A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT
Domokos Mátyás
(1928. 04. 18—2006. 06. 16.)
Fiumei úti Sírkert, 2009.
 

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

Ady Endre – A Komp-ország poétája. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 61 3 – 420 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2005

Hogyan látta és értelmezte a 20. századi magyar irodalom nagy megújítóját kora és utókora irodalmi élete, s hogyan vezetett az útja a feltétlen elragadtatás és a kiátkozás kereszttüzében – ezt mutatja be ez a gyűjtemény majd száz író, kritikus legfontosabb munkája segítségével. Szédítő névsor, a Nyugat nagy nemzedékének költői-írói (Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád, aztán Kassák Lajos, József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Szerb Antal, és Ignotus, Schöpflin Aladár, Móricz, Fülep Lajos, hogy csak néhány nevet említsünk) mondják el ítéletüket a magyar sors és a történelmi idő legnagyobb vizionálójáról, aki versbeszédének „finom remegéseivel” a modern ember életérzésének, szorongásainak és identitásproblémáinak is utolérhetetlen költői erővel és maradandó igazsággal adott hangot életművében. A válogatás Domokos Mátyás munkája.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: „A legnagyobb bátorság a remény”. Írások Illyés Gyuláról.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 086 0 – 352 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Tíz éve hunyt el Domokos Mátyás. Terve volt Illyés Gyuláról szóló összes írásának megjelentetése. Végakaratának eleget téve válogattuk össze minden írását, és hozzátettük a még soha nem publikált szerkesztői és lektori jelentéseiből is az Illyésről szólókat.

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről.  
Domokos Mátyás

ISBN 978 963 9658 44 8 − 48 oldal
Megjelenés éve: 2008

Egy rendkívül érzékeny intellektus vallomása ez a költészeten keresztül önmagáról: „mindent az irodalomtól kaptam... az irodalom adta nekem az egyetlen érvényes, kikezdhetetlen értelmezését a világnak, a létezésnek, az emberi természetnek, az ember külső-belső arcának.” A 20. század költészetének, s ebben különösen a magyar költészetnek metafizikai pillanatait idézi, értelmezi, Juhász Gyula, Thomas Hardy, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Jékely Zoltán és mások verseinek továbbgondolásával. Domokos Mátyás halálának második évfordulójára.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: A porlepte énekes – Weöres Sándorról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Keménytáblás, 208 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Az olvasó fényűzése I–II–III.
2007 Budai Könyv-díjas!  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5, keménytáblás
Megjelenés éve:2007

Réz Pál baráti tanácsára állított össze Domokos Mátyás egy válogatást életművének azokból a darabjaiból, amelyeket a legfontosabbnak tartott. Az I. A rontás ellen – általános, a magyar irodalomról szóló írásokat tartalmaz; a II. A költői képzelet nyomában; a III. Az életre figyelés prózaírói címet viseli. Lebilincselő olvasmány, letehetetlen a mű, hiszen a 20. század egyik legnagyobb esszéíró-gondolkodója és szerkesztője, a nagy műveltségű és zseniális észjárású Domokos Mátyásnak nemcsak a közelmúltunk irodalmáról, de társadalmi életünk legfontosabb eseményeiről írt esszéi is – szívszorítóan igazak.

Ára: 6300 Ft
Kedvezmény: 1890 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Írósors – Németh Lászlóról  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Kötött. 228 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Nem-múló múlt.  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

ISBN 963 9402 87 7. Fr/5, keménytáblás, 250 oldal
Megjelenés éve: 2006

Az esszéista, kritikus legújabban írt java írásaiból összeállított kötet Móricz Zsigmond, József Attila, Illyés Gyula, Tersánszky Józsi Jenő, Németh László, életműve mellett foglalkozik a magyar képzőművészeti élet olyan kiválóságaival, mint Ferenczy Béni, Bartha László, Ecsődi Ákos. Továbbá megidézi Sárközi Mártának az emlékét, és a Kérdés kérdés hátán ciklusban a jelenkor magyar történelmének és szellemi életének általános kérdéseit elemzi

Ára: 2436 Ft
Kedvezmény: 731 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: Szembesülés – Írókkal, művekkel  
Magyar esszék sorozat ISSN 1589-6102

Fr/5. Keménytáblás, cérnafűzött, 268 odal
Megjelenés éve: 2003

A veszélyeztetett szociális, nemzeti, erkölcsi és esztétikai értékekről tanúskodó érzékenységet felelős indulattal sugárzó munkáit önéletrajzi elemek szövik át. Az esszék főképpen a 20. század nagyjairól: Illyésről, Németh Lászlóról, Veres Péterről, Nagy Lászlóról, Fodor Andrásról szólnak a Szerzőtől már „megszokott” nagy tárgyi tudással, filológiai igényességgel és villámlóan okos elemzésekkel.

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás. – Leltárhiány Szerk.: Sebestyén Ilona
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált. 450 oldalIn memoriam sorozatunk utolsó darabja, a 69. A Makóról indult író, szerkesztő életét az Eötvös-kollégiumtól a Szépirodalmi Könyvkiadón át az Osiris és Nap Kiadókig, a későn indult írói pályakezdéstől az időskori gazdag termésig pályatársak, barátok és kortársak: a teljesség igénye nélkül Benyhe János, Réz Pál, Lator László, Pécsi Györgyi, Gróh Gáspár, Osztovits Ágnes mutatják be, és ezen az életúton az 1945-től az ezredfordulóig a magyar irodalom is elénk tárul.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Fodor András emlékezete – Konok idő. Szerk.: Domokos Mátyás–Lakatos András
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 288 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2003

Ez a könyv - szorosabban véve - nem emlékkötet, mint ahogy az In memoriam és Emlékezet sorozat kötetei sem azok. Életút és pályakép. És a naplóíró-költő Fodor András élete nagyszerű korrajz is lett! Az Eötvös-kollégium története éppúgy itt van előttünk, mint az íróbarátok cikkeiben megelevenedő 50-es, 60-as, 70-es évek. Vannak eddig meg nem jelent írások is, pl. Vekerdi László "védőbeszéde" a Domokos Mátyás-kritikára. Izgalmas, olvasmányos, tanulságos kötet!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula – Nem menekülhetsz. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

424 old. + 8 oldal ff kép.
Megjelenés éve: 2002

A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás (aki Illyés Gyula életművének is egyik legjobb ismerője) állította össze a sorozathoz hűen a könyv anyagát: esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. Illyés Gyula "speciális" szereplője az In memoriam sorozatnak. A rendszerváltás és a jelenlegi politikai áramlatok megfeledkeztek róla, vagy ha említik, szinte csak pejoratív módon. Kötetünket ezért a szokásosnál kicsit nagyobb terjedelemben adjuk közre, Illyés mindegyik arcát igyekezvén megmutatni. Az In memoriam sorozat 18. kötete. megjelent a centenáriumra, 2002-ben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Karinthy Frigyes – A humor a teljes igazság. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2000
Harmadik kiadás: 2003

1. kiadás: 1998 2. kiadás: 2000 3. kiadás: 2003 A legnagyobbak: Babits, Kosztolányi, Móricz, Nagy Lajos, Márai és a többiek a legnagyobbról. Karinthy Frigyes nemcsak a humor nagymestere, hanem IGAZI író, a legnagyobbak közül. Élete érdekfeszítően érdekes, és benne Műve úgyszintén. A sorozatszerkesztő, Domokos Mátyás összeállításában, fotómelléklettel.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Mándy Iván – A pálya szélén. Szerk.: Domokos Mátyás–Lengyel Balázs
In memoriam sorozat

346 oldal
Megjelenés éve: 1996

Az In memoriam sorozat 2. kötete. iA könyv Mándy Iván életútját és életművét mutatja be a róla született esszék, kritikák, tanulmányok és dokumentumok stb. színe-java válogatásával. Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy voltaképpen kismonográfia, kb.t 50–60 szerző tollából, akik egyébként rendszerint (és nem mellesleg!) a magyar irodalom legnagyobb egyéniségei.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Nemes Nagy Ágnes – Erkölcs és rémület között. Szerk.: Domokos Mátyás–Lengyel Balázs
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Első kiadás: 1996
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2004

1996 1, kiadás 1999 2. kiadás 2004. 3. kiadás Valójában ez volt a sorozat nyitó darabja, de a sorozat végetértével a sorszáma az ábécérend miatt a 38. lett. Még 66 kötet követte. Ennek a kötetnek a szerkezetén mutatta meg Domokos Mátyás sorozatszerkesztő azt az elgondolását, hogy az életművel párhuzamosan íródik egy virtuális irodalomtörténet, melyet a levelek, a barátok, a kritikák és hivatalos dokumentumok adnak ki a mű elkészültével párhuzamosan. Olvasmányos regényes korrajz, és autentikus! Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Lőrinc – Homlokodtól fölfelé. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 2000

A nagy felfedezett, Babitsnál indul, és a legnagyobbak közé emelkedik. Szabó Lőrinc lírája politikai okok miatt a Kádár-korszak évtizedeiben háttérbe szorult, ez a kötet segít abban, hogy életét és művét az egyik legbeavatottabb ismerő, Domokos Mátyás összeállításában megismerhessük. Ehhez nem kisebb "nagyságokat" hívott segítségül a szerkesztő, mint: Babits, Illyés, Bernáth Aurél, Kodolányi János és még sorolhatnánk. Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Válogatta Domokos Mátyás

2006. Június. Elle Irodalmi Díj. Hónap Könyve
: Illyés Gyula József Attiláról.  

Fr/5, keménytáblás,180 oldal
Megjelenés éve: 2006

Ez a gyűjtemény versben és prózában, naplójegyzetekben, esszékben s a hagyatékban lapuló, máig kiadatlan feljegyzésekben adja közre mindazt, amit Illyés Gyula 1930 és 1982 közt, tehát pályakezdésétől haláláig írt, mondott és gondolt József Attiláról.

Ára: 2688 Ft
Kedvezmény: 806 Ft
 Megrendelés

Weöres Sándor – Öröklét. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Fr/5. keménytáblás, 412 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2003

Weöres Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából In memoriam sorozatunk 25. kötetében a válogató (és sorozatszerkesztő) Domokos Mátyás olyan Weöres-képet mutat meg a levelek, dokumentumok, kritikák tükrében, mely nagy írói erővel fejezi ki Babitstól, Kosztolányitól napjainkig a magyar irodalom meghatározó egyéniségeinek a nézetét a Psyché költőjének géniuszáról.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette