A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

A kiadó Reprint sorozata a magyar történetírás, a nyelvészet, a nyelvtörténet, szótárak újbóli hozzáférhetoségét célozza meg; a korábban megjelentetett és programjában szereplo kiadványai nélkülözhetetlen segédeszközei ma is a tudományos munkálkodásnak és felsooktatásnak.

Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára  
Reprint sorozat

B/5 keménytáblás, arannyal megnyomva, 1642 oldal
Előző kiadás: Pest, 1873
Nap első kiadás: 1998
Nap második kiadás: 2010

Az 1873-ban megjelent 83 ezer címszavas szótár remekül bemutatja, hogy milyen volt nyelvünk a 19. század második harmadának végén, s nemcsak a maga korában számított igen jó gyakorlati kézikönyvnek, hanem napjainkban is sok tanulsággal szolgál, legfőképpen azáltal, hogy megfontolt értelmezései nyomán az azóta eltelt közel 150 esztendő szókincsbeli változásai, módosulásai is tudatosulnak bennünk.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Beniczky Gáspár: II. Rákóczi Ferenc 1012 napja – Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma. 1707–1710  
Reprint sorozat

Rákóczi források sorozat
Bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal közzéteszi Bánkúti Imre
Fr/5, keménytáblás, illusztrált, ISBN 963 9402 76 1 – 288 oldal
Megjelenés éve: 2005

Beniczky Gáspár felvidéki köznemes II. Rákóczi Ferenc magántitkára volt, s 1707. május 24. és 1710. február 28. között napi feljegyzéseket, Diariumot vezetett. Erre az 1012 napra esik a véres eseménnyel lejátszódó ónodi országgyűlés, a kassai gyűlés, a katasztrofális következményű trencséni csatavesztés, a sárospataki országgyűlés és Bezerédjék kivégzése, a romhányi csata. Beniczky mindezeken jelen volt, Diariuma ezért fontos forrás Rákóczi tartózkodási helyeire, utazásaira, tárgyalásaira hazai és külföldi személyiségekkel, katonákkal, diplomatákkal stb. Képet kapunk a fejedelem mindenoldalú irányító tevékenységéről is.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Bivolínyi István – Ebergényi László: Bene regi – A király javára. Ebergényi László válogatott levelei és Bivolínyi István töredék naplója (1710–1711) – A levelezést sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre és Mészáros Kálmán. A latin nyelvű naplót fordította: Bánkúti Imre.  
Reprint sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, 414 oldal, rajzolt térképekkel, ISBN 978 963 9658 45 5
Megjelenés éve: 2010

A kötet a RÁKÓCZI FORRÁSOK sorozat 3. kötete. Ebergényi László (akinél felmerül az „áruló” jelző) persze nem hazája ellen harcolt, pusztán a rendi elit tagjaként annak többségével együtt kitartott az uralkodó hűségén, s mikor módja nyílt rá, a rendi-nemzeti érdekek hatékony képviseletét is felvállalta. 1711 elején is éppen erre vállalkozott, midőn Károlyi Sándorral való régi ismeretségét a békekötés ügyének szolgálatába állította. Kötetünkben ez időbeli (főként Károlyival folytatott) levelezését, továbbá titkárának, Bivolínyi Istvánnak 1710. november 12-étől 1711. május 28-áig vezetett naplóját tesszük közzé.

Ára: 2780 Ft
Kedvezmény: 834 Ft
 Megrendelés

Csűry Bálint: Szamosháti szótár  
Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, egy kötetben, rajzokkal illusztrált, ISBN 963 9402 89 3 – 1120 oldal.
Előző kiadás: Budapest, 1935-1936
Nap megjelenés éve: 2004

A szótár nemcsak a nyelvészet, hanem a néprajz körében is jelentős! Csűry Bálint összegyűjtötte a szavakat, a mondásokat, az életmódra vonatkozó anyagokat, és iskolát teremtett a szótáralkotás terén is.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Fraknói Vilmos szerk.: Mátyás király levelei. Külügyi osztály.  
Reprint sorozat

B/5, aranyozott műbőrkötésben, 1100 oldal, ISBN 9789639658714.
A kötetben DVD is található. ISBN 9789639658721
Megjelenés éve: 2008

Sajtó alá rendező Mayer Gyula.
Latin és német nyelven, az eredeti szöveg javított újrakiadása, kísérőtanulmánnyal ellátva, egy kötetben, konkordanciákkal. A Mátyás Éve 2008 keretében a Balassi Intézet támogatásával.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Frecskay János: Mesterségek szótára – Szótár és iparágleírás 1912-ből  
Reprint sorozat

Méret: B/5. Oldal: 768. Kötés: Bőrbe kötött, arannyal fóliázott.
Előző kiadás: Budapest, 1912
Nap első kiadás: 2001

Az 1912-ben, majd 1922-ben megjelent kötet két részre tagolódik: I. Ötven iparág leírása; II. Ezen iparágak összesített magyar-német és német-magyar szótára.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. I-IV. kötet  
Reprint sorozat

B/5 alak, bőrkötésben, arany fólianyomással. ISBN 963 9402 59 1 Összkiadás
Megjelenés éve: 2005 és 2011

I-II-III-IV. kötet 1937-1938-1943.
A IV. kötetben A mutatókat összeállította Csapodi Csaba (1943), Érszegi Géza (2004), az utószó és a kiegészítő bibliográfia Bácsatyai Dániel munkája.
I. kötet. 1937. (A-C) 2005.
II. kötet. 1937. (D-N) 2011.
III. KÖTET. 1938. (O-Z) 2011
IV. KÖTET (1943.) Index.2011
A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben. A negyedik kötetben Csapodi Csaba, Érszegi Géza és Bácsatyai Dániel kiegészítései találhatók.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 11230 Ft
Kedvezmény: 3369 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai I. kötet. A-C  
Reprint sorozat

B/5, egészbőrbe kötve, arannyal fóliázva, 828 oldal,
ISBN 963 9402 59 1 Összkiadás, ISBN 963 9402 65 0 I. k.
Az első kiadás: Budapest, 1937
Nap első kiadás: 2005

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
A kötet szerkesztője dr. Szovák Kornél.

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai.  – II. kötet. 1937. (D-N)  
Reprint sorozat

912. o. ISBN 978 963 9658 84 4 II. kötet.
Megjelenés éve: 2011.

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. – III. KÖTET. 1938. (O-Z)   
Reprint sorozat

964. o. ISBN 978 963 9658 85 1 III. kötet.
Megjelenés éve: 2011.

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Gombos Albin szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae. Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. – IV. kötet (1943.) Index: A mutatókat összeállította Csapodi Csaba (1943), Érszegi Géza (2004), az utószó és a kiegészítő bibliográfia Bácsatyai Dániel munkája.  
Reprint sorozat

280. o. ISBN 978 963 332 006 8 IV. kötet.
Megjelenés éve: 2011

A mű valójában egy olyan szöveggyűjtemény, mely egyrészt eredeti nyelvükön (latin, német, görög) tartalmazza az adott korra vonatkozó elbeszélő és okleveles források kivonatos szövegét, a teljesség igényével foglalja azokat repertóriumba, melynek segítségével a történeti események forrásalapja könnyűszerrel feltárható. Másrészt az adott forrásra vonatkozó legfontosabb forráskritikai ismeretek tárháza, melyekre támaszkodva a kezdő kutató és oktató is könnyűszerrel eligazodik a forrásértékelés és forráskritika módszereiben.
Az OTKA PUB-F 85378. sz. támogatásával

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Györffy István: Magyar népi hímzések – A cifraszűr  
Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, négyszín nyomással, illusztrációkkal, 392 oldal
Előző kiadás: Karcag, 1930
Nap első kiadás: 2004

A szerző a magyar néprajz klasszikusa. Ez a műve évtizedes munkával, alapos utánjárással készült, leírja a készítés technikáit és bemutatja a ruhadarab történeti és táji változatait. 88 színes táblával, a díszítő motívumok rajzaival, fekete-fehér fotókkal.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. – Draskóczy István utószavával  
Reprint sorozat

B/5 egészbőrbe kötve, dombornyomva, 328 oldal. ISBN 963 9402 42 7
Előző kiadás: 1921
Nap első kiadás: 2003

Hóman Bálint korai munkáit a szigorúan szakszerű történeti érdeklődés jellemezte. A Magyar Királyság pénzügyei... középkori gazdaságtörténetünk ma is nélkülözhetetlen alapmunkája. Mindazt, amit első Anjou-királyunk gazdaságpolitikájáról, a kor Magyarországának gazdasági viszonyairól tudunk, ezen a munkán alapszik. Hóman pénztörténeti, intézménytörténeti megfigyelések sorozatát végzi el benne, ír a bányászatról, vámokról. Egyik fejezete, amelyik olaszul is megjelent, s a 14. század első felének aranyválságáról szól, a nemzetközi középkori gazdaságtörténeti irodalom sokat idézett alkotása. A könyv tudományos megállapításai ma is helytállóak.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. – Draskóczy István utószavával  
Reprint sorozat

B/5 kartonált ISBN 963 9402 43 5
Előző kiadás: 1921
Nap első kiadás: 2003

Hóman Bálint korai munkáit a szigorúan szakszerű történeti érdeklődés jellemezte. A Magyar Királyság pénzügyei... középkori gazdaságtörténetünk ma is nélkülözhetetlen alapmunkája. Mindazt, amit első Anjou-királyunk gazdaságpolitikájáról, a kor Magyarországának gazdasági viszonyairól tudunk, ezen a munkán alapszik. Hóman pénztörténeti, intézménytörténeti megfigyelések sorozatát végzi el benne, ír a bányászatról, vámokról. Egyik fejezete, amelyik olaszul is megjelent, s a 14. század első felének aranyválságáról szól, a nemzetközi középkori gazdaságtörténeti irodalom sokat idézett alkotása. A könyv tudományos megállapításai ma is helytállóak.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Jókai Mór: Kertészgazdászati jegyzetek. ELFOGYOTT!   
Reprint sorozat

115x176 mm. vászonkötés, dombornyomással, 96 oldal.
Előző kiadás: Budapest, 1896
Nap első kiadás: 2002

Ma is élvezetes olvasmány dr. Jókai műve, aki a sváb-hegyi szőlőjét-gyümölcsösét gondozva fogalmazta meg e témában megfigyeléseit. "...mikor a kánikulai rekkenő melegek jönnek, akkor az én uj ültetvényemet mind föltányéroztatom (ez nem uj szó ám); neki állitok hat napszámost, lajttal, öntözővel, s belocsoltatom a töveiket erősen. Ez az eljárás nekem belekerül (a ki a vizet is pénzen veszem Wein igazgató urtól) egy hektárnál 50 ezüstforintomba" - írja az egész könyvet így tovább ebben a jókais hangnemben. Különleges olvasói csemege!

Ára: 1700 Ft
Kedvezmény: 510 Ft
 Megrendelés

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig.  
Reprint sorozat

ISBN 963 9402 53 2 B/5 bőrbe kötött, arannyal fóliázott. 1424 oldal, 8 színes címertáblával
Előző kiadás: Budapest, 1900
Nap első kiadás: 1995
Második kiadás: 2004

A kötetben: Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. Összevont név- és tárgymutatót, konkordancia-jegyzéket tartalmaz, az Utószó Kubinyi András munkája.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Költőnők antológiája -: Szerk.: Török Sophie-Kótzián Katalin  
Reprint sorozat

296 oldal, fényképekkel illusztrátlt.
Előző kiadás: Budapest, 1947
Nap megjelenés éve: 2003

Ára: 2800 Ft
Kedvezmény: 840 Ft
 Megrendelés

Lázár Balázs (szerk.): A magyar királyi nemesi felkelés 1809. évi szabályzatai. Korabeli katonai szótárral.  – Sajtó alá rendezte Lázár Balázs.  
Reprint sorozat

ISBN 978 963 9658 74 5
Megjelenés éve: 2009

Az 1809. évi utolsó nemesi felkelés szabályzata József nádor kezdeményezésére, magyar nyelvművelők (tudós katonák és értelmiségiek) nagyszabású munkájaként jött létre a Napóleon ellen vívott háború és a nemesi felkelés hadba szólításának előestéjén. Az alkotóknak sikerült egy koherens és használható magyar katonai terminológiát alkotniuk. A nyelvi érdekességeken túl, e regulákból kézzelfogható közelségbe kerül a korabeli hadviselés, katonaélet és katonai mentalitás is, továbbá aprólékos leírást kapunk a fegyverzetről és felszerelésről, de a táborozás leghétköznapibb mozzanatairól is. A Magyar Nyelv Éve 2009, a Balassi Intézet támogatásával.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Luby Margit: A parasztélet rendje Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, arannyal fóliázva, 1 ív fotómelléklettel, 380 oldal
Előző kiadás: Budapest, 1935
Nap első kiadás: 2002

Sajtó alá rendezte Mohay Tamás

Ára: 7000 Ft
Kedvezmény: 2100 Ft
 Megrendelés

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái – Válogatott tanulmányok.  
Reprint sorozat

Sajtó alá rendezte, személynév-, helységnév- és alakulatmutatóval ellátta: Mészáros Kálmán
B/5 Kb. 368 oldal, térképekkel illusztrált, keménytáblás, cérnafűzött, fóliázott
Megjelenés éve: 2003

A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójára!! A szomolányi-, a koroncói csata, Érsekújvár, Lipótvár ostroma, a jakabfalvi ütközet, a nagyszombati- a trencséni, a romhányi csata, a tavarnoki kuruc zsákmányolás és az egerszegi harc leírásai.

Ára: 3700 Ft
Kedvezmény: 1110 Ft
 Megrendelés

Pauler Gyula–Szilágyi Sándor: A magyar honfoglalás kútfői  
Reprint sorozat

Kötött. 800 p.
Előző kiadás: Budapest, 1900
Nap első kiadás: 1995
Nap második kiadás: 2000

Ez a gyűjtemény a Millennium hevében született, korabeli kútfők a magyar honfoglalásról. Mai napig érvényes tudományos szöveggyűjtemény. Csak a Kiadóban kapható korlátozott példányszámban.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár  
Reprint sorozat

48 o képmell. kötött. 660 p.
Előző kiadás: Újvidék, I.kötet 1968. II. kötet 1975 III. k.1978

Nap megjelenés: 2000

A kötet megjelenésekor az Újvidéken élő professzor asszony elhunyt. Az előszót azonban még ő dolgozta át. Az 1960-as, 70-es évek gyűjtésekor fellelt anyag a mai Horvátországban (Eszék, Haraszti, Rétfalu és Szentlászló) már nem található meg! A csángókhoz hasonlatosan Árpád-kori nyelven beszélő közösség a jugoszláviai háború folyamán végképp megsemmisült. Nyelvi és néprajzi, pótolhatatlan tudás van e könyvben.

Ára: 8000 Ft
Kedvezmény: 2400 Ft
 Megrendelés

Pulyai János: Szatmári békesség. – Sajtó alá rendezte Bánkúti Imre.  
Reprint sorozat

Rákóczi források sorozat
Fr/5 alak, kb. 350 oldal ISBN 978-963-9658 05 9
Megjelenés éve: 2007

Pulyai János a szatmári béke kimunkálásában igen jelentős szerepet játszó gróf Pálffy János magyarországi császári főparancsnok bizalmas titkára volt. Részt vett a legbizalmasabb tárgyalásokon is. Munkáját a békekötés után állította össze, számos eredeti dokumentumot is közölve, amelyek egy részét Károlyi Sándortól, a kuruc fővezértől és a békekötés másik létrehozójától kapott meg. A Szatmári békesség a fontos történelmi esemény egykorú, de mindmáig használható feldolgozása. Személy- és helynévmutatóval kiegészítve.

Ára: 2940 Ft
Kedvezmény: 882 Ft
 Megrendelés

Scriptores rerum Hungaricarum I-II.: Szerk.: Szentpétery Imre  
Reprint sorozat

Két kötet. Kötött.
Előző megjelenés: 1937
Nap kiadása: 1999

Ára: 13650 Ft
Kedvezmény: 4095 Ft
 Megrendelés

Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára  
Reprint sorozat

B/5, bőrbe kötve, aranyozva, ISBN 978 963 8116 22 6 – 704 oldal
Első kiadás: Budapest, 1902
Nap első kiadás: 1994
Nap második kiadás: 1999
Nap Kiadó harmadik kiadása: 2014

A természettudós Szily nagy gonddal gyűjtögette a nyelvújítás szavait. Megjelenését javítások, pótlások, kiegészítések követték. 1908-ban új, kiegészítő jellegű változatát bocsátotta közre. A két kötetet együtt már harmadszor jelenteti meg a Nap Kiadó.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Szinnyei József: Magyar Tájszótár  
Reprint sorozat

B/5, Bőrbe kötve, arannyal dombornyomva. 1376 oldal
Előző kiadás: Budapest, I.kötet 1893, II.kötet 1897-1901, Gombocz 1910
Nap megjelenés: 2003

Gombocz Zoltán: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz c. 1910-ben megjelent gyűjtésével együtt. A szótár mintegy 80 ezer szóadatot tartalmaz. Értelmezései rövidek, szabatosak; a szakszók jelentését latinul vagy németül is közli, példamondatokat is idéz a jelentések megvilágítására. A szótár II. kötetéhez "Pótló utalások, Helyreigazítások és Pótlások" csatlakoznak. A szótár anyaga nem azonos a folyamatosan készülő Új magyar tájszótár anyagával! (Többek között azért sem, mert régebbi nyelvállapotot rögzít. Az I. kötet 1893-ban, a II. 1901-ben jelent meg Budapesten.) A Magyar Nyelv c. folyóirat 1907-ben a szótár kiegészítéséül népnyelvi gyűjtésre hívta fel olvasóit. A beérkezett anyagot Gombocz Zoltán szerkesztette egybe: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz. Ezt a Reprint végéhez illesztettük.

Ára: 9800 Ft
Kedvezmény: 2940 Ft
 Megrendelés

Tóth Imre: Palóc tájszótár  
Reprint sorozat

B/5, műbőrbe kötve, arany fóliával, 300 oldal ISBN 978 963 9658 04
Megjelenés éve: 2007

A szótár máig az egyetlen szótári reprezentációja a palóc népi kultúrának és szó-kincsnek. A szerző nem tisztes távolságból szemléli a már lassan eltűnő paraszti világot, hanem belső élményként ábrázolja a palócság mindennapi életét, örömeiket, bánataikat, küzdelmeiket a létfenntartásért.

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette