A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

Az Az In memoriam és Emlékezet sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a 20. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. A sorozat köteteit tehát úgy is lehetne jellemezni, mint olyan monográfiát, amelynek többtucatnyi szerzoje van: az író korának és utókorának irodalmi köztudata, esetenként 60-70 különböző szerző változatos műfajú írásainak a tükrében.

Ez a könyvforma, amelybe az In memoriam sorozat darabjai is beletartoznak, nagy és népszerű hagyományokra tekinthet vissza az európai könyvkultúrában (gondoljunk csak a párizsi Seuil Par lui-meme sorozatára, a Fischer Verlag, az Insel, a Reclan vagy a Suhrkampf vállalkozásaira stb.). A sorozat közkedveltségének és népszerűségének természetes magyarázata: egy-egy nagy író világa iránt elmélyültebben érdeklődő, művelt nagyközönség igényeit éppúgy kielégítik, mint a közép- vagy felsőoktatás szükségleteit, hiszen sajnos köztudomású, hogy a magyar tudományos irodalom éppen legnagyobbjaink munkásságának korszerű monografikus feldolgozásával adósunk.

Az Az In memoriam (és Emlékezet) sorozat egy kötetbe gyűjtve nyújtja át az érdeklődőknek a kötet témájára: valamely írónkra vonatkozó legfontosabb irodalmat, amelynek a megismerése általában vesződséges és hosszadalmas könyvtári búvárkodást kívánna meg (amelyet egyébként a szükséges bibliográfiák hiányában sok esetben még a kutatók is csak nehézségek árán tudnak teljesíteni).

A sorozat megjelent kötetei kézzelfoghatóan példázzák, hogyan valósulnak meg a sorozat elvei az egyes kötetek gyakorlatában.

A sorozat szerkesztője Domokos Mátyás. 2006. június 16-án bekövetkezett halála előtt a sorozatot már ő maga lezárta, befejezettnek tekintette a 66 kötettel. A 67. Róla szól. A sorozat tervezője Sebestyén Lajos.

Domokos Mátyás az In memoriam sorozatról (15:03-tól 17:48-ig)

Ady Endre – A Komp-ország poétája. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 61 3 – 420 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2005

Hogyan látta és értelmezte a 20. századi magyar irodalom nagy megújítóját kora és utókora irodalmi élete, s hogyan vezetett az útja a feltétlen elragadtatás és a kiátkozás kereszttüzében – ezt mutatja be ez a gyűjtemény majd száz író, kritikus legfontosabb munkája segítségével. Szédítő névsor, a Nyugat nagy nemzedékének költői-írói (Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád, aztán Kassák Lajos, József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Szerb Antal, és Ignotus, Schöpflin Aladár, Móricz, Fülep Lajos, hogy csak néhány nevet említsünk) mondják el ítéletüket a magyar sors és a történelmi idő legnagyobb vizionálójáról, aki versbeszédének „finom remegéseivel” a modern ember életérzésének, szorongásainak és identitásproblémáinak is utolérhetetlen költői erővel és maradandó igazsággal adott hangot életművében. A válogatás Domokos Mátyás munkája.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Áprily Lajos emlékezete – A kor falára. Szerk.: Pomogáts Béla
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 312 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Áprily Lajos életútja és pályaképe a kortársak írásai és a korabeli kritikák, levelek, dokumentumok tükrében. Képekkel ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Babits Mihály – Légy ellenállás. Szerk.: Ferencz Győző
In memoriam sorozat

ISBN 963 9658 12 7 − Fotómelléklettel, 454 oldal
Megjelenés éve: 2008

Babits Mihálynak ebben az évben kettős évfordulója van: 125 éve született! És a Nyugat születésnapját sem ünnepelhetjük Babits nélkül. Véletlenül alakult úgy, hogy ez a kötet erre az évfordulóra lett készen, az életmű jó ismerője, a költő Ferencz Győző munkája által. Az In memoriam sorozat lassan véget ér, ez a kötet az egyik utolsó darabja.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Baka István emlékezete – Búcsú barátaimtól. Szerk.: Füzi László
Emlékezet sorozat

Kötött. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

A Nap Kiadó a sorozatot 1999-ben indította útjára. A Nap Kiadó In memoriam sorozata segítette világra annak „testvérsorozatát”, az Em-lékezet címűt. E sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a XX. századi magyar irodalom jelentős, de kevésbé ismert (vagy a közelmúltban elhunyt) alkotóinak és im-már klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, szemé-lyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. A sorozat újabb és újabb megjelenő kötetei – az In memoriam sorozattal együtt – kirajzolnak egy XX. századi magyar iro-dalomtörténetet. Mindkét sorozat szerkesztője Domokos Mátyás, akinek szakmai tudá-sa, hatalmas irodalmi ismerete szavatolja a sorozatok irodalomtörténeti értékét. E so-rozatok éppen ezért alkalmasak kézikönyvnek a közép- és felsőoktatás irodalomtanítá-sában is. A kötetekből, de inkább folyóiratokból összeállított válogatások minden esetben tartalmaznak olyan írásokat is, amelyek eddig sehol nem láttak napvilágot! Ilyen első megjelenés például a Baka-kötetben levelek, naplórészletek.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Bánffy Miklós emlékezete. – A nagyúr. Szerk.: Sas Péter
Emlékezet sorozat

A/5, 288 o., fotókkal illusztrált. ISBN 978-963-9658 13 4 – 288 o.
Megjelenés éve: 2008

Az Emlékezet sorozat újabb kötete egy méltánytalanul háttérbe szorult, kissé elfelejtett, újrafelfedezésre váró erdélyi író, losonczi gróf Bánffy Miklós személyiségét és munkásságát szeretné az érdeklődés középpontjába állítani. Főnemesi származásának hangsúlyozása nemcsak származása és neveltetése, mint meghatározó kiindulópont miatt fontos, egyúttal utalás arra a tényre, hogy végre egy olyan arisztokrata, aki nemcsak írni tud, hanem egyetemes – mondhatnám klasszikus esztétikai – értékeket is hordoz. Az Emlékezet sorozat céljának megfelelően ennek a recepciótörténetnek is az a célja, hogy rámutasson, hogyan tükröződik egy 20. századi erdélyi magyar író életútja és életműve pályatársai (írók, kritikusok) és utókora (kritikusok, irodalomtörténészek) értékítéletében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csanádi Imre emlékezete – Másodvirágzó. Szerk.: Alföldy Jenő
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 54 0 A/5, keménytáblás, illusztrált, 288 oldal
Megjelenés éve: 2004

Csoóri Sándoron, a "földin", Grezsa Ferencen, Orbán Ottón, Pomogáts Bélán át Somlyó Györgyig, Radnóti Sándortól Weöres Sándorig ível a költőt bemutatók, életművét méltatók, vele levelezők, barátok, pályatársak névsora. In memoriam és Emlékezet sorozatunk 42. kötete

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csáth Géza – A varázsló halála. Szerk.: Szajbély Mihály
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 48 6 Fr/5, keménytáblás, illusztrált, 400 oldal
Megjelenés éve: 2004

In memoriam sorozatunk elsősorban az írót mutatja be, de a szerkesztő az anyag összeállításakor nem kerülhette meg az orvos-pszichoanalitikust, a morfinista naplóírót, a színpadi szerzőt, a zenész-zenekritikus-zeneszerzőt, a képzőművészt sem. Esterházy Pétertől Illés Endréig, Kosztolányi Dezsőtől Karinthy Frigyesig kígyózik a szerzői névsor!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Csoóri Sándor – Kapaszkodás a megmaradásért. Szerk.: Gróh Gáspár–Márkus Béla
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, 16 oldal fotómelléklet, ISBN 978 963 332 121 8 – 412 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Ha van a 20. század második felének magyar művészei között, akinek a munkássága nélkül elképzelhetetlen ezen időszak bemutatása s elemzése, akkor Csoóri Sándor az. Ez Domokos Mátyás véleménye. Ezt az életművét bemutató monográfiát több mint 50 szerző írta. Az In memoriam sorozat utoljára megjelent kötete. Ezzel a sorozat végleg lezárult.
Az EMMI–NKA támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Domokos Mátyás. – Leltárhiány Szerk.: Sebestyén Ilona
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált. 450 oldalIn memoriam sorozatunk utolsó darabja, a 69. A Makóról indult író, szerkesztő életét az Eötvös-kollégiumtól a Szépirodalmi Könyvkiadón át az Osiris és Nap Kiadókig, a későn indult írói pályakezdéstől az időskori gazdag termésig pályatársak, barátok és kortársak: a teljesség igénye nélkül Benyhe János, Réz Pál, Lator László, Pécsi Györgyi, Gróh Gáspár, Osztovits Ágnes mutatják be, és ezen az életúton az 1945-től az ezredfordulóig a magyar irodalom is elénk tárul.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Dsida Jenő – Tükör előtt. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Illusztráció: 8 oldal műnyomó képmelléklet, Méret: Fr/5. Oldal: 400. Kötés: Keménytábla
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2001

Változatlan utánnyomása az 1998-ban megjelent kötetnek, mely Dsidáról szóló dokumentumok, levelek és egyéb tanulmányok gyűjteménye, kirajzolja a költő életútját és pályaképét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Erdélyi József – Magányos csillag Szerk.: Medvigy Endre
In memoriam sorozat

Fr/5, képekkel illusztrált, 392 oldal
Megjelenés éve: 2006

A 20. századi magyar líra egyik megújítója, akinek a munkásságát: első pályaszakaszát olyan személyiségek kísérték elismerő figyelemmel, mint Babits Mihály, Tóth Aladár, Tersánszky Józsei Jenő, Illyés Gyula, vagy a fiatal József Attila, aki ugyanakkor nem bírván uralkodni szertelen egyéniségén és idegrendszerén, az írástudók árulását is elkövette a harmincas évek közepén ominózus versével. „Nehezen bírta tehetségét – jegyezte fel róla halála alkalmából naplójegyzetében Illyés Gyula –, már ifjan meg-megrokkant alatta...Tántorgott tehát az égi teher alatt”, de a sorsa keményen meg is büntette ezért. Ezt a különösségében is rendkívüli költői utat mutatja meg az In memoriam-kötet Medvigy Endre válogatásában, mentegetés és rágalmazás nélkül hiteles-tárgyilagos képet állítva össze az Erdélyi-lírát és a vagdalkozó személyiség megnyilvánulásait kísérő hatalmas terjedelmű irodalom legfontosabb írásai révén.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Fodor András emlékezete – Konok idő. Szerk.: Domokos Mátyás–Lakatos András
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 288 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2003

Ez a könyv - szorosabban véve - nem emlékkötet, mint ahogy az In memoriam és Emlékezet sorozat kötetei sem azok. Életút és pályakép. És a naplóíró-költő Fodor András élete nagyszerű korrajz is lett! Az Eötvös-kollégium története éppúgy itt van előttünk, mint az íróbarátok cikkeiben megelevenedő 50-es, 60-as, 70-es évek. Vannak eddig meg nem jelent írások is, pl. Vekerdi László "védőbeszéde" a Domokos Mátyás-kritikára. Izgalmas, olvasmányos, tanulságos kötet!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Füst Milán – Szellemek utcája. Szerk.: Kis Pintér Imre
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Megjelenés éve: 1998

Különös ember volt a költő-drámaíró Füst Milán, Feleségem története c. regényével majdnem Nobel-díjas lett! 19 betegségével küszködve csodálatos-különös szereplője volt a 20. századi magyar irodalomnak Őt és pályáját, műveit mutatjuk be a levelek, kritikák és a kortársak visszaemlékezéseinek tükrében! Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gárdonyi Géza – Halhatatlan csillagok. Szerk.: Z. Szalai Sándor
In memoriam sorozat

963 9402 73 7 – Keménytáblás, 320 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2005

A mindmáig változatlanul egyik legnépszerűbb és legolvasottabb klasszikusunk életútját, szellemi sorsát és életművét bemutató In memoriam-kötet rendkívül gazdag és jórészt ismeretlen anyag – dokumentumok, levelek, nyilatkozatok stb. – közreadásával idézi meg az Egri csillagok alkotójának egyéniségét, műveinek írói recepcióját a kora és utókora részéről, s természetesen azt a kort is, amelyben regényeit, novelláit és verseit létrehozta ez a rejtőzködő és rejtélyes életű nagy író. A könyv ezáltal ad a szokványos irodalomtörténeti eszmefuttatásoknál jóval gazdagabb és árnyaltabb képet Gárdonyi Gézáról.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Gelléri Andor Endre emlékezete – Villám és esti tűz. Szerk.: Füzi László
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 85 0. A/5, keménytáblás, fotókkal ill. 288 old.
Megjelenés éve: 2006.

100 éve született Gelléri Andor Endre!
Emlékezet sorozatunk újabb kötete annak a 20. századi tragikus sorsú magyar elbeszélőnek a világát mutatja be a kortársak és utókora nézőpontjából, akit Kosztolányi Dezső „tündéri realistának” nevezett. A modern magyar próza különös, varázslatos, egyedülálló alkotója volt; írásaiban idő fölötti érvénnyel jelenik meg a 30-as évek kispolgári, proletár világának a légköre, emberei; mély együttérzéssel és részvéttel ábrázolt sorsok, amelyeket Gelléri Andor Endre egyedülálló írói erővel idézett meg írásaiban, és ez a magyarázata annak, hogy saját kora legkiválóbb írói (Füst Milán, Kosztolányi Dezső, Mikes Lajos, Déry Tibor, Vas István, Németh László) nagy lelkesedéssel fogadták írói jelentkezését és végig érzékeny szeretettel kísérték figyelemmel írásaikban. 1945-ben koncentrációs táborban hunyt el.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Hajnóczy Péter emlékezete – A véradó. Szerk.: Reményi József Tamás
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 36 2 - A/5. Ktáblás, cérnafűzött, 248 o.
Megjelenés éve: 2003

Hajnóczy Péter fiatalon távozott el körünkből. Életműve azonban kiállta az idők próbáját. Ott a helye 20. századi magyar irodalom maradandó értékei között. A róla készült kritikák, interjúk, dokumentumok alapján Reményi József Tamás állította össze Emlékezet sorozatunk 13. kötetét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Hamvas Béla – Krízis és karnevál. Szerk.: Ambrus Lajos
Emlékezet sorozat

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 272 oldal ISBN 978 963 9658 76 9
Megjelenés éve: 2009

Az Emlékezet sorozat szám szerint utolsó darabja készült el Ambrus Lajosnak, az életművet kitűnően ismerő írónak az összeállításában. Nehéz feladat volt a recepció összeállítása, hiszen Hamvas Bélának ígéretes indulás után politikai okokból évtizedes hallgatás és elhallgatás következett, viszont a mű és életmű utóélete annál gazdagabb!


„A kedvezményes kamatozású könyvszakmai
hitelprogram keretében”

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Hunyady Sándor emlékezete – Szivarfüst. Szerk.: Réz Pál
Emlékezet sorozat

A/5, keménytáblás, ff illusztrált, 265 oldal ISBN 978 963 9658 01 04
Megjelenés éve:2007

A híres író és a szép színésznő fia mesebeli életét és írói pályáját mutatja be sorozatunk újabb kötete, Alexander Brody, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Illés Endre, Réz Pál, Jékely Zoltán és mások írásain keresztül. A leghíresebb novellák is olvashatók a kötetben, pl. a Bakaruhában.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Illyés Gyula – Nem menekülhetsz. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

424 old. + 8 oldal ff kép.
Megjelenés éve: 2002

A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás (aki Illyés Gyula életművének is egyik legjobb ismerője) állította össze a sorozathoz hűen a könyv anyagát: esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. Illyés Gyula "speciális" szereplője az In memoriam sorozatnak. A rendszerváltás és a jelenlegi politikai áramlatok megfeledkeztek róla, vagy ha említik, szinte csak pejoratív módon. Kötetünket ezért a szokásosnál kicsit nagyobb terjedelemben adjuk közre, Illyés mindegyik arcát igyekezvén megmutatni. Az In memoriam sorozat 18. kötete. megjelent a centenáriumra, 2002-ben.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Jékely Zoltán – Az én országom. Szerk.: Lator László
In memoriam sorozat

Fr/5, színes keménytáblás, 400 old. + 8 oldal ff kép
Megjelenés éve: 2002

E láthatatlan hegedű birtokosát, melyen „egyéni léte titkos muzsikáját” fél évszázadon át megszólaltatta – nevezi el a költőt Domokos Mátyás, és így folytatja később: – Költőként a „benne zokogó, mélyhegedűben” a posztromantika egyik mesterhegedűjét kapta a költészet istennőjétől, amely a modern ember halálneuraszténiás idegzetével volt felhúrozva, s ő virtuóz módon képezte költészetének hangjait ezen a hangszeren, amely csak az övé, s nem örökíthető tovább, mint ahogy művének varázslata, hangzásának titka is továbbelemezhetetlen, megfejthetetlen és utánozhatatlan. Jékelyről szóló kötetünk szerzői között az újholdasok mellett a fiatalabb nemzedék, és a híres apa, Áprily is megszólal. 1. kiadás: 2002. 2. kiadás: 2022. E-könyv: 2499 Ft (Az e-könyv a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával)

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

József Attila – Eszmélet. Szerk.: N. Horváth Béla.
2005. április. Elle Irodalmi Díj. Hónap Könyve
In memoriam sorozat

Keménytáblás, fotómelléklettel – 416 oldal
Megjelenés éve: 2004

A könyvet a költő születésének századik évfordulójára jelentettük meg. Könyvünk a kortársi írói és kritikai befogadástörténet tükrében döbbenetes erővel mutatja meg az életében fel nem ismert költő-zseni tragédiáját. In memoriam sorozatunk 46. kötete nemcsak arról ad sokszínű képet, hogyan látták kortársai és utókora a költő életművét, hanem úgy is olvasható, mint a 20. század egyik legnagyobb magyar költőjének megrázó életregénye.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Juhász Ferenc – Vázlat a mindenségről Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Fr/5 alak, keménytáblás, képmelléklettel, ISBN 978 963 332 089 1 – 400 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Juhász Ferenc valósággal forradalmasította a magyar költészetet, és ez a szemléleti, valamint nyelvi forradalom a modern líra nagy világforradalmainak szerves rendjébe tartozik. Az In memoriam sorozat szerkesztője, Domokos Mátyás rendelkezett úgy, hogy a sorozatban, a legkiválóbb 20. századi magyar alkotók között ott a helye Juhász Ferencnek. A Róla és művéről született kötet több mint 50 szerző tollából született írásokat tartalmaz – a mű születésével és az életúttal párhuzamosan.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kaffka Margit – Színek, évek, állomások. Szerk.: Bodnár György
In memoriam sorozat

Fr/5-ös, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 963 9402 78 8 – 360 oldal
Megjelenés éve: 2005

Az 1918-ban kisfiával együtt spanyolnáthában, 38 éves korában elhunyt írónő művészi kiteljesülését a Nyugat megindulása és szellemi légköre segítette. Elsősorban Ady Endre költészetéhez vonzódott, és irodalompolitikai elgondolásaik, véleményük a mozgalom belső vitáiról is hasonlók voltak. Bodnár György irodalomtörténész válogatásában képet kapunk az írónő életútjáról és pályképéről; In memoriam sorozatunk 52. kötetében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kálnoky László emlékezete – Menekülő szív. Szerk.: Alföldy Jenő
Emlékezet sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

Az Emlékezet sorozat (az In memoriamhoz hasonlóan) a feledésből próbálja "megmenteni" 20. századi íróinkat, költőinket. Kálnoky László éppúgy "első vonalbeli" alkotója a magyar irodalom történetének, mint ismertebb pályatársai. Monográfusa, Alföldy Jenő olyan válogatást készített a róla szóló írásokból, melyek olvastán "Homálynoki Szaniszló" verseit újból kézbe fogják venni, illetve az "újszülöttek" is meg akarják majd ismerni. A kötet Kálnoky László hagyatékában őrzött interjúkat és életút-elbeszélést is tartalmaz.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Karinthy Frigyes – A humor a teljes igazság. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p
Első kiadás: 1998
Második kiadás: 2000
Harmadik kiadás: 2003

1. kiadás: 1998 2. kiadás: 2000 3. kiadás: 2003 A legnagyobbak: Babits, Kosztolányi, Móricz, Nagy Lajos, Márai és a többiek a legnagyobbról. Karinthy Frigyes nemcsak a humor nagymestere, hanem IGAZI író, a legnagyobbak közül. Élete érdekfeszítően érdekes, és benne Műve úgyszintén. A sorozatszerkesztő, Domokos Mátyás összeállításában, fotómelléklettel.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kassák Lajos – A virágnak agyara van. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Színes, keménytábla borító, Fr./5-ös. 400 p.
Megjelenés éve: 2000

A kötet szerzői többek között: Ágh István, Bálint Endre, Beney Zsuzsa, Bodnár György, Csaplár Ferenc, Déry Tibor, Fodor András, Halász Gábor, József Attila, Juhász Ferenc, Kosztolányi Dezső, Lukács György, Máray Sándor, Móricz Zsigmond, Németh László, Nemes Nagy Ágnes, Rába György, Rónay György, Radnóti Miklós Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Vas István, Vidor Miklós.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kodolányi János – Én vagyok. Szerk.: Csűrös Miklós
In memoriam sorozat

Megjelenés éve: 2001

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kormos István emlékezete – Szegény Yorick. Szerk.: Vasy Géza
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 12 5, A/5, illusztrált, 288 oldal.
Megjelenés éve: 2002

Az Emlékezet sorozatban 11. kötetként megjelenő mű új "arculattal", az In memoriam testvérsorozatához megtévesztően hasonlító külsővel jelenik meg.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kós Károly emlékezete – Kiáltó szó. Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 64 8 A/5, keménytáblás, képekkel illusztrált, 320 oldal
Megjelenés éve: 2005

Kós Károly eredetileg a modern magyar építőművészet területén alkotott, új stílust teremtve, maradandó értékeket. 1919 után pedig írásaival a magára maradt erdélyi magyarság számára mutatott utat szépírói munkásságával: regényeivel, elbeszéléseivel, és a címadó röpiratával, amely a transsylvanizmus koncepcióját fogalmazza meg, miszerint az erdélyi magyarságnak az új viszonyok között kell megteremtenie mindazt, ami teljes életének, gazdasági és kulturális boldogulásának a feltételeit jelenti, megőrizve mindazt, ami a magyarságtudatának fennmaradásához elengedhetetlen.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Kosztolányi Dezső – Hajnali részegség. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

400 old. illusztrált
Megjelenés éve: 2002

Réz Pál, aki Kosztolányi Dezső egyik legavatottabb ismerője, úgy állította össze Domokos Mátyás sorozatszerkesztő részére a Kosztolányiról szóló kötetet, hogy egy élvezetes és szórakoztató életrajzot, monográfiát kapunk, amit majdnem százan írtak, magával Kosztolányival együtt. De itt vannak közeli jó barátok is szerzőként: Karinthy Frigyes, Babits Mihály, és itt szerepel Illyés Gyula és József Attila, és a feleség, Harmos Ilona is.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Krúdy Gyula – Az élet álom. Szerk.: Fábri Anna

2004. évi Elle Irodalmi Díj. Év Könyve

In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, 342 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2003

Krúdy Gyula 125 éve született, és 90 éve távozott el közülünk. Fábri Anna kitűnő összeállításában a róla szóló esszé- és kritikaírókat is annyira áthatotta Krúdy stílusa, hogy mintha egy Krúdy-életregényt olvasnánk Krúdy tollából! In memoriam sorozatunk 26. kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Lengyel András – Milyen volt. Szerk.: Juhász Gyula.
In memoriam sorozat

Fr/5, 392 oldal, fotómelléklettel, keménytáblás. ISBN 978 963 9658 10 3
Megjelenés éve: 2009

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Ez a négy név évtizedekig együtt szerepelve fémjelezte a Nyugatot a magyar irodalom tankönyvekben. Ez a négy költő-óriás a fejekben megbonthatatlan egységgel élt, még rangsor se nagyon készült közöttük. A 20. század végén aztán külön életet kezdtek élni. Kosztolányi az élre ugrott, ismert, sokat olvasott, népszerű író maradt, Babits a keveseké lett, Tóth Árpádot és Juhász Gyulát pedig csak a „vájtfülűek” emlegették. És aztán egyszer csak, a 21. században, Juhász Gyula már a tankönyvekből is száműzetett. Ebben az éppen „kiűzetett” állapotban lett készen a Nap Kiadó legújabb In memoriam-kötete, egyik az utolsók közül, mert a sorozatot a 2006-ban elhunyt szerkesztő, Domokos Mátyás lezárta. A 67 kötetből ez a 65. Ebben a 20. századi magyar írókat bemutató sorozatban, mely az In memoriam és Emlékezet sorozatcímeket viseli, Domokos Mátyás válogatásában Juhász Gyula benne van. A szegedi költő életútját a szegedi irodalomtörténész, Lengyel András mutatja be a recepció tükrében, nem véletlenül, több szegedi író és irodalomtörténész írásán keresztül. A kötet alcíme (Milyen volt) a sorozat szokásához híven az egyik leghíresebb, legtöbbet idézett Juhász Gyula-vers címe. Érzékeny lelki alkata, „betegsége”, szegedi hírlapírói és költői léte elevenedik meg a kortársak (Kosztolányi, Somlyó Zoltán, Babits, Tóth Árpád) kritikáiban és írásaiban. Juhász Gyula többször is öngyilkosságot kísérelt meg, szomorú, társtalan és magányos életet élt. Két versekönyve, egy elbeszélése jelent meg rövid életében, összegyűjtött versei később igen sok kiadást értek meg. Cikkei azonban számosan láttak napvilágot.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Mándy Iván – A pálya szélén. Szerk.: Domokos Mátyás–Lengyel Balázs
In memoriam sorozat

346 oldal
Megjelenés éve: 1996

Az In memoriam sorozat 2. kötete. iA könyv Mándy Iván életútját és életművét mutatja be a róla született esszék, kritikák, tanulmányok és dokumentumok stb. színe-java válogatásával. Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy voltaképpen kismonográfia, kb.t 50–60 szerző tollából, akik egyébként rendszerint (és nem mellesleg!) a magyar irodalom legnagyobb egyéniségei.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Márai Sándor – Mennyből az angyal. Szerk.: Pomogáts Béla
In memoriam sorozat

Márai Sándor írói életútja sajátságosan alakult, hiszen ígéretesen induló írói életútja kezdetén elhagyni kényszerült az országot. Írói kibontakozása és életművének java része külföldön íródott, és nem juthatott el az itthoni olvasókhoz. Márai Sándor különleges tartása, politikai megingathatatlansága is megakadályozta ezt, már „puha diktatúra” időszakában is. (Halálának körülményei is ezt a megingathatatlan tartást és különösséget mutatják.) Tehát az életmű megkésve jutott olvasóinak kezébe, de óriási sikert, szinte írói reneszánszot váltva ki.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Mészöly Miklós – Magasiskola. Szerk.: Fogarassy Miklós
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 50 8 - Fr/5, keménytáblás, 400 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2004

Mészöly Miklós a 20. századi irodalom második felének jelentős és a diktatúra évtizedeiben elnyomott prózaírója volt. Pályatársainak esszéiből és bírálóinak kritikáiból gazdagon kirajzolódik ennek a sok vihart kiváltott életműnek az igazi arculata. In memoriam és Emlékezet sorozatunk 40. kötete. A kötet szerzői a teljesség igénye nélkül: Béládi Miklós, Esterházy Péter, Galsai Pongrác, Kálnoky László, Keresztury Dezső, Kis János, Kormos István, Lengyel Balázs, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nagy Gáspár, Németh László, Orbán Ottó, Polcz Alaine, Tatay Sá1. kiadás: 2004. Második kiadás: 2022. E-könyv: 2499 Ft.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Móra Ferenc – Ének a szegénységről Szerk.: Lengyel András

2003. Budai Könyv-díj.

In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, 312 oldal, fotómelléklettel
2003. évi Budai Könyv Díjas
Megjelenés éve: 2003

Csak igazán nagy íróból válik klasszikus "ifjúsági író". Ma is könnybe lábad a szemünk, ha a Szeptemberi emlék c. novellát olvassuk és halljuk. Ez a novella is olvasható a Móra Ferencről szóló esszék, kritikák, emlékezések között, In memoriam sorozatunk 23. kötetében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Móricz Zsigmond – Fáklya volt kezemben. Szerk.: Márkus Béla
In memoriam sorozat

400 oldal
Megjelenés éve: 2007

Az In memoriam sorozatunk 59. kötete. A nagy óriásról, Móricz Zsigmondról válogatta össze a recepciót Márkus Béla, megküzdve a hatalmas életmű és a még hatalmasabb róla szóló írás egybeszerkesztésével, Nyilas Misitől Bethlen Gáborig. A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás még látta ezt a kéziratot.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca. Szerk.: Tarján Tamás
In memoriam sorozat

Méret: Fr/5. Oldal: 384. Kötés: Keménytábla
Megjelenés éve: 2001

Nagy Lajos életútját és pályaképét rajzolja meg a nagy sikerű In memoriam sorozat 17. kötete. Illusztráció: 8 oldal műnyomó képmelléklet

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Nagy László – Havon delelő szivárvány. Szerk.: Görömbei András
In memoriam sorozat

Megjelenés éve: 2000

1. kiadás: 2000 Változatlan utánnyomás 2009 Nagyon fiatalon ment a klasszikusok közé… Pályatársai: Domokos Mátyás, Görömbei András, Rónay györgy, Bori Imre, Széles Klára, Kiss ferenc, kritikái, öccse, Ágh István és barátai, Kormos István, Csoóri Sándor, Kondor Béla, Zelk Zoltán, Farkas Árpád, Fodor András, Juhász Ferenc, Sütő András, Buda Ferenc, Tóth Erzsébet, Utassy József emlékezései rajzolják meg emberi és művészi portréját. Sorozatunk 37. kötete. Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Nemes Nagy Ágnes – Erkölcs és rémület között. Szerk.: Domokos Mátyás–Lengyel Balázs
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Első kiadás: 1996
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2004

1996 1, kiadás 1999 2. kiadás 2004. 3. kiadás Valójában ez volt a sorozat nyitó darabja, de a sorozat végetértével a sorszáma az ábécérend miatt a 38. lett. Még 66 kötet követte. Ennek a kötetnek a szerkezetén mutatta meg Domokos Mátyás sorozatszerkesztő azt az elgondolását, hogy az életművel párhuzamosan íródik egy virtuális irodalomtörténet, melyet a levelek, a barátok, a kritikák és hivatalos dokumentumok adnak ki a mű elkészültével párhuzamosan. Olvasmányos regényes korrajz, és autentikus! Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Németh László – A minőség forradalmára. Szerk.: Monostori Imre
In memoriam sorozat

Fr/5, színes keménytábla kötés, képmelléklettel. 400 p.
Megjelenés éve: 2001

2001-ben, Németh László 100. születésnapjára született meg a kötet, de centenárium nélkül is esedékes volt az In memoriam sorozat következő köteteként. Nemcsak a sorozatszerkesztő Domokos Mátyás szorgalmazta, hanem a magyar irodalomban méltán elfoglalt helye is. Németh Lászlóról tengernyi irodalom született és születik nap mint nap, hiszen óriási egyénisége és kivételes életműve az utódokat megszólalásra készteti. Monostori Imre óriási anyagból válogatta össze e kötet anyagát, mely így, az élet- és pályakép időrendben való sokágú bemutatásával egy izgalmas és hiteles Németh László-életrajzot tár elénk a több mint száz alkotótárs írásain keresztül.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Orbán Ottó – Ostromgyűrűben. Szerk.: Lator László
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 32 x - Fr/5. Ktáblás, fotómell.-tel. 368 o.
Megjelenés éve: 2003

Orbán Ottó a kortársi magyar költészet kiemelkedő, meghatározó személyisége. Életművét évtizedeken át folyamatosan elemezték-értelmezték író és kritikus kortársai. Ezt mutatja be Lator László összeállításában In memoriam sorozatunk 24. kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Ottlik Géza – Éjszakai hajózás. Szerk.: Hornyik Miklós
In memoriam sorozat

Fr/5, keménytáblás, fotókkal ill., 400 o.
Megjelenés éve: 2006

Ottlik Gézáról jó pár összeállítás látott eddig (más kiadóknál) napvilágot, de egyik sem tükrözi úgy az életutat és a pályaképet, mint az In memoriam Ottlik Géza. A szerzők: Czigány György, Pomogáts Béla, Szerb Antal, Lengyel Balázs, Béládi Miklós, Galsai Pongrác és még sokan mások reményeink szerint az „igazi” Ottlikot mutatják meg az olvasóknak.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pap Károly – Megváltás. Szerk.: Csűrös Miklós
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 68 0 – Keménytáblás, 400 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2006

A soproni főrabbi világforradalmár fia, Mikes Lajos és Osvát Ernő felfedezettje, a zsidó származás két háború közti megítélésének a terhével önmarcangolóan viaskodva, remekművű novellák és regények sorozatával gazdagította a 20. századi magyar irodalmat. Móricz Zsigmondtól és Schöpflin Aladártól kezdve napjainkig kivívta az írók és kritikusok elismerését, és rendkívül gazdag írói recepcióval dicsekedhet. Ezt az egyedülálló szellemi sorsot és írói pályát mutatja be a kortársak és utókora esszéinek, java kritikáinak tükrében ez a gyűjtemény.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Petri György emlékezete – A napsütötte sáv. Szerk.: Lakatos András
Emlékezet sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált. 288 p.
Megjelenés éve: 2000

A kötet a költő több színben villódzó, változatos legendák övezte alakját kívánja felmutatni, oly módon, hogy mind a további legendaépítés, mind a dezilluzionálás csapdáját szeretné elkerülni, természetesen nem az életmű és a versekből kirajzolódó lírai személyiség összetettségének leegyszerűsítése árán. E felfogás jegyében olyan írásokat közöl Petriről és – viszonylag szerény mértékben – Petritől, amelyek alkalmasak arra, hogy a sokféle ellentétet magában foglaló költői alkat és pálya legfőbb vonásait érzékeltessék: a lírikusi életmű különböző értelmezéseit csakúgy, mint a közéleti-filozófiai gondolkodóét vagy a hajdani demokratikus ellenzék egyik vezéralakjáét, aki a nyolcvanas években a szamizdat Beszélő egyik alapító szerkesztője volt. A közölt írások együttese egyszerre kívánja tükrözni a pálya alakulását és az életmű állandó-végleges-örök vonásait, egyúttal, persze a téma vonzáskörén belül, képet adni mintegy harminc mozgalmas eszetendő irodalmi, politikai, mentális történetéről, nem utolsó sorban kritikatörténetéről is. E történet szerves része ugyanis Petri recepciójának alakulása, amely bizonnyal a legérdekesebbek közé tartozik újabb irodalmunkban-közéletünkben. A kötet szerkezete nem elsőrendűen kronológiai, hanem (mint a sorozat eddigi darabjaiban is) az alapvető, nagy témakörök szerint szerveződik, az ezzel járó köteles és tudatos, épp az egységet dokumentálni óhajtó átfedésekkel.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Pilinszky János – Senkiföldjén. Szerk.: Hafner Zoltán
In memoriam sorozat

Színes, keménytábla borító, Fr./5-ös. 400 p
Első kiadás: 2000
Második kiadás: 2002

A sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a XX. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk, fényképek stb. felhasználásával. Pilinszky Jánost – a sorozat jellege szerint – kortársai és írótársai, barátai és pályatársai mutatják be.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Radnóti Miklós – Erőltetett menet. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

Kötött. 424 p. 2490 Ft ISBN 963 8116 39 0
Első kiadás: 1999
Második kiadás: 2004

Első megjelenés: 1999 Második kiadás: 2004 Radnóti Miklós máig az egyik legtöbbet olvasott és legnépszerűbb magyar költő. Abban a korban, amikor a versek iránt csökken az érdeklődés. Őt szavalják, olvassák, ismerik és szeretik. A róla szóló könyvet Réz Pál állította benne 98 írás található 43 szerzőtől, köztük a teljesség igénye nélkül Cs. Szabó László, Pilinszky János, Lator László, Vas István, Babits Mihály, Szerb Antal, Bibó István írása, és – a sorozathoz hűen – Radnóti Miklóstól is néhány levél, vers. Már két kiadást ért meg.

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Reményik Sándor emlékezete – Lehet, mert kell. Szerk.: Dávid Gyula
Emlékezet sorozat

288 oldal
Megjelenés éve: 2007

Az In memoriam és Emlékezet sorozatunk 60. kötete. Reményik Sándor a rendszerváltozás után kerülhetett újra az olvasók kezébe, ezért néhány generáció előtt ismeretlen. Az „idősebbek” azonban még olvashatták és jól ismerik verseit, melyek még ma is megdobogtatják a nemzetet féltők szívét. Életútja és pályaképe a kötet, fényképekkel illusztrálva.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Rónay György emlékezete – A hajós hazatérése. Szerk.: Rónay László
Emlékezet sorozat

A/5, szín. keménytáblás, fotókkal ill. 288 p.
Megjelenés éve: 2001

A sorozat újabb darabja párjához, az In memoriam sorozathoz hasonlóan doku-mentumokban, levelekben, kritikákban eleveníti föl Rónay György emlékezetét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sarkadi Imre emlékezete – Pokolraszállás. Szerk.: Márkus Béla
Emlékezet sorozat

Megjelenés éve: 2001

Sarkadi Imre születésének 80. évfordulójára! A kötet szerzői: Ablonczy László, Ablonczy Balázs, Ágh István, B. Nagy László, Bakó Endre, Bata Imre, Béládi Miklós, Boglári Békés István, Czine Mihály, Cseres Tibor, Csontos Sándor, Diószegi András, Eörsi István, Fekete Sándor, Fodor András, Fülöp László, Gábor Miklós, Gimes Miklós, Gyárfás Miklós, Hima Gabriella, Horvai István, Hubay Miklós, Illés Jenő, Illyés Gyula, Juhász Béla, Kelemen János, Kis Pintér Imre, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kónya Judit, Kő András, Kuczka Péter, Márkus Béla, Márkus István, Molnár Géza, Nagy J. Lambert, Németh László, Örsi Ferenc, Pándi Pál, Pártos Géza, Pomogáts Béla, Sarkadi Imre, Somlyó György, Standeisky Éva, Szabó Ede, Szabó György, Szabó Magda, Szabolcsi Miklós, Szeberényi Lehel, Szénási Sándor, Szilágyi Gábor, Tamás Attila, Tardos Tibor, Tarján Tamás, Tolnai Gábor, Tóth Gyula, Turczi István, (Vásárhelyi) Pákozdy Ferenc, Veress József, Zám Tibor.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sinka István – Anyám balladát táncol - Szerk.: Medvigy Endre
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 1999

Még ma sem ismerik eléggé a juhászbojtár, aki isten-adta zseni volt! Az ő költészetének megismeréséhez elengedhetetlen kézikönyv In memoriam sorozatunk e kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Somlyó Zoltán emlékezete – Az átkozott költő. Szerk.: Somlyó György és Zsoldos Sándor
Emlékezet sorozat

Méret: A/5. Oldal: 276. Kötés: Keménytábla
Megjelenés éve: 2001

Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Füst Milán – kortársai és barátai emlékeznek az "átkozott költőre". Megismerhetjük Somlyó Zoltán regényes életét és költészetét az Emlékezet sorozat 8. kötetében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sütő András – Csillag a máglyán. Szerk.: Görömbei András
In memoriam sorozat

Illusztrált, 400 oldal ISBN 978-963-9658-28-8
Megjelenés éve: 2007

A közelmúltban elhunyt erdélyi író még a sorozatszerkesztő Domokos Mátyás döntése alapján szerepel az immár befejezés felé haladó In memoriam sorozat legújabb kiadványaként. Sütő András távozása a magyar irodalomból még nagyon közeli, ezért a kötet szerkesztésében dominánsabb az emlékkönyv jelleg. 43 itthoni és határontúli szerző 54 írása szól Sütő munkásságáról.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Dezső – Az elsodort író. Szerk.: Gróh Gáspár
In memoriam sorozat

Illusztrált, Fr. 5. 400 old.
Megjelenés éve: 2002

Szabó Dezsőt lehet szeretni és lehet nem szeretni, de különleges és nagyformátumú egyénisége nélkül szegényebb volna a magyar irodalom története. Ma is adósai vagyunk életműve feldolgozásának. In memoriam sorozatunk 53. kötetében életútját és pályaképét a kortársak esszéivel, levelekkel, dokumentumokkal illusztrálva mutatjuk be.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Lőrinc – Homlokodtól fölfelé. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 2000

A nagy felfedezett, Babitsnál indul, és a legnagyobbak közé emelkedik. Szabó Lőrinc lírája politikai okok miatt a Kádár-korszak évtizedeiben háttérbe szorult, ez a kötet segít abban, hogy életét és művét az egyik legbeavatottabb ismerő, Domokos Mátyás összeállításában megismerhessük. Ehhez nem kisebb "nagyságokat" hívott segítségül a szerkesztő, mint: Babits, Illyés, Bernáth Aurél, Kodolányi János és még sorolhatnánk. Fotókkal ill.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szabó Pál emlékezete – Ahogy lehet. Szerk.: N. Pál József
Emlékezet sorozat

A/5, keménytáblás, illusztrált, 288 oldal
Megjelenés éve: 2004

"Új nagy írót küldött a falu"... Néhány név azok közül, akik esszéikkel, leveleikkel, tanulmányaikkal őt bemutatják: Béládi Miklós, Illyés Gyula, Király István, Móricz Zsigmond, Sütő András, Tamási Áron, Tatay Sándor, Veres Péter... In memoriam és Emlékezet sorozatunk 41. kötete.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Székely János emlékezete – Egyedül. Szerk.: Dávid Gyula–Szász László
Emlékezet sorozat

Kötött. 300 p.
Megjelenés éve: 1999

Székely János – a II. világháború utáni erdélyi irodalom egyik legjelentősebb és sokoldalú tehetsége; egyaránt írt verseket, prózát, drámákat és filozófiai esszéket. Életművét a kor zsdánovi művészetpolitikája árnyékba borította, ezért a róla szóló erdélyi és hazai recep-ció jóformán hozzáférhetetlen. Ezt a hiányt szünteti meg a kötet. Az összeállítás Székely János születésének 70. évfordulójára jelenik meg.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szentkuthy Miklós – A mítosz mítosza. Szerk.: Rugási Gyula
In memoriam sorozat

Méret: Fr/5. Oldal: 400. Kötés: Keménytábla.
Megjelenés éve: 2001

Szentkuthy Miklós életútját és pályaképét rajzolja meg a nagy sikerű In memoriam sorozat 18. kötete. A kötet újdonsága: az Olaszországban élő Mariella Legnani visszaemlékezése: Milyen apa volt Szentkuthy Miklós?

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szilágyi Domokos emlékezete – Kényszerleszállás. Szerk.: Pécsi Györgyi
Emlékezet sorozat

ISBN 963 9402 58 3 A/5, keményt., ill., 320 o.
Megjelenés éve: 2005

Szilágyi Domokos a második világháború után versekkel jelentkező nemzedék kiemelkedő és tragikus sorsú tehetsége volt, aki nagyon nehéz történelmi körülmények között, a romániai személyi kultusz éveiben nemzetiségi költőként a legnagyobb ambíciótól fűtve igyekezett megteremteni költészetét, a külső körülmények mellett állandó küzdelemben saját túlérzékeny idegrendszerével is, mígnem e kettős vagy sokszoros teher sulya alatt összeroppant, és önként vetett véget rendkívüli reményekre jogosító életének. Az Emlékezet sorozat anyagának összeállítója, Pécsi Györgyi nagy anyagismeret birtokában állította össze ennek a 20.századi avantgárd ihletésére létrejött életműnek az írói recepciótörténetét, amely nemcsak a pályaképet tartalmazza, de azt a szorongató s ma már történelminek mondható korrajzot is, a „közeget”, amelyet Szilágyi Domokos rendkívüli tehetségének át kellett törnie a maga idejében.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Szomory Dezső emlékezete – Az Irgalom hegyén. Szerk.: Réz Pál
Emlékezet sorozat

Kivitel: A/5 alak, cérnafűzött, keménytáblás, fényképekkel illusztrált, 232 oldal
Megjelenés éve: 2004

In memoriam és Emlékezet sorozatunk 45. kötete. Szomory Dezső 1944-ben Budapesten hunyt el. Az Emlékezet sorozathoz hasonlóan dokumentumok, esszék, levelek, kritikák tükrében mutatjuk be élet- és pályaképét.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tamási Áron – Zeng a magosság. Szerk.: Tamás Menyhért
In memoriam sorozat

ISBN 963 8116 23 4 Fotómelléklettel, 364 oldal
Első kiadás: 1997
Második kiadás: 1999
Harmadik kiadás: 2006

40 éve halt meg Tamási Áron, de olvasói azóta sem felejtették el. Életművéről Ágh Istvántól Németh Lászlón át Rónay Györgyig a magyar irodalmi élet múltbeli és jelenkori kiválóságai elemzik sok más kitűnő szerző mellett klasszikus értékű életművét. 4. kiadása: 2022-ben. Új ISBN: 978 963 332 197 3

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tamási Áron. Zeng a magosság. Sorozatszerkesztő Domokos Mátyás. Negyedik, változatlan utánnyomás. –  Szerk.: Tamás Menyhért
In memoriam sorozat

FR/5, keménytáblás, ISBN 978 963 332 197 3 Fotómelléklettel, 428 oldal
Megjelenés éve: 2022.

125 esztendeje született a székelyföldi Farkaslakán Tamási Áron, de olvasói azóta sem felejtették el. Életművéről Ágh Istvántól Németh Lászlón át Rónay Györgyig a magyar irodalmi élet múltbeli és jelenkori kiválóságai elemzik sok más kitűnő szerző mellett klasszikus értékű életművét a Nap Kiadó szintén már klasszikussá érett In memoriam sorozatában. A könyvben csak a nyilvánvaló sajtóhibákat javítottuk, az előző kiadásokhoz képest még annyi a változás, hogy a szöveget nagyobb betűvel szedtük.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tatay Sándor emlékezete – Sziklák alatt. Szerk.: Tüskés Tibor
In memoriam sorozat

A/5, színes keménytábla borító, illusztrált.
Megjelenés éve: 2000

A pályatársak és barátok emlékezései ugyanazt a barátságos, meleg légkört élesztik fel, ami Tatay "Sanyi bácsi" társaságában és olvasásakor elfogta barátait, ismerőseit, olvasóit. Az életregénnyé szerkesztett emlékkönyv hű képet ad az író életéről, pályájáról – igen olvasmányosan.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tersánszky Józsi Jenő – Virgonc szavak virgonc királya. Szerk.: Tarján Tamás
In memoriam sorozat

Kötött. 366 p.
Megjelenés éve: 1999

Tersánszky hangja isteni eredetű, de sípját a kényesek, a rangosak, a választékosak mégsem becsülték meg soha eléggé. A leggyakoribb vád, a visszatérő, igazi megbélyegzés, hogy írásaiban állandóan valamiféle bakszagú immoralitást szimatolnak. Csak a szatírsíp rikoltását hallották; mást alig – írja Illés Endre. – Ma, a 21. században ez már szelíd, 12 éveseknek „való” stílus… De Ady is dicsér: De hogy a háború mégis el tud férni e regényben – ez a legnagyobb virtus, ezt csinálta meg Tersánszky úgy, hogy: a Háború nem fontos. Egy élet fontos, egy sors, egy logikus vagy logikátlan vég, egy történet vagy történetté mállott líra a fontos. : és így tovább, erről a méltatlanul mellőzött nagyszerű regényíróról In memoriam sorozatunk következő kötetében. Fotókkal illusztrált.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tóth Árpád – Lélektől lélekig. Szerk.: Márkus Béla
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 94 x – keménytáblás, 400 oldal, ill.
Megjelenés éve: 2006.

Egyike legnépszerűbb költőinknek, aki rövid életének makulátlan költészetével meglepően nagy visszhangot váltott ki kortársaiból és utókorából. A könyv sokoldalúan mutatja be, hogyan értékelték kortársai, valamint utókora a Tóth Árpád-i életművet, s közben feltárul az olvasó előtt a megélt élet regénye is, sok ismert vagy kevésbé ismert dokumentum szerepeltetése révén. S külön érdekessége a könyvnek, hogy kiderül belőle: milyen erőteljes érdeklődéssel fedezte föl újból a maga számára a hetvenes-nyolcvanas években irodalmi életünk Tóth Árpád megejtő líráját, nemes alakját és a Csokonaiéval rokon életsorsát.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Tömörkény István – Hajnali sötétben. Szerk.: Lengyel András
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 65 6 Fr/5, keménytáblás, ill, 368 oldal
Megjelenés éve: 2005

In memoriam sorozatunk legújabb kötetében az összeállító Lengyel András fáradhatatlan kutatómunkájának köszönhetően Tömörkény szegedi életének rengeteg eddig ismeretlen dokumentuma is helyet kapott ebben a könyvben. Ezek az írások eddig ismeretlen oldaláról mutatják meg a magyar próza gyöngyszemeit író Tömörkény István írói és emberi arculatát.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Vas István – Óda az észhez. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

Kötött. 400 p.
Megjelenés éve: 1999

Vas Istvánt nevezték intellektuális költőnek és spontán költőnek és míves költőnek, a költészetét személyesnek és objektívnek is, vagyis sokoldalúság és a kortársak szeretete övezte munkásságát. Sárközi Györgytől Lator Lászlón és Weöres Sándoron át Somlyó Györgyig, Domokos Mátyásig, Illyés Gyuláig sorjázik a félszáz szerző véleménye, kritikája, elbeszélése Vas Istvánról és művéről.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Veres Péter emlékezete – A pátriárka. Szerk.: Tüskés Tibor
Emlékezet sorozat

Keménytáblás, 280 oldal, illusztrált
Megjelenés éve: 2002

A gyepsori szerelemgyerekből közéleti-történelmi jelentőségű személyiséggé emelkedett Veres Péter a 20. századi magyar népsors kiemelkedő reprezentánsa, akit Illyés Gyula „lángelmének” nevezett, s életével és művével kitörölhetetlen szerepet játszott a korszak életében. Ezt a rendkívüli, 20. századi népmesébe illő utat, s annak regényekben, elbeszélésekben, emlékiratokban és versekben megtestesülő eredményeit mutatja meg, Tüskés Tibor összeállításában, A pátriárka, Veres Péter emlékezete című kötet, részint Veres Péter írásaiból válogatott szemelvényekkel, részint pedig az ő életútjával és művével kapcsolatos kritikák, visszaemlékezések történeti időrendben való csoportosításával. A magyar szellemi és politikai élet fényes neveinek sora írt a közelmúlt évtizedekben Veres Péter munkásságáról és közéleti szerepléséről (például Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Nagy Lajos, Sinka István, Vámbéry Rusztem, Féja Géza, Rónay György, Sarkadi Imre stb., stb.), s ez a gyűjtemény a Veres Péter-jelenség maradandó értékeit eleveníti fel utókora olvasói számára, azoknak a múlékony divatoknak az ellenében, amelyek kifakítanák a kollektív emlékezetből Veres Pétert és munkásságát. Nemzeti önbecsülésünknek is tartozunk azzal, hogy ez ellen gátat emeljünk, s ez a könyv, mint egy kollektív és hiteles monográfia, amelyet az élet állított össze a múló időben, mindenképpen megfelel ennek a nemes célnak.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Weöres Sándor – Öröklét. Szerk.: Domokos Mátyás
In memoriam sorozat

Fr/5. keménytáblás, 412 oldal, fotómelléklettel
Megjelenés éve: 2003

Weöres Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából In memoriam sorozatunk 25. kötetében a válogató (és sorozatszerkesztő) Domokos Mátyás olyan Weöres-képet mutat meg a levelek, dokumentumok, kritikák tükrében, mely nagy írói erővel fejezi ki Babitstól, Kosztolányitól napjainkig a magyar irodalom meghatározó egyéniségeinek a nézetét a Psyché költőjének géniuszáról.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Örkény István – Tengertánc. Szerk.: Réz Pál
In memoriam sorozat

ISBN 963 9402 51 6 In memoriam sorozat. Keménytáblás, képmelléklettel, 322 oldal
Megjelenés éve: 2004

Örkény a kortárs magyar irodalomban több műfajnak is megújítója volt egyperces novelláival és groteszk hangvételű drámáival. A kötetben eddig még sehol nem publikált leveleket is közzéteszünk.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette