerző Magyar Hírlapban megjelent interjúi: Magyarországon átutazók, mint pl. José Cura, Jevgenyij Nyesztyerenko, Chris Rea, Msztyiszlav Rosztropovics; "véleményformálók", többek között: Fellegi Ádám, Gregor József, Marton Éva, Rost Andrea, Schiff András; és a "határátlépők" között: Cserháti Zsuzsa, Pege Aladár, Tolcsvay László.

Ára: 2690 Ft
Kedvezmény: 807 Ft
 Megrendelés

Rőczey János: 56-os naplóm.  
Különleges könyvek

BK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 191 1 – 72 oldal
Megjelenés éve: 2021.

„Ebben az esztendőben, 1986-ban, a forradalom harmincéves évfordulóján, legépelem, letisztázom végre az 1956-ban, és 1957-ben írt naplómat. Az annak idején ceruzával írt szöveg egészen kifakult már s lassan olvashatatlanná lesz. – Azt akarom, hogy megmaradjon arra az időre, amikor a magyar forradalom eszméje győzedelmeskedik – akár Keleten, akár Nyugaton –, és a napló kiadásra lesz érdemes, mert az emberek érdeklődéssel olvassák majd azokat az írásokat, melyek az emberiség új korszakának hajnaláról számolnak be” – írta 35 (!) évvel ezelőtt a most 94 éves, Németországban élő Szerző. Ennyit várt még a megjelenés… Füst Milánról is szó esik a Parlamentben működő Rádió kapcsán. A 65. évfordulóra jelenik meg a 95. életévébe belépett Szerző visszaemlékezése.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Rónay György emlékezete – A hajós hazatérése. Szerk.: Rónay László
Emlékezet sorozat

A/5, szín. keménytáblás, fotókkal ill. 288 p.
Megjelenés éve: 2001

A sorozat újabb darabja párjához, az In memoriam sorozathoz hasonlóan doku-mentumokban, levelekben, kritikákban eleveníti föl Rónay György emlékezetét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Rónay László: Az írás erkölcse és erkölcstelensége. – Esszék, tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, 240 oldal, ISBN 978 963 9658 93 6
Megjelenés éve: 2012

A főleg a Vigilia, az Új Ember hasábjain publikáló egyetemi tanár tanulmányaival, esszéivel az írástudók felelősségét járja körbe, nagy tárgyi tudással és beleérző képességgel. Jó olvasni, nem csak „tudósoknak” szól.

Az NKA támogatásával.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Sarkadi Imre emlékezete – Pokolraszállás. Szerk.: Márkus Béla
Emlékezet sorozat

Megjelenés éve: 2001

Sarkadi Imre születésének 80. évfordulójára! A kötet szerzői: Ablonczy László, Ablonczy Balázs, Ágh István, B. Nagy László, Bakó Endre, Bata Imre, Béládi Miklós, Boglári Békés István, Czine Mihály, Cseres Tibor, Csontos Sándor, Diószegi András, Eörsi István, Fekete Sándor, Fodor András, Fülöp László, Gábor Miklós, Gimes Miklós, Gyárfás Miklós, Hima Gabriella, Horvai István, Hubay Miklós, Illés Jenő, Illyés Gyula, Juhász Béla, Kelemen János, Kis Pintér Imre, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kónya Judit, Kő András, Kuczka Péter, Márkus Béla, Márkus István, Molnár Géza, Nagy J. Lambert, Németh László, Örsi Ferenc, Pándi Pál, Pártos Géza, Pomogáts Béla, Sarkadi Imre, Somlyó György, Standeisky Éva, Szabó Ede, Szabó György, Szabó Magda, Szabolcsi Miklós, Szeberényi Lehel, Szénási Sándor, Szilágyi Gábor, Tamás Attila, Tardos Tibor, Tarján Tamás, Tolnai Gábor, Tóth Gyula, Turczi István, (Vásárhelyi) Pákozdy Ferenc, Veress József, Zám Tibor.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárközy Péter: „Mért ne legyek tisztességes!”. József Attiláról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 117 1 – 274 oldal
Megjelenés éve: 2018.

Sárközy Péternek, a Római Tudományegyetem Magyar Tanszéke professzorának 1996-ban és 2001-ben megjelent tanulmánykötete igen nagy sikert aratott a nagyobb olvasóközönség körében. Ezek a tanulmányok ugyanis szakítottak az addigi „hivatalos” József Attila-képpel. A szerző a 90-es évek elején – egymás után sorra vette a költő életével kapcsolatos legendákat és az életművére ráragasztott hazugságokat: a családról, a „hősies proletár” ifjúkorról, a nem létező Horger-ügyről, a létező három Baumgarten-díjról, az állítólagos barátokról és a költő igazi nagy szerelmeiről, a betegségéről, az úgynevezett „freudizmusáról”, illetve a kommunista mozgalomhoz fűződő való tragikus kapcsolatáról, mely a költő 1932. évi „lefasisztázásával”, kiközösítésével és tragikus halálával ért véget. Sárközy kimutatja, hogy ezek a „legendák” úgy rárakódtak József Attila életművére, mint versében a guanó, és máig lehetetlenné teszik József Attila érett, 1932 után, az európai egzisztencializmussal egyszerre jelentkező és azzal sok ponton érintkező költészetének megértését. A jelenlegi kötet az 1996-ban megjelent tanulmányok mellett közli Sárközy Péter 1996–2015 között írt újabb József Attila-tanulmányait, melyekben vitába száll a Szabolcsi Miklós örökségét tovább folytató, ma is „hivatalosnak” számító József Attila-kutatók egyoldalú beállításával, rámutat az ötvenes és hatvanas évek József Attila-kultuszát tovább folytató manipulációkra, illetve a ma „csúsztatásnak” nevezett hazugságokra. A kötetben ezenkívül a Nagyon fáj-kötet verseinek az explication de texte módszerét követő szövegelemzése áll, hiszen ennek az utolsó, 1936 végén megjelent kötetének versei a legnagyobb tisztasággal mutatják meg József Attila érett költészetétnek fő motívumait: a társadalmi igazságosságra, szeretetre és az igazi szerelemre vágyó törekvését, az Isten-hitre vágyódást. Sárközy Péter az utóbbi 20 évben írt tanulmányaiban arra figyelmeztet, hogy a magyar közoktatásban és közgondolkodásban a rendszerváltás után, sajnos, majdnem minden maradt a régiben. A közvéleményben és a „szakmában” egyaránt tovább él az ötvenes évek – Szabolcsi Miklós által „dialektikusan továbbfejlesztett” – József Attila-képe.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárközy Péter: Andata e ritorno. Római jegyzetek, 1990–2015.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

A kötet Sárközy Péternek, a Római Sapientia Egyetem professzorának azokat a tanulmányait és publicisztikai írásait tartalmazza, melyeket az utóbbi 25 évben írt, és amelyekben olaszországi szemszögből elemzi a rendszerváltás utáni hazai politikai és kulturális életben bekövetkezett pozitív változásokat, illetve máig meglevő anomáliákat – utóbbiakat olyan szarkazmussal, mely ezekkel a szomorú, már-már kétségbeejtő történésekkel minden ellenére mosolyra ingerli az olvasót, és igazán élvezetessé teszi a könyvét.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Sárközy Péter: Itália vonzásában. Esszék tanulmányok.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 82 0 – 420 oldal
Megjelenés éve: 2014.

Sárközy professzor a Római Magyar Akadémián tanítja a magyar irodalmat. Munkássága, életműve összefonódott az olasz kultúrával. Ebből kapunk egy csokorra valót ebben a kötetben: akár az összeállítás mottójaként is szerepelhetne Lászai János gyulafehérvári főesperes, római magyar gyóntatópap 1523-as, a Santo Stefano Rotondo-templomban található síremlékének latin epitáfiuma: „Roma est patria ominum fuitque”, azaz „Róma mindannyiunknak közös hazája volt és marad mindörökre”. Az írások világa persze messze túlterjed Róma határain, az Örök Város csak egyike azoknak a helyszíneknek, ahova a művészet- vagy inkább művelődés-, irodalomtörténeti barangolások során az olvasó eljuthat. A kötet írásai a szerző szerteágazó ismereteiről és csillapíthatatlan kíváncsiságáról árulkodnak. A tanulmányok nyelve, fogalmazásmódja közelebb áll az esszéstílushoz, mint az elvont fogalmakkal „bűvészkedő” tudományos értekezésekéhez. Élvezetes olvasmány.

Ára: 3885 Ft
Kedvezmény: 1166 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. 1776-1904. I. kötet.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtéseivel. ISBN 963 9402 41 9 B/5, keménytáblás, fényképekkel, kottákkal illusztrált, név-, hely- és dal-mutatóval 480 oldal
Megjelenés éve: 2004

A sajátos cigányzenei repertoárról, a magyar nótáról Kodály Zoltán mondta: "ha valami, ez az akkori magyar társadalom tükörképe". A cigánybandáknak az egykorú újságcikkekből elénk táruló múltja magyar művelődéstörténetnek is beillik; emellett színes, sőt itt-ott kalandos olvasmány. A könyv névmutatója hosszú névsorát kínálja hajdani cigányzenészeknek az egész történelmi Magyarország területéről. Lehet, hogy böngészését sokan éppen itt fogják kezdeni.

Ára: 3200 Ft
Kedvezmény: 960 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. 1904–1944. II. kötet.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, fotókkal illusztrált, 500 oldal, ISBN 978-963-332-000-6
Megjelenés éve: 2012

A cigányzene és a cigányzenészek életében, ugyanúgy, ahogy az egész társadaloméban is, változások jelei a 19. század utolsó évtizedeitől az első világháborúig alig észlelhetők. A háború kezdetéig a cigányzenés szórakozást is a boldog békeidők szelleme lengi át. A cigányzenekarok történetét ismerjük meg Sárosi Bálint gyűjtésében; hogy éltek 1904–1944 között, hogyan szerepeltek a sajtóban, milyen hírünket vitték a világban? A kötethez a Név-, dal- és helymutatót Dörnyei Sándor készítette.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Bagpipers, Gypsy Musicians. Instrumental Folk Music Tradition in Hungary  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Csak angol nyelven, keménytáblás, A/5, ISBN 978 963 332 094 5 – 256 op. Fotókkal, kottákkal. 6000 Ft/20 EUR
Megjelenés éve: 2017.

„Kik voltak a hangszeres magyar népzene tudói és előadói? Mivel foglalatoskodtak, amikor nem zenéltek? Hogyan tekintett rájuk a társadalom? Milyen összeállítású együttesekbe tömörültek azok a paraszt vagy cigány vagy zsidó zenészek, akik a közösség igényét kielégítették? Mi volt a funkciója e zenének, mely, mint az alcím mondja, »kísérője munkának, gyásznak, szórakozásnak«? Hogyan viszonyult a zenész közönségéhez, és hogyan bánt amaz ővelük? Mikor, s hogyan jelentek meg, és kaptak egyre nagyobb szerepet a cigány muzsikusok? Hogyan tanulták meg játszanivalójukat? Mi volt, amist másoktól lestek el, s hogyan képezték magukat egyesek rendszeres tanulás által? E kérdésekre rövid pályarajzokkal, történelmi pillanatfelvételekkel, olykor anekdotákkal válaszol a szerző, és amikor összegezi a tanulságot, úgy érezzük, e példák az olvasót is ugyanezekhez a konklúziókhoz vezették. […] A könyv a tudós számára egy téma hiteles összegzése; a népzene iránt érdeklődőknek tudósítás a zenészek és a zene életéről; a művelt olvasónak jó alkalom egy kultúránk organikus részét alkotó hagyomány megismerésére.”
(Részlet Dobszay László Hiteles összegzés című ismertetőjéből.)

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Bejárt utak. Életrajzi jegyzetek.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, 978 963 332 113 3 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Az 1925. január 1-jén született Szerző a székelyföldi Csíkrákosról indult el, hogy eljusson a világ legnagyobb zenei konferenciáira, hogy olyan népzene-kutató-zeneszerző váljék belőle, aki nemcsak mondja, hogy Kodály-tanítvány, hanem az is, és nemcsak tanítvány, hanem méltó utód is! És ki hitte volna: remek elbeszélő! Letehetetlenül izgalmas könyvet tartunk a kezünkben, a Prima Primissima Díjas és Széchenyi Díjas Sárosi Bálint újabb nagyszerű, és nyugodtan kijelenthetjük: a legesleghitelesebb olvasmánnyal ajándékozott meg minket!!

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Dudások, cigányzenészek. A hangszeres magyar népzenei hagyomány. Szakirodalommal, példatárral, kottákkal, fotókkal.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 081 5 – 248 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A Széchenyi- és Prima Primissima Díjas népzenekutató professzor 1995-ben és 2008-ban megjelent művének javított harmadik kiadása. E kézikönyv a népzenének arról a részéről szól, amelyről Kodály és Bartók generációjától nem kaptunk részletes összefoglalást. Olvasmányos közérthetőséggel, ugyanakkor tudományos igénnyel mutatja be a nép zenészeit és hagyományos zenéjét: a falu zenei életének alakulását a zenei önellátástól a cigányzenészek működésének általános elfogadásáig, a „primitív” motívumismétlő zenétől a verbunkos-zene máig ható örökségéig. A könyv a tudós számára egy téma hiteles összegzése; a népzene iránt érdeklődőknek tudósítás a zenészek és a zene életéről; a művelt olvasónak jó alkalom egy kultúránk organikus részét alkotó hagyomány megismerésére.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Népzenei tájakon. Válogatott írások  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, behajtogatott kottával, kottákkal, ISBN 978 963 332 054 9 – 352 oldal
Megjelenés éve: 2015

A székelyföldi Csíkrákoson született Sárosi Bálint Széchenyi-díjas, a zenetudományok akadémiai doktora, a Széchenyi Akadémia tagja, 2014-ben Prima Primissima-díjas, a magyar és nemzetközi népzenekutatás kiemelkedő tudósa. A tudós életművét átfogóan bemutató kötet írásai között egyaránt olvashatunk Kodályról, Bartókról, hangszeres népzenéről, magyarnótáról, cigányzenéről. Különleges élmény egy egzotikus etiópiai gyűjtőút leírása. Összeköti őket a zene, a népzene, a zenében önmagát, közösséget kifejező ember szeretete, az élvezetes stílus és a lenyűgöző tudás.

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint összeállítása: Nótáskönyv  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, kottákkal, 360 oldal. ISBN 978 963 9658 81 3
Első megjelenés: 2010

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, „nótázáshoz” használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben „dal” helyett „nótá”-nak mondani. A 19. század elején nótának – idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának – a hangszeres verbunkos darabot nevezték. A század közepétől a népies dal lett e megnevezés örököse. 330 kotta és szöveg található a gyűjteményben.
Az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint összeállítása: Nótáskönyv  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Utánnyomás
A/5 alak, kartonált, kottákkal, 360 oldal. ISBN ISBN 963 978 9658 17 2
Első megjelenés: 2011
Második megjelenés: 2012
Harmadik megjelenés: 2014
Negyedik megjelenés: 2015
Ötödik megjelenés: 2017
Hatodik megjelenés: 2018
Hetedik megjelenés: 2020

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, „nótázáshoz” használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben „dal” helyett „nótá”-nak mondani. A 19. század elején nótának – idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának – a hangszeres verbunkos darabot nevezték. A század közepétől a népies dal lett e megnevezés örököse. 330 kotta és szöveg található a gyűjteményben. Harmadik, változatlan utánnyomás.

Ára: 3486 Ft
Kedvezmény: 1046 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint összeállítása: NÓTÁSKÖNYV – Nyolcadik utánnyomás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, puhatáblás, kottákkal, 360 oldal. ISBN 978 963 332 234 5
Megjelenés éve: 2024.

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, „nótázáshoz” használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben „dal” helyett „nótá”-nak mondani. A 19. század elején nótának – idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának – a hangszeres verbunkos darabot nevezték. A század közepétől a népies dal lett e megnevezés örököse. 330 kotta és szöveg található a gyűjteményben.
Az összeállító Sárosi Bálint bemutatja azt is, hogy melyik dal melyik híres embernek a kedvenc nótája, és ahol nem a nép, hanem konkrét a szerző, ott a zeneszerző nevét is feltünteti, továbbá (mint e téma legautentikusabb tudója) a mű elején a magyar népdalkinccsel kapcsolatos összefoglaló tanulmányát is olvashatjuk.
Az NKA támogatásával.

Ára: 4389 Ft
Kedvezmény: 1317 Ft
 Megrendelés

Scriptores rerum Hungaricarum I-II.: Szerk.: Szentpétery Imre  
Reprint sorozat

Két kötet. Kötött.
Előző megjelenés: 1937
Nap kiadása: 1999

Ára: 13650 Ft
Kedvezmény: 4095 Ft
 Megrendelés

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében  
Őstörténeti tanulmányok.

Karton. 370 p.
A szerző kiadásában: 1975
Nap első kiadás: 1997
Nap második kiadás: 2000
Nap harmadik kiadás: 2004

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sebestyén László: Szárszó – Petőfi Párt – Magyar őstörténet.
A könyvet Domokos Mátyás állította ösze.  

ISBN 963 9658 00 6 A/5, keménytáblás, fotókkal ill., 288 oldal
Megjelenés éve: 2006

Ez a könyv Sebestyén László újságíró, történész (1921–1996), 1956-ban a Petőfi Párt sajtó- és propagandaosztály-vezetője életútját mutatja be. Közli kiadatlan visszaemlékezéseit és tanulmányait, a harmadik ciklusban pedig Kézai-könyve visszhangját mutatja be néhány levél (Keresztury Dezső, Király István, Bibó István, Benedek István, Ilia Mihály, Szőcs István stb.) tükrében. A könyv a népi mozgalom történetét illetően jó néhány forrásértékű írást, dokumentumot is tartalmaz… 1956 ötvenedik évfordulójára.

Ára: 2850 Ft
Kedvezmény: 855 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. II. Csík-, Kászon-, Gyergyószék

2000. Év Könyve-díjas  

Bőrbe kötve, aranyozva, 328 oldal, 6 térkép, 300 fotó
Első kiadás: 2000
Második kiadás: 2002

Hasonlóan az I. Háromszék kötethez, az igényes kivitelű könyv végigvezet a Székelyföld csíki tájain, megismertet az ott élők lélekszámával, etnikai és vallási hovatartozásukkal - és sok más hasznos tudnivalóval. Útikönyvként is használható.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. III. Udvarhelyszék  

ISBN 963 9402 20 6 - B/5, bőrbe kötve, védőborítóval, 484 oldal, 350 ff fotóval, 3 behajtogatott térképpel illusztrált.
Megjelenés éve: 2003

A könyv Székelyföld falvainak jelenkori helyzetét bemutató, négykötetesre tervezett könyvsorozat harmadik kötete. A 2000 júniusa és 2002 májusa közötti egyszemélyes terepmunkán alapuló faluleírások 128 udvarhelyszéki településre kalauzolnak el. A faluleírások után a kötetben szereplő, Udvarhelyszékhez kötődő neves személyiségek rövid életrajzai, majd a tájszavak és a rövidítések magyarázatai, végül a magyar–román és román–magyar helységnévtár következik.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. IV. Marosszék, Aranyosszék.  

B/5, bőrbe kötve, védőborítóval, fotókkal illusztrált, 470 oldal
Első megjelenés 2007

Nagy munka végére érkezett el Nagy Balázs, végigjárván 10 esztendő alatt a Székelyföldet. Fölgyűjtvén az ezred végi – ezred eleji állapotokat. Sok-sok fényképpel és még több adattal. Nélkülözhetetlen nagy mű ez! A megelőző 3 kötettel együtt most már teljes a kép.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Sinka István: Anyám balladát táncol.  
Egy vers sorozat

Sorozatszerkesztő Pomogáts Béla
A/5 alak, keménytáblás, ISBN 9789639658622 – 250 oldal
Megjelenés éve: 2014

Mintha Ady Endre elátkozott hortobágyi poétája nyitotta volna dalra a száját, végre felszabadulva konok végzete alól. Balladái az ősi népballadák poétikáját életre keltő költeményei – mára elnyerték helyüket a magyar irodalomtörténeti hagyományban. Ezek közé a balladák közé tartozik az Anyám balladát táncol című szuggesztív költeménye is, ez igen magas művészi szinten mutatja be a Sinka-balladák világképét, képzetvilágát és költői eszközeit. Ennek a versnek méltó helye van modern költészetünk magaslatán, és Sinka Istvánnak is méltó helye van azok között a nagyszerű költők között, akiket a jelen könyvsorozat bemutat. A verset legnagyobb íróink és irodalomtörténészeink méltatják (Ágh István, Czine Mihály, Görömbei András, Németh László, Rónay György, Sőtér István, Veres Péter és mások.).

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Sinka István: És elfelejtették... – A válogatók esszéivel:
Ágh István, Falusi Márton, Ferencz Győző, Iancu Laura, Lator László, Papp Zoltán, Szabó T. Anna, Szepesi Attila, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet, Tóth Éva  
Költők a költőről sorozat

Sorozatszerkesztő Sebestyén Ilona
AK/40 alak, keménytáblás, 152 oldal – ISBN 978 963 332 034 1
Megjelenés éve: 2014

A sorozatot a szerkesztő azzal indította útjára: a költők tudják a legjobban, hogy mely versek lesznek a legmaradandóbbak nagy klasszikusaink életművéből, és mindezt azokban a válogatásukhoz fűzött kis esszékben az olvasóknak jól el is tudják mondani. Ebben a kötetben Sinka Istvánt emelték legnagyobb klasszikusaink sorába, az ő költészetéből kapunk ízelítőt.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Sinka István – Anyám balladát táncol - Szerk.: Medvigy Endre
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 1999

Még ma sem ismerik eléggé a juhászbojtár, aki isten-adta zseni volt! Az ő költészetének megismeréséhez elengedhetetlen kézikönyv In memoriam sorozatunk e kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Somlyó Zoltán emlékezete – Az átkozott költő. Szerk.: Somlyó György és Zsoldos Sándor
Emlékezet sorozat

Méret: A/5. Oldal: 276. Kötés: Keménytábla
Megjelenés éve: 2001

Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Füst Milán – kortársai és barátai emlékeznek az "átkozott költőre". Megismerhetjük Somlyó Zoltán regényes életét és költészetét az Emlékezet sorozat 8. kötetében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sütő András – Csillag a máglyán. Szerk.: Görömbei András
In memoriam sorozat

Illusztrált, 400 oldal ISBN 978-963-9658-28-8
Megjelenés éve: 2007

A közelmúltban elhunyt erdélyi író még a sorozatszerkesztő Domokos Mátyás döntése alapján szerepel az immár befejezés felé haladó In memoriam sorozat legújabb kiadványaként. Sütő András távozása a magyar irodalomból még nagyon közeli, ezért a kötet szerkesztésében dominánsabb az emlékkönyv jelleg. 43 itthoni és határontúli szerző 54 írása szól Sütő munkásságáról.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Dezső – Az elsodort író. Szerk.: Gróh Gáspár
In memoriam sorozat

Illusztrált, Fr. 5. 400 old.
Megjelenés éve: 2002

Szabó Dezsőt lehet szeretni és lehet nem szeretni, de különleges és nagyformátumú egyénisége nélkül szegényebb volna a magyar irodalom története. Ma is adósai vagyunk életműve feldolgozásának. In memoriam sorozatunk 53. kötetében életútját és pályaképét a kortársak esszéivel, levelekkel, dokumentumokkal illusztrálva mutatjuk be.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Lőrinc – Homlokodtól fölfelé. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 2000

A nagy felfedezett, Babitsnál indul, és a legnagyobbak közé emelkedik. Szabó Lőrinc lírája politikai okok miatt a Kádár-korszak évtizedeiben háttérbe szorult, ez a kötet segít abban, hogy életét és művét az egyik legbeavatottabb ismerő, Domokos Mátyás összeállításában megismerhessük. Ehhez nem kisebb "nagyságokat" hívott segítségül a szerkesztő, mint: Babits, Illyés, Bernáth Aurél, Kodolányi János és még sorolhatnánk. Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Pál emlékezete – Ahogy lehet. Szerk.: N. Pál József
Emlékezet sorozat

A/5, keménytáblás, illusztrált, 288 oldal
Megjelenés éve: 2004

"Új nagy írót küldött a falu"... Néhány név azok közül, akik esszéikkel, leveleikkel, tanulmányaikkal őt bemutatják: Béládi Miklós, Illyés Gyula, Király István, Móricz Zsigmond, Sütő András, Tamási Áron, Tatay Sándor, Veres Péter... In memoriam és Emlékezet sorozatunk 41. kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szakolczay Lajos: Valóságlátomás  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, ISBN 978 963 332 036 5 – 440 oldal
Megjelenés éve: 2014

A Szerző, ebben az új kötetében magához öleli, kifogyhatatlan energiájával, figyelmével, tudásával és szeretetével halmozva el a határon inneni és túli magyar művészetet: az írókat, a képzőművészeket. Olvassuk Őt, és otthon leszünk a magyar művészetben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Székely János emlékezete – Egyedül. Szerk.: Dávid Gyula–Szász László
Emlékezet sorozat

Kötött. 300 p.
Megjelenés éve: 1999

Székely János – a II. világháború utáni erdélyi irodalom egyik legjelentősebb és sokoldalú tehetsége; egyaránt írt verseket, prózát, drámákat és filozófiai esszéket. Életművét a kor zsdánovi művészetpolitikája árnyékba borította, ezért a róla szóló erdélyi és hazai recep-ció jóformán hozzáférhetetlen. Ezt a hiányt szünteti meg a kötet. Az összeállítás Székely János születésének 70. évfordulójára jelenik meg.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szentkuthy Miklós – A mítosz mítosza. Szerk.: Rugási Gyula
In memoriam sorozat

Méret: Fr/5. Oldal: 400. Kötés: Keménytábla.
Megjelenés éve: 2001

Szentkuthy Miklós életútját és pályaképét rajzolja meg a nagy sikerű In memoriam sorozat 18. kötete. A kötet újdonsága: az Olaszországban élő Mariella Legnani visszaemlékezése: Milyen apa volt Szentkuthy Miklós?

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: 56 vers  

B/6 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 108 9 – 80 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Furfangos diákok, akik az átöltözött és bujkáló ávósokat keresik. Kiégett tankok a járdaszélen. Mendemondák, a városi folklór félálomi történetei. Születő legendák: egy francia suhancé, a „proli-gólem” Falábú Jancsié, a Víg utcai lányoké, akik kétes mesterségüket félrelökve fegyvert ragadnak. Egy gyerekotthonnak álcázott ávósház titka. Pincék és kazamaták. Az alkalmi börtönné átalakított Józsefvárosi Plébániatemplom. Csikorgó lánctalpak, sortűz és vér. Rögtönzött sírok a város parkjaiban. Lyukas zászlók, remény és reménytelenség. Történelmi napok nem fakuló emlékei. – A Szerző ezekkel a versekkel állít emléket a 60. évfordulón.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: Barbár szonettek. Versek  

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 165 2 – 340 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Már 5 éve nincs közöttünk a Költő, akinek Barbár szonettjei a kárpátaljai gyermekkorról is beszámolnak (most, sajnos, szomorú aktualitással)… Az áprilisban elmaradt Fesztivál helyett könyvheti könyv lesz belőle, bár már áprilistól kapható.
„Verses önéletrajz? Verses emlékezés? Személyes, lírai korrajz? Szepesi Attila a kis világok apró dolgait, kistörténeteit, a részleteket rögzíti szociografikus pillanatképekben: szívszorító történetmorzsákat és tündéries furcsaságokat – beregszászi (akkor: Szovjetunió) gyermekkorától Budapestig, a negyvenes évektől „ötvenhaton” át a máig. Ám ebben a történelem okozta sebekkel, csodabogarakkal, limlom kacatokkal, sejtelmességgel, vajákossággal, titkokkal, álmokkal teljes, a reális és nem-reális határán billegő, költőileg teremtett valóságban mindig ott érezzük a szépség, a csoda finom transzcendenciáját, az élet és a lét szentségét.
Szepesi Attila játszik a világgal, játszik a formával. Műfajt teremtett, a barbár szonett immáron az ő költői védjegye: tizennégy soros, szabad beszédre épülő vallomásos prózája elégikus, ritmikus melódiákban simítja össze a „barbár” világot a szonett fegyelmével. Kivételes költői ragyogással!” (Pécsi Györgyi)

Ára: 3675 Ft
Kedvezmény: 1103 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: Citeraszó. – Gyerekversek. Színes rajzokkal illusztrálva.  

Alak: BN20 (160x183mm), keménytáblás, 4+4 színű, 128 oldal, ISBN 978 963 332 002 0
Megjelenés éve: 2014

Egy év története versben elbeszélve MINDEN korosztálynak! Szepesi Attila egyik „legköltőbb költőnk”, ezekből a csengő-bongó rímekből is kitetszik. Az illusztrációk, kreatív grafikus közreműködésével, a Szerző gyermekei-nek és unokáinak munkái.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Szepesi Attila: Lyukas kétfilléres.  – Új versek  

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 98 1, 84 oldal
Megjelenés éve: 2011

Az önéletrajzi elemeket bőven kínáló, az emlékezés történeteit lírába oldó, összegző természetű költői világ változatos hangnemekben jelenik meg. E verseket jellemzi az a felszabadult kedv is, amelyben a példás műgond és a nyelvvel, ezzel a megfoghatatlanul érzéki anyaggal való munkálkodásban jelenik meg. Szeretni való versek ezek, mert alkotójuk is nagyon nagy szeretettel és örömmel dolgozott rajtuk. A játékosan könnyed, olykor gyermekvers-ritmusba rejtett filozofikusság, a légiesen vaskos erotika, sokféle, klasszikus és egyedi versforma, a merész képzettársításokkal dolgozó képalkotás igazi gyönyörűséggé teszi e kötet olvasását.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Szilágyi Domokos emlékezete – Kényszerleszállás. Szerk.: Pécsi Györgyi
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 58 3 A/5, keményt., ill., 320 o.
Megjelenés éve: 2005

Szilágyi Domokos a második világháború után versekkel jelentkező nemzedék kiemelkedő és tragikus sorsú tehetsége volt, aki nagyon nehéz történelmi körülmények között, a romániai személyi kultusz éveiben nemzetiségi költőként a legnagyobb ambíciótól fűtve igyekezett megteremteni költészetét, a külső körülmények mellett állandó küzdelemben saját túlérzékeny idegrendszerével is, mígnem e kettős vagy sokszoros teher sulya alatt összeroppant, és önként vetett véget rendkívüli reményekre jogosító életének. Az Emlékezet sorozat anyagának összeállítója, Pécsi Györgyi nagy anyagismeret birtokában állította össze ennek a 20.századi avantgárd ihletésére létrejött életműnek az írói recepciótörténetét, amely nemcsak a pályaképet tartalmazza, de azt a szorongató s ma már történelminek mondható korrajzot is, a „közeget”, amelyet Szilágyi Domokos rendkívüli tehetségének át kellett törnie a maga idejében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára  
Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, aranyozva, ISBN 978 963 8116 22 6 – 704 oldal
Első kiadás: Budapest, 1902
Nap első kiadás: 1994
Nap második kiadás: 1999
Nap Kiadó harmadik kiadása: 2014

A természettudós Szily nagy gonddal gyűjtögette a nyelvújítás szavait. Megjelenését javítások, pótlások, kiegészítések követték. 1908-ban új, kiegészítő jellegű változatát bocsátotta közre. A két kötetet együtt már harmadszor jelenteti meg a Nap Kiadó.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Szinnyei József: Magyar Tájszótár  
Reprint sorozat

B/5, Bőrbe kötve, arannyal dombornyomva. 1376 oldal
Előző kiadás: Budapest, I.kötet 1893, II.kötet 1897-1901, Gombocz 1910
Nap megjelenés: 2003

Gombocz Zoltán: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz c. 1910-ben megjelent gyűjtésével együtt. A szótár mintegy 80 ezer szóadatot tartalmaz. Értelmezései rövidek, szabatosak; a szakszók jelentését latinul vagy németül is közli, példamondatokat is idéz a jelentések megvilágítására. A szótár II. kötetéhez "Pótló utalások, Helyreigazítások és Pótlások" csatlakoznak. A szótár anyaga nem azonos a folyamatosan készülő Új magyar tájszótár anyagával! (Többek között azért sem, mert régebbi nyelvállapotot rögzít. Az I. kötet 1893-ban, a II. 1901-ben jelent meg Budapesten.) A Magyar Nyelv c. folyóirat 1907-ben a szótár kiegészítéséül népnyelvi gyűjtésre hívta fel olvasóit. A beérkezett anyagot Gombocz Zoltán szerkesztette egybe: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz. Ezt a Reprint végéhez illesztettük.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Szomory Dezső emlékezete – Az Irgalom hegyén. Szerk.: Réz Pál
Emlékezet sorozat

Kivitel: A/5 alak, cérnafűzött, keménytáblás, fényképekkel illusztrált, 232 oldal
Megjelenés éve: 2004

In memoriam és Emlékezet sorozatunk 45. kötete. Szomory Dezső 1944-ben Budapesten hunyt el. Az Emlékezet sorozathoz hasonlóan dokumentumok, esszék, levelek, kritikák tükrében mutatjuk be élet- és pályaképét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szörényi László: „Már eleget éltünk?”. Tárcák és nyakalások  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 003 7 – 152 oldal
Megjelenés éve: 2014

Ha valaki kisiskolás korában nem tanul meg rendesen olvasni, vagyis úgy jár, mint a mai magyar közönség több mint kilencven százaléka, akkor egy életre elveszíti minden esélyét arra, hogy érintkezzen egy olyan világgal, amely csodavilág, s amelybe az olvasás révén van bejárás...
Egyébként pedig – azaz ha nem kezdünk el újra olvasni – irgalmatlanul érvényesülni fog Mikszáth ítélete a közönyről és a három asztalról, amelynek jegyében „a magyar közönség kezdi feladni irodalmát, és elzárkózik a szellem és a haladás elől” – írja Szörényi László e kötet címadó tárcájában, és minden szavát ez a csodavilág hitelesíti. Ennek, vagyis hatalmas tudásanyagának birtokában arra is képes, hogy könnyed eleganciájával, elragadó humorával úgy szóljon létezésünk legmélyebb titkairól, mint aki csak szórakoztatni akar minket.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés