A cifraszűr A cigányzenekar múltja A csodabárány A Dunánál A Duna-partról A felejtés angyala A fény rétegei A hajós hazatérése A haza mint kert A hullám taraja A humor a teljes igazság A jogilag egységes jobbágyságról A képzelelet emléke A Komp-ország poétája A kor falára A kőgörgető A lélek stációi A magyar forradalomról A magyar honfoglalás kútfői A magyar királyi nemesi felkelés A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában A magyar nemzetségek a 14. században A magyar nyelv teljes szótára A magyar nyelvújítás szótára A megtalált időből A megvallás A metafizikus költészetről A minőség forradalmára A mítosz mítosza A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig A nagyúr A napsütötte sáv A nyugati igény A pálya szélén A parasztélet rendje A pátriárka A porlepte énekes A puszta, télen A rézkortól a hunokig A szalmabábuk lázadása A székely írás története A szétzilált nemzet A törvény és az üdv metszéspontjában A törzs szavai A varázsló halála A vén budai hársfák A véradó A világosság lobogója alatt A virágnak agyara van Abaligettől Abscheu Ady Endre Ágh István Ágh István életműsorozat Ahogy lehet Álarcok Alföldy Jenő Aliz már nem lakik itt Álltam a hídon Altmann Julianna Ambrus Lajos Amerikai magyar szigetvilágban Anyám balladát táncol Apa és fia Ápriliy Lajos emlékezete Áprily Lajos Aranyosszék, Marosszék Árapály Árokból jön a törpe Az apostol Az átkozott költő Az élet álom Az elhalasztott igazság Az elsodort író Az eltévedt lovas Az elűzött álom Az én országom Az európai népek eredete Az Irgalom hegyén Az olvasó fényűzése 1-3. Azonosságtudat, nemzet, irodalom Babits Mihály Baka István Baka István emlékezete Ballagi Mór Bánffy Miklós Bánffy Miklós emlékezete Bene regi - A király javára Beniczky Gáspár Benkő Attila Benkő Elek Benkő Samu Bibó nyomában Biczó Piroska Bolla Ilona Borbély Béla Bóta Gábor Búcsú barátaimtól Buda Ferenc Burány Béla Buzás Gergely Bűnfenyítők és befogottak Catalogus Fontium Cukorkásüveg Csanádi Imre Csanási Imre emlékezete Csángómagyar falvak Csáth Géza Csík-, Kászon- és Gyergyószék Csillag a máglyán Csokits János Csoóri Sándor Csorba Emánuel Csűrös Miklós Csűry Bálint Dallos Szilvia Dalos László Dávid Gyula Deák László Die Revolution der Qualität Dohnányi Ernő Domokos Mátyás Draskóczy István Dsida Jenő Egy mondat a zsarnokságról Egy tükör cserepei Egy vers Egyedül Egyéniség és valóság Éjszakai hajózás Életem túsza vagyok magam is Elveszett utak Ember az embertelenségben Emlékeim Weöres Sándorról Emlékezet Emlékkönny Én vagyok Ének a szegénységről Erdélyi József Erkölcs és rémület között Erőltetett menet Eszmélet Fáklya volt kezemben Féja Géza levelezése Fénylő Parnasszus Ferencz Győző Fodor András Fodor András emlékezete Fodor Imre Fogarassy Miklós Fojtatás Forgatások mosolya Föld, nyitott sebem Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Frecskay János Futás a ködben Füst Milán Füzi László Gárdonyi Géza Gazda László Gelléri Andor Endre Gelléri Andor Endre emlékezete Gombocz Zoltán Gombos Albin Görömbei András Gróh Gáspár Gyökereink Györffy István Habsburg Ottó élete és kora Hafner Zoltán Hajnali részegség Hajnali sötétben Hajnóczy Péter Hajnóczy Péter emlékezete Halhatatlan csillagok Hamvas Béla Hamvas Béla emlékezete Harangok zúgnak bennem Havon delelő szivárvány Ház a sziklák alatt Haza a magasban Hegyvidék antológia Hellenbart Gyula Helykeresések Hetedik ecloga Hívás valahonnan Hol vagy, hazám? Hóman Bálint Homlokodtól fölfelé Hornyik Miklós Horváth István Hova megy a hegy? Hunyady Sándor Hunyady Sándor emlékezete Húsvét Hűtlen jövő Így éltünk a Délvidéken II. Rákóczi Ferenc csatái Illyés Gyula In memoriam In memoriam Babits Mihály In memoriam Csáth Géza In memoriam Domokos Mátyás In memoriam Dsida Jenő In memoriam Erdélyi József In memoriam Füst Milán In memoriam Gárdonyi Géza In memoriam Illyés Gyula In memoriam Jékely Zoltán In memoriam József Attila In memoriam Juhász Gyula In memoriam Kaffka Margit In memoriam Karinthy Frigyes In memoriam Kassák Lajos In memoriam Kodolányi János In memoriam Kosztolányi Dezső In memoriam Krúdy Gyula In memoriam Mándy Iván In memoriam Márai Sándor In memoriam Mészöly Miklós In memoriam Móra Ferenc In memoriam Móricz zsigmond In memoriam Nagy Lajos In memoriam Nagy László In memoriam Nemes Nagy Ágnes In memoriam Németh László In memoriam Orbán Ottó In memoriam Ottlik Géza In memoriam Örkény István In memoriam Pap Károly In memoriam Pilinszky János In memoriam Radnóti Miklós In memoriam Sinka István In memoriam Sütő András In memoriam Szabó Dezső In memoriam Szabó Lőrinc In memoriam Szentkuthy Miklós In memoriam Tamási Áron In memoriam Tersánszky Józsi Jenő In memoriam Tóth Árpád In memoriam Tömörkény István In memoriam Vas István In memoriam Weöres Sándor Innen-onnan Írások a hipertóniáról Írjak? Ne írjak? Irodalom és nemzeti önismeret Irodalom, nemzet, harmadik út Írogató színész Írósors Jancsó Adrienne Jékely Zoltán Jelentéstan Jókai Mór József Attila József Attiláról Juhász Előd Juhász Gyula Kádár György Kaffka Margit Kálnoky László Kálnoky László emlékezete Karácsony Karácsonyi János Karády Katalin Karinthy Frigyes Kassák Lajos Kényszerleszállás Kertészgazdászati jegyzetek Kézai Simon védelmében Kiáltó szó Kidöntött fáink suttogása Királyaink emléke Kis Pintér Imre Kiss Gy. Csaba Kocsis Zoltán Kodolányi Gyula Kodolányi János Komlós Aladár Konok idő Kopaszok és hajasok világharca Korányi Kinga Kormos István Kormos István emlékezete Kós Károly Kós Károly emlékezete Kosztolányi Dezső Kótzián Katalin Kovács Annamária Kovács Erika Költők a költőről Költőnők antológiája Kőrózsa Középkori magyar királyi székhelyek Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Kritika és kritikusok Krízis és karnevál Krúdy Gyula Külön sors - külön irodalom Különleges könyvek Lakatos András Lator László Lázár Balázs Légy ellenállás Lehet, mert kell Lélektől lélekig Leltárhiány Lengyel András Lengyel Balázs Lessing Levél a hitveshez Levelek Magdához Lizzie Blue Luby Margit Lukács Sándor Lyukas kétfilléres Magányos csillag Magasiskola Magyar esszék Magyar hangja Magyar őstörténet - magyar honfoglalás Magyar regény Magyar Tájszótár Mándy Iván Már én se volnék Márai Sándor Markó Árpád Márkus Annának Márkus Béla Marsall László Másodvirágzó Mátyás király levelei Mayer Gyula Medium Regni Medvigy Endre Megváltás Mélységből mélységbe Menekülő szív Mennyből az angyal Mennyei elismervény Mesterségek szótára Mészáros Kálmán Mészöly Miklós. Mi van az álarc mögött Milyen volt Minna von Barnhelm Mivé lettél Mohay Tamás Monostori Imre Móra Ferenc Móricz Zsigmond N. Horváth Béla N. Pál József Nagy Gáspár Nagy Károly Nagy Lajos Nagy László Napló Nem menekülhetsz Nemes Nagy Ágnes Németh Andor Németh László Németh Magda Nem-múló múlt Nótáskönyv Óda Óda az észhez Októberi fogadalom Olasz Sándor Orbán Ottó Ostromgyűrűben Ottlik Géza Örkény István Öröklét Pálffy János Pálffy János emlékezései Palóc tájszótár Pap Károly Papp Zoltán Páskándi Géza Pauler Gyula Pécsi Györgyi Penavin Olga Petőfi Sándor Petrarca Budapesten Petri György Petri György emlékezete Pilinszky és a család Pilinszky János Pókhálófüggvények Pokolraszállás Pomogáts Béla Pulyai János Pusztaszeri László Pusztay János Rácz István Radnóti Miklós. Rákóczi Ferencz 1011 napja Rákóczi források Reich Károly Reményi József Tamás Reményik Sándor Reményik Sándor emlékezete Reprint Rések Retkes Attila Réz Pál Rókacsárda Rónay György Rónay György emlékezete Rónay László Rousseau kezét fogom Rugási Gyula Sárfelirat Sarkadi Imre Sarkadi Imre emlékezete Sárosi Bálint Scriptores rerum Hungarorum I-II. Sebestyén Ilona Sebestyén László Semmi sem úgy Senkiföldjén Sepsiszéki Nagy Balázs Siklósi Gyula Sinka István Somlyó György Somlyó Zoltán Somlyó Zoltán emlékezete Sötétedés Sütő András Svéd történelem Szabó Dezső Szabó Lőrinc Szabó Pál Szabó Pál emlékezete Szabó T. Attila Szajbély Mihály Szamosháti szótár Szárszó - Petőfi párt - Magyar őstörténet Szász László Szatmári békesség Szegény Yorick Székely János Székely János emlékezete Székelyföld falvai a 20. század végén Szellemek utcája Szembesülés Szentkuthy Miklós. Szentpétery Imre Szepesi Attila Sziklák alatt Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos emlékezete Szilágyi Sándor Szily Kálmán Színek, évek, állomások Szinnyei József Szivarfüst Szlavóniai (kórógyi) szótár Szomory Dezső Szomory Dezső emlékezete Szörényi László Tamás Menyhért Tamási Áron. Tarján Tamás Tatay Sándor Tatay Sándor emlékezete Tengertánc Tersánszky Józsi Jenő Tizenhét kő a parton Tóth Árpád Tóth Erzsébet Tömörkény István Töredékek az ünnepről Tükör előtt Tüskés Tibor Udvarhelyszék Utószinkron Válogatott levelezése Vas István Vasy Géza Vázsonyi Bálint Védőoltás Végh András Vékony Gábor Veres Péter Veres Péter emlékezete Villám és esti tűz Virgonc szavak virgonc királya Visszaélet Weöres Sándor Wiik, Kalevi Zenélő ezredkezdet Zeng a magosság Zsoldos Sándor Vásáry Tamás A zenén túl Retkes Attla Zenélő ezredkezdet Rónay László Az írás erkölcse és erkölcstelensége Kocsis Zoltán Korányi Kinga Deák László: Napló. 1980-1990 Papp Zoltán: Képes lapok Tamás menyhért: Évgyűrűk olvasata Temető nyilvántartás Temető térkép
Ordering information Türk English Sikerlista Óriási árkedvezmények
Facebook oldal

Igazgatói félfogadás csak telefonon egyeztetett időpontban. 

Telefon: +36-70-33-83-683

E-mail: napkiado@napkiado.hu

Raktár: 1211 Budapest, Öntő u. 5.
Csak egyeztetett időpontban tartózkodunk a raktárban.

Székhely: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 30.
Postacím: 1775 Budapest, Pf. 44.

Webmester: Sóti Dezső ()

Sebestyén Ilona

A Nap Kiadó közel három évtizedes múltra tekinthet vissza; 1993 óta tevékenykedik a szakmában. Nem tartozik az évente nagy műszámot forgalmazó kiadók közé, és lektűrök, ponyvák s egyéb haszonelvű kiadványok megjelentetésével sem foglalkozik. Művelődéstörténeti, irodalmi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelentetését tekintette és tekinti változatlanul hivatásának, amit azonban csak jelentős anyagi áldozatok vállalásával tudott és tud megvalósítani. Évente 18-22 könyv a termése, eredeti munkák és reprint kiadványok, amelyeknek a kiadásával kizárólag a Nap Kiadó foglalkozik, s ezeken a területeken általános szakmai és kritikai elismerés övezi tevékenységét, bár a szűkös anyagiak és a csak nagyon módjával csepegtetett támogatások szűk határt szabnak munkálkodásának kiterjesztése elé, amely sok vonatkozásban úttörő jellegű.

Ilyen kreatív vállalkozásnak tekinthető a kiadó In memoriam és Emlékezet sorozata, amelynek egyes kötetei a 20. századi magyar irodalom kiemelkedő íróinak életútjával és életművével foglalkozó recepciójának - esszék, kritikák, tanulmányok, dokumentumok, visszaemlékezések stb. - anyagából egy-egy életmű legjobb kutatója által készített válogatások, vagy ha tetszik: ötven-hatvan szerzős, sokszínű, változatos és olvasmányos "kismonográfiák" (18-20 szerzői ív terjedelemben). Ezek az elegáns kivitelezésű, kötött könyvek a magyar irodalomtörténet-írás adósságait is pótolják, továbbá nagymértékben segítik a nagyközönség tájékozódását, s ezáltal irodalmi kultúránk elmélyültebb terjesztését is nagymértékben szolgálják, és az oktatás résztvevői számára is nagy haszonnal forgathatók mint "háttér tankönyvek". A két sorozat a végéhez érkezett 2018-ban. A záró, 69. kötet a 2006-ban elhunyt Domokos Mátyásról, e sorozat szerkesztőjéről, a legendás szerkesztőről és kritikusról, íróról szól.
A kiadó Reprint sorozata a történetírás, a nyelvészet, a nyelvtörténet, néprajzi munkák, szótárak újbóli hozzáférhetővé tételét célozza; a korábban megjelentetett és programjában szereplő kiadványai nélkülözhetetlen segédeszközei ma is a tudományos munkálkodásnak és a felsőoktatásnak.

Álarcok sorozatában a kortárs magyar színjátszás és komolyzene közismert egyéniségeinek szentelt egy-egy kötetet (már több mint 20 művet).

1999-től datálható a Magyar esszék sorozat, melyben legjelentősebb esszéíróink műveit jelenteti meg.

Domokos Mátyás posztumusz könyvével, A metafizikus költészetről című kötettel indult 2008-ban a Különleges könyvek sorozata, melynek szerkesztője Sebestyén Ilona, aki még egy sorozatot indított el, azt 2009-ben: Költők a költőről. Ebben a sorozatban egy-egy nagy magyar költő versválogatását adjuk közre a Nap Kiadó költő szerzőinek a válogatásában, akik versválasztásukat egy-egy rövid esszében is megindokolják. A szerzők: Ágh István, Csokits János (az első két kötetben), Csoóri Sándor (az első három kötetben), Deák László (az első két kötetben), Falusi Márton, Ferencz Győző, Iancu Laura, Kodolányi Gyula, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán, Szabó T. Anna, Szepesi Attila, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet, Tóth Éva.

Szintén 2009-ben indult harmadik új sorozatunk, az Egy vers. Ennek Pomogáts Béla a szerkesztője. Hasonlóképpen a recepció kerül válogatottan összegyűjtésre, mint az In memoriam sorozatban, de itt egy-egy nagy magyar verset járnak körül a szerzők.

A sorozaton kívüli Egyedi kötetekben a mai középnemzedékhez tartozó, kiforrott életművű lírikusok új és válogatott köteteit, Ágh István és Szörényi László Életműsorozatát, történelmi munkákat és a magyar nemzetnek mint a politikai határoktól független kulturális és anyanyelvi közösségnek a teljesebb megismertetését szolgáló alapvető, új néprajzi jellegű munkákat jelentet meg.

A Nap Kiadó mindezeken túl és szerény lehetőségeihez mérten az elkövetkező években is folytatni kívánja költségigényes, de maradandó irodalmi, kulturális és közművelődési értékeket hordozó művek kiadását, a programban szereplő területeken.

A kiadó alapító főszerkesztője és tulajdonosa SEBESTYÉN ILONA.

DOMOKOS MÁTYÁS 2006. június 16-án elhunyt. Ő volt a szerkesztője az In memoriam, az Emlékezet és a Magyar esszék sorozatoknak is.

A kiadó művészeti vezetője SEBESTYÉN LAJOS 2012. április 24-én elhunyt, ő volt a sorozattervezője az In memoriam, Emlékezet és Reprint sorozatnak is, ő teremtette meg a Nap Kiadó arculatát.

A kiadó tagja a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének (MKKE)
a Könyves Szövetségnek
a Tankönyvesek Országos Szövetségének (TANOSZ)

Kiadványai rendszeresen részesülnek szakmai kitüntetésben
1 sorozata Év Könyve-díjas
5 könyve Év Könyve-díjas
2 könyve Budai Könyv-díjas
3 könyve Elle Irodalmi Díjas
1 könyve Fitz József-díjas
1 könyve 2013 egyik legsikeresebb kötete az MNO Online-on
Öt Szerzője Prima Primissima-díjas
Egy Szerzője Prima-díjas
Szerzői József Attila-, Széchenyi- és Kossuth díjas művészek-tudósok
Több szerzője a Nemzet Művésze

A Nap Webáruházban a könyvek 30% kedvezménnyel vehetők meg!
A teljes In memoriam és Emlékezet sorozat megvásárlásakor 40% engedményt adunk!
30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget belföldön átvállaljuk!

Az oldalt a web-oldal.hu készítette