A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!
20 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk!

Az Az In memoriam és Emlékezet sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a 20. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. A sorozat köteteit tehát úgy is lehetne jellemezni, mint olyan monográfiát, amelynek többtucatnyi szerzoje van: az író korának és utókorának irodalmi köztudata, esetenként 60-70 különböző szerző változatos műfajú írásainak a tükrében.

Ez a könyvforma, amelybe az In memoriam sorozat darabjai is beletartoznak, nagy és népszerű hagyományokra tekinthet vissza az európai könyvkultúrában (gondoljunk csak a párizsi Seuil Par lui-meme sorozatára, a Fischer Verlag, az Insel, a Reclan vagy a Suhrkampf vállalkozásaira stb.). A sorozat közkedveltségének és népszerűségének természetes magyarázata: egy-egy nagy író világa iránt elmélyültebben érdeklődő, művelt nagyközönség igényeit éppúgy kielégítik, mint a közép- vagy felsőoktatás szükségleteit, hiszen sajnos köztudomású, hogy a magyar tudományos irodalom éppen legnagyobbjaink munkásságának korszerű monografikus feldolgozásával adósunk.

Az Az In memoriam (és Emlékezet) sorozat egy kötetbe gyűjtve nyújtja át az érdeklődőknek a kötet témájára: valamely írónkra vonatkozó legfontosabb irodalmat, amelynek a megismerése általában vesződséges és hosszadalmas könyvtári búvárkodást kívánna meg (amelyet egyébként a szükséges bibliográfiák hiányában sok esetben még a kutatók is csak nehézségek árán tudnak teljesíteni).

A sorozat megjelent kötetei kézzelfoghatóan példázzák, hogyan valósulnak meg a sorozat elvei az egyes kötetek gyakorlatában.

A sorozat szerkesztője Domokos Mátyás. 2006. június 16-án bekövetkezett halála előtt a sorozatot már ő maga lezárta, befejezettnek tekintette a 66 kötettel. A 67. Róla szól. A sorozat tervezője Sebestyén Lajos.

Áprily Lajos emlékezete – A kor falára. Szerk.: Pomogáts Béla
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 312 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Babits Mihály – Légy ellenállás. Szerk.: Ferencz Győző
In memoriam sorozat

ISBN 963 9658 12 7 − Fotómelléklettel, 454 oldal
Megjelenés éve: 2008

Babits Mihálynak ebben az évben kettős évfordulója van: 125 éve született! És a Nyugat születésnapját sem ünnepelhetjük Babits nélkül. Véletlenül alakult úgy, hogy ez a kötet erre az évfordulóra lett készen, az életmű jó ismerője, a költő Ferencz Győző munkája által. Az In memoriam sorozat lassan véget ér, ez a kötet az egyik utolsó darabja.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Baka István emlékezete – Búcsú barátaimtól. Szerk.: Füzi László
Emlékezet sorozat

Kötött. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Bánffy Miklós emlékezete. – A nagyúr. Szerk.: Sas Péter
Emlékezet sorozat

A/5, 288 o., fotókkal illusztrált. ISBN 978-963-9658 13 4 – 288 o.
Megjelenés éve: 2008

Az Emlékezet sorozat újabb kötete egy méltánytalanul háttérbe szorult, kissé elfelejtett, újrafelfedezésre váró erdélyi író, losonczi gróf Bánffy Miklós személyiségét és munkásságát szeretné az érdeklődés középpontjába állítani. Főnemesi származásának hangsúlyozása nemcsak származása és neveltetése, mint meghatározó kiindulópont miatt fontos, egyúttal utalás arra a tényre, hogy végre egy olyan arisztokrata, aki nemcsak írni tud, hanem egyetemes – mondhatnám klasszikus esztétikai – értékeket is hordoz. Az Emlékezet sorozat céljának megfelelően ennek a recepciótörténetnek is az a célja, hogy rámutasson, hogyan tükröződik egy 20. századi erdélyi magyar író életútja és életműve pályatársai (írók, kritikusok) és utókora (kritikusok, irodalomtörténészek) értékítéletében.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Bohuniczky Szefi: A fiatal Németh László és környezete  
Különleges könyvek

AK/24 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 083 9 – 72 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

Bohuniczky Szefi műve a Jelenkor folyóiratban jelent meg 1962-ben, vagyis 56 éve! Az 1894-ben született írónő a Nyugat munkatársa volt, és bár elég nagy életművet hozott létre 1969-ben bekövetkezett haláláig, művéből mégis a kortársakról írottak bizonyultak maradandónak! Most a fiatal Németh Lászlóról szóló részt adjuk ki Németh László lánya, Németh Magda Előszavával és apró kiigazításaival, magyarázataival. Bohuniczky Szefit pedig az Utószóban Tüskés Tibornak a Magyar Nemzet Magazinban 2007-ben közölt írása hozza közel hozzánk. Az NKA–EMMI támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Csanádi Imre emlékezete – Másodvirágzó. Szerk.: Alföldy Jenő
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 54 0 A/5, keménytáblás, illusztrált, 288 oldal
Megjelenés éve: 2004

Csoóri Sándoron, a "földin", Grezsa Ferencen, Orbán Ottón, Pomogáts Bélán át Somlyó Györgyig, Radnóti Sándortól Weöres Sándorig ível a költőt bemutatók, életművét méltatók, vele levelezők, barátok, pályatársak névsora. In memoriam és Emlékezet sorozatunk 42. kötete

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csáth Géza – A varázsló halála. Szerk.: Szajbély Mihály
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 48 6 Fr/5, keménytáblás, illusztrált, 400 oldal
Megjelenés éve: 2004

In memoriam sorozatunk elsősorban az írót mutatja be, de a szerkesztő az anyag összeállításakor nem kerülhette meg az orvos-pszichoanalitikust, a morfinista naplóírót, a színpadi szerzőt, a zenész-zenekritikus-zeneszerzőt, a képzőművészt sem. Esterházy Pétertől Illés Endréig, Kosztolányi Dezsőtől Karinthy Frigyesig kígyózik a szerzői névsor!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Csokits János: Tövisek és szilánkok. Aforizmák és idézetek. Különleges könyvek  
Különleges könyvek

BK/40 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 141 6 – 112 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Hogy mennyire nem változott az ember az elmúlt 1-2000 évben, arra igencsak jó bizonyíték a 10 éve elhunyt költő, Csokits János által fordított és összeszerkesztett válogatás a Költészet-ről, az Írás-olvasásról, a Civilizáció és kultúráról, a Hatalom és szabadságról, a Élő halál – haló életről, hogy csak néhány gyűjtőfogalmat említsünk. Az idézett szerzők száma meghaladja a 200-at, és Arisztotelésztől Epikuroszon, De Gaulle-on át Freudig, Sartre-ig tart a sor. Mindet gyűjtötte, rendszerezte és fordította Csokits János.
A győri tisztelők támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor – Kapaszkodás a megmaradásért. Szerk.: Gróh Gáspár–Márkus Béla
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, 16 oldal fotómelléklet, ISBN 978 963 332 121 8 – 412 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Ha van a 20. század második felének magyar művészei között, akinek a munkássága nélkül elképzelhetetlen ezen időszak bemutatása s elemzése, akkor Csoóri Sándor az. Ez Domokos Mátyás véleménye. Ezt az életművét bemutató monográfiát több mint 50 szerző írta. Az In memoriam sorozat utoljára megjelent kötete. Ezzel a sorozat végleg lezárult.
Az EMMI–NKA támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről.  
Domokos Mátyás

ISBN 978 963 9658 44 8 − 48 oldal
Megjelenés éve: 2008

Egy rendkívül érzékeny intellektus vallomása ez a költészeten keresztül önmagáról: „mindent az irodalomtól kaptam... az irodalom adta nekem az egyetlen érvényes, kikezdhetetlen értelmezését a világnak, a létezésnek, az emberi természetnek, az ember külső-belső arcának.” A 20. század költészetének, s ebben különösen a magyar költészetnek metafizikai pillanatait idézi, értelmezi, Juhász Gyula, Thomas Hardy, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Jékely Zoltán és mások verseinek továbbgondolásával. Domokos Mátyás halálának második évfordulójára.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Dsida Jenő – Tükör előtt. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Illusztráció: 8 oldal műnyomó képmelléklet, Méret: Fr/5. Oldal: 400. Kötés: Keménytábla
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2001

Változatlan utánnyomása az 1998-ban megjelent kötetnek, mely Dsidáról szóló dokumentumok, levelek és egyéb tanulmányok gyűjteménye, kirajzolja a költő életútját és pályaképét.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Erdélyi József – Magányos csillag Szerk.: Medvigy Endre
In memoriam sorozat

Fr/5, képekkel illusztrált, 392 oldal
Megjelenés éve: 2006

A 20. századi magyar líra egyik megújítója, akinek a munkásságát: első pályaszakaszát olyan személyiségek kísérték elismerő figyelemmel, mint Babits Mihály, Tóth Aladár, Tersánszky Józsei Jenő, Illyés Gyula, vagy a fiatal József Attila, aki ugyanakkor nem bírván uralkodni szertelen egyéniségén és idegrendszerén, az írástudók árulását is elkövette a harmincas évek közepén ominózus versével. „Nehezen bírta tehetségét – jegyezte fel róla halála alkalmából naplójegyzetében Illyés Gyula –, már ifjan meg-megrokkant alatta...Tántorgott tehát az égi teher alatt”, de a sorsa keményen meg is büntette ezért. Ezt a különösségében is rendkívüli költői utat mutatja meg az In memoriam-kötet Medvigy Endre válogatásában, mentegetés és rágalmazás nélkül hiteles-tárgyilagos képet állítva össze az Erdélyi-lírát és a vagdalkozó személyiség megnyilvánulásait kísérő hatalmas terjedelmű irodalom legfontosabb írásai révén.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Fodor András emlékezete – Konok idő. Szerk.: Domokos Mátyás–Lakatos András
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 288 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2003

Ez a könyv - szorosabban véve - nem emlékkötet, mint ahogy az In memoriam és Emlékezet sorozat kötetei sem azok. Életút és pályakép. És a naplóíró-költő Fodor András élete nagyszerű korrajz is lett! Az Eötvös-kollégium története éppúgy itt van előttünk, mint az íróbarátok cikkeiben megelevenedő 50-es, 60-as, 70-es évek. Vannak eddig meg nem jelent írások is, pl. Vekerdi László "védőbeszéde" a Domokos Mátyás-kritikára. Izgalmas, olvasmányos, tanulságos kötet!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Füst Milán – Szellemek utcája. Szerk.: Kis Pintér Imre
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Megjelenés éve: 1998

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Gárdonyi Géza – Halhatatlan csillagok. Szerk.: Z. Szalai Sándor
In memoriam sorozat

963 9402 73 7 – Keménytáblás, 320 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2005

A mindmáig változatlanul egyik legnépszerűbb és legolvasottabb klasszikusunk életútját, szellemi sorsát és életművét bemutató In memoriam-kötet rendkívül gazdag és jórészt ismeretlen anyag – dokumentumok, levelek, nyilatkozatok stb. – közreadásával idézi meg az Egri csillagok alkotójának egyéniségét, műveinek írói recepcióját a kora és utókora részéről, s természetesen azt a kort is, amelyben regényeit, novelláit és verseit létrehozta ez a rejtőzködő és rejtélyes életű nagy író. A könyv ezáltal ad a szokványos irodalomtörténeti eszmefuttatásoknál jóval gazdagabb és árnyaltabb képet Gárdonyi Gézáról.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Gelléri Andor Endre emlékezete – Villám és esti tűz. Szerk.: Füzi László
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 85 0. A/5, keménytáblás, fotókkal ill. 288 old.
Megjelenés éve: 2006.

100 éve született Gelléri Andor Endre!
Emlékezet sorozatunk újabb kötete annak a 20. századi tragikus sorsú magyar elbeszélőnek a világát mutatja be a kortársak és utókora nézőpontjából, akit Kosztolányi Dezső „tündéri realistának” nevezett. A modern magyar próza különös, varázslatos, egyedülálló alkotója volt; írásaiban idő fölötti érvénnyel jelenik meg a 30-as évek kispolgári, proletár világának a légköre, emberei; mély együttérzéssel és részvéttel ábrázolt sorsok, amelyeket Gelléri Andor Endre egyedülálló írói erővel idézett meg írásaiban, és ez a magyarázata annak, hogy saját kora legkiválóbb írói (Füst Milán, Kosztolányi Dezső, Mikes Lajos, Déry Tibor, Vas István, Németh László) nagy lelkesedéssel fogadták írói jelentkezését és végig érzékeny szeretettel kísérték figyelemmel írásaikban. 1945-ben koncentrációs táborban hunyt el.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Hajnóczy Péter emlékezete – A véradó. Szerk.: Reményi József Tamás
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 36 2 - A/5. Ktáblás, cérnafűzött, 248 o.
Megjelenés éve: 2003

Hajnóczy Péter fiatalon távozott el körünkből. Életműve azonban kiállta az idők próbáját. Ott a helye 20. századi magyar irodalom maradandó értékei között. A róla készült kritikák, interjúk, dokumentumok alapján Reményi József Tamás állította össze Emlékezet sorozatunk 13. kötetét.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Hamvas Béla – Krízis és karnevál. Szerk.: Ambrus Lajos
Emlékezet sorozat

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 272 oldal ISBN 978 963 9658 76 9
Megjelenés éve: 2009

Az Emlékezet sorozat szám szerint utolsó darabja készült el Ambrus Lajosnak, az életművet kitűnően ismerő írónak az összeállításában. Nehéz feladat volt a recepció összeállítása, hiszen Hamvas Bélának ígéretes indulás után politikai okokból évtizedes hallgatás és elhallgatás következett, viszont a mű és életmű utóélete annál gazdagabb!


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Hunyady Sándor emlékezete – Szivarfüst. Szerk.: Réz Pál
Emlékezet sorozat

A/5, keménytáblás, ff illusztrált, 265 oldal ISBN 978 963 9658 01 04
Megjelenés éve:2007

A híres író és a szép színésznő fia mesebeli életét és írói pályáját mutatja be sorozatunk újabb kötete, Alexander Brody, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Illés Endre, Réz Pál, Jékely Zoltán és mások írásain keresztül. A leghíresebb novellák is olvashatók a kötetben, pl. a Bakaruhában.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula: Mi az, hogy idő? Elfeledett írások.  
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás, ISBN 978 963 332 162 1 – 136 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Az Illyés-kiadások legfrissebb eredményeként most egy új szemléletű kötetet tarthat a kezében az olvasó. Az eddig felsorolt művek elkészítéséhez elengedhetetlen kutatások során egyre több Illyés Gyula által írt publicisztika és kiadásra váró novella került elő. Olyan elfeledett írások, amelyek vagy kiadatlanul lappangtak, vagy első megjelenésük után már nem kerültek gyűjteményes kötetbe. A tárcák, pamfletek, rövid esszék első darabjai az 1930-as évek elején keletkeztek, míg az utolsók az 1970-es évek végén, így lényegében átívelnek az egész életművön. Ezen írásokból egy új kép tárul elénk a szerzőről: ez az Illyés Gyula éppolyan érzékenyen reagál a társadalom működésének hibáira vagy az emberi természet jellegzetességeire, mint a Puszták népe írója, azonban témáiban szívesen merít a hétköznapi élet apró, jelentéktelennek tűnő pillanataiból. És teszi ezt a tőle megszokott iróniával – a minden önportréjában fellelhető –, öniróniával. […] E ritka és elfeledett publicisztikákat azzal a szándékkal válogattuk össze és tárjuk most az olvasó elé, hogy Illyés Gyulát e kevésbé ismert oldaláról mutassuk be: az emberiség, a világ, az ország, a magyarság sorsán töprengő és tépelődő író helyett a könnyebb témákról is elegánsan mesélő, finoman humoros embert. Ugyanakkor, ahogy Illyés eredeti szándéka is lehetett, ezek az írások elsősorban szórakoztatni, elgondolkodtatni akarják az olvasót, egy-egy pillanatra kiragadni saját mindennapjaiból.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Jékely Zoltán – Az én országom. Szerk.: Lator László
In memoriam sorozat

Fr/5, színes keménytáblás, 400 old. + 8 oldal ff kép
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

József Attila – Eszmélet. Szerk.: N. Horváth Béla.
2005. április. Elle Irodalmi Díj. Hónap Könyve
In memoriam sorozat

Keménytáblás, fotómelléklettel – 416 oldal
Megjelenés éve: 2004

A könyvet a költő születésének századik évfordulójára jelentettük meg. Könyvünk a kortársi írói és kritikai befogadástörténet tükrében döbbenetes erővel mutatja meg az életében fel nem ismert költő-zseni tragédiáját. In memoriam sorozatunk 46. kötete nemcsak arról ad sokszínű képet, hogyan látták kortársai és utókora a költő életművét, hanem úgy is olvasható, mint a 20. század egyik legnagyobb magyar költőjének megrázó életregénye.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Juhász Ferenc – Vázlat a mindenségről Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 089 1 – 400 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Juhász Ferenc valósággal forradalmasította a magyar költészetet, és ez a szemléleti, valamint nyelvi forradalom a modern líra nagy világforradalmainak szerves rendjébe tartozik. Az In memoriam sorozat szerkesztője, Domokos Mátyás rendelkezett úgy, hogy a sorozatban, a legkiválóbb 20. századi magyar alkotók között ott a helye Juhász Ferencnek. A Róla és művéről született kötet több mint 50 szerző tollából született írásokat tartalmaz – a mű születésével és az életúttal párhuzamosan.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit – Színek, évek, állomások. Szerk.: Bodnár György
In memoriam sorozat

Fr/5-ös, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 963 9402 78 8 – 360 oldal
Megjelenés éve: 2005

Az 1918-ban kisfiával együtt spanyolnáthában, 38 éves korában elhunyt írónő művészi kiteljesülését a Nyugat megindulása és szellemi légköre segítette. Elsősorban Ady Endre költészetéhez vonzódott, és irodalompolitikai elgondolásaik, véleményük a mozgalom belső vitáiról is hasonlók voltak. Bodnár György irodalomtörténész válogatásában képet kapunk az írónő életútjáról és pályképéről; In memoriam sorozatunk 52. kötetében.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit: Napló. – Naplók és lírai feljegyzések.
Sajtó alá rendezte Bodnár György.  
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás, 104 oldal, ISBN 978 963 9658 43 1
Megjelenés éve: 2008

Kaffka Margitnak nagyon izgalmas élete volt, amely áthatotta szépirodalmi alkotásait is. Ennek az életnek a dokumentumait a levelek és a naplók őrzik. Valóságos drámát állít elénk ez az együttes, Kaffka Margit egyetlen igaz szerelmi történetéről, az első világháború kitörésének napjairól és első évéről, valamint az Itália-rajongás emlékeiről és kontrasztként a háborús nyomorúság hatásáról.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Kálnoky László emlékezete – Menekülő szív. Szerk.: Alföldy Jenő
Emlékezet sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

Az Emlékezet sorozat (az In memoriamhoz hasonlóan) a feledésből próbálja "megmenteni" 20. századi íróinkat, költőinket. Kálnoky László éppúgy "első vonalbeli" alkotója a magyar irodalom történetének, mint ismertebb pályatársai. Monográfusa, Alföldy Jenő olyan válogatást készített a róla szóló írásokból, melyek olvastán "Homálynoki Szaniszló" verseit újból kézbe fogják venni, illetve az "újszülöttek" is meg akarják majd ismerni. A kötet Kálnoky László hagyatékában őrzött interjúkat és életút-elbeszélést is tartalmaz.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kassák Lajos – A virágnak agyara van. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Színes, keménytábla borító, Fr./5-ös. 400 p.
Megjelenés éve: 2000

A kötet szerzői többek között: Ágh István, Bálint Endre, Beney Zsuzsa, Bodnár György, Csaplár Ferenc, Déry Tibor, Fodor András, Halász Gábor, József Attila, Juhász Ferenc, Kosztolányi Dezső, Lukács György, Máray Sándor, Móricz Zsigmond, Németh László, Nemes Nagy Ágnes, Rába György, Rónay György, Radnóti Miklós Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Vas István, Vidor Miklós.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kodolányi János – Én vagyok. Szerk.: Csűrös Miklós
In memoriam sorozat

Megjelenés éve: 2001

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kormos István emlékezete – Szegény Yorick. Szerk.: Vasy Géza
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 12 5, A/5, illusztrált, 288 oldal.
Megjelenés éve: 2002

Az Emlékezet sorozatban 11. kötetként megjelenő mű új "arculattal", az In memoriam testvérsorozatához megtévesztően hasonlító külsővel jelenik meg.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kós Károly emlékezete – Kiáltó szó. Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 64 8 A/5, keménytáblás, képekkel illusztrált, 320 oldal
Megjelenés éve: 2005

Kós Károly eredetileg a modern magyar építőművészet területén alkotott, új stílust teremtve, maradandó értékeket. 1919 után pedig írásaival a magára maradt erdélyi magyarság számára mutatott utat szépírói munkásságával: regényeivel, elbeszéléseivel, és a címadó röpiratával, amely a transsylvanizmus koncepcióját fogalmazza meg, miszerint az erdélyi magyarságnak az új viszonyok között kell megteremtenie mindazt, ami teljes életének, gazdasági és kulturális boldogulásának a feltételeit jelenti, megőrizve mindazt, ami a magyarságtudatának fennmaradásához elengedhetetlen.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Kosztolányi Dezső – Hajnali részegség. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

400 old. illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Krúdy Gyula – Az élet álom. Szerk.: Fábri Anna

2004. évi Elle Irodalmi Díj. Év Könyve

In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, 342 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2003

Krúdy Gyula 125 éve született, és 90 éve távozott el közülünk. Fábri Anna kitűnő összeállításában a róla szóló esszé- és kritikaírókat is annyira áthatotta Krúdy stílusa, hogy mintha egy Krúdy-életregényt olvasnánk Krúdy tollából! In memoriam sorozatunk 26. kötete.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Lengyel András – Milyen volt. Szerk.: Juhász Gyula.
In memoriam sorozat

Fr/5, 392 oldal, fotómelléklettel, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 10 3
Megjelenés éve: 2009

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Ez a négy név évtizedekig együtt szerepelve fémjelezte a Nyugatot a magyar irodalom tankönyvekben. Ez a négy költő-óriás a fejekben megbonthatatlan egységgel élt, még rangsor se nagyon készült közöttük. A 20. század végén aztán külön életet kezdtek élni. Kosztolányi az élre ugrott, ismert, sokat olvasott, népszerű író maradt, Babits a keveseké lett, Tóth Árpádot és Juhász Gyulát pedig csak a „vájtfülűek” emlegették. És aztán egyszer csak, a 21. században, Juhász Gyula már a tankönyvekből is száműzetett. Ebben az éppen „kiűzetett” állapotban lett készen a Nap Kiadó legújabb In memoriam-kötete, egyik az utolsók közül, mert a sorozatot a 2006-ban elhunyt szerkesztő, Domokos Mátyás lezárta. A 67 kötetből ez a 65. Ebben a 20. századi magyar írókat bemutató sorozatban, mely az In memoriam és Emlékezet sorozatcímeket viseli, Domokos Mátyás válogatásában Juhász Gyula benne van. A szegedi költő életútját a szegedi irodalomtörténész, Lengyel András mutatja be a recepció tükrében, nem véletlenül, több szegedi író és irodalomtörténész írásán keresztül. A kötet alcíme (Milyen volt) a sorozat szokásához híven az egyik leghíresebb, legtöbbet idézett Juhász Gyula-vers címe. Érzékeny lelki alkata, „betegsége”, szegedi hírlapírói és költői léte elevenedik meg a kortársak (Kosztolányi, Somlyó Zoltán, Babits, Tóth Árpád) kritikáiban és írásaiban. Juhász Gyula többször is öngyilkosságot kísérelt meg, szomorú, társtalan és magányos életet élt. Két versekönyve, egy elbeszélése jelent meg rövid életében, összegyűjtött versei később igen sok kiadást értek meg. Cikkei azonban számosan láttak napvilágot.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Márai Sándor – Mennyből az angyal. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

A Nemzeti Kulturális Alap, a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, az Esztergomi és a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal támogatásával.
Fr/5, 424 oldal, fotómelléklettel, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 15 8
Megjelenés éve: 2008

Márai Sándor írói életútja sajátságosan alakult, hiszen ígéretesen induló írói életútja kezdetén elhagyni kényszerült az országot. Írói kibontakozása és életművének java része külföldön íródott, és nem juthatott el az itthoni olvasókhoz. Márai Sándor különleges tartása, politikai megingathatatlansága is megakadályozta ezt, már „puha diktatúra” időszakában is. (Halálának körülményei is ezt a megingathatatlan tartást és különösséget mutatják.) Tehát az életmű megkésve jutott olvasóinak kezébe, de óriási sikert, szinte írói reneszánszot váltva ki.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Mészöly Miklós – Magasiskola. Szerk.: Fogarassy Miklós
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 50 8 - Fr/5, keménytáblás, 400 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2004

Mészöly Miklós a 20. századi irodalom második felének jelentős és a diktatúra évtizedeiben elnyomott prózaírója volt. Pályatársainak esszéiből és bírálóinak kritikáiból gazdagon kiraj-zolódik ennek a sok vihart kiváltott életműnek az igazi arculata. In memoriam és Emlékezet sorozatunk 40. kötete.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Mohás Lívia: Arcképvázlat Szabó Magda rejtőzködő személyiségéhez.  
Különleges könyvek

AK/24 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 098 3. 128 oldal
Megjelenés éve: 2018.

Kerek születésnapot ünnepel Mohás Lívia író-pszichológus ezzel a kötetével! Mindkét „foglalkozása” jelen van ebben a letehetlenül izgalmas, érdekes, egyszuszra született irodalomtörténészi-pszichológusi portrévázlatban. Amit a pszichológus lát, azt nem láthatja az irodalomtörténész, de megírhatja az író! Sokat és sokan írtak a nemrég elhunyt kiváló írónőnkről, de erről az oldaláról, amit ebben a „vázlatban” Mohás Lívia elénk tár, soha! A két írónő „közös műve” nagyszerűen sikerült! A Hegyvidék Önkormányzat és az MMA támogatásával.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Móra Ferenc – Ének a szegénységről Szerk.: Lengyel András

2003. Budai Könyv-díj.

In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, 312 oldal, fotómelléklettel
2003. évi Budai Könyv Díjas
Megjelenés éve: 2003

Csak igazán nagy íróból válik klasszikus "ifjúsági író". Ma is könnybe lábad a szemünk, ha a Szeptemberi emlék c. novellát olvassuk és halljuk. Ez a novella is olvasható a Móra Ferencről szóló esszék, kritikák, emlékezések között, In memoriam sorozatunk 23. kötetében.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Móricz Zsigmond – Fáklya volt kezemben. Szerk.: Márkus Béla
In memoriam sorozat

400 oldal
Megjelenés éve: 2007

Az In memoriam sorozatunk 59. kötete. A nagy óriásról, Móricz Zsigmondról válogatta össze a recepciót Márkus Béla, megküzdve a hatalmas életmű és a még hatalmasabb róla szóló írás egybeszerkesztésével, Nyilas Misitől Bethlen Gáborig. A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás még látta ezt a kéziratot.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca. Szerk.: Tarján Tamás
In memoriam sorozat

Méret: Fr/5. Oldal: 384. Kötés: Keménytábla
Megjelenés éve: 2001

Nagy Lajos életútját és pályaképét rajzolja meg a nagy sikerű In memoriam sorozat 17. kötete. Illusztráció: 8 oldal műnyomó képmelléklet

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Nagy László – Havon delelő szivárvány. Szerk.: Görömbei András
In memoriam sorozat

Megjelenés éve: 2000

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Németh László: Levelek Magdához.
Válogatta: Németh Magda.  
Különleges könyvek

AK/40, keménytáblás, 68 oldal ISBN 978 963 9658 78 3
Megjelenés éve: 2009

Ezek a levelek nem szerepelnek a Németh László élete levelekben című kötetben, mely 2000-ben jelent meg az Osiris Kiadóban. E válogatás alapja az 1988-as Monostori Imre szerkesztette tatai kiadás. Németh Lászlónak a Nyugaton élő legidősebb lányához fűződő mély érzelmi és intellektuális kapcsolatból születő levelei ma is megszívlelendő tanulságokkal szolgálnak, és persze érdekfeszítő olvasmányként is, Németh Magda válogatásában.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Németh László – A minőség forradalmára. Szerk.: Monostori Imre
In memoriam sorozat

Fr/5, színes keménytábla kötés, képmelléklettel. 400 p.
Megjelenés éve: 2001

A könyv Németh László születésének 100. évfordulójára jelent meg.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Németh Magda: Mélységből mélységbe. Németh László és családja, 1944–1945.  – Utószó: Monostori Imre.   
Különleges könyvek

AK/24, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 86 8 – 84 oldal.
Megjelenés éve: 2010

Németh László legidősebb lánya, Magda a saját emlékei alapján idézi fel a család történetét, és mondanivalója kiegészítésére részleteket közöl Németh László visszaemlékezéseiből és Illyés Gyula Naplójából is. Monostori Imre utószavában irodalomtörténészi alapossággal igazolja Németh Magdát, aki szerint édesapja életművére a háború utolsó két éve sorsfordító hatással volt

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Orbán Ottó – Ostromgyűrűben. Szerk.: Lator László
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 32 x - Fr/5. Ktáblás, fotómell.-tel. 368 o.
Megjelenés éve: 2003

Orbán Ottó a kortársi magyar költészet kiemelkedő, meghatározó személyisége. Életművét évtizedeken át folyamatosan elemezték-értelmezték író és kritikus kortársai. Ezt mutatja be Lator László összeállításában In memoriam sorozatunk 24. kötete.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Ottlik Géza – Éjszakai hajózás. Szerk.: Hornyik Miklós
In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, fotókkal ill., 400 o.
Megjelenés éve: 2006

Ottlik Gézáról jó pár összeállítás látott eddig (más kiadóknál) napvilágot, de egyik sem tükrözi úgy az életutat és a pályaképet, mint az In memoriam Ottlik Géza. A szerzők: Czigány György, Pomogáts Béla, Szerb Antal, Lengyel Balázs, Béládi Miklós, Galsai Pongrác és még sokan mások reményeink szerint az „igazi” Ottlikot mutatják meg az olvasóknak.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Pap Károly – Megváltás. Szerk.: Csűrös Miklós
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 68 0 – Keménytáblás, 400 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2006

A soproni főrabbi világforradalmár fia, Mikes Lajos és Osvát Ernő felfedezettje, a zsidó származás két háború közti megítélésének a terhével önmarcangolóan viaskodva, remekművű novellák és regények sorozatával gazdagította a 20. századi magyar irodalmat. Móricz Zsigmondtól és Schöpflin Aladártól kezdve napjainkig kivívta az írók és kritikusok elismerését, és rendkívül gazdag írói recepcióval dicsekedhet. Ezt az egyedülálló szellemi sorsot és írói pályát mutatja be a kortársak és utókora esszéinek, java kritikáinak tükrében ez a gyűjtemény.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Petri György emlékezete – A napsütötte sáv. Szerk.: Lakatos András
Emlékezet sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János – Senkiföldjén. Szerk.: Hafner Zoltán
In memoriam sorozat

Színes, keménytábla borító, Fr./5-ös. 400 p
Első kiadás: 2000
Második kiadás: 2002

A sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a XX. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk, fényképek stb. felhasználásával. Pilinszky Jánost – a sorozat jellege szerint – kortársai és írótársai, barátai és pályatársai mutatják be.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Húsvét.  
Különleges könyvek

ISSN 2060-5315 Keménytáblás, 72 oldal, ISBN 978 963 9658 56 1
Megjelenés éve: 2009

„A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ dicsősége és megújulása” – írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő húsvét témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán válogatásában.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János: Karácsony  
Különleges könyvek

Keménytáblás, 48 oldal, ISBN 978 963 9658 64 6
Megjelenés éve: 2008

„A karácsony úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a decemberi hónap, havával és téli gondjaival, költészetével. Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen, évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nemcsak »ránk köszönt«, az ünnepet ki is kell érdemelnünk” – írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő karácsony témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán értő válogatásában.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Radnóti Miklós – Erőltetett menet. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

Kötött. 424 p. 2490 Ft ISBN 963 8116 39 0
Első kiadás: 1999
Második kiadás: 2004

2004-ben változatlan utánnyomás

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Reményik Sándor emlékezete – Lehet, mert kell. Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat

288 oldal
Megjelenés éve: 2007

Az In memoriam és Emlékezet sorozatunk 60. kötete. Reményik Sándor a rendszerváltozás után kerülhetett újra az olvasók kezébe, ezért néhány generáció előtt ismeretlen. Az „idősebbek” azonban még olvashatták és jól ismerik verseit, melyek még ma is megdobogtatják a nemzetet féltők szívét. Életútja és pályaképe a kötet, fényképekkel illusztrálva.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Rónay György emlékezete – A hajós hazatérése. Szerk.: Rónay László
Emlékezet sorozat

A/5, szín. keménytáblás, fotókkal ill. 288 p.
Megjelenés éve: 2001

A sorozat újabb darabja párjához, az In memoriam sorozathoz hasonlóan doku-mentumokban, levelekben, kritikákban eleveníti föl Rónay György emlékezetét.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Sarkadi Imre emlékezete – Pokolraszállás. Szerk.: Márkus Béla
Emlékezet sorozat

Megjelenés éve: 2001

Sarkadi Imre születésének 80. évfordulójára!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Sinka István – Anyám balladát táncol - Szerk.: Medvigy Endre
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Somlyó Zoltán emlékezete – Az átkozott költő. Szerk.: Somlyó György és Zsoldos Sándor
Emlékezet sorozat

Méret: A/5. Oldal: 276. Kötés: Keménytábla
Megjelenés éve: 2001

Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Füst Milán – kortársai és barátai emlékeznek az "átkozott költőre". Megismerhetjük Somlyó Zoltán regényes életét és költészetét az Emlékezet sorozat 8. kötetében.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Sütő András – Csillag a máglyán. Szerk.: Görömbei András
In memoriam sorozat

Illusztrált, 400 oldal ISBN 978-963-9658-28-8
Megjelenés éve: 2007

A közelmúltban elhunyt erdélyi író még a sorozatszerkesztő Domokos Mátyás döntése alapján szerepel az immár befejezés felé haladó In memoriam sorozat legújabb kiadványaként. Sütő András távozása a magyar irodalomból még nagyon közeli, ezért a kötet szerkesztésében dominánsabb az emlékkönyv jelleg. 43 itthoni és határontúli szerző 54 írása szól Sütő munkásságáról.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Szabó Dezső – Az elsodort író. Szerk.: Gróh Gáspár
In memoriam sorozat

Illusztrált, Fr. 5. 400 old.
Megjelenés éve: 2002

A nagy sikerű In memoriam sorozat 22. kötete!

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Szabó Pál emlékezete – Ahogy lehet. Szerk.: N. Pál József
Emlékezet sorozat

A/5, keménytáblás, illusztrált, 288 oldal
Megjelenés éve: 2004

"Új nagy írót küldött a falu"... Néhány név azok közül, akik esszéikkel, leveleikkel, tanulmányaikkal őt bemutatják: Béládi Miklós, Illyés Gyula, Király István, Móricz Zsigmond, Sütő András, Tamási Áron, Tatay Sándor, Veres Péter... In memoriam és Emlékezet sorozatunk 41. kötete.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Székely János emlékezete – Egyedül. Szerk.: Dávid Gyula–Szász László
Emlékezet sorozat

Kötött. 300 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Szentkuthy Miklós – A mítosz mítosza. Szerk.: Rugási Gyula
In memoriam sorozat

Méret: Fr/5. Oldal: 400. Kötés: Keménytábla.
Megjelenés éve: 2001

Szentkuthy Miklós életútját és pályaképét rajzolja meg a nagy sikerű In memoriam sorozat 18. kötete. A kötet újdonsága: az Olaszországban élő Mariella Legnani visszaemlékezése: Milyen apa volt Szentkuthy Miklós?

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Szilágyi Domokos emlékezete – Kényszerleszállás. Szerk.: Pécsi Györgyi
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 58 3 A/5, keményt., ill., 320 o.
Megjelenés éve: 2005

Szilágyi Domokos a második világháború után versekkel jelentkező nemzedék kiemelkedő és tragikus sorsú tehetsége volt, aki nagyon nehéz történelmi körülmények között, a romániai személyi kultusz éveiben nemzetiségi költőként a legnagyobb ambíciótól fűtve igyekezett megteremteni költészetét, a külső körülmények mellett állandó küzdelemben saját túlérzékeny idegrendszerével is, mígnem e kettős vagy sokszoros teher sulya alatt összeroppant, és önként vetett véget rendkívüli reményekre jogosító életének. Az Emlékezet sorozat anyagának összeállítója, Pécsi Györgyi nagy anyagismeret birtokában állította össze ennek a 20.századi avantgárd ihletésére létrejött életműnek az írói recepciótörténetét, amely nemcsak a pályaképet tartalmazza, de azt a szorongató s ma már történelminek mondható korrajzot is, a „közeget”, amelyet Szilágyi Domokos rendkívüli tehetségének át kellett törnie a maga idejében.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Szomory Dezső emlékezete – Az Irgalom hegyén. Szerk.: Réz Pál
Emlékezet sorozat

Kivitel: A/5 alak, cérnafűzött, keménytáblás, fényképekkel illusztrált, 232 oldal
Megjelenés éve: 2004

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Takács Bence: Trimeszterológia. Kisregény.  
Különleges könyvek

AK/24 alak, keménytáblás, 64 oldal, ISBN 978 963 332 110 2
Megjelenés éve: 2019.

A kisregény címe egy idegen szó: trimeszterológia. A várandósság három trimeszterből áll, vagyis a szó a várandósság szakaszairól szól, de nemcsak arról. Az önéletrajzi ihletésű történetből megtudjuk, hogy a sok hölggyel is bensőséges kapcsolatot ápoló jóképű fiatalember hogyan lesz szerelmes, hogyan találkozik élete igazi párjával, és hogy az esküvő után hogyan várják kisbabájuk születését. A könyv olvasmányos, gördülékeny, kitűnő íráskészséggel készült, és ami a legnagyobb erénye: a férfi szerelmét nem sablonokkal, szokásos romantikus panelekkel mutatja be, hanem különlegesen és újszerűen.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Tamási Áron – Zeng a magosság. Szerk.: Tamás Menyhért
In memoriam sorozat

ISBN 963 8116 23 4 Fotómelléklettel, 364 oldal
Első kiadás: 1997
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2006

40 éve halt meg Tamási Áron, de olvasói azóta sem felejtették el. Életművéről Ágh Istvántól Németh Lászlón át Rónay Györgyig a magyar irodalmi élet múltbeli és jelenkori kiválóságai elemzik sok más kitűnő szerző mellett klasszikus értékű életművét.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tatay Sándor: Ház a sziklák alatt. – Három elbeszélés. Az Utószót Ágh István írta. ELFOGYOTT!   
Különleges könyvek

100 éve született Tatay Sándor!
AK/24 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 34 9 – 96 oldal.
Megjelenés éve: 2010

„A vérbeli regényíró tollán, akármiről is ír, törvényszerűen mindig fönnakadó emberi történetek – többnyire: »szenvedéstörténete«” – írja egy szociográfiai műve kapcsán Domokos Mátyás – „csak a regényírói módszerre kell hivatkoznom, a jelenkori és múltbeli adatok, tények és történések rengetegébe belevilágító és értelmező epikai szemléletre, amely csakugyan maradandó érvénnyel és felejthetetlen erővel tud egy-egy kis történet borostyánkőzárványában társadalmi szokásokat és jellemvonásokat megörökíteni.” Ezt elmondhatjuk Tatay többi prózájára is. E könyvecskében közölt három elbeszélése közül az egyik, a címadó, filmként lett világhíressé; de a másik két, önéletrajzi ihletésű történet is igazi jó olvasmány.

Ára: 2000 Ft
Kedvezmény: 600 Ft
 Megrendelés

Tatay Sándor emlékezete – Sziklák alatt. Szerk.: Tüskés Tibor
In memoriam sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált.
Megjelenés éve: 2000

A pályatársak és barátok emlékezései ugyanazt a barátságos, meleg légkört élesztik fel, ami Tatay "Sanyi bácsi" társaságában és olvasásakor elfogta barátait, ismerőseit, olvasóit. Az életregénnyé szerkesztett emlékkönyv hű képet ad az író életéről, pályájáról – igen olvasmányosan.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tersánszky Józsi Jenő – Virgonc szavak virgonc királya. Szerk.: Tarján Tamás
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tóth Árpád – Lélektől lélekig. Szerk.: Márkus Béla
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 94 x – keménytáblás, 400 oldal, ill.
Megjelenés éve: 2006.

Egyike legnépszerűbb költőinknek, aki rövid életének makulátlan költészetével meglepően nagy visszhangot váltott ki kortársaiból és utókorából. A könyv sokoldalúan mutatja be, hogyan értékelték kortársai, valamint utókora a Tóth Árpád-i életművet, s közben feltárul az olvasó előtt a megélt élet regénye is, sok ismert vagy kevésbé ismert dokumentum szerepeltetése révén. S külön érdekessége a könyvnek, hogy kiderül belőle: milyen erőteljes érdeklődéssel fedezte föl újból a maga számára a hetvenes-nyolcvanas években irodalmi életünk Tóth Árpád megejtő líráját, nemes alakját és a Csokonaiéval rokon életsorsát.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Tömörkény István – Hajnali sötétben. Szerk.: Lengyel András
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 65 6 Fr/5, keménytáblás, ill, 368 oldal
Megjelenés éve: 2005

In memoriam sorozatunk legújabb kötetében az összeállító Lengyel András fáradhatatlan kutatómunkájának köszönhetően Tömörkény szegedi életének rengeteg eddig ismeretlen dokumentuma is helyet kapott ebben a könyvben. Ezek az írások eddig ismeretlen oldaláról mutatják meg a magyar próza gyöngyszemeit író Tömörkény István írói és emberi arculatát.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Vas István – Óda az észhez. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 1999

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Veres Péter emlékezete – A pátriárka. Szerk.: Tüskés Tibor
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 280 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Örkény István – Tengertánc. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 51 6 In memoriam sorozat. Keménytáblás, képmelléklettel, 322 oldal
Megjelenés éve: 2004

Örkény a kortárs magyar irodalomban több műfajnak is megújítója volt egyperces novelláival és groteszk hangvételű drámáival. A kötetben eddig még sehol nem publikált leveleket is közzéteszünk.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette