A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal
NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!

30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk! (A postai utánvét a mindenkor érvényes postai díjszabás és a bankköltség együttes összege, mely a küldemény súlyától és összegétől függ. Belföldön jelenleg a legkisebb költség 3020 Ft! Ez 2 kilóig és 30 000 forintig érvényes. 5 kilóig már több, és 5 kg fölött sávosan magasabb az ár. - Ha banki átutalással előre kiegyenlítik a vételárat, akkor a postaköltség természetesen még ennél is kevesebb, de ebben az esetben 5% áfával terhelt.)

A kiadó Álarcok sorozata a kortárs magyar színjátszás és komolyzene közismert egyéniségeinek szán egy-egy kötetet (már több mint 20 művet).

A szabadság bennünk van. Gera Zoltánnal beszélget Galántai Csaba.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képmelléklettel, névmutatóval, ISBN 978 963 332 013 6
Megjelenés éve: 2013

Az életút-interjúkötet Gera Zoltán Kossuth-díjas, színművész életét és művészetét mutatja be. Gera Zoltán őszintén vall neveltetéséről, iskolai éveiről. Beszél az operatőri szakma utáni örök vágyódásáról, külföldi útjairól, apakereséséről, a nyelvtanulás öröméről, szól a Horváth Árpád Kollégiumban és a Színművészeti Főiskolán eltöltött évekről, a börtönhónapokról, túlélési technikákról, önismeretről, az ezotéria és a keleti filozófiák iránti vonzalmáról. Megidéz pályatársakat, emlékezik színházi és filmes szerepekre. Gera Zoltán színes egyéniségének és rendkívül gazdag pályájának bemutatása ez ideig nem történt meg. E hiánypótló munka megjelenésének szükségességét az idei ünnepi események még indokoltabbá teszik: Gera Zoltán 2013-ban Kossuth-díjat vett át a Parlamentben, és ebben az esztendőben 90. születésnapját is ünnepelte.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Ayşegül Çelik: A török Hamlet. Az ember, aki tudja, hogyan kell meghalni. Muhsin Ertuğrul élete. Fordította: Akcal Réka. Shakespeare sírversét fordította Kodolányi Gyula. Szakértő: dr. Hóvári János.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, korabeli fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 168 3 – 270 oldal
Megjelenés éve: 2020.

A 20. század eleji Törökországban vagyunk. Ki hinné, hogy ez a magyar olvasók számára ismeretlen Muhsin Ertuğrul, akiről ez a könyv szól, először adott filmszerepet egy berlini vendégrendezésén Lugosi Bélának, a későbbi hollywoodi világhírű, Drakulát alakító, magyar származású színésznek; vagy hogy az ő meghívására érkezett Greta Garbo Isztambulba; vagy hogy Hollywoodban jó ismeretségbe került Charlie Chaplinnel; vagy hogy részt vett a világhírű drámaíró, Strindberg 75. születésnapján mint vendég? Muhsin Ertuğrulról már a Tolnai Világlapja 1927. május 21-i számában is olvashatunk: Első ízben ő fordította le és ő játszotta el a Hamletet Törökországban – tudósítanak A török Hamlet című írásban. A színész-rendező-műfordító-író 1892. február 28-án született Konstantinápolyban; első színházi szerepét 1909-ben kapta. Ő volt a török színház megújítója, a török mozi (film) megalapítója, az ő nevéhez fűződik a török függetlenségi háborúról készült első dokumentumfilm is, a többi róla szóló történetet olvashatjuk e műben, amely nemcsak róla, hanem a török színház- és filmművészet kezdeteiről is beszámol igen érdekesen és olvasmányosan. A török kulturális minisztérium (TEDA) támogatásával Kód: 324

Ára: 3297 Ft
Kedvezmény: 989 Ft
 Megrendelés

Bóta Gábor: Mi van az álarc mögött? ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Kötött. 370 p.
Megjelenés éve: 1997

125 színházi interjú

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Csernák Árpád: Este próba ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, kötött, 200 oldal
Megjelenés éve: 1994

Ára: 500 Ft
Kedvezmény: 150 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Akvárium. Dráma két felvonásban.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, Fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 118 8 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2018.

A színdarab a 70-es években egy uszodában játszódik. Ez az „akvárium”. Ha valamit valaki el szeretne érni, akkor csak a megfelelő időben kell a megfelelő ember mellé úsznia… Akkoriban ez a kritikus hangvétel felhívta a figyelmét a főcenzornak is, hiszen Aczél György megváltoztatta a darab befejezését… A 45 esztendeje a kecskeméti Katona József Színházban előadott darabot korabeli fotókkal és a Szerzővel készített interjúval kiegészítve adjuk közre.

Támogató:

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Cukorkásüveg ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Kötött. 120 p.
Megjelenés éve: 1997

Kisregény

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Élni a világ szélén. Elbeszélések  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 194 2, 146 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Vajon miért foglalkoztatja Dallos Szilviát íróként a magány, az öregedés, az öregkor, amikor őt mindezek kínjai elkerülték, hiszen az idő múlásával dacolva őrzi testi, lelki szellemi frissességét? Talán éppen ez, hiszen ha nem is gyötrik meg (ne féljünk kimondani) az öregedéssel járó megpróbáltatások, de találkozik velük, és minden idegszálával át is érzi ezeket gondokat, mint másokét – de amelyekről jól tudja, hogy az övéi is lehetnének. Ezért tudja empátiával, okosan, bölcsen, kitűnő stílusban megírni őket. Ezért csak hálásak lehetünk. Napjainkban az életkor határai kitolódtak, és egyre több az idős ember, mind többen és többen találkoznak az ebből adódó kérdésekkel, testi és lelki gondokkal. Ezek ugyan mára váltak már-már tömegessé, de nem voltak mások akkor sem, amikor igazán öreggé válni csak kevesek osztályrésze volt. Dallos Szilvia a művész érzékenységével már szinte félszáz éve megérezte, hogy mit jelent sokáig élni: nemcsak sok örömet, hanem megannyi kérdést, fájdalmat és fájdalmas gondot. Ezekről szólnak e kötet írásai. Azt sugallják, hogy bármilyen idős is valaki, erejének fogyta, a természet törvényeiből következő veszteségei ellenére is van remény: a szeretet, a másokban folytatódó élet, a világ megannyi csodája kortól függetlenül mindenki számára nyit új távlatokat.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Ára: 3465 Ft
Kedvezmény: 1040 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Forgatások mosolya  – Első kiadás ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x


Megjelenés éve: 1995

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Forgatások mosolya – Második, bővített kiadás  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

2. bővített kiadás
A/5, keménytáblás. Névmutatóval, fotókkal. ISBN 978 963 9658 87 5. 320 oldal.
Megjelenés éve: 2014

Két évtizeddel ezelőtt, amikor ez a kötet megjelent, Fodor András a következőket írta róla: „Dallos Szilvia valódi eseteket felsorakoztató anekdotagyűjteményében többről van szó, mint filmről, forgatásról, kis ügyetlenkedésekről és mulatságos esetekről. Valóságos társadalomrajz és művelődéstörténet bontakozik ki ezekből a feljegyzésekből, amiket az olvasó élvezni fog s észrevétlenül lesz részese egy művészeti ág, szakma belső életének, ugyanakkor annak, ami rajta kívül az országban és a világban történt…” Nos, ez ma is mind igaz, de azzal egészíthetjük ki, hogy most már ez az anyag maga a magyar film története is, és ízelítőül kapunk hozzá némi folytatást is ebben a bővített második kiadásban, hiszen 2008-ig tartanak a történetek! Több mint hét évtized filmes vidám történeteit nyújtja át most nekünk Dallos Szilvia művésznő, aki nemcsak a vidám történeteken keresztül bemutatott filmes szakma egyik meghatározó szereplője, de szerencsénkre kitűnő tollú író is.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Magyar hangja. A szinkronizálás története. 3., javított, bővített kiadás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

978 963 332 134 8 A/5, keménytáblás, fotókkal ill., 324 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

A nemcsak szép szinkronhangjáról, hanem íróként is egyre inkább ismert művésznő tanította is a szinkronizálás történetét. Azt mindannyian tudjuk, hogy a magyar szinkron világhírű, de azt nem, hogy milyen munka van ennek a hátterében. Dallos Szilvia egyetlenként megírta a már 80 esztendőt is elhagyó magyar szinkron történetét, a technikai, szakmai háttérrel együtt, de ebben a harmadik, javított, bővített kiadásban is megtalálhatók az izgalmas történetek, visszaemlékezések legnevesebb művészeink tolmácsolásában, és mindehhez sok-sok kép is van a könyvben...
Az NKA–EMMI támogatásával.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Magyar hangja. A szinkronizálás története. 4. kiadás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, fotókkal ill., ISBN 978 963 332 233 8 - 312 oldal
Megjelenés éve: 2024.

Idézet a Szinkron mosolya fejezetből: – Horváth Tivadar színész: Gerhardt Pál rendezte a híres Foxi Maxi-sorozat magyar szinkronját. Egymás után érkeztünk a tévé szinkronstúdiójába az első forgatási napon. Gerhardt a tőle megszokott, rövid, tömör instrukcióival fogadta a színészeket. Bejött Szuhay Balázs. „Szervusz, Balázskám! Te vagy a Kandúr Bandi! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Bejött Kiss Manyi. „Manyika, drága! Te vagy a kis »erős« egér! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Bejött Agárdi Gábor. „Gabikám, édes! Te vagy a farkas! Rajzfilm, vékony hang, torzítva!” Végül bejöttem én. „Szervusz, Tivadarkám! Te vagy a róka! Csak saját hang!” A nagy nevetésre Gerhardt csak ennyit mondott: „Körül is írhattam volna, de az legalább egy órát elvett volna a felvételből.”
A nemcsak szép hangjáról, hanem íróként is jól ismert művésznő tanította is a szinkronizálás történetét; könyvéből nemcsak a humoros történeteket, hanem a technikai változásokat és a szakmát is megismerhetjük.

Ára: 4389 Ft
Kedvezmény: 1317 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Szimat naplója.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, színes képmelléklettel, ISBN 978 963 332 063 1–164 oldal
Megjelenés éve: 2015.

A színésznő, író ebben a naplóban szeretett kutyáin keresztül a saját hétköznapjait írja meg, a bejegyzések ideje 2009. december 29-től 2014. március 27-ig tart – de valójában egészen a gyermekkoráig visszaemlékezik, hiszen az első kutya egy óvóhelyen volt „félig” az övé… Színes képekkel! Önvallomás ez a javából, és bizony sok veszteséget, fájdalmat, bánatot, törődést, veszteséget oszt meg velünk, olvasókkal. A kutyaszeretők biztosan sokkal jobban fogják szeretni ezt a könyvet, mint a másik tábor.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Dallos Szilvia: Utószinkron – Dráma  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

ISBN9639402974 A/5, keménytáblás, 88 oldal
Megjelenés éve: 2006

Az ötvenes években játszódó tragikomédia a József Attila Színház drámapályázatán különdíjat kapott, 2002-ben Grazban az „Ismeretlen szomszédaink” elnevezésű drámaírói verseny egyik győztese lett. Az egyik elvtárs kitalálja, hogy egy orosz színielőadást a színészek élőben szinkronizáljanak. Azután mást is szinkronizálni kellene… Hangosan fel-felnevet az olvasó, pedig a játék vérre megy… A darab több pályázaton különdíjat, illetve előkelő helyezést nyert el. 1956 ötvenedik évfordulójára.

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Egy talált táj felmutatása: Dokumentarista fotóalbum ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Lakkozott, keménytáblás borító, 2 színű nyomás, 224 oldal
Megjelenés éve: 2004

Fotósok: Horváth Dávid, Pető Zsuzsa, Pólya Zoltán, Fejér Gábor, Fuszenecker Ferenc, Lőrincz Ferenc, Németh Géza, Fazekas István, Féner Tamás, Sopronyi Gyula, Ács Irén, Kresz Albert, Tamási Gábor, Baricz Kati, Róna Jutka, Winkler Csaba, Benkő Imre, Gárdi Balázs, Markovics Ferenc.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Gyöngyössy Imre: Stigma. Kétnyelvű: magyar-olasz versek. Fordította: Roberto Ruspanti.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, kartonált, ISBN 978 963 332 180 5, 204 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Gyöngyössy Imre 1930. február 25-én született Pécsett. A mítosz, az archaikus paraszti világ, az ősi rítusok, a természet és közösség harmóniájában élő ember élménye meghatározták világlátását. Műveinek másik forrását, az európai keresztény kultúrát a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban ismerte meg. Itt tanult meg olaszul anyanyelvi szinten. Dantét és Petrarcát olvasva nőtt fel, itt írta első verseit is. Itália szellemi és kulturális öröksége egész életét végigkísérte. Az olasz szakos egyetemi hallgatót 1951-ben letartóztatták, és egy koncepciós perben összeesküvés vádjával három év börtönbüntetésre ítélték. A sztálinizmus politikai börtöneiben verseit papír és ceruza nélkül, fejben írta. A börtönben eltöltött évek és későbbi találkozásai a század üldözötteivel meghatározták életművét. Hazájában már nem érhette meg első verseskötetének 1999-es kiadását. Ezzel a kétnyelvű kötettel a karizmatikus költő-filmrendező soha nem publikált versei végre eljuthatnak a magyar és olasz olvasókhoz. A sok átélt szenvedés ellenére Gyöngyössy Imre újra és újra felfedezte a teremtett világ szépségét, a szülőföld békéjét, parasztszobák csendjét, a kemencében sülő kenyér illatát, a barátság, szerelem erőt adó, megtartó energiáját.
Spirituális ihletésű verseiben, akárcsak filmjeiben, gyakran szólal meg a “jövő nosztalgiája”. Hányatott élete során soha nem vesztette el hitét Istenben és az emberben, a szeretet teremtő erejében, a “holnap reményében”.
A könyv azz MMA, a versfilm az EMMI támogatásával

A könyv alapján készült versfilm megtekinthető itt:
https://youtu.be/FBuEiMUUqtk

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Jancsó Adrienne: Újra és újra. ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Megjelenés éve: 1996

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Jerry L. Jaccard: Dallamok és disszonanciák. A zene nagykövete Szőnyi Erzsébet.  – Fordította Terts István, Szerkesztők: Mátai Györgyi és Szepesi Attila  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrálva, ISBN 978 963 332 107 2 – 186 oldal
Megjelenés éve: 2016.

Szőnyi Erzsébet a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karvezető, zenepedagógus, kiváló művész. A Kodály Társaság alapító tagja – Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének világszerte ismert folytatója és népszerűsítője. Róla szól ez a mű.

Ára: 4935 Ft
Kedvezmény: 1481 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Élmények világszerte – zeneközelben.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/4 keménytáblás, lakkozott borító, színes fotókkal, ISBN 978 963 332 140 9 – 220 oldal
Megjelenés éve: 2019.

Szerencsés ember Juhász Előd, nyugodtan mondhatjuk. Nemcsak csodálatos nagy művészekkel találkozhatott, beszélgethetett, hanem bejárta szinte az egész világot is! Természetesen a zene mindenütt ott van, hiszen anélkül nem is érdemes élni. A sok színes fotó a Szerző és Elter Károly fotóművész alkotása. Mi csak ámulunk a sok csodán: Pécs és a pápuák földje éppúgy benne van, mint Hatvan és Buenos Aires! A 2018-ban megjelent Találkozásaim-kötet ikertestvére… Kellemes történetek, szórakoztató olvasmány, tele rengeteg csodálatos színes képpel…
Az EMMI, az NKA, Budapest Főváros, a Wine Concept Zrt. és a Fehérvár Travel támogatásával.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 4700 Ft
Kedvezmény: 1410 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Kocsis Zoltán  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, ISBN 978 963 9658 60 8 – 192 oldal, fotókkal.
Megjelenés éve: 2011

Juhász Előd szinte a kezdetektől készített interjúkat a nagyszerű, zseniális zongoraművésszel. Ezekből egy portré rajzolódik elénk, a korai korszaktól egészen napjainkig, Kocsis Zoltán hatvanadik születésnapjára!

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Kocsis Zoltán  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, puhatáblás, ISBN 9789633320204 – 192 oldal, fotókkal.
Megjelenés éve: 2012 (Keménytáblás: 2011)

Juhász Előd szinte a kezdetektől készített interjúkat a nagyszerű, zseniális zongoraművésszel. Ezekből egy portré rajzolódik elénk, a korai korszaktól egészen napjainkig, Kocsis Zoltán hatvanadik születésnapjára!

Ára: 2310 Ft
Kedvezmény: 693 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Kocsis Zoltán. Utolsó beszélgetés.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel illusztrált, kb. 300 oldal, ISBN 978 963 332 112 6
Megjelenés 2017. január 25-én

KOCSIS 65 – így terveztük az öt éve megjelent közös könyvünk folytatását, a májusi születésnapjára időzítve. Sajnos az élet más forgatókönyvet kényszerített ránk. Egyetlen vigaszunk hogy ezt – néhány oldal kivételével – Kocsis Zoltán még látta, jóváhagyta. Utolsó beszélgetés – gyűjtőcím: a vele és róla készült hosszabb felvételeken ezúttal kollégáit, muzsikusbarátait is megszólaltattam. Zolival nemegyszer szóba került az elmúlás gondolata is. Ezzel, mint oly sok mindennel, megbékélten, bölcsen nézett szembe, hiszen tudta, hogy Műve tovább él. A folytatás...? Neki már más dimenzióban, nekünk itt a Földön... (Juhász Előd)

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Találkozásaim – Zeneközelben  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/4 keménytáblás,lakkozott borító, színes fotókkal, ISBN 978 963 332 090 7 – 184 oldal
Megjelenés éve: 2018.

Több mint száz név és arc szerepel a kötetben, csak néhányat ízelítőül: Bernstein, Bessenyei Ferenc, Bródy János, José Cura, Cziffra György, Darvas Iván, Placido Domingo, Esterházy Péter, Ferencsik János, Gregor József, Gross Arnold, Sir Elton John, Kocsis Zoltán, Kodály, Korzenszky Richárd, Niki Lauda, Lollobrigida, Yehudi Menuhin, Ennio Morricone, Franco Nero, Yoko Ono, Pavarotti, Szvjatoszlav Richter, Nicolas Schöffer, Arnold Schwarzenegger, Sebestyén Márta, Sylvester Stallone, Stravinsky, II. János Pál, Szörényi Levente, Teller Ede, Amerigo Tot, Victor Vasarely, Vásáry Tamás.
Minden történet izgalmas valamiért. A könyv zenei kalandozás, múltban-jelenben, itthon és külföldön, művekkel és művészekkel. Különös élmény az Olvasónak.
Budapest Főváros és a Wine Concept Zrt. támogatásával.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 2. Beszélgetések egy rádióműsor nem muzsikus kiválóságaival.   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 077 8 – 212 oldal
Megjelenés éve: 2015.

Juhász Előd nemzedékek számára volt úgy televíziós és rádiós személyiség, hogy jó szakértőként hozta közel hallgatóit a zenei élet legnagyobbjaival. Ebben a kötetben is a zenéről van szó, de most a zenetudós-szerkesztő mikrofonja előtt művészek, tudósok, közéleti személyiségek beszélnek a zenéről, többek között Granasztói György, Kodolányi Gyula, Hoppál Péter, Hámori József, Szőcs Géza, Freund Tamás.

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 3. Beszélgetések egy rádióműsor egyházi és világi kiválóságaival.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal ill., ISBN 978 963 332 106 5 – 220 oldal
Megjelenés éve: 2016.

A Katolikus Rádióban Juhász Előddel lefolytatott beszélgetések a zenéről tovább folytatódnak. 3. kötetünk szereplőiközül néhány nevet megemlítünk: Bogárdi Szabó István, Bolberitz Pál, Esterházy Péter, Jelenits István, Kiss-Rigó László, Korzenszky Richárd, Nemeshegyi Péter, Olofsson Placid, Pál Ferenc, Tarlós István, Várszegi Asztrik.

Ára: 3255 Ft
Kedvezmény: 977 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 7. Beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 179 9 – 280 oldal
Megjelenés éve: 2021.

Az alapállás változatlan: mint ahogy a rádiósorozat legütősebb adásaiból eddig is a legjobbak kerültek az eddigi kötetekbe, most is kiválóságokkal találkozunk. Változatlanul a művészeti- és a közélet jeles személyiségei kerülnek reflektorfénybe. Mindig a meghívott a fontos, ő a főszereplő, Juhász Előd „csak katalizátor”, aki a vendéget az alatt az ötvenöt perc alatt megpróbálja kissé elterelni a mindennapoktól, azért, hogy ha lehet, mélyebb, bensőségesebb énjébe is bepillantást nyerjünk.
Az alábbi névsor garancia arra, hogy ezúttal is érdekes, színes, sokakhoz szóló könyv születik. A „szereplők”: Baán László, Balázs Fecó, Demeter Szilárd, Dés László, Eperjes Károly, Fülöp József, Gyulay Zsolt, Jankovics Marcell, Kerényi Lajos, Kucsera Tamás Gergely, Molnár Levente, Murányi Sándor Olivér, Novák Katalin, Oláh Vilmos, Szabó Dénes, Tolcsvay László, Vashegyi György, Wolf Péter.
Az MMA támogatásával

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 8. Beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 198 0 – 244 oldal
Megjelenés éve: 2022.

Az alapállás változatlan: mint ahogy a rádiósorozat legütősebb adásaiból eddig is a legjobbak kerültek az eddigi kötetekbe, most is kiválóságokkal találkozunk. Változatlanul a művészeti- és a közélet jeles személyiségei kerülnek reflektorfénybe. Mindig a meghívott a fontos, ő a főszereplő, Juhász Előd „csak katalizátor”, aki a vendéget az alatt az ötvenöt perc alatt megpróbálja kissé elterelni a mindennapoktól, azért, hogy ha lehet, mélyebb, bensőségesebb énjébe is bepillantást nyerjünk. Az alábbi névsor garancia arra, hogy ezúttal is érdekes, színes, sokakhoz szóló könyv születik. A „szereplők”: Batta András, Bencsik András, Bock József, Csókay András, Dörner György, G. Fodor Gábor, Gróh Gáspár, Hollós Máté, Kemény Dénes, Koltay Gergely , Madarász Iván, Märcz Tamás, Merkely Béla, Nagy Feró, Németh Ákos, Sallai Éva, Sineger Eleonóra, Szerdahelyi Csongor, Tulassay Zsolt , Varga Miklós, Vikidál Gyula.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben 9. Beszélgetések egy rádióműsor jeles vendégeivel.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 9789633322222 - 264 oldal
Megjelenés éve: 2023.

A jeles vendégek: Baráti Kristóf, Bartha Elektra, Batta András, Bencze Zsuzsanna,Binder Károly, Bősze Ádám, Budai Lívia, Demeter Szilárd, Fábry Kornél, Huszti Péter, Kováts Kolos, Mórocz Tamás, Radó Gábor, Rolla János, S. Miller András, Sebő Ferenc, Szinetár Miklós, Szörényi Levente, Tolcsvay Béla, Várkonyi Attila. „Ez már a kilencedik kötet ebből a válogatássorozatból! Kis statisztika: a kilenc kötetben 156 meghívottunk szerepelt, néhányan többször is. Természetesen ez csak töredéke a tizenkét éve hetente jelentkező műsor mindig új vendéggárdájának. Büszke vagyok erre a sorozatra, mert a hazai legkiválóbbak gondolatai előbb-utóbb – reménykedjünk! – befogadókra találhatnak. Talán nem tévedek, ha úgy érzem, hogy ez a 9. kötet, szépen »crescendálva« illik a sorba. Gondolatvilága legalább olyan gazdag, mint a korábbi kötetek esetében.” (Juhász Előd bevezető soraiból)

Támogatók: Petőfi Kulturális Ügynökség, Magyar Katolikus Rádió

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd: Zeneközelben. Beszélgetés egy rádióműsor muzsikus vendégeivel. – A szereplők: Bródy János, Dubrovay László, Gőz László, Homoki Gábor, Jávori Ferenc, Kelemen Barnabás, Kocsis Zoltán, Kokas Katalin, Marton Éva, Presser Gábor, Sebő Ferenc, Szokolay Sándor, Szörényi Le  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, fotókkal, ISBN 978 963 9658 25 7 – 144 oldal
Megjelenés éve: 2014.

A cím a patinás Zene-közelben sorozatra utal. Ma már szinte hihetetlen, de kisebb megszakításokkal 1977-től mintegy negyedszázadon át készí-tették a Petőfi Rádióban, hétfő esténként, élőben a Zene-közelbent! Már több mint két éve a Katolikus Rádióba került át a Csiba Lajossal közösen jegyzett sorozat, jó érzés újra találkozni a „régi” muzsikuskollégákkal, egykori visszatérő beszélgetőtársakkal.

Ára: 2500 Ft
Kedvezmény: 750 Ft
 Megrendelés

Juhász Előd összeállítása: A kilencvenen túl… Hommage à Vásáry Tamás  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 193 5 - 180 oldal
Megjelenés éve: 2024.

A Vásáry Tamással folytatott beszélgetéseinkből rendhagyó önarckép rajzolódik elénk. Ez és a róla írottak – mások emlékei, gondolatai – egyedi tükörré állnak össze, és így lesz meggyőző a portré. Tudjuk, hogy a zenének szavakkal való megközelítése szinte reménytelen, legfeljebb így-úgy körülírhatjuk a megfejthetetlen csodát, a lélekpendítést. Mert a zene arra születik, hogy megszólaltassák és hallgassák azt, hatását leginkább „csak” lelkünk láthatatlan rezdülései jelzik, hiszen – Vásárytól kölcsönözve – természete eredendően szavakon túli. Tamás ennek a megéreztetésében az igazi Nagymester! (Juhász Előd, az összeállító szerkesztő) A kötet szerzői: Bakó Levente, Balázs János, Balázs József, Balog Zoltán, Batta András, Boros Misi, Demeter Szilárd, Detvay Mária Marcella, Érdi Tamás, Érdiné Szabó Márta, Farkas Gábor, Ferencz Győző, Gróh Gáspár, Hámori Máté, Jakobi László, Joó Beatris, Juhász Előd, Kardos István, Kincses Veronika, Kiss Attila, Klukon Edit, Kocsis Zoltán, Kodolányi Gyula, Kolonits Klára, Kovács Géza, L. Simon László, Lukács Sándor, Miller Lajos, Németh Pál, Oláh Vilmos, Petrovits Eszter, Ránk Dezső, Rockenbauer Zoltán, Rolla János, Sass Sylvia, Sebestyén Ilona, Váradi Judit, Várszegi Asztrik, Vígh Andrea.

Ára: 4620 Ft
Kedvezmény: 1386 Ft
 Megrendelés

Királyaink emléke. Fényképezte: Borbély Béla, a szövegeket Siklósi Gyula írta. – Kétnyelvű fotóalbum  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/4, Vászonkötés, lakkozott, cérnafűzött, négyszín nyomású, 132 oldal
Első kiadás: 2006

Ezeréves államiságunk, múzeumok, könyvtárak, levéltárak féltve őrzött, a nagy nyilvánosság számára csak nagyon ritkán bemutatott kultikus kincseiről, szakrális épületeiről, a világ legértékesebb ötvöstárgyai között számon tartott remekeiről, a koronázásnál használt relikviákról, valamint a középkori magyar királyi városok a Medium Regni építészeti emlékeiről készült művészi fotókat gyűjtötte össze és hozza emberközelbe a színes, reprezentatív fotóalbumban a szerző, Borbély Béla. Spányi Antal megyéspüspök előszava, Siklósi Gyula régész bevezetője és a bemutatott tárgyak szakavatott, alapos ismertetése teszi még értékesebbé a kétnyelvű, reprezentatív kivitelű fotóalbumot.

Ára: 6900 Ft
Kedvezmény: 2070 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: A kezdetek utcája. Aknay János képeivel illusztrált.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, ISBN 978 963 332 070 9 – 68 oldal
Megjelenés éve: 2017.

A Prima Primissima- és Kossuth-díjas színész 70. születésnapjára!!! Ezek a versek igazi költő művei: szóalkotásaikban, kifejezésmódjában, a többrétegű gondolatokat művészivé transzformálva olyan egységes világ tárul elénk, melyet bármikor megismerünk. Ezt az egyéni hangot a kezedetektől őrzi Lukács, és (mint kortársai legjobbjai) az idővel ezek a jegyek egyre markánsabbak, egyre kifejezőbbek és egyre szebbek lesznek. Nem a színész „verselget”, hanem egy KÖLTŐ szól hozzánk! Mély érzéssel, semmi felszínes könnyedség nincs bennük. És a témaválasztás: kapunk a színészi létből is, de csak olyan áttétellel, hogy a nagy mű: Bulgakov Margaritájában játszott szerepe, Woland ihleti meg a költőt, ez különösen érdekes számunkra, hiszen a színész átélése itt találkozik a költő érzékenységével, és igen magas hőfokon! (Woland naplójából 1., Woland naplójából 2.) A versek jórészt filozofikusak, és megtalálunk a bennük hétköznapi eseményeket, mint például szeretett kutyája elvesztését: „Gyertyát gyújtottunk mikor elaludt, / és kisírtunk magunkból tizenhat évet”... (Zizi. Búcsú kiskutyánktól). A legtöbb vers azonban inkább létversnek mondható. Vonzódás a művészethez, több képzőművész barát műveire ihletett vers található (Kecskeméti Kálmánhoz, Aknay Jánoshoz és másokhoz).

Ára: 2520 Ft
Kedvezmény: 756 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Amit őrizni tudsz. Versek.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 218 5 - 132 oldal
Megjelenés éve: 2024.

A Kossuth-díjas színművész élvonalbeli költővé érett. Ez nem valamiféle fordulat, hanem beváltása annak, amit tehetsége ezen a téren  28 évvel ezelőtt megjelent első kötetével  ígért. Ebben a tizedik kötetében a témaválasztás főleg az elmúlt két esztendő szellemi és lelki benyomásait rögzíti. Az egyre magasabban szárnyaló költői stílust talán a kötetzáró Epilógussal, tehát magával a Szerzővel tudnánk csak tökéletesen érzékeltetni.

Talány maradtál magadnak is,
örökké választ várva. Mint friss
hó viaszában rigóláb ékírása.

Az NKA támogatásával

Ára: 3360 Ft
Kedvezmény: 1008 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Az elűzött álom – Válogatott és új versek  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Keménytáblás, 136 oldal
Megjelenés éve: 2006

Ezek a versek nem a színész versei, ezek a versek a költő versei. Lukács Sándor kirándulása a szépirodalomba nemcsak látogatás, otthon van minálunk. Verseinek hangütése már évtizedekkel ezelőtt kialakult. Ráismerünk. Atmoszférateremtő képessége, szép versbeszéde legjobb kortárs költőink közé emeli.

Ára: 3300 Ft
Kedvezmény: 990 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Földi szokásaid. Versek, 2018–2020.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 155 3 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2020.

„Annak ellenére”, hogy Lukács Sándor legjobb színészeink egyike immár évtizedek óta, köl-tőként sincs a sorban leghátul! Igazi költő a Kálnoky László-tanítvány: szóalkotásaiban, kife-jezésmódjában, a többrétegű gondolatokat művészivé transzformálva olyan egységes világ tárul elénk, melyet bármikor megismerünk. Ezt az egyéni hangot a kezdetektől őrzi Lukács Sándor, és (mint kortársai legjobbjai) az idővel ezek a jegyek egyre markánsabbak, egyre ki-fejezőbbek és egyre szebbek lesznek. Nem a színész „verselget”, hanem egy költő szól hozzánk! Mély érzéssel, semmi felszínes könnyedség nincs bennük. A legtöbb vers inkább létversnek mondható. Egyénileg nyúl a ter-mészethez, szinte mindegyik költemény egy-egy természeti kép is egyben – sohasem a szok-ványos, mindig újszerű és különleges az említése. Nem a sikeres és népszerű színművész hangját halljuk, hanem egy mély érzésű, idősödő férfiét, akinek ugyanolyan gondjai vannak, mint bármilyen más (nem híres) férfinak. És mindezt őszintén...

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2625 Ft
Kedvezmény: 788 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Kikötő. Versek.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 171 3 – 80 oldal, CD-melléklettel
Megjelenés éve: 2022.

Lukács Sándor 75. születésnapját köszöntjük ezzel a verseskötettel.
A 2020 és 2022 között született versek uralkodó hangneme elégikus, ami természetes, hiszen a pandémia alatt születtek. Többségükben (ahogyan Gróh Gáspár írja költészetéről) jól érzékelhető az elmúlás problematikája – ha nem éppen kifejezetten ez a témájuk. Elmaradtak a színházi előadások, fellépések, a karanténviszonyok nemcsak egy ismeretlen fenyegetést tettek közvetlenül érzékelhetővé, hanem időt is biztosítottak annak végiggondolásához, így aztán nemcsak fölerősítették az idő múlásából következő számvetés szándékát, a földi létezés végességére adható válaszok keresésének érzelmi és szellemi kihívását, hanem időt is adtak gondolkodásra, versírásra – folytatja Gróh. – Ha Lukács versvilágának sajátos természetéről szólunk, észre kell vennünk költői filozófiájának eredetiségét is.
A könyvben lévő CD-n a Szerző előadásában meg is hallgathatjuk a Kikötő verseit.

Az EMMI és az NKA támogatásával

Ára: 3675 Ft
Kedvezmény: 1103 Ft
 Megrendelés

Lukács Sándor: Valaki szólított ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Első kiadás: 1994
Második kiadás: 2001

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Miller Lajos–Mátai Györgyi: Az operaművészet szolgálatában.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5, keménytáblás, műnyomó belíven, színes és fekete-fehér fotókkal, ISBN 978 963 332 169 0 – 196 oldal
Megjelenés éve: 2020.

Miller Lajosról operaházi tagságának első öt éve után a hozzáértő szakemberek egyöntetűen állították: „megszületett” a nagy magyar Verdi-baritonok emlékformáló utódja. … A tizenöt Verdi-hős mellett az opera- és zeneirodalom legjelesebb szerzőit szólaltatta meg Csajkovszkijtól Wagnerig, Erkel Ferenctől, Bartók Bélától, Kodályon Zoltánon át Szokolay Sándorig. Végignézve kiteljesedő pályaképét, szinte hihetetlennek tűnő adatok sorjáztak elénk: 40 év, 75 szerep, 20 oratórium, hatalmas repertoár. De tovább kutatva a tények között: a világ 75 városában mutatkozott be. Csak Európában (1976 és1991 között) 1925 napot töltött, ebből legtöbbet Milánóban (a Scala-előadások és a híres olasz RAI koncertjei okán), 617-et. Nem említve tengerentúli útjait… Nem szabályos életregény, noha az első oldalak után annak tűnhet. Nincs híján drámai fordulatokban, családját, gyermekkorát, felnőtté válását is bemutatja. Mindezt e könyv oldalaiba sűrítve, gazdag fotóanyaggal, egy művészpálya hozományaként, múltja, emlékgyűjteménye tanulságaival, nyolcvanadik születésnapjára, tisztelgő ajándéknak szánva. Az EMMI támogatásával.

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2020-11-18_21-30-00&enddate=2020-11-18_22-10-00&ch=mr3

Kód: 345

Ára: 3835 Ft
Kedvezmény: 1151 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán: Írogató színész  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 keménytáblás, a Szerző rajzaival illusztrálva, 272 oldal. ISBN 9789639658752
Megjelenés éve: 2010

„Hogy miféle könyv ez? – Hát vannak benne drámák. Zömében hangjátékok persze. Mert ilyeneket szoktam néha írni. Lehet, hogy ezen sokan meglepődnek. Íróként sokan nem ismernek engem. Én végül is színész vagyok. Drámákat írni? – Hogy jövök én ehhez? – De ez csak a könyv második fele. Első felében összecsipegettem egy különös színháztörténetet. Elmesélem az elmúlt harminc évet. Elmesélem, hogy hogyan láttam én. Már amit láttam. De az nem kevés. Színháztörténet. Elegáns szó és titokzatos szakma. – Hogy jövök én ehhez? – Sokszor bizony magamról írok. De ez csak a hitelesség bizonyítéka. Én a kultúra kellős közepében éltem. Szereplőim igazi sztárok, nagy emberek. Én nem vagyok sztár, nem vagyok „celeb”. Nem is akarok azzá lenni már. Eszembe sem jut bizonygatni azt, hogy nagyobb színész lehetnék, vagy lehettem volna, mint amilyen voltam, vagy vagyok. – Hogy jövök én ehhez? – Miért írok mégis magamról? Történeteimet megpróbáltam kicsit regénnyé, regényessé tenni, megpróbáltam arról mesélni, hogy ilyen-olyan viharok között hogyan élt egy ember. – Hogy jövök én ehhez? – Talán sok mindent tudtam most elmondani, amit a közönség nem tudott, nem ismert, amin talán kollégáim is meglepődnek. – Kedves Közönség, kedves Olvasó! – Tessék belém lapozni! – Hadd jöjjek én ehhez!” Papp Zoltán

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán: Saját halottam vagyok  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás. ISBN 978 963 332 032 7– 164 oldal.
Papp Zoltán 70. születésnapjára!
Megjelenés éve: 2014

„Nem akarok politizálni. Senkit nem akarok meggyőződésében befolyásolni vagy megbántani. Saját kalandjaimat mesélem el novellaszerű kis történetekben. Tehát én vagyok ennek a furácska »majdnem regénynek« a hőse, amelyben persze éppen arról mesélek, hogy hőssé nem tudtam válni sohasem. Egyszerű, emberi történetek ezek. Tele szívdobogással, kétséggel és reménnyel, vágyával egy egészséges, félelmek nélküli világnak” – írja a Szerző könyvéről, ami 1956-ról és tüntetésekről, illetve tulajdonképpen a politikáról szól – nagyon izgalmas, nagyon olvasmányos formában.

Ára: 2950 Ft
Kedvezmény: 885 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán: Visszaélet ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Kötött. 200 p.
Megjelenés éve: 1998

Versek, vegyes műfajú írások

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Papp Zoltán–Papp Zsuzsa: Képes lapok  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, négyszínű belívvel, 64 oldal, ISBN 978-963-332-028-0
Megjelenés éve: 2012

A színész-költő Papp Zoltán versei lányának, Papp Zsuzsának festményeire, grafikáira születtek. Apa és lánya műve kedves játék, lapozzunk bele!

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Pusztaszeri László: Álltam a hídon  ELFOGYOTT!
 – Monodráma Karády Katalinról.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Fotókkal illusztrált. A/5. Keménytábla, 48 oldal
Megjelenés éve: 2002

Ára: 1950 Ft
Kedvezmény: 585 Ft
 Megrendelés

Pörös Géza: Hamvak és gyémántok. Andrzej Wajda filmjeiről.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, színesés fekete-fehér fotókkal illusztrált, ISBN 978 963 332 199 7 - 434 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Andrzej Wajda, a világhírű, Oscar-díjas lengyel filmrendező (19262016) munkásságát ismerjük meg e kötetből, a több lengyel kitüntetéssel is rendelkező Pörös Géza összeállításában. A legnagyobb művek talán még a fiatalabb korosztálynak is rémlenek, bár éppen azért szükségesek az ilyen monográfiák, hogy az ifjabb generáció is ismerje meg a nagy elődöket. Wajda minden műve (filmje, színházi rendezése) bemutatásra kerül, részletezve a történet, a művészi kivitelezés és a kritikai visszhang tükrében. Szinte regényszerűen haladunk át a hatalmas életművön, igen olvasmányos előadásban. Csak a legismertebb filmcímeket írom ide: Csatorna,Hamu és gyémánt,Lotna, Az ígéret földje, Katyń, A remény embere(Lech Wałęsáról). Különös aktualitása van most ennek a műnek. Andrzej Wajdának az is a rendezői módszeréhez tartozott, hogy a legnagyobb lengyel regényírók műveit vitte filmre, illetve a lengyel múlt és a lengyel művészetek mind benne vannak életművében. Éppen ezért olyan aktuális ma, a szomorú háború idején, mert ezt a könyvet olvasva jobban megismerhetjük a lengyel nép történelmét, és ezáltal jobban megérthetjük jelenlegi álláspontjukat az európai politikai színtéren. A kötetet részletes filmográfia, a színházi rendezések jegyzéke, továbbáa rendezőről szóló válogatott irodalomjegyzékés névmutató zárja. A Petőfi Kulturális Ügynökség, a varsói Felczak Intézet és a Spectral Kft., Maria Lubowiecka támogatásával.

Ára: 5900 Ft
Kedvezmény: 1770 Ft
 Megrendelés

Retkes Attila: Zenélő ezredkezdet  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, fényképekkel illusztrált. 268 oldal
Megjelenés éve: 2004

Több mint félszáz zenei miniportré sorakozik itt fel, a szerző Magyar Hírlapban megjelent interjúi: Magyarországon átutazók, mint pl. José Cura, Jevgenyij Nyesztyerenko, Chris Rea, Msztyiszlav Rosztropovics; "véleményformálók", többek között: Fellegi Ádám, Gregor József, Marton Éva, Rost Andrea, Schiff András; és a "határátlépők" között: Cserháti Zsuzsa, Pege Aladár, Tolcsvay László.

Ára: 2690 Ft
Kedvezmény: 807 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. 1776-1904. I. kötet.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtéseivel. ISBN 963 9402 41 9 B/5, keménytáblás, fényképekkel, kottákkal illusztrált, név-, hely- és dal-mutatóval 480 oldal
Megjelenés éve: 2004

A sajátos cigányzenei repertoárról, a magyar nótáról Kodály Zoltán mondta: "ha valami, ez az akkori magyar társadalom tükörképe". A cigánybandáknak az egykorú újságcikkekből elénk táruló múltja magyar művelődéstörténetnek is beillik; emellett színes, sőt itt-ott kalandos olvasmány. A könyv névmutatója hosszú névsorát kínálja hajdani cigányzenészeknek az egész történelmi Magyarország területéről. Lehet, hogy böngészését sokan éppen itt fogják kezdeni.

Ára: 3200 Ft
Kedvezmény: 960 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. 1904–1944. II. kötet.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, fotókkal illusztrált, 500 oldal, ISBN 978-963-332-000-6
Megjelenés éve: 2012

A cigányzene és a cigányzenészek életében, ugyanúgy, ahogy az egész társadaloméban is, változások jelei a 19. század utolsó évtizedeitől az első világháborúig alig észlelhetők. A háború kezdetéig a cigányzenés szórakozást is a boldog békeidők szelleme lengi át. A cigányzenekarok történetét ismerjük meg Sárosi Bálint gyűjtésében; hogy éltek 1904–1944 között, hogyan szerepeltek a sajtóban, milyen hírünket vitték a világban? A kötethez a Név-, dal- és helymutatót Dörnyei Sándor készítette.

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Bagpipers, Gypsy Musicians. Instrumental Folk Music Tradition in Hungary  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Csak angol nyelven, keménytáblás, A/5, ISBN 978 963 332 094 5 – 256 op. Fotókkal, kottákkal. 6000 Ft/20 EUR
Megjelenés éve: 2017.

„Kik voltak a hangszeres magyar népzene tudói és előadói? Mivel foglalatoskodtak, amikor nem zenéltek? Hogyan tekintett rájuk a társadalom? Milyen összeállítású együttesekbe tömörültek azok a paraszt vagy cigány vagy zsidó zenészek, akik a közösség igényét kielégítették? Mi volt a funkciója e zenének, mely, mint az alcím mondja, »kísérője munkának, gyásznak, szórakozásnak«? Hogyan viszonyult a zenész közönségéhez, és hogyan bánt amaz ővelük? Mikor, s hogyan jelentek meg, és kaptak egyre nagyobb szerepet a cigány muzsikusok? Hogyan tanulták meg játszanivalójukat? Mi volt, amist másoktól lestek el, s hogyan képezték magukat egyesek rendszeres tanulás által? E kérdésekre rövid pályarajzokkal, történelmi pillanatfelvételekkel, olykor anekdotákkal válaszol a szerző, és amikor összegezi a tanulságot, úgy érezzük, e példák az olvasót is ugyanezekhez a konklúziókhoz vezették. […] A könyv a tudós számára egy téma hiteles összegzése; a népzene iránt érdeklődőknek tudósítás a zenészek és a zene életéről; a művelt olvasónak jó alkalom egy kultúránk organikus részét alkotó hagyomány megismerésére.”
(Részlet Dobszay László Hiteles összegzés című ismertetőjéből.)

Ára: 6000 Ft
Kedvezmény: 1800 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Bejárt utak. Életrajzi jegyzetek.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, 978 963 332 113 3 – 304 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Az 1925. január 1-jén született Szerző a székelyföldi Csíkrákosról indult el, hogy eljusson a világ legnagyobb zenei konferenciáira, hogy olyan népzene-kutató-zeneszerző váljék belőle, aki nemcsak mondja, hogy Kodály-tanítvány, hanem az is, és nemcsak tanítvány, hanem méltó utód is! És ki hitte volna: remek elbeszélő! Letehetetlenül izgalmas könyvet tartunk a kezünkben, a Prima Primissima Díjas és Széchenyi Díjas Sárosi Bálint újabb nagyszerű, és nyugodtan kijelenthetjük: a legesleghitelesebb olvasmánnyal ajándékozott meg minket!!

Ára: 3150 Ft
Kedvezmény: 945 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Dudások, cigányzenészek. A hangszeres magyar népzenei hagyomány. Szakirodalommal, példatárral, kottákkal, fotókkal.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 081 5 – 248 oldal
Megjelenés éve: 2019.

A Széchenyi- és Prima Primissima Díjas népzenekutató professzor 1995-ben és 2008-ban megjelent művének javított harmadik kiadása. E kézikönyv a népzenének arról a részéről szól, amelyről Kodály és Bartók generációjától nem kaptunk részletes összefoglalást. Olvasmányos közérthetőséggel, ugyanakkor tudományos igénnyel mutatja be a nép zenészeit és hagyományos zenéjét: a falu zenei életének alakulását a zenei önellátástól a cigányzenészek működésének általános elfogadásáig, a „primitív” motívumismétlő zenétől a verbunkos-zene máig ható örökségéig. A könyv a tudós számára egy téma hiteles összegzése; a népzene iránt érdeklődőknek tudósítás a zenészek és a zene életéről; a művelt olvasónak jó alkalom egy kultúránk organikus részét alkotó hagyomány megismerésére.

Az NKA támogatásával
Az NKA támogatásával
www.nka.hu

Ára: 2900 Ft
Kedvezmény: 870 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint: Népzenei tájakon. Válogatott írások  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

B/5 alak, keménytáblás, behajtogatott kottával, kottákkal, ISBN 978 963 332 054 9 – 352 oldal
Megjelenés éve: 2015

A székelyföldi Csíkrákoson született Sárosi Bálint Széchenyi-díjas, a zenetudományok akadémiai doktora, a Széchenyi Akadémia tagja, 2014-ben Prima Primissima-díjas, a magyar és nemzetközi népzenekutatás kiemelkedő tudósa. A tudós életművét átfogóan bemutató kötet írásai között egyaránt olvashatunk Kodályról, Bartókról, hangszeres népzenéről, magyarnótáról, cigányzenéről. Különleges élmény egy egzotikus etiópiai gyűjtőút leírása. Összeköti őket a zene, a népzene, a zenében önmagát, közösséget kifejező ember szeretete, az élvezetes stílus és a lenyűgöző tudás.

Ára: 4000 Ft
Kedvezmény: 1200 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint összeállítása: Nótáskönyv  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, kottákkal, 360 oldal. ISBN 978 963 9658 81 3
Első megjelenés: 2010

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, „nótázáshoz” használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben „dal” helyett „nótá”-nak mondani. A 19. század elején nótának – idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának – a hangszeres verbunkos darabot nevezték. A század közepétől a népies dal lett e megnevezés örököse. 330 kotta és szöveg található a gyűjteményben.
Az OKM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával!

Ára: 3500 Ft
Kedvezmény: 1050 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint összeállítása: Nótáskönyv  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Utánnyomás
A/5 alak, kartonált, kottákkal, 360 oldal. ISBN ISBN 963 978 9658 17 2
Első megjelenés: 2011
Második megjelenés: 2012
Harmadik megjelenés: 2014
Negyedik megjelenés: 2015
Ötödik megjelenés: 2017
Hatodik megjelenés: 2018
Hetedik megjelenés: 2020

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, „nótázáshoz” használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben „dal” helyett „nótá”-nak mondani. A 19. század elején nótának – idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának – a hangszeres verbunkos darabot nevezték. A század közepétől a népies dal lett e megnevezés örököse. 330 kotta és szöveg található a gyűjteményben. Harmadik, változatlan utánnyomás.

Ára: 3486 Ft
Kedvezmény: 1046 Ft
 Megrendelés

Sárosi Bálint összeállítása: NÓTÁSKÖNYV – Nyolcadik utánnyomás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, puhatáblás, kottákkal, 360 oldal. ISBN 978 963 332 234 5
Megjelenés éve: 2024.

E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt – könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, „nótázáshoz” használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben „dal” helyett „nótá”-nak mondani. A 19. század elején nótának – idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának – a hangszeres verbunkos darabot nevezték. A század közepétől a népies dal lett e megnevezés örököse. 330 kotta és szöveg található a gyűjteményben.
Az összeállító Sárosi Bálint bemutatja azt is, hogy melyik dal melyik híres embernek a kedvenc nótája, és ahol nem a nép, hanem konkrét a szerző, ott a zeneszerző nevét is feltünteti, továbbá (mint e téma legautentikusabb tudója) a mű elején a magyar népdalkinccsel kapcsolatos összefoglaló tanulmányát is olvashatjuk.
Az NKA támogatásával.

Ára: 4389 Ft
Kedvezmény: 1317 Ft
 Megrendelés

Szabó Sándor: "Országom visszanyertem én" ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Megjelenés éve: 1994

Szabó Sándor volt a Cyranó. Legendás szerepét 1953-ban játszotta Magyarországon, de 56-tól a 90-es évek végéig Amerika színésze volt. Még Jack Lemonnal is játszott! Életrajzát mondja el ebben a kötetben, képekkel illusztrálva. Nagy művész volt, már nincs közöttünk...

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Tamási Gábor: Valami megmarad ELFOGYOTT!  – Fotóalbum.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

23x20cm, műnyomón, két szín nyomás. 64 oldal

Tamási Gábor következetes felfedező: ugyanazt kutatja és találja meg Dömsödön és Nürnbergben, Bélapátfalván vagy Vukováron. A Természet és az Ember; mit teszünk a környezetünkkel? Utánunk "valami marad" – mindenképpen.

Ára: 1290 Ft
Kedvezmény: 387 Ft
 Megrendelés

Tamási Gábor szerk.: Abaligettől Bükkösdig  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

230x275 mm, cérnafűzött, keménytáblás, duplex, ISBN 963 9402 91 5 - 240 oldal
Megjelenés éve: 2006

15 fotóművész hónapokon át örökítette meg Baranya megyei települések (Bükkösd, Abaliget, Orfű, Helesfa, Szentkatalin, Gyűrűfű, Okorvölgy, Piliny, Szalmatercs stb.) lakóit, azok életét, szokásait. Bevezető szöveg Szuhay Péter, A fotóművészek: Ács Irén, Baricz Kati, Benkő Imre, Domaniczky Tivadar, Fazekas István, Fejér Gábor, Hanke, Stefan, Horváth Dávid, Lőrincz Ferenc, Markovics Ferenc, Németh Géza, Pető Zsuzsa, Pólya Zol-tán, Róna Jutka, Tamási Gábor, Winkler Csaba.

Ára: 3000 Ft
Kedvezmény: 900 Ft
 Megrendelés

Tanai Bella: Virágalagút ELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Megjelenés éve: 1995

Ára: 1250 Ft
Kedvezmény: 375 Ft
 Megrendelés

Udvaros Béla: egy kis nemzeti színház. Az Evangélium Színház húsz éve a Duna Palotában.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel, névmutatóval. ISBN 978 963 332 061 7 – 208 oldal
Megjelenés éve: 2015

1991-től közel húsz évig Udvaros Béla nemcsak művészeti vezetője, Németh Antal örökségének szellemében rendezője a Magyar örökség-díjas Evangélium Színháznak, hanem annál jóval több: lelke, összetartó ereje is volt. Sugárzó egyénisége olyan színészgárdát varázsolt köré, amelynek minden egyes tagja tudta és érezte, hogy művészi munkájával küldetést teljesít. A hosszú névsorból csak Bánffy György, Bitskey Tibor, Forgács Szilvia, Körtvélyessy Zsolt, O. Szabó István, Pelsőczy László nevét emeljük ki. Ennek a két évtizednek a történetét írta meg ebben a könyvben a Rendező, 90. születésnapjára.

Ára: 3900 Ft
Kedvezmény: 1170 Ft
 Megrendelés

Udvaros Béla: Főrendezőm az Élet. Egy 20. századi rendező képes krónikája.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, színes képekkel illusztrált, ISBN 978 963 332 105 8 – 84 oldal
Megjelenés éve: 2017.

Nagyszerű színházi előadások sorát rendezte Udvaros Béla. Nem érte azonban be a színházzal: már a negyedik könyvét tartjuk a kezünkben. Mi másról írt volna, mint az élete értelmét adó szenvedélyről: a színházról. Elsőként a Shakespeare Breviáriummal jelentkezett, aztán 2014-ben megjelent a Molière tragikuma, majd 2015-ben talán legfontosabb vállalkozása: az Evangélium Színház történetét írta meg. Élete, színházi pályafutása egy kor tükörképe is. Udvaros Bélát számtalanszor próbára tette a történelem, emberként, művészként egyaránt. Művelődéstörténeti érdekességű emlékezése tanúságtétel egy különös korszakról és világról. Az általa érzékletesen ábrázolt világot a kötet gazdag képanyaga hozza még közelebb az olvasóhoz.

Ára: 2600 Ft
Kedvezmény: 780 Ft
 Megrendelés

Udvaros Béla: Molière tragikuma. Bevezetés a színház világába.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5 alak, keménytáblás, rajzokkal illusztrált, ISBN 978 963 332 033 4 – 128 oldal
Megjelenés éve: 2014

Udvaros Béla, a rendező, közelebb a 90. életévéhez, időrendben végigvisz minket Molière életén, az akkori Franciaországon, és műről műre haladva azok rövid tartalmának felidézése közben beleszövi azokat a meglátásait, amelyek egy-egy Molière-darab nyomán benne megszülettek. A művész-rendező, aki érti Molière-t, és aki talán többet tud róla mindannyiunknál, és szinte bevezet a világába, és aki a nagy nevettető, az állandóan csak humoros darabokat író Molière-nél meglátja a tragédiát, megérzi azt, hogy minden kacagás mögött sírás, fájdalom, kétségbeesés lapul.

Ára: 3100 Ft
Kedvezmény: 930 Ft
 Megrendelés

Vásáry Tamás: A zenén túl… Zenés beszélgetések a Zeneakadémián  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, vászon, arany dombornyomással, ISBN 978 963 332 135 5 – 188 oldal.
Megjelenés éve: 2018.

Vásáry Tamás zongoraművész és karmester, a kortárs zenei élet világszerte elismert és meghatározó jelentőségű személyiségének 1996–1997-ben, illetve 2013–2015-ben a Zeneakadémián tartott előadás-sorozatának az anyagát tartalmazza ez a könyv, amelynek egyes fejezetei Beethoven, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, Dvořák, Haydn, Kodály, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Shumann, Verdi példája, zenéjük és emberi sorsuk elemzése és saját életének eseményei által világította meg hallgatói számára, hogy mi rejlik „a zenén túl”. Olyasmi, ami a zene nélkül nincsen; ebben a paradoxonban lehetne összefoglalni Vásáry Tamás lenyűgözően izgalmas vállalkozásának, interpretációjának és előadás-sorozatának az üzenetét, mert ahogy ő maga írja: „a zenében is az a lényeg, mi van a hangok mögött, honnan jön és hova érkezik. Vagyis a láthatatlan szellemi forrás, amelyből fakad, az inspiráció és a hangokká vált zenét felfogó emberi közeg, a hallgatóság, az ember, akihez eljut a zenén túli üzenet”. A zeneirodalomban egyedülálló és páratlan könyvet eredményezett ez a törekvés, amelynek a világhíres művész-szerző belső tapasztalatai adnak kikezdhetetlen hitelt. A 2003-ban megjelent kötet javított, bővített kiadását adjuk közre a Nemzet művészének 85. születésnapja alkalmából.

Támogató:

Ára: 3600 Ft
Kedvezmény: 1080 Ft
 Megrendelés

Vásáry Tamás: A zenén túl… Zenés beszélgetések a Zeneakadémián. Negyedik, bővített kiadás.  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

A/5, keménytáblás, képekkel illusztrált, ISBN 978 963 332 221 5 – 188 oldal
Megjelenés éve: 2023.

Vásáry Tamás zongoraművész és karmesternek, a kortárs zenei élet világszerte elismert és meghatározó jelentőségű személyiségének 1996–1997-ben, illetve 2013–2015-ben a Zeneakadémián tartott előadás-sorozatának az anyagát tartalmazza ez a könyv, amelynek egyes fejezetei Beethoven, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, Dvořák, Haydn, Kodály, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schumann, Verdi példáján, zenéjük és emberi sorsuk elemzése által világította meg hallgatói számára, hogy mi rejlik „a zenén túl”. Olyasmi, ami a zene nélkül nincsen; ebben a paradoxonban lehetne összefoglalni Vásáry Tamás lenyűgözően izgalmas vállalkozásának, interpretációjának és előadás-sorozatának az üzenetét. A zeneirodalomban egyedülálló és páratlan könyvet eredményezett ez a törekvés, amelynek a világhírű művész-szerző belső tapasztalatai adnak kikezdhetetlen hitelt.
Ebben a 4. kiadásban az idén 90 esztendős Mester a Kodály Zoltánról írottakat kiegészítette személyes emlékeivel.
Az MMA támogatásával.

Ára: 4500 Ft
Kedvezmény: 1350 Ft
 Megrendelés

Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernő  
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Bársonyba kötve, ezüsttel dombornyomva. A/5. formátum, fényképekkel, kottákkal illusztrált. 384 oldal
Előző kiadás: Budapest, 1971
Nap megjelenés éve: 2002

Az Amerikában élt és a közelmúltban elhunyt szerző 1971-es nagy sikerű könyvének második, átdolgozott kiadása. Annak idején, a 70-es években e kötet csak különleges engedéllyel, kis példányszámban jelenhetett meg. A méltatlanul elhallgatott világhírű művész, Dohnányi élete ma is nagy érdeklődésre tarthat számot.

Ára: 4600 Ft
Kedvezmény: 1380 Ft
 Megrendelés

Vázsonyi Bálint: Dohnányi ErnőELFOGYOTT!   
Álarcok sorozat ISSN 1217-534x

Kartonált. A/5. formátum, fényképekkel, kottákkal illusztrált. 384 oldal
Előző kiadás: Budapest, 1971
Nap megjelenés éve: 2002

Az Amerikában élt és a közelmúltban elhunyt szerző 1971-es nagy sikerű könyvének második, átdolgozott kiadása. Annak idején, a 70-es években e kötet csak különleges engedéllyel, kis példányszámban jelenhetett meg. A méltatlanul elhallgatott világhírű művész, Dohnányi élete ma is nagy érdeklődésre tarthat számot.

Ára: 2200 Ft
Kedvezmény: 660 Ft
 Megrendelés

Az oldalt a web-oldal.hu készítette