A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal

Bérbaltavár
2024. május 2.

Hommage à Vásáry Tamás
Petőfi Irodalmi Múzeum
2024. február 8.
Az élő adást a PIM vette fel
Fotók: Boromisza Viktória
N. Horváth Béla:
Illyés-monográfia 2.
Petőfi Irodalmi Múzeum
2024. január 23.
Fotók Boromisza Viktória
Vásáry Tamás 90. születésnapja
Petőfi Irodalmi Múzeum,
2023. október 26.
Fotók Boromisza Viktória
Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál
2023.09.28-2023.10.01.
Juhász Előd
Petőfi Irodalmi Múzeum
2023.06.15.
Fotók: Gál Csaba
2023. június 8-11. Könyvhét
Vörösmarty tér
Fotók:
Kríz Bianka, Sebestyén Ilona
2023. június 6.
Petőfi Irodalmi Múzeum
Fotók:
Gál Csaba és Sebestyén Ilona
Dallos Szilvia
PIM, 2023.05.31.
Fotók Gál Csaba
Pörös Géza Andrzej Wajdáról
Lengyel Intézet
2023. május 11.
Fotók: Okolicsányi Zoltán
Falusi Márton
Petőfi irodalmi Múzeum
2023. április 26.
Mészáros Kata fotói
és élő adás
Ágh István 85
Petőfi Irodalmi Múzeum
2023.03.24.
Fotók Birtalan Zsolt
Magyarság Háza,
2023.02.15.
Fotók: Boromisza Viktória
Kodolányi Gyula 80 éves
Batthyány Alapítvány,
2022.11.24.
Fotók Teknos Miklós
Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál
2022.09.29-2022.10.02.
Fotók: Unger Aliz
Eszék
2022. július 6.
Könyvhét - Vörösmarty tér
2022.06.09-12-ig
Tamási Áron Est
Fészek Muvészklub
2022.06.02
Fotók: Gál Csaba
Lukács Sándor köszöntése
Fészek Muvészklub
2022.06.01.
Fotók: Telegdy István
Magyar Zene Háza
2022. 05. 26. Juhász Elod
Fotók: Emody Zoltán
2022. április 26.
Fészek, Kellér Szalo
Fotók Gál Csaba
Fészek Muvészklub
2022. április 5.
Gál Csaba fotói
Gerzsenyi Gabriella
könyvbemutatói - 2022.
Lacza Márta születésnapján
Csepel, Ezer Íz Cukrászda
2021. december 2.
Petőfi Irodalmi Múzeum
2021. november 3
Fotók: Boromisza Viktória
Szekszárd, 2021. október 14.
Fotók: Retkes Tamás
2021. Könyvhét
Vörösmarty tér
Petőfi Irodalmi Múzeum
2021. június 7.
Fotók: Boromisza Viktória
Szépművészeti Múzeum
2021. május 30.
Fotók: Emody Zoltán
Kodolányi Gyula
2020. szeptember 24.
Batthyány Alapítvány
2020.09.15.
Az elmaradt könyvbemutatók
Petőfi Irodalmi Múzeum
Élő adás
Kiss Gy. Csaba
Budapest, Felczak Alapítvány
2020. szeptember 10.
Szeged, 2020. szeptember 8.
Fotók: Linczer-Katkó Izabella
Görömbei Andrásra emlékezünk
PIM, 2020. február 5.
Fotók Gál Csaba
Dallos Szilvia születésnapja
2020. január 30. PIM
Fotók: Gál Csaba
2019. december
Karácsonyi könyvvásár
Fotók: Kucsinka Eszter
Völgységi Könyvfesztivál
Bonyhád
2019. június 21-23.
Szentimreváros (Újbuda)
2019. június 13-16.
Duna-korzó
2019. június 13-17.
Petőfi Irodalmi Múzeum
2019. június 6.

Budapesti Könyvfesztivál
2019. április 25-28.
Cseke Péter
Petőfi Irodalmi Múzeum
2019. január 30.
Sárosi Bálint
Zenetudományi Intézet
2019. január 17.
Fotók: Kuvár Barnabás Manó
2018. november 29.
Budapest Városháza Díszterme
Juhász Előd
2018. november 23.
Móra Ferenc Múzeum, Szeged
Juhász Antal
Margó Fesztivál
2018. október 18-21.
Budavár
2018. augusztus 31-szeptember 2.
2018. Könyvhét
Vörösmarty tér – Újbuda
Petőfi Irodalmi Múzeum
2018. június 5.
Fotók Nagy Zoltán
Vásáry Tamás
2018. május 30.
Fotók Nagy Zoltán
Ágh István nyolcvanéves
Petőfi Irodalmi Múzeum
2015. március 23.
25 éves a Nap Kiadó
Kodolányi: Suomi
Petőfi Irodalmi Múzeum
2018. február 28.
Szombathely, 2018. február 13.
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
Pusztay János
2018. január 24.
Zenetudományi Intézet
Sárosi Bálint
Petőfi Irodalmi Múzeum
2017. november 27.
Marosvásárhely-Szászrégen
2017. november 19-21.
Csáky Zoltán
ELTE 2017. november 14.
Pusztay János szetu könyvei
Kiss Gy. Csaba
Budai Ciszterci Gimnázium
2017. november 9.
Margó Irodalmi Fesztivál
2017. október 19–22.
Budavár
2017. szeptember 1-3.
Pozsonyi Piknik. 2017.09.02.
Lukács Sándor dedikál
2017. Könyvhét
Vörösmarty tér
2017. Könyvhét
Újbuda
2017. május 30.
Petőfi Irodalmi Múzeum
Könyvfesztivál
2017. április 20–23.
Kocsis Zoltán Utolsó beszélgetése
Városháza, 2017. február 2.
Fotók Kocsány Kornél
Az Irodalmi Jelen tudósítása
Udvaros Béla
Petőfi Irodalmi Múzeum
2017. január 10.
Ady Endre Városi Könyvtár
Hatvan
Zeneközelben 3.
Tornyai János levelezése
Hódmezovásárhely,
2016. december 1.
Fotók Dömötör Mihály
Októberi stációk
2016. november 24.
Nagy Gáspár Városi Könyvtár,
Budakeszi
Fotók: Tokés Ágnes
Pusztay János
2016. november 22.
Szombathely
Kodolányi Gyula
2016. november 15.
Az Irodalmi Jelen tudósítása
Dávid Gyula
2016. november 10.
Marosvásárhely
Dávid Gyula
2016. november 9.
Kolozsvár
Szepesi Attila és Nagy Gáspár
2016. október 25.
Magyar Írószövetség
Dávid Gyula
a Petőfi Irodalmi Múzeumban
2016. október 14.
Fotók: Nagy Zoltán
Juhász Elõd
Városháza, 2016. június 21.
Domokos Mátyás
Írószövetség, 2016. június 16.
Szörényi László
Szeged, 2016. június 13.
2016. könyvhét
Vörösmarty tér
Domokos Mátyás
Gyula, 2016. június 9.
Varsó, 2016. május
Kiss Gy. Csaba
2016. május 11. Székely kör
Tánczos Vilmos
Budapesti Könyvfesztivál
2016. április 21-24.
Laczkó Mihály, Székely kör
2016. március 30.
2016. március 8.
Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképzõ
és Vidékfejlesztési Kar,
Szekszárd
Litea, 2015. dec. 10.
Gróh Gáspár
Írószövetség
2015. november 12.
Tranzit Art Café
2015. október 13.
Kiss Gy. Csaba
Alsóörs, 2015. július 3.
Dallos Szilvia
Olasz Kultúrintézet
2015. június 16.
Polgárok Háza
2015. június 11.
Tamás Menyhért köszöntése
Írószövetség, 2015. június 10.
2015. Könyvhét
Vörösmarty tér
2015 - Könyvhét
Június 4. Allee
2015. június 1.
Kiss Gy. Csaba
Batthyány Alapítvány díszterme
2015. május 28.
Színháztörténeti Múzeum
Dallos Szilvia
Írószövetség Klubterme
2015. május 27.
Ágh István és Tóth Erzsébet
2015. május 26. Litea
Szörényi László
Lyukasóra a Fesztiválon
2015. április 25.
Nemzetközi Könyvfesztivál
2015. április 23-26.
Kiss Gy. Csaba 70 éves
Írószövetség, 2015. 04. 02.
Szörényi László
PIM. 2015.03.23
Róma
2015. március 11. és 13.
Petõfi Irodalmi Múzeum
2015. január 30.
Sárosi Bálint
a Zenetudományi Intézetben,
2015. január 20.
Udvaros Béla
a Duna Palotában,
2015. január 15.
Isztambuli Könyvvásár
2014. november 8-12.
2014. október 27.
Csuday Csaba 70 éves
2014. október 22.
Pomogáts Béla 80 éves
2014. október 17.
Hódmezõvásárhely
Vésztõ,
2014. szeptember 24-én
Somogyi-könyvtár,
2014. június 20.
Könyvhét 2014.
Az Allée-nál
A könyvbemutató az Eötvös 10-ben.
Fotók Vahl Ottó.
A Vörösmarty téren.
Vahl Ottó fotói
A Vörösmarty téren.
Imecs Bence fotói
Prága
2014. május 17.
Klebersberg Kúria
2014. május 16.
Olasz Intézet,
2014. április 30.
Könyvfesztivál, 2014
A Liteában az Ostromnapló
bemutatóján. 2014. 04. 15.
Ágh István
Összegyûjtött verseinek
bemutatása Bonyhádon.
Írószövetség Klubja
2014. március 4.
Tóth Erzsébet: Hidegbéke
2014. február 4.
Dallos Szilvia, Gera Zoltán
és Papp Zoltán könyvei
a Színháztörténeti Múzeumban.
Fotók: Vahl Ottó
2014. január 21.
Magyar Országos Levéltár
Fotók: Czikkelyné Nagy Erika
A Nap Kiadó 20. születésnapja
2013. szeptember 19-e, PIM
A Nap Kiadó 20 éves születésnapja a Petõfi Irodalmi Múzeumban Vahl Ottó fotói a 20. születés-napon.
Völgységi Könyvfesztivál
Bonyhád, 2013.
2013. Könyvhét.
Vörösmarty tér.
Könyvfesztivál, 2013. április
Illyés Archívum,
2012. december 7.
Hadik Kávéház,
2012. november 28.
2012. Könyvhét. Vörösmarty tér
Fesztivál, 2012. április
Könyvünnep a Várban.
2011. szeptember
Völgységi Könyvfesztivál,
2011. június
2011. Könyvhét. Vörösmarty tér
2011. Fesztivál, Millenáris
Pápa, 2011. február 25.
2011. január 20.
Parlament
10. Völgységi Könyvfesztivál,
Bonyhád
2010. Könyvhét
a Vörösmarty téren
Az Illyés Archívumban.
2010.06.02.
2010 Könyvfesztivál
Petõfi Irodalmi Múzeum
2009. november 9.
2009. könyvhét:
Vörösmarty tér és Bonyhád
2009. április fesztivál
József Attila Városi Könyvtár,
Tatabánya, 2009. január
2008. november 3-án
Illyés Archívum
2008. Könyvünnep a Várban
Völgységi fesztivál,
Bonyhád, 2008. június
2008. könyvhét
Fesztivál, 2008. április
Marosvásárhely, 2007. november
2007. október
Költészet vására — Ráday utca
Könyvünnep a Várban,
2007. szeptember
Bonyhád, 2007. június
Debrecen, 2007. június 7.
2007. június 4. Tatabánya
2007. könyvheti dedikálások:
Ráday utca, Vörösmarty tér, Újbuda
In memoriam Domokos Mátyás,
2007. május, Illyés Archívum
Írószövetség, 2007. május 30.
Magyarok Háza, 2007. május 29.
Marosvásárhely,
Sepsiszentgyörgy, 2007. május
Balassagyarmat, 2007. április
Makó, 2007. április 18.
2007. április könyvfesztivál
2006. november, Debrecen
2006. április könyvfesztivál
Az oldalt a web-oldal.hu készítette